드림영어 DreamEnglish

02-456-6282
� 즐겁게 폭풍성장하는 드림영어 아이들
�Innovative•Effective•Proven English Learning Solutions �구의동 광장동 초등 중등 영어•드림영어

Operating as usual

12/06/2022

📣📣Jacob’s Farewell Presentation

약 1년 9개월 동안 우리와 함께 즐겁게 영어 공부를 한 Jacob이 해외로 이주하게 되어 지난 수요일에 마지막 수업을 했습니다.

단모음 단음절 단어를 겨우 읽을 수 있었던 2학년 Jacob을 처음 만난지가 엊그제 같은데 그새 훌쩍 성장하여 3학년을 마치고 가족과 함께 인생의 새로운 chapter를 맞이하러 떠나는 것을 보면서 만감이 교차합니다.

함께 시간을 보낸 친구들을 떠나 보내는 것은 언제나 우리의 마음을 힘들게 합니다. 하지만 우리 모두 멋진 Jacob의 앞으로 있을 더 멋진 성장을 응원합니다❤️❤️❤️.

Jacob이 속한 반 학생들은 그동안 정규 학습 외에 달에 대한 탐구를 진행해 왔습니다. 발표 준비시간이 빠듯했지만 Jacob이 떠나기 전 자신이 준비한 내용을 우리에게 보여줄 수 있어서 좋았습니다.

#드림영어학원 #구의동초등영어학원 #광장동초등영어학원 #구의동영어학원 #광장동영어학원 #영어프로젝트수업 #초등영어발표 #멀티미디어영어수업 #초등영어말하기 #초등영어쓰기 #초등영어읽기 #즐거운영어학원 #초등영어프로젝트수업

Photos from 드림영어 DreamEnglish's post 12/06/2022

🔠🙋🏻‍♀️🙋🖐✋ 열정가득 자신만만 드림아이들❤️

#드림영어학원 #즐거운영어학원 #구의동영어학원 #초등영어학원 #광장동영어학원

Photos from 드림영어 DreamEnglish's post 12/06/2022

Let’s Do Nothing!
이야기 글을 읽고 그 내용을 이해하고 이해한 내용을 반 아이들과 함께 얘기하고 자신의 글로 이야기에 대한 내용을 정리하는 활동을 하는 수업입니다. 등장인물 묘사하기, 스토리 맵 만들기, 글 구조 분석 맵 만들기 활동을 통해 아이들이 다각적으로 글을 이해하고 이해한 내용을 자신의 문장으로 재구성하는 역량을 키울 수 있게 합니다.

#즐거운영어수업 #구의동초등영어학원 #영어책읽기 #광장동초등영어학원 #영어스토리맵 #영어글구조분석맵 #드림영어학원 #영어글쓰기

12/06/2022

📚👓Reading Automaticity & Fluency

자동성을 갖춘 유창하게 읽기는 우리학원 읽기 영역 교육의 궁극적 목표입니다.

드림영어학원에서 우리 아이들은 빨리, 정확하게, 적절한 억양과 표현을 하며 읽으면서 동시에 글의 의미와 주제에 집중할 수 있는 유창한 읽기 역량을 키우기 위해 단계별 영역별 학습을 하고 있습니다.

아이들마다 영역별 습득과 이해의 속도와 역량이 다릅니다. 드림은 아이들마다의 다름을 존중하고 각 영역별 균형있는 발달을 위해 노력합니다.

📌자동적이고 유창한 읽기를 위한 6가지 학습 영역
👂Phonological Awareness(음운인식)
🔡Phonics(파닉스)
🆎Structural Analysis(구조분석)
📖Automaticity/Fluency(자동성/유창성)
✌️Vocabulary(어휘)
☑️Comprehension(이해)

#읽기유창성 #읽기자동성 #드림영어학원 #효과적영어글읽기 #구의동영어학원 #광장동영어학원 #초등영어학원 #중등영어학원

Photos from 드림영어 DreamEnglish's post 12/06/2022

🔡🔡🔡Two Syllable Words
2음절 단어는 다양한 음절 형태의 결합으로 이루어져 있습니다. 열린음절(open syllable), 닫힌음절(closed syllable), 무음-e(silent-e) 음절과 다음에 포스팅할 나머지 음절의 형태들 입니다.

오늘은 2음절 단어를 이루는 각 음절 중 위의 세가지 형태에 따른 발음의 법칙을 알고 구별하며 음절과 음절을 블렌딩하는 방법을 배웠습니다.

음절 패턴 익히기 학습은 우리 아이들이 긴 영어 단어를 어려움 없이 잘 읽을 수 있고 스펠을 잘 할 수 있게 도와줍니다.

#드림영어학원 #다음절영어단어 #영어읽기자동성 #즐거운영어학원 #즐거운영어수업 #광장동초등영어학원 #구의동초등영어학원

Want your school to be the top-listed School/college in Seoul?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

프로젝트 수업

Location

Category

Telephone

Address

Seoul

Opening Hours

Monday 13:00 - 19:00
Tuesday 13:00 - 22:00
Wednesday 01:00 - 19:00
Thursday 13:00 - 22:00
Friday 01:00 - 19:00
Other Education in Seoul (show all)
Fandcorp English Solutions Fandcorp English Solutions
송파구 방이동 186-18 상신빌딩 3층
Seoul, 05638

최고의 영어 커뮤니케이션 프로그램 설계 및 강의 업체

Photography Classes in Seoul Photography Classes in Seoul
Seoul

Learn from a seasoned, bilingual and published foreign photographer with experience teaching and pub

Appletree Edu Recruiting Appletree Edu Recruiting
#706, Da-dong, 135, Misagangbyeonhangang-ro, Hanam-si
Seoul, 12902

"I had a great experience in South Korea! Thanks to Appletree I was placed in an outstanding school,

KACEP 전문운동사회 KACEP 전문운동사회
서울시 강남구 언주로 99길 15
Seoul

안녕하세요 KASK(kacep전문운동사회) 공식 패이지 입니다

Hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Kookmin - Hàn Quốc Hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Kookmin - Hàn Quốc
정릉로 77
Seoul

Xin chào tất cả các bạn sinh viên đang học tập tại trường Đại học Kookmin - Seoul - Hàn Quốc Fanpage được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ các bạn trong vấn đề học tập, đời sống

Meaning Meaning
Seoul

អ្នកសិក្សាក្រៅរបងសាលា

이혜란 이혜란
Seoul

starmt.pinetree starmt.pinetree
서울시 은평구 불광로 6길 6-9
Seoul

lchayim_mokdong_ lchayim_mokdong_
218, Omok-ro, Yangcheon-gu
Seoul

세종대학교 미래교육원 플루트과정 세종대학교 미래교육원 플루트과정
세종대학교
Seoul

네이버카페

세인트폴 기독국제학교 세인트폴 기독국제학교
서울시 강남구 언주로 30길 13 대림아크로텔 C동 2608호
Seoul, 06292

세인트폴 국제학교와 한국교회가 만나 세인트폴 기독국제학교가 시작되었습니다. 글로벌 인재를 양성하고 복음으로 다음세대를 양육하고 싶으신 목회자님들, 많은 관심과 응원 부탁드립니다.

손박사싸커 어학당/Dr.SonSoccer Language/DSSL 손박사싸커 어학당/Dr.SonSoccer Language/DSSL
Seoul

손박사싸커 어학당/Dr.SonSoccerLanguage/ DSSL