Andishe High School

Andishe High School

Comments

عکسهای قشنکت دلیل بر زیبایی تو نیست ساخت دست عکاس است

Admin: Mohammad Amin Jokar اولین دبیرستان نمونه شیراز٬ دبیرستان نمونه اندیشه در سال 66-1365 با تلاش جناب محمد رضا ستایشی رئیس وقت اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز٬ با دو کلاس در پایه اول با نام دبیرستان نمونه توحید 3 به ضمیمه ساختمان آموزش ضمن خدمت فرهنگیان واقع در کوی زهرا تاسیس شد و پس از سه سال در سال 69- 68 به ساختمان کنونی واقع در بزرگراه رحمت بلوار رضوان انتقال یافت .
نام دبیرستان به دلیل شباهت با نام دبیرستان نمونه توحید 2 پس از نظر خواهی از دانش آموزان به نام دبیرستان اندیشه تغییر یافت و در همان سال به منظور پشتیبانی علمی از دبیرستان نمونه اندیشه مدرسه راهنمایی اندیشه به ضمیمه دبیرستان تاسیس شد.این مدرسه پس از گذشت چند سال در تاریخ 20/7/1375 به ساختمان کنونی در مجاورت دبیرستان نمونه اندیشه منتقل شد٬ ودر سال تحصیلی 78-77 دوره پیش دانشگاهی نمونه اندیشه به ضمیمه دبیرستان تاسیس شد.
هم اکنون این مجموعه آموزشی دارای 16 کلاس در دوره متوسطه است که از این تعداد 12 کلاس دوره دبیرستان و 4 کلاس دوره پیش دانشگاهی است. دانش آموزان در رشته های ریاضی و تجربی به تحصیل اشتغال دارند.

28/06/2016

عکس ارسال شده از طرف اقای محسن مظلومی مربوط به 1377
جناب آقای اکرمی، معاون مدرسه راهنمایی اندیشه ... با دوچرخه کورسی جذابش
ایشون از سمت چپ رضا صادقی و محسن افراسیابی و سیداحمدرضا هاشمی و از سمت راست هم موسوی و عابدی رو یادشون بود
به گروه تلگرام بر و بچه های اندیشه بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/AqfOtz6KGOiVlcfj0daFMg

27/06/2016

يه عكس خيلى قديمى، 25 سال پيش:

دوشنبه - 1370/10/02 - اساتيد محترم: آقاى تبرزد (دبير زبان انگليسى)، آقاى بيضایى نژاد، آقاى معين (دبير معارف اسلامى)
به گروه تلگرام بر و بچه های اندیشه بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/AqfOtz6KGOiVlcfj0daFMg

telegram.me 23/06/2016

Join group chat on Telegram

به گروه تلگرام بر و بچه های اندیشه بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/AqfOtz6KGOiVlcfj0daFMg

telegram.me

23/06/2016

از دوستان برو بچه های ورودی 1384 ، منصور صفری عزیز ، در حادثه سقوط اتوبوس به دره در نی ریز از بین ما رفت. مهربان بود، بی آلایش و سربه زیر....حیف...پرکشید و داغ بزرگی بر دل ما گذاشت.
با تاثر و تالم بسیار ، از خداوند برای خانواده اش طلب صبر و برای روح بزرگش طلب آرامش می کنم.

09/11/2015

Saeid

28/07/2015

فرهنگ سازی

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﺎﻟﯽ [ 1 ] ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺸﮏ
ﺷﺪ " ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ "ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻔﺖ ﻫﺰﺍﺭﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ
ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺁﺑﯽ ﻭ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ " ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺠﺎﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ، ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﯿﺎﻩ ﻭ ﺟﺪﺍﻧﺪﺍﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺁﺏ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ
ﺍﺳﺖ، ﺳﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮﻡ ﺩﺭ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ " ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﻃﺒﯿﻌﯽ" ( ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ )، "ﺣﮑﻮﻣﺖ " ﻭ "ﻣﺮﺩﻡ " ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪ !
ﺟﺮﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﺶ :
۱ - ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪﻡ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﺭ
ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺁﺑﻬﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ؛
۲ - ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯼ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ " ﭘﻮﭘﻠﯿﺴﺘﯽ " ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﯼ ﻭ
ﮐﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ؛
۳ - ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻭ ﺑﻬﺪﺭ ﺩﺍﺩﺍﻥ ﺁﺏ ﮐﻪ
ﺿﺮﺭ ﺁﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛
۴ - ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺳﻨﺘﯽ ( ﮐﺎﺭﯾﺰ/ ﻗﻨﺎﺕ ) ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ﻣﺨﺘﺮﻉ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺁﺏ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﭘﯿﺸﺘﺎﺯ ﺁﻥ
ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ، ﻣﺮﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﯼ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺑﻬﺪﺭ
ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺏ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﯿﺪﻫﺪ، ﻫﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ، ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﯾﮑﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺰﻭﺩﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ
ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺁﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﺸﻮﺩ، ﻭ ﻧﯿﺰ
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﻬﺪﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺏ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻧﮑﻨﻨﺪ، ﻣﺮﮒ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻔﺖ
ﻫﺰﺍﺭﺳﺎﻟﻪ، ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻣﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎﺯﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ
ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ، ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻬﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ -
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺑﻬﺪﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ
ﻫﺮ ﮔﺎﻣﯽ، ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻨﻮﺯ ﮔﺎﻣﯿﺴﺖ ﺑﺴﻮﯼ
ﺭﻫﺎﯾﯽ !

18/05/2015

ستاره شناسی و کیهان

28 اردیبهشت بزرگداشت مرد عجیب خیال و نظم و ستاره و عدد خجسته باد

31/07/2014

(IT News)تازه های تکنولوژی

تنها وسیله ای که پیشرفت تکنولوژی روش تاثیری نداشته ...! :v

31/07/2014

ستاره شناسی و کیهان

خودروی خورشیدی ساخت ایران در صحراهای آمریکا
حضور تیم دانشگاه آزاد قزوین در مسابقات جهانی خودروهای خورشیدی در آمریکا در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب یافته است. به گفته سرپرست تیم ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه حضور تیم ایران در این مسابقات را صادر کرده است.

دانشجویان و استادان دانشگاه آزاد قزوین خود را برای سفر به آمریکا و شرکت در مسابقات جهانی خودروهای خورشیدی که در سال جاری میلادی ۲۰۱۴ در آمریکا برگزار می‌شود آماده می‌کنند. حضور تیم ایران در مسابقات جهانی خودروهای خورشیدی در آمریکا در بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری آسوشیتدپرس، روزنامه واشنگتن‌پست و سایت یاهو بازتاب داشته است

19/05/2014

Persian Gulf

"دریای پارس" نام راستین ِ "دریای عمان"!
Persian Gulf

نام "دریای عمان" مانند "خلیج ع**ی" یک نام تحریف شده و جعلی میباشد!

دوستان، آیا میدانید "یکی از عللی" که ما تلاش می کنیم تا از نام "خلیج فارس/پارس دفاع کنیم، بجز آنکه بخشی از تمامیت ارضی کشورمانست، بلکه برای آنست که سرنوشت و سرانجامی همانند "دریای پارس" نداشته باشد، که امروز "دریای عرب/عمان" گشته و دیگر هیچ آب و رنگ و بوی ایرانی ندارد!

"دریای پارس"، که امروز در نقشه های رسمی بین اللملی بنام "دریای عرب" و "خلیج عمان" (در ایران "دریای عمان" در برگیرنده هر دو میباشد!) شناخته میشود، تا اواسط پادشاهی فتحعلیشاه و باز شدن پای انگلیسیها به خلیج فارس،نامی رسمی و جهانی بوده است! همچنین بخش شمالی آن، "دریای مکران" و پیش از آن "دریای کرمان" نام داشته است.

همچنین کشور امروزه عمان تا سلطنت فتحعلیشاه قاجار بخشی از خاک ایران و یکی از مناطق "استان هرمز" بشمار میرفت که پس از اشغال آن از سوی انگلستان و بر اساس سیاست استعماریشان، برای آنکه هرگونه پیوندی را با کشور مادر قطع و هویت نویی برای آن دست و پا سازند، نام "دریای پارس" را به نخست به "دریای اریتره"، سپس "دریای عمان" و سرانجام به "دریای عرب" تغییر دادند!

نقشه های فراوانی که اسناد تاریخی می باشند در اینباره بجای مانده است. برای نمونه در این چند نقشه که از تارنمای کانون پژوهشهای ایران باستان در دانشگاه لندن برداشته شده است، دریای پارس بخوبی بر روی آن نقشه ها دیده میشود. این نقشه ها نشان میدهند دریای پارس، مرزهای دریایی پاکستان امروزی را نیز در میگرفته است. این بدین خاطر بوده است، که مرزهای ایران تا زمان فتحعلیشاه تا رود سند بوده و حتی برخی از نقشه های اروپایی نام "اقیانوس هند" را "دریای هندوپارس" ضبط کرده اند!

بامید روزی که نام راستین و تاریخی "دریای پارس" زنده و برروی نقشه های رسمی کشور بار دیگر نقش بندد.

ادمین خلیج فارس

-------------------------------
نقشه ها:
۱. نقشه ایتالیایی مربوط بسال ۱۷۰۰ میلادی
http://www.cais-soas.com/CAIS/Images2/persian_gulf/Italian_Map_of_Asia_the_Persian_Gulf_and_Sea_1700WM.png

۲. نقشه ایتالیایی "پترینای ِ ناپلی" مربوط بسال ۱۷۲۲
http://www.cais-soas.com/CAIS/Images2/persian_gulf/Italian_pap_of_Africa_with_Persian_Gulf_and_sea_by_Paolo_Petrina_of_Napolit_1722WM.png

۳. نقشه فرانسوی مربوط بسال ۱۷۴۴ میلادی
http://www.cais-soas.com/CAIS/Images2/persian_gulf/Asia_secundum_legitimas_Projectionis_Stereographicae_1744WM.png

۴. نقشه آلمانی بتاریخ ۱۷۵۳ میلادی
http://www.cais-soas.com/CAIS/Images2/persian_gulf/Ottoman_Empire_by_L._Euler_1753_BerlinWM.png

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به خلیج فارس در تویتر بپیوندید:
تویتر: https://twitter.com/PersianGulf_fb
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#جمهوری_اسلامی
#نظام_ملایان
#آخوند
#روحانی
#موسوی
#میرحسین
#ایرانستیزی
#انقلاب_اسلامی

#ناسیونالیسم
#ملی
#ملی_گرایی
#ایران
#خلیج_فارس
#الخليج_الفارسى
#شاخاب_پارس
#فارسی
#Iran
#Persia
#Persian
#Persian_Empire
#Persian_Gulf
#Persian_Gulf_Forever

_

19/05/2014

اسرار کوانتومی آفرینش

شاعری که برای نخستین بار معادلات درجه 3 را حل کرد
*****************************************
به مناسبت 28 اردیبهشت، روز بزرگداشت خیام،
ریاضیدان بزرگ تاریخ ایران

عموم مردم جهان عمر خيام، رياضيدان، اخترشناس و فيلسوف بزرگ ايراني را بيشتر به واسطه شاهكار ادبي او يعني "رباعيات عمر خيام" مي‌شناسند و اغلب نمي‌دانند كه رساله او در جبر چه تأثير عظيمي بر عرصه رياضيات گذاشت.

خيام در اثر برجسته خود، دسته‌بندي جامعي را از انواع معادلات درجه سه ارائه كرده و راه حل‌هاي هندسي اين معادلات را نيز با استفاده از مقاطع مخروطي متقاطع شرح داده است و در نهايت نيز روش‌هايي را براي حل معادلات درجه سه و بالاتر ارائه كرده است.

يكي ديگر از دستاوردهاي مهم خيام در عرصه رياضيات، ارائه بسط دو جمله‌اي a+b به توان n است و به همين دليل اين بسط را امروزه اصطلاحاً بسط دوجمله‌اي خيام مي‌نامند.

شايان ذكر است كه تقريباً 600 سال پس از خيام، بلز پاسكال، رياضيدان برجسته فرانسوي، اين ضرائب را به صورت یک الگوی مثلثي نمايش داد كه اكنون به نام "مثلث پاسكال" شهرت يافته است.

خيام چند سال پس از نگارش رساله جبر خود كتابي را نیز در باره مفروضات هندسه اقليدسی به رشته تحرير درآورد. او در اين كتاب، فرض معروف توازي اقليدس را به زير سؤال برد و به تشريح هندسه‌هايي كه امروزه اصطلاحاً "هندسه‌هاي نااقليدسي" ناميده مي‌شوند پرداخت و با اين كار عملاً به عرصه كاملاً بكري از رياضيات وارد شد، عرصه‌اي آنچنان بديع كه تا 800 سال بعد از آن - يعني تا قرن نوزدهم ميلادي - هيچ يك از رياضيدانان بزرگ جهان جرأت ورود به آنرا پيدا نكردند.

یاد این ریاضیدان و فیلسوف بزرگ ایران زمین را با شعری از او به پایان می بریم

این چرخ فلک که ما در او حیرانیم
فانوس خیال از او مثالی دانیم
خورشید چراغدان و عالم فانوس
ما چون صوریم کاندر او حیرانیم

19/05/2014

Erfan

تا ده شب کلاس داره...

19/05/2014

Erfan

برج زهر مار

26/02/2014

Ramin

26/02/2014

Erfan

آخرین روز مدرسه
اسفند 90

26/02/2014

Erfan

ورودی 87

26/02/2014

Javad

اولی های امسال

08/02/2014

(IT News)تازه های تکنولوژی

تنها بازمانده نسل "ما قبل تکنولوژی" !! :D

09/11/2013

کمپین اتحاد مهندسین عمران و معماری

دیالوگ این 2 تا رو بخونین میترکین از خنده :D

01/10/2013

Camran

01/10/2013

Camran

شهربازی، فکر کنم سال 71

01/10/2013

آقای نورایی و جبرئیلی

[09/21/13]   سلام دوستان..... اگر عکس یا خاطره ای از دوران تحصیل توی مدرسه اندیشه (چه راهنمایی چه دبیرستان) دارید، میتونید روی پیج بذارید....

27/08/2013

ریاضی شیرین است Math is Sweet

امروز... پنجم شهریور... روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروسازی...
.
1- تبریک به همه داروسازها ...
.
2- بیایید یه کم با این ستاره درخشان ملی آشنا شیم ...
.
نام وی محمد و نام پدرش زکریا و کنیه‌اش ابوبکر است. مورخان شرقی در کتاب‌هایشان او را محمد بن زکریای رازی خوانده‌اند، اما اروپائیان و مورخان غربی از او به نام‌های رازس Rhazes و رازی Al-Razi در کتاب‌های خود یاد کرده‌اند. به گفته ابوریحان بیرونی وی در شعبان سال ۲۵۱ هجری (۸۶۵ میلادی) در ری متولد شده و دوران کودکی و نوجوانی‌ و جوانی‌اش دراین شهر گذشت. چنین شهرت دارد که در جوانی عود می‌نواخته و گاهی شعر می‌سروده ‌است. بعدها به کار زرگری مشغول شد و پس از آن به کیمیاگری روی آورد، وی در سنین بالا علم طب را آموخت. بیرونی معتقد است او در ابتدا به کیمیا اشتغال داشته و پس از آن‌که در این راه چشمش در اثر کار زیاد با مواد تند و تیز بو آسیب دید، برای درمان چشم به پزشکی روی آورد. . در کتاب‌های مورخان اسلامی آمده‌است که رازی طب را در بیمارستان بغداد آموخته‌است...
.
برای مطالعه بیشتر به لینک زیر یه سری بزنید ...
http://goo.gl/2BXX1T
.
|∞|

19/08/2013

Persian Gulf

مهر و محبتهای انگلستان به ما ایرانیان!
Persian Gulf

این پست در تعریف و تمجید انگلستان و بی بی سی فارسی است. خواهشمندیم ما را ریپورت نکنند، بخصوص آن آقای انگلیسی که کار دیگری بجز زیر نظر گرفتن تاربرگ ما و ریپورت کردنمان را ندارد!

در طی ۲۰۰ و خورده ایی ساله گذشته و از زمان فتحعلیشاه قاجار (پادشاه بزرگ ِ ایرانپرست و لایق، مانند دیگر پادشاهان سلسه قاجاریه!)، انگلستان کبیر همچنان بزرگترین دوست و خدمتگزار به ایران و ایرانی بوده است! زیرا که:

۱. با جداساختن سرزمینهای ایرانی آنسوی آبهای خلیج فارس (مازون، میشماهیگ و اسواران)، ما از سر شر اداره آنها نجات داده است؛

۲. آن سرزمینها امروز بزرگترین منابع نفت و گاز را دارا هستند، و نفت و گاز هم به معنی بلا و قضا و مشکلات بیشتر بوده، که از سر مرحمت انگلستان ما درگیر آن بلایا نیستیم؛

۳. امروز انگلستان از روی سر مهر محبت با سرمایه گذاری سنگین در تلاشست که "استانهای خوزستان، لرستان، بوشهر، ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، همچنین بخشهایی از هرمزگان، فارس، اصفهان، چارمحال بختیاری، کرمانشاه، کردستان، قم و مرکزی"(۱) را از ایران جدا سازد، و مردمان بومیش که ایرانیانی هستند که در ۲۶۰۰ سال گذشته در آنجا زندگانی میکنند را بسوی دیگر بخشها و مرکز ایران اخراج (همانکاری که با بحرین و اخراج ۸۵٪ جمعیت ایرانی آن کرد!) و بجایش عرب از حجاز و یمن و مصر وارد کرده (۲)، تا ما را هم از شّر نفت و گاز و پهناوری کشور برهاند و هم از شّر نگهداری آثار ملی بازمانده از دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی و اسلامی نجات دهد.

بدینوسیله از همه ی هم میهنان دعوت میشود، "بی بی سی فارسی"، این بنگاه ایرانپرست و انساندوست، که وظیفه خطیر جداسازی را بعهده گرفته و امروز با سختی، مشقّت و دشواریها سخنگوی رسمی "آزایخواهان و فعالان حقوق بشر" شده(۳) را شبانه روز تماشا کرده تا به اهداف دوست دیرینه مان، انگلستان کبیر کمک نمائیم.

در این بین. به دولت انگلستان و مدیران و کارمندان ایرانپرست ِ بی بی سی فارسی، قول میدهیم، همانگونه که در زمان حمله صدام حسین به ایران، همه ی ما ملت دست بر روی دست گذاشته و دروازه های کشور را بر روی او و ارتشش باز و از ورودشان با گرمی ِ خون و جان خود استقبال کردیم، دوباره به همان روش ِ گرم، با آغوشهای باز به استقبال نیروهای انگلسیی و دیگر دوستانشان خواهیم رفت! باور ندارند، امتحان کنند . . . این گوی این میدان!

ادمین ِ انگلستان پرست ِ خلیج فارس!*


۱: مناطق نفت خیز ایران و ساخت یک امیرنشین عربی در جنوب و جنوب-غربی ایران توسط بیگانگان!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=591441564221897&set=a.595790857120301.1073741834.552856494747071

۲: "مبارز عرب خوزستانی"، مصری از آب در آمد!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=555105924522128&set=a.595790857120301.1073741834.552856494747071

۳: سخنی با بی بی سی فارسی
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151180041271111&set=a.10151249706446111.515542.285224906110


* - All Rights Reserved - تمام حقوق محفوظ میباشد. این نوشته توسط ادمین و برای تاربرگ خلیج فارس نوشته شده است. رونوشت برداری از این نوشته با نامبردن "تاربرگ خلیج فارس" همراه با لینک و بدون دستبردن در نوشته یا تصویر آزاد میباشد!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دوستان عزیز. اگر نوشته های (پستها) ما بدست شما نمیرسد، برای حل این مشکل خواهشمندیم به این نوشته مراجعه بفرمایید:‌ http://tinyurl.com/nganxae
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


به تارنما و تویتر خلیج فارس بپیوندید:
تارنما: www.persian-gulf.net
تویتر: https://twitter.com/PersianGulf_fb


Persian Gulf Forever

.

02/08/2013

کمپین اتحاد مهندسین عمران و معماری

میتونین بگین مشکل این ساختمون چیه ؟
هر کی بگه جایزه داره ها :D
آلبوم عکس اشکالات اجرایی :

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.671965712830709.1073741855.638315616195719&type=1

s3.picofile.com 06/06/2013

Afshin Ghotbi

کتاب زندگی افشین قطبی
http://s3.picofile.com/file/7698905157/Afshin_Ghotbi.pdf.html

s3.picofile.com فایل PDF کتاب زندگینامه افشین قطبی، نوشته: سیدشاهو احمدی

15/04/2013

Persian Gulf خلیج همیشه پارس

14/02/2013

آقای بابایی- دبیر ریاضی

23/12/2012

Amin

یادم میاد پیش دانشگاهی بودیم. زنگ ادبیات فارسی رو در معیت استاد مرادی به سر می بردیم. اون جلسه بحث "شناسه ی فعل و مطابقت اون با ضمیر جمله" رو درس داده بود و مثل همیشه نوبت رسیده بود به پرسش...
تقصیر خودش نبودااااا اما قیافه ی در هم و ترسناکش "همونطور که در عکس های ذیل مشاهده می فرمایین" باعث می شد آدم هرچی هم بلده یادش بره... خلاصه یکی از بچه های نه چندان باهوش کلاس رو آورد به سیخگاه...نوشت: من به مدرسه می رویم... بعد با اون لحن آروم و لوتی (تو مایه های این حاج آقا انصاری خودمون) پرسید بچه! بگو بینم این جمله شناسه فعلش با ضمیرش مطابقت می کنه؟؟؟؟؟
اون همکلاسیمون که صورتش شده بود مث رضا زاده زیر وزنه ی 267/5 کیلویی، با چشای حلقه شده گفت" آره، مطابقت می کنه"!!!!!!
می شد اسف و نومیدی و خشم و تعجب و براىت رو همزمان به وضوح دید توی صورت مرادی... قیافش شده بود شبیه کسی که یه چیز بشدت تند رو با یه چیز به شدت ترش با هم خورده باشه!!!
گفت: جمله رو پاک کن بنویس" آنها به اینجا می آییم." این یکی چی؟؟ مطابقت می کنه؟؟
اون همکلاسی ما که خطر رو تو چند متریش احساس می کرد نمیدونم رو چه حساب گفت: آره. مطابقت می کنه...
اینجا دیگه مرادی دید تموم تلاش های فردوسی واسه زنده نگه داشتن زبان فارس داره به هزیمت میره، با همون تمانینه انگشتای دست راستش رو باز کرد، نگاهی بهشون انداخت و داد زد: ببین پسر؟ الان این انگشتای من بخوره تو صورتت، باهاش مطابقت می کنه؟؟؟ وقتی خورد تو صورتت تو با اون تخته سیاه مطابقت میکنی؟؟؟!!!
معلم!
آرامش!
دموکراسی!
اصن یه وضی...

16/11/2012

مهندسی عمران و معماری

استاد ممکنه یکبار دیگه توضیح بدین ؟!!!

29/10/2012

آقای تقوایی......بعضی ها میگن این پست باعث میشه ادمین به عقوبت الهی دچار بشه....میدونید چرا؟؟؟

27/10/2012

خداوردیلو همیشه قبل از شروع درس پرسیدن یا درس دادن.....

19/10/2012

انجمن مهندسین بی کار

فکر کنم خدا وقتی داشت دماغ ایرانیا رو می آفرید
دکمه Caps Lock رو فشار داده بود…

19/10/2012

Shahid Chamran University of Ahvaz

تو گذشته ميگفتن پزشك محرمه ،
كم كم عكاس و فيلم بردار هم محرم شدن ،
حالا هم كه دى جى و گروه موسيقى محرم شدن !
اينجور كه من فهميدم فقط داداشاى عروس و دوماد نامحرمن !!
:|

Location

Category

Telephone

Address

بولوار رحمت - سه راه دارالرحمه
Shiraz
Other Middle Schools in Shiraz (show all)
Haniyeh Middle School / دبیرستان حانیه - دوره اول Haniyeh Middle School / دبیرستان حانیه - دوره اول
Aqaee Street
Shiraz, 7185764558

دبیرستان دخترانه حانیه ( دوره اول و دوم)