Alfawing autokool

Tartu autokool Alfawing koolitab A-kategooria ja B-kategooria mootorsõidukijuhte. Mugav liiklusteooria õppimine. Konstruktiivne ja kaasaegne õpe.

Koolitame Tartus A, A2 ja B kategooria mootorsõidukijuhte. Kogemusi juba üle 17 aasta. Tegeleme Eco Driving koolitusega. Mootorratturid sõidavad Kawasaki ER-6ga ja autojuhid sõidavad 5 seeria BMWga. Õpetaja omandab ka kõrgharidust Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis liiklusohutuse erialal. Õppida jäänud veel 1 aasta. Õpetajal on juba 6 kutsestandardi tase st. kõige kõrgem tase. Autokool ei ole su

Operating as usual

17/03/2022

Viimaste nädalate kütusehinnad mõjutavad kõiki, kuid kas teadsid, et sõidukijuhina õigeid valikuid tehes võib Sinu sõiduki kütusekulu asulasisesel teel olla kuni 40% väiksem? Ekslik on arvamus, et säästlik sõit tähendab „uimerdamist“.

👉 Mootor ei vaja pikalt soojendamist, sõiduga saabub optimaalne töötemperatuur mootori jaoks kiiremini.

👉 Kohalt liikumist alustades kiirenda julgelt. Hetkeline suurem kütusekulu kiirendamisel ja seejärel sujuv ühtlane liikumine on säästlikum, kui aeglane kiiruse kogumine.

👉 Esimest käiku kasuta vaid liikuma saamiseks, käike vaheta nii, et pöörded bensiinimootoril ei tõuseks üle 2500 ja diiselmootoril üle 2000 pöörde. Soovitud kiiruse saavutamisel sõida kõrgeima kiirusele sobiva käiguga.

👉 Hoia sõiduk liikumises. Kõige rohkem kütust kulub sõiduki liikuma saamiseks.

👉 Hoia pikivahet, jälgi liiklust oluliselt kaugemale ette, kui vaid esimese sõiduki tagatuled.

👉 Kasuta liikumisenergiat ka pidurdamisel. Käiguga pidurdades kütusekulu puudub, vajuta sidurit alles siis, kui pöörded on langenud tühikäigupöörete lähedale. Künkast laskudes võta jalg gaasipedaalilt. 100m siit ja mõnikümmend meetrit sealt ning päeva jooksul võib koguneda mitmeid „tasuta“ kilomeetreid.

👉 Foorituled ei muutu ootamatult „roosaks“, otsi vihjeid ristuva tee ülekäiguraja fooridest. Kodu-töö-kodu trajektooril liikudes kasuta tähelepanekuid, mida igapäevasest teekonna läbimisest oled saanud. Pidev kiirendamine/pidurdamine ja foorist foorini ralli ei vii kiiremini kohale. Õigeid valikuid tehes oled kiiremini kohal, kui sageli reastumisharjutusi tegev „sõeluja“. Loe liiklust kaugele ette.

👉 Sõiduki käivitamine võtab sama palju kütust kui töötava mootoriga kohal seismine ~10 sekundit. Kasuta start/stop süsteemi, selle puudumisel lülita pikemalt seistes ise mootor välja. Nii on keskmine kütusekulu 3 -10 % väiksem.

👉 Kõige väiksem on kütusekulu kiirusevahemikus 50-80 km/h. Liikudes 90km/h asemel 100 km/h on kütusekulu ~8 % suurem .

👉 Asulavälisel teel kasuta võimalusel püsikiirusehoidjat. Tasasel maal liikudes võib vahe kütusekulus olla märgatav.

👉 Kui on võimalik, vali sõitmiseks aeg, kus liiklus on hõredam. Ka hommikul 5-10 min varem tavapärast sõitu alustades võivad liiklusolud olla märksa kütusesõbralikumad.

Ettenägelik sõidustiil vähendab kütusekulu, ohtu sattuda liiklusõnnetusse ja kohale jõudes on närvirakkude kogus sama, mis sõitu alustades. Teguritest, mis mõjutavad veel kütusekulu, kirjutame juba varsti.

Turvalist liiklemist❗️🙂

23/02/2022

Tänud Teooria.ee ja Jako Renterile!

17/01/2022

Kas teadsid, et sõidukit juhtides teeb roolikeeraja kahe minuti jooksul keskmiselt 400 tähelepanekut ja 40 otsust ning 1 eksimuse❓

Kuigi enamus sõidukijuhte peab oma sõiduoskust keskmisest paremaks, juhtub liiklusõnnetusi ikka ja seda ka heade juhtidega. Kuna teise liiklejate oskustes Sa kindel olla ei saa, siis lähtu põhimõttest: Sina oled ainuke, kes liigelda oskab, looda parimat, kuid ole valmis ka halvimaks.

👉 Jäta ruumi nii enda kui teiste eksimustele.

👉 Keskendu juhtimisele. Inimese terav nägemisala on vaid ~ 2 kraadi. Ehk, mida ei vaata, seda ka teravalt ei näe. Kahtled❓ Vaata telefoni ekraanil kahte kõrvuti ikooni, kas näed mõlemat teravalt ilma silma liigutamata❓ 😉

👉 Telefoniga rääkimine juhtimise ajal suurendab tõenäoust sattuda õnnetusse 4 korda. Tõenäosus sattuda õnnetusse on 23 korda suurem, kui sisestad teksti. Nii mõnigi uuring on jõudnud järeldusele, et „nutijoodik“ on liikluses sama ohtlik kui alkoholi tarvitanud juht.

Turvalist liiklemist❗🙂

Mis on tagajärg, kui "vahtralehega" sõites eeskirju rikud? - Autogeenius 24/11/2021

Mis on tagajärg, kui "vahtralehega" sõites eeskirju rikud? - Autogeenius

Mis on tagajärg, kui "vahtralehega" sõites eeskirju rikud? - Autogeenius Politsei selgitab, millised on võimalikud tagajärjed, kui algaja juht rikub eeskirju. Seda on hea teada, sest mängus on päris palju ja kaotada veel rohkem. Liiklusseaduse § 106 lg 6 ütleb, et kui esmase juhiloa omajal on mootorsõiduki juhtimisõigus karistuseks ära võetud, tunnistatakse tem...

07/11/2021

Meeldetuletus❗

Kas Sinu autol on päevasõidutuled, tulede automaatne lülitus, valgussensor ja Sa tead millises asendis peab tulede lüliti olema❓

Valge ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid. Päevatuled võivad põleda ilma ääre- ja numbrituledeta. Vanarahvas teab rääkida, et vanasti olevat ääretulesid nimetatud ka gabariidituledeks või parktuledeks. Heal lapsel ikka mitu nime. Üldistavalt saab valgeks ajaks nimetada aega, kui nähtavus on vähemalt 300 meetrit.

Liikluses liigub pimedal ajal üksjagu sõidukeid, mille „saba“ on pime. Päevatuled teevad sõiduki nähtavaks päevasel ajal ja seda eestpoolt. Pimedal ajal ei ole päevasõidutule valgustugevus piisav ja "pimeda sabaga" sõiduk teel on samas suunas liikujatele raskesti märgatav ning halva nähtavuse korral lausa ohtlik.

Hea autojuht❗️

Ära ole "üllatus" teel. Tee palun selgeks, millise tulede lüliti asendi puhul sõidukil vajalikud tuled põlevad ja kasuta vastavalt nähtavusele ja ilmastikule õigeid tulesid.

Nii näed Sina paremini ja teised näevad ka Sind❗️

21/02/2021

Pikivahe

27/01/2021

Hei “vahtraleht”❗

Oled kunagi mõelnud sellele, millised võivad olla tagajärjed liiklusrikkumise toimepanemisel❓ Et vältida hilisemaid halbu üllatusi ja hoida ära rikkumiste toimepanemist, selgitame võimalikke tagajärgi.

Kui juhtimisõigus võetakse karistuseks ära:

👉 LS § 106 lg 6 - Kui esmase juhiloa omajal on mootorsõiduki juhtimisõigus karistuseks ära võetud, tunnistatakse tema mootorsõiduki juhtimisõigus ja talle väljastatud esmane juhiluba kehtetuks. Mootorsõiduki juhtimisõigust ja uut esmast juhiluba võib ta taotleda pärast järelkoolituse läbimist ning liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist.

Juhtimisõiguse uuesti taotlemisel ei tohi olla karistatust:

👉 LS § 106 lg 1- Auto ja mootorratta juhtimisõigus antakse ning esmane juhiluba väljastatakse isikule, kellel ei ole karistatust juhtimisõiguseta sõitmise, liiklusõnnetuse põhjustamise, alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise, alkoholi tarvitamise eest peale liiklusõnnetust, lubatud sõidukiiruse ületamise (alates LS § 227 lg 2), sõiduki peatamise märguande eiramise, liiklusõnnetusest mitteteatamise, liiklusõnnetuse sündmuskohalt põgenemise või liiklussüüteo toimepanemise eest.

⚠Karistusregistri seaduse kohaselt kustutatakse karistusandmed ja kantakse üle arhiivi:

👉kui väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest, aresti kandmisest, üldkasuliku töö sooritamisest või põhikaristusena juhtimisõiguse äravõtmisest ON MÖÖDUNUD ÜKS AASTA❗

👉 kui liiklussüüteo (kuriteo) eest mõistetud rahalise karistuse otsuse täitmisest, tähtajalisest vangistusest või rahalisest karistusest tingimisi vabastamise korral määratud katseaja lõppemisest või üldkasuliku töö sooritamisest ON MÖÖDUNUD KOLM AASTAT❗

NÄIDE 1: juhtimisõigus võetakse karistuseks lubatud suurima sõidukiiruse ületamise eest 6 kuuks ära - "vahtralehel" on võimalus uuesti "vahtraleheks" saada peale järelkoolituse läbimist ja eksamite sooritamist 18 kuu pärast.

NÄIDE 2: alkoholijoobes sõidukijuhtimise eest võetakse "vahtralehelt" juhtimisõigus ja määratakse kohtu poolt katseaeg 2 aastat - uuesti "vahtraleheks" saada tekib esimene võimalus 5 aasta pärast.

Kui väärteo eest määratakse rahatrahv ja juhtimisõigust ära ei võeta:

👉 kui esmase juhiloa omajal on liiklusnõuete rikkumise eest kehtiv karistus, väljastatakse talle juhiluba pärast liiklusteooriaeksami edukat sooritamist. Eeltoodu puhul arvestatakse vaid karistusregistrisse kantud rikkumisi, lühimenetluses määratud mõjutustrahv või kiiruskaamera hoiatustrahv ei too kaasa eksamite sooritamise nõuet.

Nagu näha, võib üks mõtlematu otsus sõidukiroolis tekitada olukorra, kus võimalus uuesti juhtimisõigus saada võib lükkuda väga kaugesse tulevikku. Juhtimisõigus on eriõigus ja selle omamine eeldab kehtestatud reeglitest kinnipidamist, seda nii enda kui ka teiste liiklejate turvalisuse huvides.

Kui Sul on tuttavaid "vahtralehti", jaga infot ka nendega❗

Turvalist liiklemist❗

Liikluspilti ilmub viis uut liiklusmärki 22/11/2020

Liikluspilti ilmub viis uut liiklusmärki

Liikluspilti ilmub viis uut liiklusmärki Majandusministeerium kooskõlastab teeomanike ja teiste ministeeriumidega uusi liiklusmärke. Märgid hoiatavad näiteks robotautode ja madalate okste eest.

Politsei: mida peab teadma tulede kasutamisest pimedal ajal - Auto.pub 26/10/2020

Politsei: mida peab teadma tulede kasutamisest pimedal ajal - Auto.pub

Vajalik info.

Politsei: mida peab teadma tulede kasutamisest pimedal ajal - Auto.pub LS § 50 lg 3 p 1- juht peab sõidukiiruse valikul arvestama oma sõidukogemust, teeolusid, tee ja sõiduki seisundit, veose iseärasusi, ilmastikutingimusi, liikluse tihedust ning muid liiklusolusid, et ta suudaks seisma jääda sõiduki eespoolse nähtavusulatuse piirides ning teel oleva sellise t...

Infotahvlid heidutavad ohtlikke kiiruseületajaid 03/08/2020

Infotahvlid heidutavad ohtlikke kiiruseületajaid

https://tartu.ee/et/uudised/infotahvlid-heidutavad-ohtlikke-kiiruseuletajaid

Infotahvlid heidutavad ohtlikke kiiruseületajaid Sel nädalal paigaldati Tartu linna sissesõitudele 16 infotahvlit, mis heidutavad ohtlikke kiiruseületajaid.

23/07/2020

Tänane õppetund mootorratturitele! Liiga kauaks põlema ununenud suunatuli võib olla ohtlik ja põhjustada ettesõitmise sulle.

Kas sina soovid meie lapsed autoga sõitma õpetada? 08/05/2020

Kas sina soovid meie lapsed autoga sõitma õpetada?

Kas sina soovid meie lapsed autoga sõitma õpetada? Autokooli saamiseks võivad lähiajal tekkida suured järjekorrad. Sugugi ei aita siin see, kui vanem oma lapse ise sõitma õpetab. Küll tundub hea mõte, et mõni praegune harrastuslik juhendaja päriselt mootorsõidukijuhi õpetaja ameti kasuks otsustab.

Autokoolid jätkavad taas sõidutundidega 06/05/2020

Autokoolid jätkavad taas sõidutundidega

Autokoolid jätkavad taas sõidutundidega Piirangute leevendamisega lubab valitsus 5. maist jätkata mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava juhi koolitusi, maanteeamet jätkab neljapäevast ka riiklike sõidueksamite vastuvõtmisega.

Distantsõpe! - Liikluskasvatus 14/04/2020

Distantsõpe! - Liikluskasvatus

Distantsõpe! - Liikluskasvatus Pakume eriolukorras distantsõppeks lasteaia- ja kooliõpetajale ning jalgratturite koolitajatele võimalusi liiklusteemade käsitlemiseks läbi erinevate õppetegevuste. …

Andres Raid: Maanteeamet täiendas „tsikliomaniku sandistamise juhendit“: meie ei vastuta millegi eest! - Uued Uudised 08/04/2020

Andres Raid: Maanteeamet täiendas „tsikliomaniku sandistamise juhendit“: meie ei vastuta millegi eest! - Uued Uudised

No mida veel

Andres Raid: Maanteeamet täiendas „tsikliomaniku sandistamise juhendit“: meie ei vastuta millegi eest! - Uued Uudised Rahva silmad on praegustes oludes suunatud teadagi kuhu ja kõik muu tundub teisejärguline. Samas – täna maha magatu või teisejärgulisena tunduv võib juba homme omandada täiesti uue tähenduse ja tähtsuse. Kirjutasime hiljaaegu maanteeameti uutest ideedest mootorrataste ülevaatusel, kus mu...

Külgparkimine 05/03/2020

Külgparkimine

Külgparkimine

Külgparkimine LiiklusLab.ee

Sõidu- ja teooriaeksam läksid veebruarist alates uutele alustele 03/02/2020

Sõidu- ja teooriaeksam läksid veebruarist alates uutele alustele

Sõidu- ja teooriaeksam läksid veebruarist alates uutele alustele Alates tänasest muutusid nii autokoolide pakutav õpe kui ka riiklike teooria- ja sõidueksamite vastuvõtmine – uus süsteem arvestab rohkem igapäevases liikluses toimuvat ning annab eksamineeritavale tulevikus võimaluse enda õppeprotsessi paremini planeerida.

20/01/2020

Alates 1. veebruarist muutuvad nii autokoolide poolt pakutav õpe kui ka riiklike teooria- ja sõidueksamite vastuvõtmine.

Seda, mis täpsemalt muutub, loe siit: https://www.mnt.ee/et/uudised/alates-1-veebruarist-muutub-riiklike-teooria-ja-soidueksamite-vastuvotmine

Ludo Kluppels: liikleja arvestagu, et kohtab alati liiklusraevu 09/01/2020

Ludo Kluppels: liikleja arvestagu, et kohtab alati liiklusraevu

Ludo Kluppels: liikleja arvestagu, et kohtab alati liiklusraevu Liikleja peab iga kord liiklusse sisenedes arvestama võimalusega, et kohtab liiklusraevu. Statistiliselt juhtub seda tunni jooksul vähemalt kord. Mida teha?

13/12/2019

Hei tulevane autojuht❗️

Kas teadsid, et sellel aastal on politsei liiklusest kõrvaldanud juba 3780 juhti, kellel puudub vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus❓ Neist omakorda 1909 on juhid, kelle politsei kõrvaldas roolist esmakordselt.

Esmakordselt kõrvaldatud juhid toovad sageli põhjuseks iseseisva harjutamise varsti toimuvaks Maanteeameti sõidueksamiks. Tagajärjeks on aga see, et lisaks karistuseks määratavale rahatrahvile (kuni 800 eurot või arest) on „vahtralehti“ soovival isikul vähemalt aastaks piiratud Maanteeametisse eksamile minek❗️

Selleks, et „õppesõitu“ tegevad juhid teaksid, millised on sellise teo võimalikud tagajärjed lisaks ohule sattuda liiklusõnnetusse, siis järgnevalt väike selgitus:

👉Auto ja mootorratta juhtimisõigus ning esmane juhiluba väljastatakse isikule, kes ei ole karistatud juhtimisõiguseta sõitmise, liiklusõnnetuse põhjustamise, alkoholi piirmäära ületamise, peale liiklusõnnetust alkoholi tarvitamise, kiiruseületamise, peatumismärguande eiramise, liiklusõnnetusest mitteteatamise, liiklusõnnetuse sündmuskohalt põgenemise eest ja ei oma karistust liiklusalase kuriteo toimepanemise või avaliku korra vastase süüteo eest.

👉Karistusregistri seaduse kohaselt kustutatakse karistusandmed registrist ja kantakse arhiivi, kui väärteo eest määratud rahatrahvi tasumisest on möödunud üks aasta❗️

👉Mootorsõiduki omanik, valdaja või juht ei tohi lubada mootorsõidukit juhtima isikut või anda juhtimist üle isikule, kellel puudub vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ning võimalik rahatrahv sellise rikkumise eest on kuni 100 trahviühikut, s.o 400 eurot.

👉Kui Sul on soov iseseisvalt sõitmist harjutada, leia sõber/lapsevanem jne, kes on nõus Sind juhendama. Juhendajal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt viis aastat. Juhendajal ei tohi olla kehtivat karistust mootorsõiduki joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest ega liiklusnõuete sellise rikkumise eest, mille eest liiklusseadus näeb ette mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise. Juhendaja tunnistuse väljastab Maanteeamet kehtivusega 12 kuud. Juhendaja võib juhendada sõidupraktikat üksnes isikul, kelle nimi on märgitud juhendaja tunnistusele või kantud liiklusregistrisse.

👉Võta kaasa nõuetekohaselt täidetud koolituskursuse õpingukaart koos märkega teeliiklusesse lubamise kohta või koolituskursuse tunnistus, isikut tõendav dokument, paigalda sõidukile eest ja tagant nähtav õppesõiduki tunnusmärk, kehtivat juhendajatunnitust omav isik kõrvalistmele ja ongi kõik tingimused iseseisvaks harjutamiseks loodud. 🙂

Ära lükka ühe mõtlematu teoga oma juhtimisõiguse saamist kaugesse tulevikku❗️

Kui Sul mõni sõber käib hetkel autokoolis või plaanib lubade saamist, siis jaga infot sõbrale ka❗️🙂

#liiklusjärelevalvekeskus
#liikluspolitsei
#Maanteeamet

Igale autojuhile kohustuslik: Kuidas pimedal ajal õigesti tee ääres peatuda? | Autogeenius 09/12/2019

Igale autojuhile kohustuslik: Kuidas pimedal ajal õigesti tee ääres peatuda? | Autogeenius

Igale autojuhile kohustuslik: Kuidas pimedal ajal õigesti tee ääres peatuda? | Autogeenius Pimedal ajal sõites võib suurt segadust tekitada vastassuunas peatunud auto, mille juht ei tea, kuidas enda auto tulesid õigesti kasutada. Põlevate lähituledega vastassuunavööndis tee ääres peatunud auto võib vastu tulevaid autojuhte väga lihtsasti häirima hakata, kuna sedasi pole tihtip...

Suur kokkuvõte: Mis muutub 1. veebruarist B-kategooria juhilubade taotlemisel? | Autogeenius 04/12/2019

Suur kokkuvõte: Mis muutub 1. veebruarist B-kategooria juhilubade taotlemisel? | Autogeenius

Suur kokkuvõte: Mis muutub 1. veebruarist B-kategooria juhilubade taotlemisel? | Autogeenius Juba eelmise aasta lõpus hakkas maanteeamet rääkima B-kategooria juhilubade saamist puudutavatest muudatustest. Üks neist puudutas kohustuslike sõidutundide arvu suurenemist seniselt 22 tunnilt 30 tunnile. Kuigi mitmed räägitud muudatused on tänaseks rakendatud, näiteks muutus osaliselt teo...

Tarmo Tähepõld: Enne kui pargid, palun mõtle! | Autogeenius 02/12/2019

Tarmo Tähepõld: Enne kui pargid, palun mõtle! | Autogeenius

Tarmo Tähepõld: Enne kui pargid, palun mõtle! | Autogeenius Proovime selle lühikese loo teha võimalikult sõbraliku, kuigi ajendiks olnud olukorda vaadates kiskus käsi vägisi rusikasse ja kohalikku Facebooki gruppi hakkasid peas juba sarkasmist nõretavad laused vormuma. Pildil olev parkimine ei olnud “korraks, olen võõras ja püüan Mapsi käima saa...

26/11/2019

Hei autojuht❗️

Kas Sina tead, mis liiklusmärgid on pildil? Liiklusmärk nr 184 „Liiklusummik“ on vast paljudele juba autokoolist tuttav. Kuidas on lood liiklusmärk nr 598-ga? „Sõiduradade liitumiskoht” osutab sõiduradade liitumiskohale, kus liikluse sujuvuse eesmärgil soovitatakse liikuda jätkuvale sõidurajale kordamööda.

Kuidas asi Eestis reaalselt välja näeb? „Tublid autojuhid“ reastuvad sellistes kohtades varakult paremasse ritta, hoiavad võimalikult väikest pikivahet, et keegi ei saaks vahele reastuda ja kiruvad „tujurikkujaid“, kes kõigist mööda sõidavad ja alles lõpus reavahetuse teevad.

„Tublile autojuhile“ infoks: kui mõlemat sõidurada kasutataks võrdselt ja „kaduval“ sõidurajal liikujad teeksid reavahetuse alles raja lõpus ning paremal rajal liikujad hoiaksid mõistlikku pikivahet, oleks sellise üle ühe reavahetuste puhul „pudelikaelas“ tekkivad ummikud 40-50% lühemad. Kuna „tõmbluku“ puhul on mõlemal sõidurajal liikuvate sõidukite liikumiskiirus ühtlasem, siis on ka tõenäosus liiklusõnnetuse tekkimiseks oluliselt väiksem.

Miks tekivad sellistes kohtades ummikud? Põhjused on lihtsad: liikumiskiiruste erinevus, väike pikivahe, soov ümberreastujat mitte vahele lasta jne. Kui siis keegi laseb reastuja vahele, eeldab see väikese pikivahe tõttu pidurdamist. Kui esimene pidurdab, teeb seda ka järgmine ja rivis 5.-6. auto võib sellise pidurduse tõttu juba peaaegu seisma jääda ning ongi alus ummikuks olemas.

• Sõida sõiduraja lõpuni/takistuseni ja reastu alles siis.
• Liigu kõrvalrajal liikujaga sarnase kiirusega. Nii on Sinul lihtsam reastuda ja temal kergem seda Sulle võimaldada.
• Ole viisakas❗️ Suunatuli on elementaarne ja sujuva reastumisega austad teist liiklejat.
• Hoia pikivahet❗️ Nii piisab reavahetuse võimaldamiseks vaid väikesest liigutusest gaasipedaalil ja kõik Sinu taga liikujad ei peagi piduripedaali otsima.
• Liiklusmärgi 598 põhimõte kehtib ka seal, kus märki ei ole. Nii kohtades, kus kiirendusrada ära lõppeb, ühel sõidurajal on takistus, teetöödel jne.

Ole viisakas, hoia pikivahet ja mõtle ka teistele❗️ Nii on liiklus oluliselt ohutum, sujuvam ja „ummikuvabam“.

https://www.youtube.com/watch?v=cX0I8OdK7Tk

Jaga postitust ka sõbrale, sest kui Sina üksi tead, kuidas ummikuid ära hoida/vähendada, siis see Sind kiiremini koju ei aita 🙂

#liiklusjärelevalvekeskus
#liikluspolitsei
#ummik

Videos (show all)

Täna oli siis see päev, kus viidi meid Stjordali eksamiväljakule ja saime näha reaalset Norra mootorratta eksamit. Sama ...

Location

Category

Products

Koolitame Tartus A, A2 ja B kategooria mootorsõidukijuhte. Tegeleme Eco Driving koolitusega.

Telephone

Address

Aardla 23
Tartu

Other Schools in Tartu (show all)
Stuudio Duende Stuudio Duende
Uus 56
Tartu

Flamenco, bellydance and indian classical dance school in Tartu, Estonia Performances for private and company events. Flamenkotatnsu, kõhutantsu ja india tantsu stuudio Tartus. Esinejad üritustele.

Tartu Erakool Tartu Erakool
Tähe 4
Tartu, 51010

Helen Doron English Tartu Huvikool Helen Doron English Tartu Huvikool
Jakobi 23
Tartu

Inglise keel lastele ja noortele unikaalse HELEN DORON ENGLISH õppemetoodika alusel. http://www.helendoron.ee

Tartu Psühhodraama Instituut Tartu Psühhodraama Instituut
Kastani 42
Tartu, 50410

Psühhodraama Instituut on enesearengu- ja kompetentsikeskus, mis viib igapäevaselt läbi psühhodraama ning tegevuslike arendusmeetodite koolitusi.

Huvikool Keeltekoda Cambridge'i ettevalmistuskeskus Huvikool Keeltekoda Cambridge'i ettevalmistuskeskus
Veski 1
Tartu, 51005

Keelekümblusmeetodil inglise keele õpe ning rahvusvahelisteks tasemeeksamiteks ettevalmistus lastele ja noortele vanuses 2-21 eluaastat.

EMÜ avatud ülikool EMÜ avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1
Tartu, 51006

Avatud ülikool korraldab ja koordineerib Eesti Maaülikoolis täiendusõpet. Koostöös instituutidega pakume täiendusõpet kõigis maaülikoolis õpetatavates valdkondades (nt toiduohutus, põllumajandus, metsandus, aiandus, tehnika jne)

BDCOL BDCOL
Riia 12
Tartu, 51013

Tartu Lastekunstikool Tartu Lastekunstikool
Tiigi 61
Tartu, 50410

Tartu Lastekunstikool on vanim kunsti-huvihariduskool Eestis.

Baltic Defence College Baltic Defence College
Riia 12
Tartu, 51013

Koolituskeskus Kastaalia OÜ Koolituskeskus Kastaalia OÜ
Raekoja Plats 20
Tartu, 51004

Kastaalia: võõrkeele suhtluskursused 0-tasemest edasijõudnuteni, riigi- ja rahvusvahelisteks eksamiteks valmistumine. Kursused lastele alates 4 a.

Tantsukool Tango Tantsukool Tango
Ilmatsalu Tänav 5
Tartu, 50409

Tantsutreeningud Tartus

UT Economics Club UT Economics Club
Narva Maantee 18
Tartu, 51009