Alfawing autokool

Tartu autokool Alfawing koolitab A-kategooria ja B-kategooria mootorsõidukijuhte. Mugav liiklusteooria õppimine. Konstruktiivne ja kaasaegne õpe.

Koolitame Tartus A, A2 ja B kategooria mootorsõidukijuhte. Kogemusi juba üle 17 aasta. Tegeleme Eco Driving koolitusega. Mootorratturid sõidavad Kawasaki ER-6ga ja autojuhid sõidavad 5 seeria BMWga. Õpetaja omandab ka kõrgharidust Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis liiklusohutuse erialal. Õppida jäänud veel 1 aasta. Õpetajal on juba 6 kutsestandardi tase st. kõige kõrgem tase. Autokool ei ole su

Operating as usual

21/02/2021

Pikivahe

27/01/2021

Hei “vahtraleht”❗

Oled kunagi mõelnud sellele, millised võivad olla tagajärjed liiklusrikkumise toimepanemisel❓ Et vältida hilisemaid halbu üllatusi ja hoida ära rikkumiste toimepanemist, selgitame võimalikke tagajärgi.

Kui juhtimisõigus võetakse karistuseks ära:

👉 LS § 106 lg 6 - Kui esmase juhiloa omajal on mootorsõiduki juhtimisõigus karistuseks ära võetud, tunnistatakse tema mootorsõiduki juhtimisõigus ja talle väljastatud esmane juhiluba kehtetuks. Mootorsõiduki juhtimisõigust ja uut esmast juhiluba võib ta taotleda pärast järelkoolituse läbimist ning liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist.

Juhtimisõiguse uuesti taotlemisel ei tohi olla karistatust:

👉 LS § 106 lg 1- Auto ja mootorratta juhtimisõigus antakse ning esmane juhiluba väljastatakse isikule, kellel ei ole karistatust juhtimisõiguseta sõitmise, liiklusõnnetuse põhjustamise, alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise, alkoholi tarvitamise eest peale liiklusõnnetust, lubatud sõidukiiruse ületamise (alates LS § 227 lg 2), sõiduki peatamise märguande eiramise, liiklusõnnetusest mitteteatamise, liiklusõnnetuse sündmuskohalt põgenemise või liiklussüüteo toimepanemise eest.

⚠Karistusregistri seaduse kohaselt kustutatakse karistusandmed ja kantakse üle arhiivi:

👉kui väärteo eest mõistetud või määratud rahatrahvi tasumisest, aresti kandmisest, üldkasuliku töö sooritamisest või põhikaristusena juhtimisõiguse äravõtmisest ON MÖÖDUNUD ÜKS AASTA❗

👉 kui liiklussüüteo (kuriteo) eest mõistetud rahalise karistuse otsuse täitmisest, tähtajalisest vangistusest või rahalisest karistusest tingimisi vabastamise korral määratud katseaja lõppemisest või üldkasuliku töö sooritamisest ON MÖÖDUNUD KOLM AASTAT❗

NÄIDE 1: juhtimisõigus võetakse karistuseks lubatud suurima sõidukiiruse ületamise eest 6 kuuks ära - "vahtralehel" on võimalus uuesti "vahtraleheks" saada peale järelkoolituse läbimist ja eksamite sooritamist 18 kuu pärast.

NÄIDE 2: alkoholijoobes sõidukijuhtimise eest võetakse "vahtralehelt" juhtimisõigus ja määratakse kohtu poolt katseaeg 2 aastat - uuesti "vahtraleheks" saada tekib esimene võimalus 5 aasta pärast.

Kui väärteo eest määratakse rahatrahv ja juhtimisõigust ära ei võeta:

👉 kui esmase juhiloa omajal on liiklusnõuete rikkumise eest kehtiv karistus, väljastatakse talle juhiluba pärast liiklusteooriaeksami edukat sooritamist. Eeltoodu puhul arvestatakse vaid karistusregistrisse kantud rikkumisi, lühimenetluses määratud mõjutustrahv või kiiruskaamera hoiatustrahv ei too kaasa eksamite sooritamise nõuet.

Nagu näha, võib üks mõtlematu otsus sõidukiroolis tekitada olukorra, kus võimalus uuesti juhtimisõigus saada võib lükkuda väga kaugesse tulevikku. Juhtimisõigus on eriõigus ja selle omamine eeldab kehtestatud reeglitest kinnipidamist, seda nii enda kui ka teiste liiklejate turvalisuse huvides.

Kui Sul on tuttavaid "vahtralehti", jaga infot ka nendega❗

Turvalist liiklemist❗

err.ee 22/11/2020

Liikluspilti ilmub viis uut liiklusmärki

err.ee Majandusministeerium kooskõlastab teeomanike ja teiste ministeeriumidega uusi liiklusmärke. Märgid hoiatavad näiteks robotautode ja madalate okste eest.

auto.pub 26/10/2020

Politsei: mida peab teadma tulede kasutamisest pimedal ajal - Auto.pub

Vajalik info.

auto.pub LS § 50 lg 3 p 1- juht peab sõidukiiruse valikul arvestama oma sõidukogemust, teeolusid, tee ja sõiduki seisundit, veose iseärasusi, ilmastikutingimusi, liikluse tihedust ning muid liiklusolusid, et ta suudaks seisma jääda sõiduki eespoolse nähtavusulatuse piirides ning teel oleva sellise t...

tartu.ee 03/08/2020

Infotahvlid heidutavad ohtlikke kiiruseületajaid

https://tartu.ee/et/uudised/infotahvlid-heidutavad-ohtlikke-kiiruseuletajaid

tartu.ee Sel nädalal paigaldati Tartu linna sissesõitudele 16 infotahvlit, mis heidutavad ohtlikke kiiruseületajaid.

23/07/2020

Õnneleid Liikluskool

Tänane õppetund mootorratturitele! Liiga kauaks põlema ununenud suunatuli võib olla ohtlik ja põhjustada ettesõitmise sulle.

delfi.ee 08/05/2020

Kas sina soovid meie lapsed autoga sõitma õpetada?

delfi.ee Autokooli saamiseks võivad lähiajal tekkida suured järjekorrad. Sugugi ei aita siin see, kui vanem oma lapse ise sõitma õpetab. Küll tundub hea mõte, et mõni praegune harrastuslik juhendaja päriselt mootorsõidukijuhi õpetaja ameti kasuks otsustab.

postimees.ee 06/05/2020

Autokoolid jätkavad taas sõidutundidega

postimees.ee Piirangute leevendamisega lubab valitsus 5. maist jätkata mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava juhi koolitusi, maanteeamet jätkab neljapäevast ka riiklike sõidueksamite vastuvõtmisega.

liikluskasvatus.ee 14/04/2020

Distantsõpe! - Liikluskasvatus

liikluskasvatus.ee Pakume eriolukorras distantsõppeks lasteaia- ja kooliõpetajale ning jalgratturite koolitajatele võimalusi liiklusteemade käsitlemiseks läbi erinevate õppetegevuste. …

uueduudised.ee 08/04/2020

Andres Raid: Maanteeamet täiendas „tsikliomaniku sandistamise juhendit“: meie ei vastuta millegi eest! - Uued Uudised

No mida veel

uueduudised.ee Rahva silmad on praegustes oludes suunatud teadagi kuhu ja kõik muu tundub teisejärguline. Samas – täna maha magatu või teisejärgulisena tunduv võib juba homme omandada täiesti uue tähenduse ja tähtsuse. Kirjutasime hiljaaegu maanteeameti uutest ideedest mootorrataste ülevaatusel, kus mu...

05/03/2020

Külgparkimine

Külgparkimine

LiiklusLab.ee

tarbija24.postimees.ee 03/02/2020

Sõidu- ja teooriaeksam läksid veebruarist alates uutele alustele

tarbija24.postimees.ee Alates tänasest muutusid nii autokoolide pakutav õpe kui ka riiklike teooria- ja sõidueksamite vastuvõtmine – uus süsteem arvestab rohkem igapäevases liikluses toimuvat ning annab eksamineeritavale tulevikus võimaluse enda õppeprotsessi paremini planeerida.

20/01/2020

Maanteeamet

Alates 1. veebruarist muutuvad nii autokoolide poolt pakutav õpe kui ka riiklike teooria- ja sõidueksamite vastuvõtmine.

Seda, mis täpsemalt muutub, loe siit: https://www.mnt.ee/et/uudised/alates-1-veebruarist-muutub-riiklike-teooria-ja-soidueksamite-vastuvotmine

accelerista.com 09/01/2020

Ludo Kluppels: liikleja arvestagu, et kohtab alati liiklusraevu

accelerista.com Liikleja peab iga kord liiklusse sisenedes arvestama võimalusega, et kohtab liiklusraevu. Statistiliselt juhtub seda tunni jooksul vähemalt kord. Mida teha?

13/12/2019

Liiklusjärelevalvekeskus

Hei tulevane autojuht❗️

Kas teadsid, et sellel aastal on politsei liiklusest kõrvaldanud juba 3780 juhti, kellel puudub vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus❓ Neist omakorda 1909 on juhid, kelle politsei kõrvaldas roolist esmakordselt.

Esmakordselt kõrvaldatud juhid toovad sageli põhjuseks iseseisva harjutamise varsti toimuvaks Maanteeameti sõidueksamiks. Tagajärjeks on aga see, et lisaks karistuseks määratavale rahatrahvile (kuni 800 eurot või arest) on „vahtralehti“ soovival isikul vähemalt aastaks piiratud Maanteeametisse eksamile minek❗️

Selleks, et „õppesõitu“ tegevad juhid teaksid, millised on sellise teo võimalikud tagajärjed lisaks ohule sattuda liiklusõnnetusse, siis järgnevalt väike selgitus:

👉Auto ja mootorratta juhtimisõigus ning esmane juhiluba väljastatakse isikule, kes ei ole karistatud juhtimisõiguseta sõitmise, liiklusõnnetuse põhjustamise, alkoholi piirmäära ületamise, peale liiklusõnnetust alkoholi tarvitamise, kiiruseületamise, peatumismärguande eiramise, liiklusõnnetusest mitteteatamise, liiklusõnnetuse sündmuskohalt põgenemise eest ja ei oma karistust liiklusalase kuriteo toimepanemise või avaliku korra vastase süüteo eest.

👉Karistusregistri seaduse kohaselt kustutatakse karistusandmed registrist ja kantakse arhiivi, kui väärteo eest määratud rahatrahvi tasumisest on möödunud üks aasta❗️

👉Mootorsõiduki omanik, valdaja või juht ei tohi lubada mootorsõidukit juhtima isikut või anda juhtimist üle isikule, kellel puudub vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ning võimalik rahatrahv sellise rikkumise eest on kuni 100 trahviühikut, s.o 400 eurot.

👉Kui Sul on soov iseseisvalt sõitmist harjutada, leia sõber/lapsevanem jne, kes on nõus Sind juhendama. Juhendajal peab olema vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt viis aastat. Juhendajal ei tohi olla kehtivat karistust mootorsõiduki joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis juhtimise eest ega liiklusnõuete sellise rikkumise eest, mille eest liiklusseadus näeb ette mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise. Juhendaja tunnistuse väljastab Maanteeamet kehtivusega 12 kuud. Juhendaja võib juhendada sõidupraktikat üksnes isikul, kelle nimi on märgitud juhendaja tunnistusele või kantud liiklusregistrisse.

👉Võta kaasa nõuetekohaselt täidetud koolituskursuse õpingukaart koos märkega teeliiklusesse lubamise kohta või koolituskursuse tunnistus, isikut tõendav dokument, paigalda sõidukile eest ja tagant nähtav õppesõiduki tunnusmärk, kehtivat juhendajatunnitust omav isik kõrvalistmele ja ongi kõik tingimused iseseisvaks harjutamiseks loodud. 🙂

Ära lükka ühe mõtlematu teoga oma juhtimisõiguse saamist kaugesse tulevikku❗️

Kui Sul mõni sõber käib hetkel autokoolis või plaanib lubade saamist, siis jaga infot sõbrale ka❗️🙂

#liiklusjärelevalvekeskus
#liikluspolitsei
#Maanteeamet

auto.geenius.ee 09/12/2019

Igale autojuhile kohustuslik: Kuidas pimedal ajal õigesti tee ääres peatuda? | Autogeenius

auto.geenius.ee Pimedal ajal sõites võib suurt segadust tekitada vastassuunas peatunud auto, mille juht ei tea, kuidas enda auto tulesid õigesti kasutada. Põlevate lähituledega vastassuunavööndis tee ääres peatunud auto võib vastu tulevaid autojuhte väga lihtsasti häirima hakata, kuna sedasi pole tihtip...

auto.geenius.ee 04/12/2019

Suur kokkuvõte: Mis muutub 1. veebruarist B-kategooria juhilubade taotlemisel? | Autogeenius

auto.geenius.ee Juba eelmise aasta lõpus hakkas maanteeamet rääkima B-kategooria juhilubade saamist puudutavatest muudatustest. Üks neist puudutas kohustuslike sõidutundide arvu suurenemist seniselt 22 tunnilt 30 tunnile. Kuigi mitmed räägitud muudatused on tänaseks rakendatud, näiteks muutus osaliselt teo...

auto.geenius.ee 02/12/2019

Tarmo Tähepõld: Enne kui pargid, palun mõtle! | Autogeenius

auto.geenius.ee Proovime selle lühikese loo teha võimalikult sõbraliku, kuigi ajendiks olnud olukorda vaadates kiskus käsi vägisi rusikasse ja kohalikku Facebooki gruppi hakkasid peas juba sarkasmist nõretavad laused vormuma. Pildil olev parkimine ei olnud “korraks, olen võõras ja püüan Mapsi käima saa...

26/11/2019

Liiklusjärelevalvekeskus

Hei autojuht❗️

Kas Sina tead, mis liiklusmärgid on pildil? Liiklusmärk nr 184 „Liiklusummik“ on vast paljudele juba autokoolist tuttav. Kuidas on lood liiklusmärk nr 598-ga? „Sõiduradade liitumiskoht” osutab sõiduradade liitumiskohale, kus liikluse sujuvuse eesmärgil soovitatakse liikuda jätkuvale sõidurajale kordamööda.

Kuidas asi Eestis reaalselt välja näeb? „Tublid autojuhid“ reastuvad sellistes kohtades varakult paremasse ritta, hoiavad võimalikult väikest pikivahet, et keegi ei saaks vahele reastuda ja kiruvad „tujurikkujaid“, kes kõigist mööda sõidavad ja alles lõpus reavahetuse teevad.

„Tublile autojuhile“ infoks: kui mõlemat sõidurada kasutataks võrdselt ja „kaduval“ sõidurajal liikujad teeksid reavahetuse alles raja lõpus ning paremal rajal liikujad hoiaksid mõistlikku pikivahet, oleks sellise üle ühe reavahetuste puhul „pudelikaelas“ tekkivad ummikud 40-50% lühemad. Kuna „tõmbluku“ puhul on mõlemal sõidurajal liikuvate sõidukite liikumiskiirus ühtlasem, siis on ka tõenäosus liiklusõnnetuse tekkimiseks oluliselt väiksem.

Miks tekivad sellistes kohtades ummikud? Põhjused on lihtsad: liikumiskiiruste erinevus, väike pikivahe, soov ümberreastujat mitte vahele lasta jne. Kui siis keegi laseb reastuja vahele, eeldab see väikese pikivahe tõttu pidurdamist. Kui esimene pidurdab, teeb seda ka järgmine ja rivis 5.-6. auto võib sellise pidurduse tõttu juba peaaegu seisma jääda ning ongi alus ummikuks olemas.

• Sõida sõiduraja lõpuni/takistuseni ja reastu alles siis.
• Liigu kõrvalrajal liikujaga sarnase kiirusega. Nii on Sinul lihtsam reastuda ja temal kergem seda Sulle võimaldada.
• Ole viisakas❗️ Suunatuli on elementaarne ja sujuva reastumisega austad teist liiklejat.
• Hoia pikivahet❗️ Nii piisab reavahetuse võimaldamiseks vaid väikesest liigutusest gaasipedaalil ja kõik Sinu taga liikujad ei peagi piduripedaali otsima.
• Liiklusmärgi 598 põhimõte kehtib ka seal, kus märki ei ole. Nii kohtades, kus kiirendusrada ära lõppeb, ühel sõidurajal on takistus, teetöödel jne.

Ole viisakas, hoia pikivahet ja mõtle ka teistele❗️ Nii on liiklus oluliselt ohutum, sujuvam ja „ummikuvabam“.

https://www.youtube.com/watch?v=cX0I8OdK7Tk

Jaga postitust ka sõbrale, sest kui Sina üksi tead, kuidas ummikuid ära hoida/vähendada, siis see Sind kiiremini koju ei aita 🙂

#liiklusjärelevalvekeskus
#liikluspolitsei
#ummik

25/11/2019

InfraBIM OÜ

Tartu, Riia liiklussõlm võib välja hakata nägema just selline nagu selles videos! Virtuaalselt valmis ehitatud!

Ootame pikisilmi seda otsust, mis ka päris ehitusele hoo sisse annaks. #teedeprojekt #infrabim #virtualconstruction #lounakeskus #Tartu #Riiaring

12/10/2019

Liiklusjärelevalvekeskus

👉 𝗣𝗮̈𝗲𝘃𝗮𝘁𝘂𝗹𝗲𝗱

Kas Sinu autol on päevasõidutuled, tulede automaatne lülitus, valgussensor ja Sa tead millises asendis peab tulede lüliti olema?

Valge ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid. Päevatuled võivad põleda ilma ääre- ja numbrituledeta. Vanarahvas teab rääkida, et vanasti olevat ääretulesid nimetatud ka gabariidituledeks või parktuledeks. Heal lapsel ikka mitu nime. Üldistavalt saab valgeks ajaks nimetada aega, kui nähtavus on vähemalt 300 meetrit.

Liikluses liigub pimedal ajal üksjagu sõidukeid, mille „saba“ on pime. Päevatuled teevad sõiduki nähtavaks päevasel ajal ja seda eestpoolt. Pimedal ajal ei ole päevasõidutule valgustugevus piisav ja "pimeda sabaga" sõiduk teel on samas suunas liikujatele raskesti märgatav ning halva nähtavuse korral lausa ohtlik.

Hea autojuht❗️

Ära ole "üllatus" teel. Tee palun selgeks, millise tulede lüliti asendi puhul sõidukil vajalikud tuled põlevad ja kasuta vastavalt nähtavusele ja ilmastikule õigeid tulesid.

Nii näed Sina paremini ja teised näevad ka Sind❗️

#liiklusjärelevalvekeskus
#liikluspolitsei
#tuledpõlema

delfi.ee 11/10/2019

Sõidueksamil ei loeta enam vigu kokku, vaid hinnatakse sõiduoskust

delfi.ee Maanteeamet muudab mootorsõidukijuhi teooria- ja sõidueksami tingimusi: edaspidi on kõige tähtsam parameeter inimese sõiduoskus, mitte üksikute vigade arv.

tartu.postimees.ee 07/10/2019

Liikluspolitsei: Helkurit pole vaja politseinikule näitamiseks, vaid iseenda ohutuse tagamiseks

tartu.postimees.ee Liikluspolitsei tuletab meelde, et kõige ohustatum liiklejate grupp on asulavälistel teedel liikuvad jalakäijad, kuid ka linnakiirustel võivad kokkupõrkel olla väga traagilised tagajärjed.

tehnika.postimees.ee 24/09/2019

Intervjuu eksperdiga: miks Eesti teed tegelikult lagunevad

tehnika.postimees.ee Eestis sõltumatuid ekspertiise pakkuv riiklik ettevõte Teede Tehnokeskus jälgib pidevalt, millises seisus Eesti teed on ja aitab tellijaid ja ehitajaid ka teede ehitamisel. Ettevõtte juht Taivo Möll selgitab, mis Eesti oludes enim teede kvaliteeti mõjutab.

auto.geenius.ee 24/05/2019

Järvevana teele Tallinnas on ilmunud uued märgid, aga mida need tähendavad? | Autogeenius

auto.geenius.ee Tallinnas Järvevana teel on üles pandud uued liiklusmärgid, mille sarnaseid võib kohata näiteks ka Virtsu sadamas.

delfi.ee 23/05/2019

TEST | Proovi, kuidas Maanteeameti uue teooriaeksamiga hakkama saad

https://forte.delfi.ee/news/auto/test-proovi-kuidas-maanteeameti-uue-teooriaeksamiga-hakkama-saad?id=86287877&fbclid=IwAR2ANJLUbafbLbQlxpEdA5uF37Mn1DFA60G1FXaKJC-Kzhy5TcT05fGWAdo

delfi.ee Maanteeamet andis üleeile teada, et alates juunist ootavad teooriaeksami tegijaid uued küsimused ning ka teistsugune vastamissüsteem - edaspidi saab õige olla vaid üks vastus, mitte ka mitu nagu varasemalt.

lounapostimees.postimees.ee 20/05/2019

Teoorieksamil hakkavad olema uued küsimused

lounapostimees.postimees.ee Lõuna-Eesti PostimeesUudisedTeoorieksamil hakkavad olema uued küsimusedTeoorieksamil hakkavad olema uued küsimusedLõuna-Eesti Postimees jaga jaga jaga E-post prindi saada vihje Kommentaarid20. mai 2019, 15:01Maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa rõhutab, et eksam lihtsamaks ei m...

delfi.ee 16/05/2019

Nendes riikides Eesti juhiloaga sõites tõmbad endale suure jama kaela

delfi.ee Euroopas on asi korras, kuid mis siis, kui sõit viib kaugemale?

ohtuleht.ee 25/04/2019

Kolm kannatanut päevas: vasakpööret sooritavad juhid ei märka motorratturitele teed anda | Õhtuleht

ohtuleht.ee Vasakpööret tehes tuleb vastassuuna sõidukitele teed anda, kuid teisipäeval oli kolm autojuhti, kes ei märganud vastutulevat mootorratturit läbi lasta ja saatsid kaherattalise masina juhid haiglasse.

auto.geenius.ee 17/03/2019

Arvamus: möödasõit on kõige ohtlikum manööver liikluses ja tõenäoliselt teed sa seda valesti | Autogeenius

auto.geenius.ee Saaks. Ainult. Mööda.

13/03/2019

Soovitused sellele koolitusele minekuks. Saab motika tunnetuse sisse.

Fanfaarid!
MotoSurvivali meeskond köhib hääled-sumpsid puhtaks ja annab teada:
2019. aastal toimuvad koolitused:
4.–5. mail MotoSurvivali põhikursus. Hind 160 eurot, kaassõitjaga 297 eurot.
25.–26. mail MotoSurvivali põhikursus. Hind 160 eurot, kaassõitjaga 297 eurot.
8. juunil MotoSurvivali treeningpäev (eeldab põhikursuse läbimist). Hind 110 eurot, kaassõitjaga 210 eurot.
9. juunil MotoSurvivali treeningpäev (eeldab põhikursuse läbimist). Hind 110 eurot, kaassõitjaga 210 eurot.
Sõiduharjutused Haapsalu lähedal Kiltsi lennuväljal, ööbimine Mihkli külalistemajas.

REGISTREERUMINE AVANEB 15. MÄRTSIL KELL 12:00
Rohkem infot http://emmk.ee/survival

Videos (show all)

Täna oli siis see päev, kus viidi meid Stjordali eksamiväljakule ja saime näha reaalset Norra mootorratta eksamit. Sama ...

Location

Category

Products

Koolitame Tartus A, A2 ja B kategooria mootorsõidukijuhte. Tegeleme Eco Driving koolitusega.

Telephone

Address

Aardla 23
Tartu
Other Schools in Tartu (show all)
Laulutrenn Laulutrenn
Ujula 1A
Tartu, 51008

Signe Hanseni lauluõppe individuaaltunnid Tartus.

Tartu Variku Kool Tartu Variku Kool
Piima 1
Tartu, 50110

Sellelt lehelt leiad informatsiooni Tartu Variku Kooli uudiste ning tegemiste kohta.

Tartu Kunstikooli 3D eriala Tartu Kunstikooli 3D eriala
Kastani 42
Tartu

Tartu Kunstikooli kunstnik-kujundaja õpe 3D-kunstniku spetsialiseerumisega: - kutseõpe põhihariduse baasil (PHB) 3,5a ning keskhariduse baasil (KHB) 2,5a - kunstnik-kujundaja jätkuõpe 1a - õpipoisiõpe 1a

Tartu Herbert Masingu Kool Tartu Herbert Masingu Kool
Vanemuise 33
Tartu, 51014

Tartu Herbert Masingu Kool on Vanemuise tänaval asuv üldhariduskool, kus antakse hariduslike erivajadustega lastele 1.-12. klassini haridust.

Hea Koer Hea Koer
Ujula 1a
Tartu, 51008

Kristina Mägi, Hea Koera koolituste looja, on koerte ja inimestevaheliste suhete ehitamise asjatundja. Teadmised koertest, oskused koera õpetada ja oma soove selgelt edastada, teadmised koerte vajadustest ning empaatia tagavad hea elu mõlemale.

Vasara Autokool OÜ Vasara Autokool OÜ
Vasara 50
Tartu, 50113

Autokoolide kontor on avatud: E, T, K ja N 15-18 R, L ja P suletud http://w-lex.ee/

Stuudio Duende Stuudio Duende
Uus 56
Tartu

Flamenco, bellydance and indian classical dance school in Tartu, Estonia Performances for private and company events. Flamenkotatnsu, kõhutantsu ja india tantsu stuudio Tartus. Esinejad üritustele.

Tartu Emajõe Kool Tartu Emajõe Kool
Vabaduse Pst. 14
Tartu, 51004

Tartu Emajõe Kool on riigikool pimedatele ja nägemispuudega õpilastele.

Autokoolitus OÜ Autokoolitus OÜ
Kreutzwaldi 56/3
Tartu, 51014

Koolitusasutus Tartus

E STuudio koori- ja tantsukool E STuudio koori- ja tantsukool
Kastani 42
Tartu, 50410

Laulda saab neljas erinevas koorimuusika valdkonnas, kus kolmes esimeses lisandub laulule ka liikumine ja tants. • Teater, film ja muusikal • Popmuusika • Folk– ja pärimusmuusika • Klassikaline koorimuusika Vanus: 7–20-aastased lapsed ja no