Kirjak Typography Conference

Save the date! April 17–18. 2020. Märgi kuupäev kalendrisse!

Kirjak 2109 workshops

Kirjak 2109 workshops

Wild Type Workshop 2019. Photo by Mats Õun.

Wild Fonts Workshop, instructed by Dmitri Makonnen

Already on next Friday! Juba järgmisel reedel!

TADAS KARPAVIČIUS / LIT
More than text. During the presentation, Tadas will talk about his work process, not selected versions, B-sides; how he chooses the type, and how he reaches the final design.
8< - - -
Enam kui tekst. Tadas räägib oma loomeprotsessist, alternatiivsetest ehk kõrvaleheidetud versioonidest, n-ö B-poolest; sellest, kuidas ta valib kirjatüüpi ning mil moel jõuab lõpliku lahenduseni.

RAINER ERICH SCHEICHELBAUER / AUT
Contrary to popular belief, fonts are not merely beautiful hobbies for type nerds or simple tools for any task, but can really make a difference. Join Rainer Scheichelbauer on a tour through the political side of type design.
8< - - -
Vastupidiselt üldlevinud arvamusele ei kujuta kirjatüübid endast pelgalt fondifanaatikute meeldivat hobi või lihtsaid abivahendeid mitmesuguste visuaalsete lahenduste puhuks, vaid nende abil on tõepoolest võimalik midagi olulist korda saata. Rainer Scheichelbauer viib osalejad avastusretkele fondiloome poliitilisele poolele.

EVE KASK, IVAR SAKK / EST
Perfect pitch in typography. Jüri Kaarma (1950–2011) was the doyen of Estonian book design. Launching his career in the mid-1970s, he was guided by the modernist principle that lettering can and must be the principal impact factor in a book. His typography-based cover designs opened a new chapter in the history of Estonian book design; his rational layouts and preference for simple types strongly influenced the next generations.
8< - - -
Absoluutne kuulmine tüpograafias. Jüri Kaarma (1950–2011) oli Eesti raamatukujunduse klassik. Alustanud tööd 1970. aastate keskel, lähtus ta modernistlikust printsiibist, et kiri võib ja peab olema raamatu puhul peamine mõjutegur. Tema tüpograafial põhinevad kaanekujundused avasid uue peatüki Eesti raamatukujunduse ajaloos, tema ratsionaalsed maketid ja lihtne kirjavalik mõjutasid järgnevaid põlvkondi.

Our programme is available, registration is open. www.kirjak.info

MINNA SAKARIA / SWE
The Bad Type. During her MA studies at the Royal College of Art in London, Minna Sakaria researched hyperbole taste judgements in typography – something that caused a counter reaction and nurtured a playful approach in her design work. Minna shares experiences of how “bad typography” can serve as sanctuary space for learning and growing as a designer, and her hands-on tricks for employing a playful approach to the sometimes austere practice of typography.
8< - - -
Väärakas kirjapilt. Magistriõpingute ajal Londoni Kuninglikus Kunstikolledžis uuris Minna Sakaria hüperboliseeritud maitsehinnanguid tüpograafias – vastureaktsioonina tekitas see temas tahtmise arendada oma loomingus mängulist lähenemist. Minna jagab oma kogemusi, kuidas “halb tüpograafia” võib disaineri loomingulises arengus varjupaika pakkuda, ning õpetab mõned nipid, kuidas rakendada mängulist lähenemist tihtipeale jäikadesse raamidesse surutud kirjakujunduses.

NINA ULMAJA / SWE
About a Book. A research project about the visual changes of a 140 year old book lead to me writing a new book about how typography and book production has changed from industrializing (1800s’) to digitizing (2000s’) and how that affected book design. An interesting and deep dive into details in typesetting. This journey through more than 150 editions of the same book lead all the way to Gutenberg, the first book printers but also to the most conceptual book design of today. The similarities between what happened when book production was industrialized and what is going on today, in this post-digitizing era in book production, is striking.
8< - - -
Räägime raamatust. Uurimisprojekt visuaalsetest muutustest, mille tegi läbi üks 140-aastane raamat, innustas mind ennastki kirjutama raamatut tüpograafia ja raamatute tootmise arengust 19. sajandi industrialiseerumisest kuni 21. sajandi digitaliseerumiseni ning selle mõjust raamatukujundusele. Põnev ja sügavuti minev, detailne sissevaade raamatu valmimise protsessi. See teekond läbi ühe ja sama raamatu 150 väljaande viis mind ühelt poolt tagasi esimese raamatutrükkali Gutenbergini ja teiselt poolt kaasaja kõige kontseptuaalsemate raamatukujunduste juurde. Protsessid, mis leidsid aset üleminekul raamatute tööstuslikule tootmisele, on rabavalt sarnased arengutele raamatutootmise praegusel, post-digitaalsel ajastul.

ALEKSANDRA SAMULENKOVA / LAT
Breeding ground for letters. Typography is shaped by the environment in which it developed, like any other visual discipline. I will trace some letter cases down to their breeding ground to demonstrate how socio-cultural, technological as well as less obvious aspects of human life correlate with the final letter appearance.
8< - - -
Kirjatähtede kasvulava. Nagu iga visuaalse valdkonna puhul, kujundab ka tüpograafiat keskkond, milles seda arendatakse. Võtame ette teekonna mõningate kirjatähtede hälli juurde, näitamaks, kuidas inimeksistentsi sotsiokultuurilised, tehnoloogilised ja mõned teised, hoopis vähem ilmsed aspektid seostuvad kirjatähe lõpliku kujuga.

PEKKA LOIRI / FIN
Incorrect, broken letterforms act as a visual alarm. They are warning or alluring, they shout or whisper when needed. They can be part of an illustration or stand just alone. Their purpose is to attract, to lure the reader, and to be noticed at first sight!
8< - - -
Korrapäratud, murtud tähevormid mõjuvad häirekella või sireenina. Nad hoiatavad või hurmavad, nad karjuvad või sosistavad, just nagu parasjagu vaja. Nad võivad moodustada osa illustratsioonist või eksisteerida täiesti omaette nähtusena. Nende ülesanne on püüda tähelepanu ja võluda, meelitada inimest lugema ning jätta jälg juba esimesel pilguheidul!

Kirjak 2018 workshop

Oleksiy shows, how to draw letter S with broad nib. Спасибо, что был с нами!

Eesti keele tund. Estonian language class. Урок эстонского языка

Eesti keele tund. Estonian language class. Урок эстонского языка

Logo by Kalle Toompere.

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Kirjak 2018 workshop

Location

Category

Website

Address


Tallinn
10119
Other Education in Tallinn (show all)
Triin-Maret Laulu Klaveristuudio Triin-Maret Laulu Klaveristuudio
E. Särgava Allee 6
Tallinn, 12013

A private piano studio where everyone is welcomed and nurtured with love and dedication toward music.

Lastemuuseum Miiamilla Lastemuuseum Miiamilla
L. Koidula 21c
Tallinn, 10127

Kaasaegne hands-on muuseum sõprusest, väikestele ja suurtele / Contemporary hands-on museum about friendship, for children and grown up´s

Arengukeskus Anima/Центр развития и обучения Arengukeskus Anima/Центр развития и обучения
Ravala 7, Kesklinn
Tallinn, 10111

Курсы гидов: основной курс с октября 2017 по март 2018 гг., языковые курсы: английский для сеньоров, подготовка к экзаменам для гимназистов, в гр

Leguar Leguar
Lauteri 5
Tallinn

Leguar DSL Group in Europe1 in Southwestern Company

KSA Life - tervis teadlikust toitumisest KSA Life - tervis teadlikust toitumisest
Masti 17
Tallinn, 11911

KSA Life koolitused aitavad tervisliku taimse toitumise abil oluliselt parandada sinu tervist ja langetada ülekaalu.

Build-IT Build-IT
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

BuildIT on ülimalt hariv iga-aastane tudengite korraldatud suursündmus, mis keskendub tulevikutrendidele ja infotehnoloogia kasutamisele ehituses.

Tradehouse Koolituskeskus Tradehouse Koolituskeskus
Peterburi Tee 47/1
Tallinn, 11415

Tradehouse Koolituskeskus - ilukoolituste kodu.

Café des langues Café des langues
Pronksi 3
Tallinn

Языковой класс в Таллинне. www.cafelang.com

Eesti Humanitaarinstituut Eesti Humanitaarinstituut
Uus-Sadama 5
Tallinn, 10120

Endine Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut ja tema inimesed.

Eesti Vabaharidusliit Eesti Vabaharidusliit
J. Vilmsi 55
Tallinn, 10147

Eesti Vabaharidusliit koondab organisatsioone, kes tahavad inimeste elu läbi vabahariduslike koolituste pakkumise paremaks teha.

Eesti demograafia keskus / Estonian Institute for Population Studies Eesti demograafia keskus / Estonian Institute for Population Studies
Uus-Sadama 5
Tallinn, 10120

Eesti demograafia keskus https://www.tlu.ee/yti/teadus/eesti-demograafia-keskus; http://www.popest.ee/; Blogi http://demograafia30.weebly.com/

Erasmus+ üldhariduse infovärav Erasmus+ üldhariduse infovärav
Tõnismägi 11
Tallinn, 10119

Erasmus+ üldhariduse valdkonna infokanal. Huvitavad võimalused nii lasteaia- kui koolijuhtidele ja õpetajatele Euroopa suunalise koostöö arendamiseks.