Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit on Eestis tegutsevaid tantsualaseid huvitegevust- ja haridust pakkuvaid tantsustuudioid-, koole ja ringe koondav liit.

nr 110 15/10/2021

nr 110

nr 110 TANTSUKUUKIRI on tantsuvaldkonna sündmusi ja teemasid kajastav e-ajakiri.

15/10/2021

Tänavu sügisel viib Haridus- ja Teadusministeerium koostöös MTÜ Vaikuseminutid ja Eesti Rahvaülikoolide Liiduga läbi koolitused lapsevanematele, et pakkuda neile tuge ja oskusi laste õppimise ning vaimse tervise murede varajasel märkamisel ja abistamisel.

Koolitused toimuvad üle Eesti ning teemadest on fookuses laste vaimne tervis ning õpioskuste ja -motivatsiooni toetamine. Fookuses on tõenduspõhistele teadmistele tuginev teooria ning sellele järgnevad praktilised harjutused või tehnikad, mida saab lapsevanem iseseisvalt edasi praktiseerida.

Lisainfo: https://www.hm.ee/et/uudised/ministeerium-kutsub-lapsevanemaid-osalema-oppimist-toetavatel-ning-vaimse-tervise

Tantsukoolid nõuavad valitsuselt üldhariduskoolidega võrdset kohtlemist - Uudised.tv3.ee 11/10/2021

Tantsukoolid nõuavad valitsuselt üldhariduskoolidega võrdset kohtlemist - Uudised.tv3.ee

Eilses TV3 uudistes oli lugu Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu liikmeskoolide poolt tehtud avaliku pöördumise ja tantsuhuvihariduse jätkusuutlikkuse teemal.

Vaata lähemalt 👇

Lisaks pöördumine kogumahus: https://tantsuharidus.ee/uudis/avalik-poordumine-eesti-tantsuhuvihariduse-liidu-liikmetelt/

Tantsukoolid nõuavad valitsuselt üldhariduskoolidega võrdset kohtlemist - Uudised.tv3.ee Õpilaste seas leviv koroona ja sellest tingitud karantiini tingimused on ajanud tantsuga seotud huvikoolid tagajalgadele.

Avalik pöördumine Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu liikmetelt - Eesti Tantsuhuvihariduse Liit 07/10/2021

Avalik pöördumine Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu liikmetelt - Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Avalik pöördumine Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu liikmetelt: Tantsuhuviharidus Eestis on tõsises ohus, kannatajateks on lapsed ja noored

Pöördumine täismahus: https://tantsuharidus.ee/uudis/avalik-poordumine-eesti-tantsuhuvihariduse-liidu-liikmetelt/

Avalik pöördumine Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu liikmetelt - Eesti Tantsuhuvihariduse Liit Tantsuhuviharidus Eestis on tõsises ohus, kannatajateks on lapsed ja noored

06/10/2021

Haridus- ja Teadusministeerium ja Harno kutsuvad üles märkama ja tunnustama noortevaldkonna tegijaid!

Vaata lähemalt 👇

Lapsevanemates ja huvikoolides tekitavad varieeruvad koroonareeglid segadust 06/10/2021

Lapsevanemates ja huvikoolides tekitavad varieeruvad koroonareeglid segadust

Segased piirangud, kus üldhariduses ei pea õpilane lähikontaktsena koju jääma, kuid huvihariduses nakatunuga kokkupuutudes tuleb isolatsiooni jääda, on viinud tantsukoolidest ära hulgaliselt õpilasi. Olukorda, kus kannatajateks jäävad lapsed ja noored, kuna
pole võimalik tantsutundides või muudes trennides käia, kajastas väga hästi "Aktuaalne kaamera. Nädal".

Lapsevanemates ja huvikoolides tekitavad varieeruvad koroonareeglid segadust Eesti koolides hetkel laialdast koroonaviiruse levikut ei ole, kuid paljud õpilased on lähikontaktsetena ikkagi karantiinis. Paljudes tekitab aga piirangute varieerumine segadust.

05/10/2021

Tantsuõpetajad teevad oma tööd alati suure pühendumusega ja saadame neile teele kõige suuremad õnnesoovid õpetajate päeval!
Rõõmsat ja tantsulist õpetajate päeva! 🤩

Foto: ETHL tantsuõpetajate täiendkoolituse programm 2020, Paul Bobkovi rütmi ja koordinatsiooni tund

Tantsuõpetajad teevad oma tööd alati suure pühendumusega ja saadame neile teele kõige suuremad õnnesoovid õpetajate päeval!
Rõõmsat ja tantsulist õpetajate päeva! 🤩

Foto: ETHL tantsuõpetajate täiendkoolituse programm 2020, Paul Bobkovi rütmi ja koordinatsiooni tund

Huvihariduse valdkonna juht 01/10/2021

Huvihariduse valdkonna juht

Haridus- ja Teadusministeerium on välja kuulutanud konkursi huvihariduse valdkonna juhi kohale.

Vaata lähemalt 👇
https://app.recrur.com/public/job-ad/Haridus--ja-Teadusministeerium-Huvihariduse-valdkonna-juht/f7adde8d-5/-461811595

Huvihariduse valdkonna juht

30/09/2021

Tunnustame tantsuõpetajaid! – Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit

Tunnustame tantsuõpetajaid! – Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit Tunnustame tantsuõpetajaid! Alanud on Gerd Neggo nimeline tantsuõpetaja tunnustuspreemia konkurss – kandidaatide esitamise tähtaeg 30. september 2021. Gerd Neggo tantsustuudio, 1920ndad RA, EAA.2111.1.9676.1 Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit kuulutab välja avaliku konkursi Gerd Neggo n...

28/09/2021

Kahjuks lisaks koroonale ja sellega seotud ebaõiglastele piirangutele just huvikoolidele on mitmeid erinevaid põhjuseid (sh puuduv üleriiklik süsteem huvihariduse jätkusuutlikuks rahastamiseks), mille tõttu on vähenenud õpilaste osaluse protsent suuresti ka tantsuhuvihariduses.
Eesti Tantsuhuvihariduse Liit korraldas septembris liikmete seas küsitluse, mis näitab tantsuhuvihariduses praegusel hetkel õpilaste kadu keskmiselt 30-40 % (mitmetes piirkondades lausa 50-75 %). Viljandi huvihariduse hetkeseisu peegeldab ajaleht Sakala.

Loe lähemalt artiklit tänasest Sakalast:
https://sakala.postimees.ee/7347916/koroonapiirangute-viljad-viljandi-huvikoolidest-kadus-paari-aastaga-tuhat-last

FOTO: Sakala

Kahjuks lisaks koroonale ja sellega seotud ebaõiglastele piirangutele just huvikoolidele on mitmeid erinevaid põhjuseid (sh puuduv üleriiklik süsteem huvihariduse jätkusuutlikuks rahastamiseks), mille tõttu on vähenenud õpilaste osaluse protsent suuresti ka tantsuhuvihariduses.
Eesti Tantsuhuvihariduse Liit korraldas septembris liikmete seas küsitluse, mis näitab tantsuhuvihariduses praegusel hetkel õpilaste kadu keskmiselt 30-40 % (mitmetes piirkondades lausa 50-75 %). Viljandi huvihariduse hetkeseisu peegeldab ajaleht Sakala.

Loe lähemalt artiklit tänasest Sakalast:
https://sakala.postimees.ee/7347916/koroonapiirangute-viljad-viljandi-huvikoolidest-kadus-paari-aastaga-tuhat-last

FOTO: Sakala

27/09/2021

Tunnustame tantsuõpetajaid! – Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit

Tunnustame tantsuõpetajaid! – Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit Tunnustame tantsuõpetajaid! Alanud on Gerd Neggo nimeline tantsuõpetaja tunnustuspreemia konkurss – kandidaatide esitamise tähtaeg 30. september 2021. Gerd Neggo tantsustuudio, 1920ndad RA, EAA.2111.1.9676.1 Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit kuulutab välja avaliku konkursi Gerd Neggo n...

Huvihariduse valdkonna juht 23/09/2021

Huvihariduse valdkonna juht

Haridus- ja Teadusministeerium on välja kuulutanud konkursi huvihariduse valdkonna juhi kohale.

Vaata lähemalt 👇
https://app.recrur.com/public/job-ad/Haridus--ja-Teadusministeerium-Huvihariduse-valdkonna-juht/f7adde8d-5/-461811595

Huvihariduse valdkonna juht

Uus projekt aitab lõimida noorsootööd, huviharidust ja huvitegevust üld- ja kutseharidusega | Haridus- ja Teadusministeerium 22/09/2021

Uus projekt aitab lõimida noorsootööd, huviharidust ja huvitegevust üld- ja kutseharidusega | Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit on aastaid panustanud mitteformaal- ja formaalhariduse lõimumisse ning meil on hea meel, et oleme kaasatud täna algavasse kahe-aastasesse Euroopa Liidu rahastatavasse projekti „Noorte edu toetuseks - võimekuse tõstmine mitteformaalse õppimise lõimimiseks formaalharidusse“.

Uus projekt aitab lõimida noorsootööd, huviharidust ja huvitegevust üld- ja kutseharidusega | Haridus- ja Teadusministeerium 22. september 2021 - 9:09 Täna algab kahe-aastane projekt, mille käigus luuakse raamistik noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse tihedamaks lõimimiseks üld- ja kutseharidusega. Ettevõtmise eesmärk on muuta haridussüsteem paindlikumaks ja õpilasekesksemaks. Euroopa Liidu rahastatava proje...

nr 109 16/09/2021

nr 109

nr 109 TANTSUKUUKIRI on tantsuvaldkonna sündmusi ja teemasid kajastav e-ajakiri.

13/09/2021

🌟 Tunnustame tantsuõpetajaid! 🌟
Alanud on Gerd Neggo nimeline tantsuõpetaja tunnustuspreemia konkurss – kandidaatide esitamise tähtaeg 30. september 2021

Loe lähemalt Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja tunnustuspreemia ja konkursi kohta 👇
https://tantsuliit.ee/uudised/tunnustame-tantsuopetajaid-2021/

🌟 Tunnustame tantsuõpetajaid! 🌟
Alanud on Gerd Neggo nimeline tantsuõpetaja tunnustuspreemia konkurss – kandidaatide esitamise tähtaeg 30. september 2021

Loe lähemalt Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja tunnustuspreemia ja konkursi kohta 👇
https://tantsuliit.ee/uudised/tunnustame-tantsuopetajaid-2021/

Foto allikas: Gerd Neggo tantsustuudio, 1920ndad
RA, EAA.2111.1.9676.1

Festival Koolitants ja Just Film kuulutavad välja konkursi noorte tantsufilmide programmi - Eesti Tantsuagentuur 08/09/2021

Festival Koolitants ja Just Film kuulutavad välja konkursi noorte tantsufilmide programmi - Eesti Tantsuagentuur

Festival Koolitants ja Just Film kuulutavad välja konkursi noorte tantsufilmide programmi - Eesti Tantsuagentuur Ootame kandideerima tantsufilme, kus esinevad kuni 26-aastased noored tantsijad. Filmimeeskondade haridus- ja tegevusvaldkonnale piiranguid ei ole, vanusepiirang ainult  esinejatele. Film peab terviklikult valmis olema kandideerimistähtajaks, varasemat ajapiirangut ei ole.  Kandideerivalt tantsuf...

06/09/2021

Selgusid aasta õpetaja 2021 konkursi nominendid! Palju õnne kõikidele nominentidele!
Eriti suur rõõm, et huvialaõpetaja nominentide seas on Agne Kurrikoff-Herman (Huvikool Collegium Eruditionis, Viimsi Kool). Agne, palju õnne!

Vaata kõikide kategooriate nominente 👇

Laureaadid kuulutatakse välja laupäeval, 2. oktoobril Ugala teatris aasta õpetaja galal „Eestimaa õpib ja tänab“. Gala otseülekanne algab Eesti Televisioonis kell 18.45.

Selgusid aasta õpetaja nominendid! Palju õnne!

🔹Aasta lasteaiaõpetaja nominendid:
Ailar Anton, Tartu Lasteaed Hellik
Anneli Smoljakova, Tallinna Lepistiku Lasteaed
Merle Korsten, Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju

🔹Aasta klassiõpetaja nominendid:
Kaia Rikson, Jakob Westholmi Gümnaasium
Kertu Torn, Vastseliina Gümnaasium
Kristiina Roosileht, Tallinna Kesklinna Põhikool, Tallinna Reaalkool

🔹Aasta klassijuhataja nominendid:
Kadri Markus, Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium
Liis Enson, Tallinna Pääsküla Kool
Marjaliisa Umb, Pärnu Raeküla Kool

🔹Aasta põhikooli aineõpetaja nominendid:
Alar P**korainen, Kiili Gümnaasium
Liia Moorits, Hagudi Põhikool
Ljudmila Zagorulko, Jõhvi Vene Põhikool

🔹Aasta gümnaasiumiõpetaja nominendid:
Alar Pukk, Tallinna 21. Kool
Urmas Tokko, Tartu Tamme Gümnaasium
Veronika Grigorjev, Põlva Gümnaasium

🔹Aasta kutseõpetaja nominendid:
Erle Tüür, Luua Metsanduskool
Lylian Meister, Hiiumaa Ametikool
Mikk Mänd, Tallinna Ehituskool

🔹Aasta huvialaõpetaja nominendid:
Agne Kurrikoff-Herman, Huvikool Collegium Eruditionis, Viimsi Kool
Aigar Kostabi, Kohila Koolituskeskus, Nõmme Muusikakool
Triinu Grossmann, MTÜ Nuti-Võlur

🔹Aasta tugispetsialisti nominendid:
Helje Möller, Tallinna Kiikhobu Lasteaed
Kärt Lusmägi, Lääne-Nigula vald ja selle õppeasutused
Minni Aia-Utsal, Võru Kesklinna Kool

🔹Aasta õppejõu nominendid:
Kati Aus, Tallinna Ülikool
Maria-Kristiina Lotman, Tartu Ülikool
Pillery Teesalu, Kõrgem Kunstikool Pallas

🔹Aasta õppeasutuse juhi nominendid:
Ene Nool, Rakvere Rohuaia Lasteaed
Luule Niinesalu, Peetri Lasteaed-Põhikool
Mare Roosileht, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž

🔹Aasta hariduse sõbra nominendid:
Matthias Eichhorst, Mativesi OÜ
Taskuhääling "Õpime koos", Karin Tõevere, Signe Varendi
Katre Zirel, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

🔹Aasta haridusteo nominendid:
Asendamatu panus pandeemiakriisi leevendamisel, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Haridusjuhtide praktikaprogramm, Heateo Haridusfond, Tallinna Haridusamet
Väikeste kodu-uurijate üle-eestiline konkurss, Tiina Kivimäe, Heli Prii ja Eve Krais

Kõikide kategooriate võitjad ja elutööpreemia laureaadid selguvad Eesti Televisiooni otse-eetris 2. oktoobril toimuval pidulikult galal “Eestimaa õpib ja tänab”.
Järgnevate nädalate jooksul tutvustame siin meie Facebooki lehel ja veebis kõiki nominente lähemalt.
Hoia end kursis: https://www.hm.ee/et/gala või https://www.hm.ee/ru/gala

Kuidas toetada teismelise õpimotivatsiooni ja -harjumusi? - Tartu Rahvaülikool 06/09/2021

Kuidas toetada teismelise õpimotivatsiooni ja -harjumusi? - Tartu Rahvaülikool

Väga väärt koolitus on tulemas Anne Õuemaa juhendamisel! 18. septembril jagab Anne oma mõtteid ja tööriistu teemal "Kuidas toetada teismelise õpimotivatsiooni ja -harjumusi?". Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli alt veebikoolitusena ja on tasuta. Registreerimine on vajalik!
Vaata lähemalt: https://rahvaylikool.ee/koolitused/7449/kursus/

Kuidas toetada teismelise õpimotivatsiooni ja -harjumusi? - Tartu Rahvaülikool Su teismeline ei pinguta koolis või kodus piisavalt. Sinu asjakohased tähelepanekud ei tundu talle mõjuvat. Oled sa kunagi mõelnud, kui palju võiks muuta olukorda väike muutus sinu suhtlemisviisis?

06/09/2021

➡️ Tantsufilmiinimesed! Õige pea avaldame info, kuidas kandideerida Koolitants 2021 tantsufilmiprogrammi, mis toimub sel sügisel koostöös Just Filmi ja PÖFFiga.

Jälgi infot! Kandideerimise tähtaeg saab olema 30.09 😎

#koolitants2021 #tantsufilm

01/09/2021

Ilusat 1. septembrit ja tantsulist uut hooaega kõigile! 🌟

📸 Marlene Kirt
Tantsuhuvihariduse Gala "Vahepeatus", 14.11.2020 ERMis Tartus

Ilusat 1. septembrit ja tantsulist uut hooaega kõigile! 🌟

📸 Marlene Kirt
Tantsuhuvihariduse Gala "Vahepeatus", 14.11.2020 ERMis Tartus

Photos from Eesti Tantsuhuvihariduse Liit's post 28/08/2021

Taas on käes tantsuõpetajate täiendkoolituse programmi nädalalõpp! 🤩
Seekordne koolitusprogrammi III moodul sisaldab rohkelt põnevaid praktilisi töötubasid ning eile sai mõnus algus tehtud improvisatsiooni ja grupi tunnetamise töötoaga Riina ja Ajjari juhendamisel!

27/08/2021

Tantsunädal Viljandis 30. august - 5. september! 💥

Vaata lähemalt: http://tantsunadal.ee/

Heameel on teada anda, et Tantsunädala 2021 kava on paigas! Sh töötoad. Vaata kõike täpsemalt siit http://tantsunadal.ee/kava

Egge Kulbok-Lattik: et mitte muutuda sulasrahvaks II 25/08/2021

Egge Kulbok-Lattik: et mitte muutuda sulasrahvaks II

Suve hakul kogunesid huvihariduse ümarlaua kokkuvõtval kohtumisel huvihariduse valdkonna korraldajad ja uurijad ning lisaks olid kutsutud kõik huvihariduse valdkonnaga seotud ministeeriumite esindajad.
Ümarlaua üks peakorraldajatest Egge Kulbok-Lattik on sellel teemal kirjutanud kaks kokkuvõtvat artiklit.

Lugeda saab siit:
Egge Kulbok-Lattik: et mitte muutuda sulasrahvaks I
https://www.err.ee/1608290892/egge-kulbok-lattik-et-mitte-muutuda-sulasrahvaks-i

Egge Kulbok-Lattik: et mitte muutuda sulasrahvaks II
https://www.err.ee/1608309479/egge-kulbok-lattik-et-mitte-muutuda-sulasrahvaks-ii

Egge Kulbok-Lattik: et mitte muutuda sulasrahvaks II Laulupeod on tõestanud, et ühislaulmine aitab kaasa grupisidemete loomisele ja toetab kuuluvustunnet kogukondades. Lisaks kuuluvustundele annab lapsena või noorena huvihariduses õpitu võimaluse jõuda täiskasvanuna harrastuskunstini ja elukestva kultuuriosaluseni ja seda nii ise luues kui ka p...

24/08/2021

📣 1 week left to submit! We are still accepting submissions for "Dancing into Communities", our first-ever completely virtual conference through August 30th. We have been so impressed by the thoughtful and rich submissions to date and look forward to reading your other proposals as they come in!

Check out the conference details and submit your proposal easily here: https://www.daciconference2022.yorku.ca/

#daciconnect21 #dancescholarship #danceeducation #dance #danceteacher #dancematters #dancingintocommunities22

23/08/2021

Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Koolipsühholoogide Ühing sõlmisid lepingu, kus kinnitati, et 1. septembrist alustab tööd tasuta koolipsühholoogide nõuandetelefon, kuhu on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad, õppijad ning lapsed ise. 🥳

Nõuandeliini eesmärk on pakkuda hõlpsalt kättesaadavat võimalust rääkida kvalifitseeritud koolipsühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta. 👍

👉 Nõuandeliini 🇪🇪 eestikeelne 🇪🇪 number 1️⃣2️⃣2️⃣6️⃣ vastab esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning 🇷🇺 venekeelne 🇷🇺 number 1️⃣2️⃣2️⃣7️⃣ teisipäeviti kl 16–20. 👈

Kõnedele vastavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega kogemustega psühholoogid.

📌Nõuandeliin avatakse 1. septembril.

Pikemalt saab lugeda siit 👉🏼 https://www.hm.ee/et/uudised/haridus-ja-teadusministeerium-ja-koolipsuhholoogide-uhing-avavad-1-septembrist-tasuta

16/08/2021

Saatsime haridus- ja noorsootööasutustele juhised õppetöö korraldamiseks algaval õppeaastal. Juhiste eesmärk on anda suuniseid, kuidas hoida koolid ja teised haridusasutused avatuna.

Loe juhiseid meie veebilehelt: https://www.hm.ee/et/uudised/haridus-ja-noorsootooasutusteni-joudsid-juhised-oppetoo-korraldamiseks-algaval-oppeaastal

Sel neljapäeval, 19. augustil kell 10 toimub virtuaalne infopäev meie Youtube’i kanalis haridus- ja noorteasutustele ning nende pidajatele, kus tutvustame suuniseid lähemalt. Ootame asutuste ja pidajate küsimusi hiljemalt 18. augusti õhtuks läbi veebivormi: https://www.hm.ee/et/node/13696.

Pärast infopäeva avaldame olulisemad küsimused-vastused meie veebis: https://www.hm.ee/et/koroona.

Photos from Eesti Tantsuhuvihariduse Liit's post 16/08/2021

Eelmisel nädalal, 11.-12. augustil kogunesime Viljandimaal, Kivi Turismitalus ning alguse sai uus mentorprogramm tantsuõpetajatele ning ETHLi liikmetega toimusid suvised mõttetalgud! 🤩

Mentorprogramm tantsuõpetajatele kestab 2021-2022 hooaja ja protsessi juhivad Anne Õuemaa ja Anne Tamm-Kivimets. Mentorprogrammi on sel korral üle Eesti kokku tulnud 12 mentorit ja 12 menteed. Soovime kõigile mentorprogrammis osalevatele mentoritele ja menteedele põnevat ja arendavat koostööd ning ootame juba järgmisi mentorprogrammi ühiseid kogunemisi ja seminare! 🌟

Liikmete mõttetalgutel arutlesime erinevatel ja olulistel tantsuvaldkonna teemadel, nii kitsamalt liidu tasandil kui ka suuremat pilti vaadates. Tantsuhuvihariduse mõttetalgud viivad meid edasi ning taaskord tõdesime, et on väga oluline, vajalik ja uut energiat andev omavahel kokkusaamine ja koostegemine! Kõigile osalejatele aitäh olemast ja panustamast! 🌟

Photos from Eesti Tantsuhuvihariduse Liit's post 09/08/2021

Võib öelda, et meie oleme uue hooajaga alustanud! 🤩

Möödunud nädalalõpul toimus tantsuõpetajate täiendkoolituse programmi II moodul. Põnevad loengud, aktiivne kaasamine ja mõtete jagamine! Teemadena oli fookuses õppimine ja õpetamine, õppija ja õpetaja ning sellega seonduv oluline, et moodustuks hästi toimiv terviksüsteem.

Tantsuõpetajate täiendkoolituse programmis on ees ootamas veel kaks põnevat moodulit.

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit on abiks paremate võimaluste loomiseks tantsuhariduse maastikul

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit (lühidalt ETHL) on asutatud 16. novembril 2017.
Liidu liikmeteks on oodatud kõik Eestis tegutsevat tantsualast huviharidust ja -tegevust pakkuvad tantsukoolid, -stuudiod ja -ringid.
Eesmärgiks on esindada, kaasata ja toetada süsteemselt tantsuhuvihariduses ja -tegevuses osalevaid noori, nende juhendajaid, tegevusvõimalusi pakkuvate organisatsioonide juhte ning teisi valdkonnas tegutsejaid läbi omavahelise suhtlusvõrgustiku, koostöö ja arendustegevuste.
Tegevused, millega igapäevaselt tegeleme: tantsuhuvihariduse valdkonna ja liikmete huvikaitse; liikmete omavaheline infovahetus ning koostöö; info koondamine liikmete tegevusest ja ülevaadete koostamine tantsuhuvihariduse valdkonna olukorrast; ühiste arenguvõimaluste loomine (sh koolitused ja mentorprogrammid); koostöö erinevate tantsuhuvihariduse valdkonda mõjutavate füüsiliste ja juriidiliste isikutega sh seadusandliku ja täitevvõimu, noorsootöö-, haridus-, kultuuri- ning tantsuvaldkonna esindajatega; rahvusvaheliste suhete, infovahetuse ja koostöö edendamine; erinevate sündmuste ja tegevuste edendamine, et hoida tantsukunsti valdkonda jätkusuutlikuna.

Olete oodatud liikmeks! Kirjuta [email protected]

Videos (show all)

TANTSUHUVIHARIDUSE GALA „Vahepeatus“
ETHL soovib tantsulist ja rõõmsat uut hooaega!
Maria Spethi tantsuõppe koolitusseminaril meeleolukas koostantsimine

Location

Category

Telephone

Address


Hobujaama 12
Tallinn
10151
Other Education in Tallinn (show all)
Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus
Tallinn

Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus (EAHJÜ) on mittetulunduslik ja poliitikaväline avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühing.

Massaazikool "Avicenna" Massaazikool "Avicenna"
Kotka, 12, C
Tallinn, 11315

Meie koolil 20- aastane töökogemus ja Eesti Vabarigi Haridusministeeriumi litsents. www.avicenna.ee

Avastusrada Avastusrada
Uus-Sadama 5
Tallinn

Avastusrada - nutikad rajad kõigile!

Tallinna Saksa Kultuuriinstituut Tallinna Saksa Kultuuriinstituut
Tolli 2
Tallinn, 10133

Oleme Goethe Instituudi akrediteeritud koostööpartner ja pakume kvaliteetseid keelekursusi.

Rein Ottosoni Purjespordikool Rein Ottosoni Purjespordikool
Pirita Tee 17
Tallinn, 11911

Kasvuruum Kasvuruum
P**k 7-13
Tallinn, 10123

Kaia Lainola - supervisioon ja coaching. Koolitused. Ruslan Lainola - Laste ja noorte nõustamine. Eri- ja draamapedagoogika

Edu Valem Kindergarten Edu Valem Kindergarten
Pallasti 41
Tallinn, 11413

We are a Russian speaking kindergarten that also suggests services of short term childcare. Have some free time while your child is taken care of!

ELSA Estonia ELSA Estonia
Kaarli Pst. 3
Tallinn, 10119

ELSA Estonia on osa suurest ELSA võrgustikust, mis ühendab 42 Euroopa riiki, ligi 300 õigusteaduskonda ning 42 000 juuratudengit.

Eralasteaed "Aarete Saar" Eralasteaed "Aarete Saar"
Räga 4
Tallinn, 13516

Частный детский сад в Хааберсти, Таллинн. Ждём детей от 1,5 до 6 лет. Eralasteaed "Aarete Saar" Haabersti linnaosas Tallinnas.Ootame lapsi 1,5-6a

Tallinna Juuksuri Erakool Tallinna Juuksuri Erakool
Tartu Maantee 45
Tallinn, 10128

Tallinna Juuksuri Erakool это школа где быстро и под присмотром опытных учителей можно выучиться на парикмахера.

Meistrilt Meistrile Meistrilt Meistrile
Tallinn

Pakume tipptasemel spetsiifilisi tikkimiskoolitusi (kuldtikand, paeltikand, mahuline tikand jne), juhendeid ja materjale. Tikkimine on meie kirg!

Novapinus OÜ Novapinus OÜ
Tallinn, 10317