Matematiklærerforeningen

Matematiklærerforeningen

Du vil måske også kunne lide

Mfdsn0238
Mfdsn0238
Morales Giles
Morales Giles

Foreningens formål er at varetage alle interesser i forbindelse med undervisningen i matematikfaget.

Åben som sædvanlig

Sukkertoppen Gymnasium 16/05/2024

Nyt tilbud STEM-Academy

Sukkertoppen Gymnasium STEM Academy for gymnasielærere - efteruddannelsesforløb i matematik

* 12/04/2024

Her så høringsmaterialet til A-niveau læreplanerne. Det er usikkert om vi kommer til at lave en spørgeskemaundersøgelse til A-niveauerne. Men ellers kan man skrive din kommentarer her eller sende mails til [email protected]

*

Nye læreplaner for A-niveauet i matematik i gymnasiet træder i kraft samtidig med B- og C-niveauet denne sommer 11/04/2024

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2024/april/240411-nye-laereplaner-for-a-niveauet-i-matematik-i-g

Nye læreplaner for A-niveauet i matematik i gymnasiet træder i kraft samtidig med B- og C-niveauet denne sommer Når nye og reviderede læreplaner til matematikfaget i gymnasiet træder i kraft i august i år, bliver det nye læreplaner for både A, B- og C-niveauet. Efter en drøftelse i gymnasieforligskredsen har børne- og undervisningsministeren fremskyndet sin stillingtagen til læreplanerne for A-niveau...

11/04/2024

I mandags var to personer fra bestyrelsen af Matematiklærerforeningen til møde med Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye, hvor vi diskuterede matematik i gymnasiet. Vi kom ind på adskillige emner, men særligt diskuterede vi A-niveau læreplaner.

Danske Gymnasier har ligesom Matematiklærerforeningen sendt et brev til ministeren, hvor de gør opmærksom på problemer ved udskydelse af A-niveau læreplanen. Danske Gymnasier skriver, at de ikke anbefaler to forskellige læreplaner på A-niveau.

02/04/2024

I dag bør du modtage en mail fra Matematiklærerforeningen angående en spørgeskemaundersøgelse om nye læreplaner. Vi håber, at du vil bruge tid på undersøgelsen. Vi bruger medlemmernes besvarelser, når bestyrelsen indsender et høringssvar angående nye læreplaner.

Du kan på høringsportalen finde udkast til nye læreplaner:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/68508

22/03/2024

I går mødtes bestyrelsen i Ålborg, hvor vi diskuterede, læreplaner, høring, brev til ministeren, spørgeskema til medlemmerne, LMFK, kurser, efteruddannelse, Yourskills, økonomi og meget mere.

Photos from Matematiklærerforeningen's post 07/03/2024

I går holdt Matematiklærerforeningen reception for Jens Carstensen i anledning af hans udnævnelse som æresmedlem i Matematiklærerforeningen.

Receptionen blev afholdt på Øregård Gymnasium, da Jens Carstensen selv er student fra Øregård Gymnasium.

Der blev holdt taler af blandt andet vores forperson Mikkel Rønne, som kunne fortælle gode og sjove historier om matematik og Jens Carstensen. Der blev drukket lidt vin og spist chokolade, og der var mulighed for at få signeret Jens Carstensens nye bog om den retvinklede trekant, som Matematiklærerforeningen har tryk og sendt ud til alle medlemmer.

Stort tillykke til Jens Carstensen og tak til familie og matematikkollegaer som deltog i receptionen.

Foto: Julian Bybeck Tosev

06/02/2024

Kære LMFK-medlem

Vi håber at se dig til Matematikdidaktikkens dag d. 8/3-24 på DPU i Emdrup.

Temaet for konferencen er matematikvejledning med følgende centrale fokus:

Hvordan kan matematikvejledning bidrage til bedre overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse? - erfaringer fra praksis

I år inviteres alle deltagere til at præsentere eksempler i posterformat (A1 eller mindre) fra matematikvejledning i praksis, forsknings- og udviklingsprojekter samt ideer til udvikling af praksis gennem samarbejde med kollegaer. Det skal angives ved tilmeldingen, om du ønsker at udstille og/eller præsentere en poster.

På NCUMs hjemmeside kan du finde flere informationer om arrangementet – og der er allerede mulighed for tilmelding. Læs mere om program, praktiske detaljer og tilmelding her:

Matematikdidaktikkens dag 2024
https://matematikdidaktik.dk/aktuelt/matematikdidaktikkens-dag-2024

Del gerne dette opslag med andre, der kunne være interesserede.
Tilmeldingen er åben indtil den 28/2.

Vi glæder os meget til at se dig 😊

25/11/2023

Så har vi resultatet fra valg til bestyrelsen:

De toårige medlemmer bliver:
Søren Bredlund Caspersen fra Sct. Knuds Gymnasium
Julian Bybeck Tosev fra Øregård Gymnasium
Ulla Stampe Jakobsen fra Herlev Gymnasium og hf

De etårige suppleanter bliver:
Betina Nyborg Lind fra Thisted Gymnasium og hf
Susanne Thomsen fra Aalborg Katedralskole

Photos from Matematiklærerforeningen's post 24/11/2023

I går aftes blev der holdt generalforsamling i Matematiklærerforeningen på Severin kursus- og konferencecenter i Middelfart.

Forperson Mikkel Rønne holdt sin beretning, hvor han kom ind på regionalmøder, forlag, statistik for studieretninger, nye indsatsområder og meget mere.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt, og Jens Carstensen blev valgt som æresmedlem i foreningen.

Der var valg til bestyrelsen. Alle 5 kandidater kommer ind, men hvem der bliver 2-årigt medlem og hvem der bliver 1-årig suppleant bliver afgjort i dag fredag, da GL har stået for den elektroniske afstemning. De nye medlemmer af bestyrelsen er Betina Nyborg Lind fra Thisted Gymnasium stx og hf og Susanne Thomsen fra Aalborg Katedralskole. Stort velkommen til begge.

Fagkonsulent Kim Bertelsen holdt oplæg om nye læreplaner. Læreplansprocessen har været en åben proces, og det har været vigtigt at inddrage så mange aktører som muligt, for at få flest mulige inputs. Det nuværende udkast af nye læreplaner blev præsenteret for medlemmerne. Der var efterfølgende mulighed for spørgsmål og kommentarer til fagkonsulenten.

Efterfølgende var der middag for alle fremmødte.

Tak for en god generalforsamling.

15/09/2023

Jens Carstensen indstilles som æresmedlem af Matematiklærerforeningen

Jens Carstensen har igennem mange år været en ildsjæl for matematikundervisningen, og han har haft en stor betydning for mange matematiklærere og elever.

Jens Carstensen har skrevet adskillige lærebøger, som er blevet brugt af elever og lærere i hele landet. Hans bøger er kendetegnet ved deres klare og præcise sprog og deres fokus på at gøre matematikken relevant for eleverne.

Jens Carstensens bidrag til matematikundervisningen kan ikke overvurderes. Han har blandt meget andet produceret 400 opgaver til opgavehjørnet!

Jens Carstensen har generøst delt sin viden gennem utallige matematikartikler i LMFK-bladet, og hans ekspertise har været en kilde til inspiration for lærere landet over.

Jens Carstensen er gjort en særlig indsats for at fremme matematikundervisningen i Danmark, hvilket er grunden til at bestyrelsen for Matematiklærerforeningen indstiller Jens Carstensen som æresmedlem af Matematiklærerforeningen.

Photos from Matematiklærerforeningen's post 14/09/2023

Der blev den 12. september holdt et virtuelt møde om de nye læreplaner i matematik.

Der var flere informationer, men vi har samlet nogle her:

• Læreplansarbejdet tager udgangspunkt i Matematikkommissionens rapport fra 2016, læreplansarbejdet fra 2021 og rapporten fra Ekspertgruppen i matematik.

• Nye læreplaner træder i kraft i august 2024.

• Der kommer til at være én læreplan pr. uddannelse pr. niveau. Det betyder, at der ikke kommer en selvstændig læreplan for opgraderingsholdet B til A.

• Der skal i læreplaner være større faglig dybe i sammenhængende faglige helheder.

• Der skal - især på B-niveau stx - være færre emner, så eleverne ikke skal skøjte over alt for mange emner.

• CAS skal fortsat have en plads i matematikundervisningen, men CAS skal spille en mindre rolle.

• Der skal være en reduktion i antal delprøver for den enkelte elev.

• Der skal være bedre sammenhæng mellem læreplanerne, så fx en hfB elev kan fortsætte med matematik på A-niveau uden for mange problemer.

• Første eksamen på C-niveau bliver i sommeren 2025, B-niveau i 2026 og A-niveau i 2027. Det bliver dermed ikke muligt for turbohold at komme hurtigere til eksamen efter nye læreplaner end planen her.

• Nye formelsamlinger og vejledende sæt kommer for C-niveau til august 2024, B-niveau forår 2025 og A-niveau august 2025.

• Udkast til nyt kernestof udkommer omkring december.

Matematik lærerplaner 12/09/2023

Husk at der i eftermiddag kl. 15.30 - 17.00 er virtuelt orienteringsmøde om arbejdet med nye læreplaner for matematik

Mødet tilgås ved dette link

Matematik lærerplaner

Photos from Matematiklærerforeningen's post 03/09/2023

Matematiklærerforeningen har i denne weekend mødtes i Viborg, hvor vi besøgte og holdt møde med Dit Sekretariat, som er fællessekretariatet for LMFK. Vi har haft god tid til møder, hvor vi blandt andet har diskuteret økonomi, den kommende generalforsamling, rebranding af LMFK-bladet, aflønning ifm. kurser, forslag fra GL om nye studieretninger og meget mere. Fagkonsulent Kim Bertelsen kunne fortælle om processen i forbindelse med nye læreplaner i matematik.

Vi har efter møder besøgt Mønsted Kalkgruber, Viborg Domkirke og Viborg Katedralskole. På Viborg Katedralskole blev vi vist rundt af vores matematikkollega Troels Agerholm, som livligt kunne fortælle om skolens historie, arkitektur og kultur.

Vi fik også endeligt taget portrætbilleder af bestyrelsen i Matematiklærerforeningen, som vi kan benytte på vores hjemmeside og i andre sammenhænge.

NORSMA 11 - The Nordic Research Network on Special Needs Education in Mathematics 18/08/2023

Kære gymnasielærer

I år afholdes NCUMs årskonference i tilknytning til den nordiske konference NORSMA.

Begge arrangementer sætter fokus på børn og elever i matematikvanskeligheder –både i praksis og gennem en række forsknings- og udviklingsarbejder. Der er mulighed for at læse mere på NCUMs hjemmeside: NORSMA 11 - The Nordic Research Network on Special Needs Education in Mathematics
https://matematikdidaktik.dk/aktuelt/norsma-the-nordic-research-network-on-special-needs-education-in-mathematics

NCUMs årskonference afvikles d. 22. november og er samtidig første dag - Teacher´s Day - på NORSMA-konferencen. Herefter følger to NORSMA-konferencedage d. 23. og 24. november. Der er mulighed for at tilmelde sig særskilt til de forskellige arrangementer. Vi håber meget at se dig.

Mange hilsner fra NCUM

NORSMA 11 - The Nordic Research Network on Special Needs Education in Mathematics Den ellevte konference i The Nordic Research Network on Special Needs Education in Mathematics (NORSMA 11) afholdes i København i november 2023.

07/08/2023

I går mødtes Mikkel Rønne og Julian Bybeck Tosev fra Matematiklærerforeningen med Danmarks Matematiklærerforening, som repræsenterer matematiklærere i grundskolen. Vi mødets til en uformel snak om overgangsproblemer, IT-udfordringer, regnestrategier, kommunikation med politikere og mere mere.

Minister igangsætter matematikindsats 05/07/2023

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/jun/230626-minister-igangsaetter-matematikindsats

Der skal laves nye læreplaner for matematik. De forventes at træde i kraft sommer 2024.
Foreningen er i løbende dialog med fagkonsulenten om arbejdet med læreplanerne.

God sommer :)

Minister igangsætter matematikindsats På baggrund af anbefalinger fra en ekspertgruppe igangsætter børne- og undervisningsministeren en række tiltag, som skal styrke matematikundervisningen i grundskoler og på ungdomsuddannelser.

The challenges of mathematics teaching and learning – in the US and Denmark 05/07/2023

Vi har modtaget en sommer-hilsen fra NCUM, som vi her videreformidler. Bemærk specielt seminar på DPU d. 8. september.

"
Kære Alle

Her kommer en lille sommerhilsen fra NCUM|Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning: newsletter.au.dk/t/j-907DB8C0EF46F18C2540EF23F30FEDED

Der er mulighed for at blive fast abonnement på vores nyhedsbrev via følgende link: NCUMs kanaler https://matematikdidaktik.dk/om-ncum/ncums-kanaler

D. 8/9 håber vi, at du kunne have lyst til at deltage i et spændende seminar på DPU: The challenges of mathematics teaching and learning – in the US and Denmark. Læs mere, og tilmeld dig via dette link:

The challenges of mathematics teaching and learning – in the US and Denmark https://matematikdidaktik.dk/aktuelt/the-challenges-of-mathematics-teaching-and-learning-in-the-us-and-denmark

NCUM ønsker alle en rigtig god sommer – og vi glæder os til samarbejde og gensyn i spændende, faglige sammenhænge på den anden side. Kontakt os endelig ved spørgsmål eller kommentarer på [email protected].


Sommerhilsner fra NCUM
"

The challenges of mathematics teaching and learning – in the US and Denmark Why is mathematics so difficult to teach and learn? And, how much variation is there between nations? We have been thinking about the challenges in the US and Denmark, and have come to represent them in terms of three concentric circles (Schoenfeld, 2022):

01/06/2023

Flersprogede Veje til Viden og Læring i Gymnasiet (FVG)

Symposium for undervisere og ledere i gymnasiet og andre aktører i samfundet med interesse for sprog i kombination med anden faglig viden
Organiseret af projekterne CLIL-stifindere og Sprog i Science, finansieret af NCFF, Novo Nordisk Fonden, Roskilde Universitet og Institut Français (Ambassade de France de Copenhague)
Dato: 5. oktober, 2023. Sted: RUC, Biografen bygning 41
Projekterne CLIL-stifindere og Sprog i Science har arbejdet med integrationen af andet fremmedsprog - i projekterne mest fransk, spansk og tysk - i undervisningen i biologi, dansk, fysik, kemi, matematik, mediefag og IT og samfundsfag. Formålet har været at udvikle konkrete, flerfaglige undervisningsforløb, der bygger bro mellem fremmedsprog og andre fagtraditioner, herunder især STEM-fagene.
Tilmeldingsfrist: 5. september 2023. Mere information og tilmelding via dette link:

Flersprogede Veje til Viden og Læring i Gymnasiet (FVG)

Photos from Matematiklærerforeningen's post 19/04/2023

De to sidste dage er der blevet afholdt kursus om bedømmelse af skriftlige eksamensopgaver for HF og STX.

Photos from Matematiklærerforeningen's post 21/03/2023

Der har i dag været afholdt FIP for hf og stx.

Der var oplæg fra:

Anne Krab Harholdt, som er læringskonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet, fortalte om matematikundervisning i udskolingen, herunder særligt folkeskolens afgangsprøve i matematik.

Vicerektor Brian Krog Christensen fra Silkeborg Gymnasium var næstformand i den ekspertgruppe for matematik, som november 2021-september 2022 skrev en rapport til BUVM om udfordringer og mulige løsninger for matematikundervisningen. Brian holdt oplæg med særligt fokus på overgangen fra grundskole til gymnasium.

Professor og viceinstitutleder Tinne Hoff Kjeldsen og Sektionsleder Henrik Laurberg Pedersen fra Institut fra Matematiske Fag. Begge oplægsholdere har mange års erfaring med planlægning af undervisningen og modtagelsen af nye førsteårsstuderende såvel på matematikstudiet som andre studier, der bruger matematik. De fortæller om kursusindhold, forventninger og behov hos de nye studerende og udviklingen i indretningen af førsteårsundervisningen.

Fagkonsulent Kim Bertelsen fortæller om evaluering af de skriftlige prøver, skriftlig censur, de kommende mundtlige og skriftlige prøver og status vedr. implementering af anbefalingerne fra matematikekspertgruppen.

Vil du plassere din skole på toppen av Skole-listen i Viborg?

Klik her for at gøre krav på din sponsorerede post.

Videoer (vis alle)

Det årlige årskursus er veloverstået. To dage med inspirerende oplæg, dejlig mad, velafviklet generalforsamling (med rek...
Husk at tjekke din e-mailadresse i databasen, så du er helt klar til stemme til generalforsamlingen.

Sted

Type

Telefon

Internet side

Adresse

Toldboden 3, 2. Sal D18
Viborg
8800
Andre Uddannelse i Viborg (vis alle)
FGU Midtjylland FGU Midtjylland
Gyldenrisvej 4
Viborg, 8800

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er for dig, der har brug for at ruste dig til uddannelse eller job. FGU Midtjylland har skoler i Viborg og Silkeborg.

Kursuscenter Danmark Kursuscenter Danmark
Brovej 17A
Viborg, 8800

Helt nyt e-learningskoncept til pædagogisk efteruddannelse

Campus Viborg, Denmark Campus Viborg, Denmark
Prinsens Allé 2
Viborg, 8800

Animated Learning Lab Animated Learning Lab
Kasernevej 5
Viborg, 8800

Animated Learning Lab - TAW/VIA UC - Forskning og udvikling i kreativitet, film- og mediepædagogik.

Mercantec - International Mercantec - International
H. C Andersensvej 9
Viborg, 8800

Follow the students and teachers of Mercantec during their studies and internships abroad and follow

Att:you Att:you
Spangsbjerg Alle 32
Viborg, 8800

[Attyou] - Attention you!! eller lyden af et nys? Et nys kommer med en stor kraft, og er ikke til at holde tilbage. Op til 160 km/t

Center for Visuel Kommunikation Center for Visuel Kommunikation
Kasernevej 10
Viborg, 8800

Platform for viden om visuel kommunikation.

Administrationsøkonom Administrationsøkonom
Viborg, 8800

Administrationsøkonom er en to-årig videregående uddannelse, der kvalificerer dig til at arbejde inden for administration og forvaltning.

VIA Pædagoguddannelsen, Viborg VIA Pædagoguddannelsen, Viborg
Prinsens Allé 2
Viborg, 8800

Dette er den officielle Facebook-side for VIA Pædagoguddannelsen, Viborg og VIA Pædagogisk Assistentuddannelsen, Viborg

Mercantec Åbent Hus Mercantec Åbent Hus
Viborg, 8800

Arrangementet foregår på H.C. Andersens Vej 7-9, Vinkelvej 20 og Håndværkervej 9 i Viborg - FIND VEJ MED QR-KODEN :-)

Institut for Kropsterapi Institut for Kropsterapi
Toldboden 1
Viborg, 8800

UDDANNELSE OG EFTERUDDANNELSE Indenfor KST - Kranio sakral terapi og Bindevævsteknikker

Engelsklærerforeningen for stx og hf Engelsklærerforeningen for stx og hf
Toldboden 3, 2. D
Viborg, 8800

Engelsklærerforeningen for Gymnasiet og HF