Unija Zanatlija i Preduzetnika Regiona Južna Srbija - Diplome

Unija Zanatlija i Preduzetnika Regiona Južna Srbija - Diplome

Comments

UNIJA ZANATLIJA I PREDUZETNIKA JUŽNI REGION SRBIJE NIŠ ORGANIZUJE PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU ZA PREKO STO ZANIMANJA!

❓ ŠTA JE POTREBNO ZA IZDAVANJE DIPLOME❓

✅ Da ste bili na stručnoj praksi 3 ili više meseca.

✅ Uverenje od poslodavca o pruženoj stručnoj praksi
(fotokopija).

✅ Očitana lična karta ili fotokopija lične karte.

✅ Ime zemlje u koju želite da radite.

✅ Zanat kojim želite da se bavite.

👉 http://diplome.uzp.org.rs/
❓ ŠTA JE POTREBNO ZA IZDAVANJE DIPLOME?

✅ Da ste bili na stručnoj praksi 3 ili više meseca.

✅ Uverenje od poslodavca o pruženoj stručnoj praksi
(fotokopija).

✅ Očitana lična karta ili fotokopija lične karte.

✅ Ime zemlje u koju želite da radite.

✅ Zanat kojim želite da se bavite.
👉👉 Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.👈👈

https://diplome.uzp.org.rs/

🏅 Apostil pečat stavlja se na ispravama koje izdaju organi ili službenici državnog pravosuđa, javnog tužilaštva, sudskih pisanica i sudski izvršitelji, na administrativne isprave, isprave koje je izdao ili overio javni beležnik, službene navode o upisima u javne knjige i na službene overe potpisa na privatnim ispravama (presude, izvodi, iz knjige rođenih, izvodi iz knjige umrlih, uverenja o državljanstvu, uverenja o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti i nekažnajvanju, diplome, svedočanstva...). Time se potvrđuje verodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji se nalazi na ispravi ( dokumentu ).

Ne primenjuje se na isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici i na isprave koje se neposredno odnose na neki trgovinski ili carinski posao. U Srbiji je za izdavanje potvrde Apostille nadležan Osnovni sud, za javne isprave koje su sastavili, izdali ili overili organi sa sedištem na području tog suda. Potvrdu Apostille potpisuje predsenik opštinskog suda ili sudija koga je on ovlastio i snabdevena je pečatom tog suda. U drugim državama to mogu staviti i drugi državni organi.

❗Naručite odmah na:❗

https//diplome.uzp.org.rs/

UNIJA ZANATLIJA I PREDUZETNIKA JUŽNI REGION SRBIJE NIŠ ORGANIZUJE PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU ZA PREKO STO ZANIMANJA!

Operating as usual

Verifikovane Diplome za Zanatlije 12/09/2018

Verifikovane Diplome za Zanatlije

UNIJA ZANATLIJA I PREDUZETNIKA JUŽNI REGION SRBIJE NIŠ ORGANIZUJE PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU ZA PREKO STO ZANIMANJA!

❓ ŠTA JE POTREBNO ZA IZDAVANJE DIPLOME❓

✅ Da ste bili na stručnoj praksi 3 ili više meseca.

✅ Uverenje od poslodavca o pruženoj stručnoj praksi
(fotokopija).

✅ Očitana lična karta ili fotokopija lične karte.

✅ Ime zemlje u koju želite da radite.

✅ Zanat kojim želite da se bavite.

👉 http://diplome.uzp.org.rs/

Verifikovane Diplome za Zanatlije UNIJA ZANATLIJA I PREDUZETNIKA JUŽNI REGION SRBIJE NIŠ ORGANIZUJE PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU ZA PREKO 100 ZANIMANJA!

11/09/2018

❓ ŠTA JE POTREBNO ZA IZDAVANJE DIPLOME?

✅ Da ste bili na stručnoj praksi 3 ili više meseca.

✅ Uverenje od poslodavca o pruženoj stručnoj praksi
(fotokopija).

✅ Očitana lična karta ili fotokopija lične karte.

✅ Ime zemlje u koju želite da radite.

✅ Zanat kojim želite da se bavite.

11/09/2018

👉👉 Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.👈👈

https://diplome.uzp.org.rs/

🏅 Apostil pečat stavlja se na ispravama koje izdaju organi ili službenici državnog pravosuđa, javnog tužilaštva, sudskih pisanica i sudski izvršitelji, na administrativne isprave, isprave koje je izdao ili overio javni beležnik, službene navode o upisima u javne knjige i na službene overe potpisa na privatnim ispravama (presude, izvodi, iz knjige rođenih, izvodi iz knjige umrlih, uverenja o državljanstvu, uverenja o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti i nekažnajvanju, diplome, svedočanstva...). Time se potvrđuje verodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji se nalazi na ispravi ( dokumentu ).

Ne primenjuje se na isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici i na isprave koje se neposredno odnose na neki trgovinski ili carinski posao. U Srbiji je za izdavanje potvrde Apostille nadležan Osnovni sud, za javne isprave koje su sastavili, izdali ili overili organi sa sedištem na području tog suda. Potvrdu Apostille potpisuje predsenik opštinskog suda ili sudija koga je on ovlastio i snabdevena je pečatom tog suda. U drugim državama to mogu staviti i drugi državni organi.

❗Naručite odmah na:❗

https//diplome.uzp.org.rs/

10/09/2018

Unija Zanatlija i Preduzetnika Južni Region Srbije

Podsticanje inovacija i aktivizma članova Udruženja u svim oblastima privrede, povećanje rentabilnosti poslovanja svojih članova, jačanje proizvodnih trgovinskih i uslužnih kapaciteta, edukacija članova Udruženja, zaštita interesa preduzetnika, a naročito zanatlija,borba protiv siromaštva i zaštita interesa osoba sa invaliditetom.

Zahvaljujući zalaganju Dokić Srećka, Unija Zanatlija i preduzetnika Južni region Srbije, stekla je ugled koji premašuje granice, ne samo Srbije već i regiona što potvrđuje i nagrada Najmenadžer godine. Za dosadašnji rad je stekao brojna priznanja i nagrade:


  • NAJMENADŽER 2012. godine, Bosna i Hercegovina, evropsko udruženje menadžera, direkcija za izbor Najmenadžera BIH, jugoistočne i srednje Evrope, od strane direkcije za izbor menadžera kao i evropskog časopisa menadžera

  • Gramata dodeljena od SADA vladike Srpske Pravoslave crkve, njegovog Preosveštenstva gospodina Irineja;