Education Companies in Yerevan

Find Education Companies in Yerevan. Listings include Armscoop EduLab and Indigo Kids Center - Ինդիգո Զարգացման Կենտրոն. Click on each in the list below the map for more information.

Armscoop EduLab A Armscoop EduLab
22 Hanrapetutyan Street
Yerevan, 0010

EduLab is an innovative educational platform, that offers a mutually beneficial cooperation through its learning center, as well as consulting and informational services.

Indigo Kids Center - Ինդիգո Զարգացման Կենտրոն B Indigo Kids Center - Ինդիգո Զարգացման Կենտրոն
Սուրբ Աբգար թագավորի 38
Yerevan, 0009

Ինդիգո-ն գիտելիքի և զվարճանքի վայր է, որտեղ 1-13 տարեկան երեխաները վայելում են իրենց մանկությունն ինտելեկտուալ ձևով