Ngwenyathi High School

School

Operating as usual

15/10/2022
14/10/2021

FUN RUN

29/06/2021

1Nkosi yam, ulikhaya wena kuthi,

Isizukulwana ngesizukulwana.

2Kungekazalwa zintaba,

Ùngekavelisi mhlaba, nazwe limiweyo,

Kususela kwaphakade kude kuse ephakadeni, wena unguThixo.

Nakwelixesha esihamba kulo uThixo ulikhaya lethu esizifihla kulo, Masibambelele uzakuthembakala ezintweni zonke

Photos from Ngwenyathi High School's post 16/05/2021
Timeline photos 17/04/2021
14/02/2021

Lamentations 5:18-19
[18]As for Mount Zion, which lies desolate, the jackals prowl over it!
[19]But You, O Lord, remain and reign forever; Your throne endures from generation to [all] generations.

08/02/2021

Parents/Guardians and learners

Kindly be informed that the school will be issuing out stationery to our learners as indicated below:
Grade 12 on Wednesday, 10/02/2021
Grade 10 & 11 on Thursday, 11/02/2021
Grade 8 & 9 on Friday,
12/02/2021

Thank you.

The School Management Team
Ngwenyathi High School

15/12/2020

Mzali, Mmeli womzali noMfundi

Isikolo sicela ukwszisa ukuba iziphumo ziyakukhutshwa ngoLwesine umhla we 17 kulenyanga imiyo.

Ootitshala nesiGqeba solawulo bacela uxolo ngokulibazisa okubangelwe ngamagingxi-gingxi esithe sawafumana.
Ubuchwepheshe nonyaka lo we COVID zibenegalelo elikhulu ekulibaziseni iziphumo.

Egameni lesikolo, ndiyabulela ngokwamkeleka kwesi saziso.

Ozithobileyo

Ms K.E. Ntshanga
INQUNUNU

31/10/2020

Bazali nabafundi

Ndicela ukucacisa ukuba isikolo sisaqhuba ngokwesiqhelo akukho lutshintsho.

NgoMvulo, 02 Nov 2020, sivula ikota yokugqibela yonyaka nge group ka grade 8 no grade 11.

Enkosi.

Ozithobileyo

Ms K E. Ntshanga

19/09/2020

Psalm 25:2-3
[2]O my God, I trust, lean on, rely on, and am confident in You. Let me not be put to shame or [my hope in You] be disappointed; let not my enemies triumph over me.
[3]Yes, let none who trust and wait hopefully and look for You be put to shame or be disappointed; let them be ashamed who forsake the right or deal treacherously without cause.

11/06/2020

Mzali obekekileyo, ummeli womfundi kunye nomfundi we Banga leshumi

Oku kukwazisa ngesigqibo sentlanganiso ebibanjwe namhlanje ngoo titshala, sokuba abafundi bangabuyela esikolweni ngoMvulo, umhla we 15 kweyeSilimela (June) 2020.

Ngomso, uLwesihlanu we 12/06/2020 kusaphicothwa imiba yokulungisa indlela yokusebenza kubandakanywa nesigqeba esilawulayo (SGB).

Siyathembisa ukunazisa ngokunye okunokuthi kuphazamise esi sigqibo silapha ngasentla.

Ndiyabulela ngokunyamezelana.

Ozithobileyo

Ntshanga, K.E.
INQUNUNU

Want your school to be the top-listed School/college in East London?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

Address

Gwiqi Location Newlands East London
East London
Other High Schools in East London (show all)
Hudson Park Class of 2012 Hudson Park Class of 2012
Devereux Avenue
East London, 5241

This page has initially been created to ensure that individuals from the Hudson Park High School cla

Extra Mile Revision Centre Impaq Extra Mile Revision Centre Impaq
75 Gardens Rise, Vincent
East London, 5201

Extra Mile Homeschool is an Impaq Registered Homeschool, we make use of Impaq products for our teaching and learning. Our tutoring and homeschooling services are offered for Grades R - 12, in the following syllabi namely, IEB, CAPS and SACAAI.

Lighthouse School Lighthouse School
Kwelera Village Road
East London

Lighthouse School is a registered Cambridge International School.

Grade10and 11 Mathematics Grade10and 11 Mathematics
East London

We help grade 10s and 11s with Mathematics activities and grade nine

Canaan Academy EAST London Canaan Academy EAST London
FARM A 70 Coveridge
East London

canaan Academy EAST London is a christian boarding high school found in the Eastern cape pronvice, E

Clarendon High School for Girls Alumni Clarendon High School for Girls Alumni
1 Union Avenue
East London, 5201

Clarendon High School for Girls Alumni

Uviwe Senior Secondary School Uviwe Senior Secondary School
35811 Scenery Park Farm Road (Main Road)
East London, 5247

Uviwe sss is a high school based at Scenery Park, East London. It is a no fee school. We get so many

Kusile Comprehensive School Kusile Comprehensive School
Msimang Street Duncan Village City Duncan Village
East London, 5216

High School offering technical subjects as well as theoretical.

Clarendon High School - for girls Clarendon High School - for girls
Union Avenue
East London, 5200

Striving for excellence by developing all to their full potential.

Hudson Park Old Hudsonian Association Hudson Park Old Hudsonian Association
East London

Sharing our news and keeping Old Hudsonians connected

Hudson Park High School Hudson Park High School
Berea, East London 5241
East London, 5247

Our Co-Educational School of excellence and balance

Baysville Secondary School Baysville Secondary School
3 Burnett Rd Baysville
East London, 5201

keep contact for all former students of the school and the current students to update on what happening with the school.