Behou DFM se naam

Behou DFM se naam

Comments

Kom ondersteun ons Afrikaans. Ons kultuur TROTS DF MALAN Behou DFM se naam ons gaan nie ons Afrikaans opgee nie. Bring almal wat jul ken. Net ons kan n verskil maak
Dr DF Malan was 'n navolgenswaardige Christen-Afrikaner-leier. Kom ons bly eer sy nagedagtenis en ons erfenis deur ons skool se naam te behou.
Dis uit papbroekige vrees vir die EFF-rampokkers (wat by Hoerskool Brackenfell amok gemaak het en pak gegee is) dat die DF Malan-skoolbestuur die skoolnaam wil verander. SWAK. -
TROTS DF MALAN
Ek het pas 'n plasing heelbo op jou blad waar jou tydlyn of hoofkolom begin, geplaas, maar my plasing verdwyn.
LEES BESLIS
I think this school is disgusting, banning LBGT kids, I almost lost mynephew due to the bullies judging him, abusing him. You have to be ashamed, aweful absolutely disgusting
DF Malan Hoerskool>>> Nuwe Wereld Orde - Unisex toilette....

Behou die naam van DF Malan Hoerskool en wees trots op die positiewe bydrae wat die naam gelewer het om die skool te bring tot waar dit vandag is. Bou voort op die stewige fondasie wat gebou is en voorkom linkse kommunistiese stootskrapers om ons identiteit en ons sterkte met ons kultuur bande te vernietig.

Vernietig kultuur, geloof, skool en familie en familie bande het jy het n NWO in jou midde wat dit alles waarvoor jy staan sal vernietig.

IS daar Unisex toilette geskep by die skool sonder die goedkeuring van ouers? Indien wel en in opdrag van wie? Unisex toilette wat geskep is by DF Malan om wat mee te bereik? So nou gaan dit mos meer as oor net naam verandering dan nie? Is die ouers geken in die saak? Hoekom nie?

Is die NWO ( Nuwe Wereld Orde) alreeds onder ons neus besig met ons as familie en veral met ons kinders se denke? Word ons opgewerk en opgeweeg teenoor mekaar vir politiek naratief en Een Wereld Orde Funksie? Gaan u dit toelaat?

THE SUBLIMINAL DESTRUCTION OF SOCIETY which you are allowing when you allow the name change of DF MALAN and the acceptance of the NWO over your faith and tradition.
Anlie Zeelie skryf op 26 Mei 2021 op FB blad van WE WILL OVERCOME / ONS SAL OORWIN die volgende:

"Die ander kant van die muntstuk rakende DF Malan skool.

Die alumnae van DF Malan het nou die geleentheid om te toets of dit wat hulle voor staan, waterdig is. Die steekproef behoort gedoen te word in samewerking met die afstammelinge van hierdie einste voorstryders.
Wat soek die jeug. Kry hulle sekuriteit

Deur n standvastige verlede, welwetende hulle volg in vaste spore van kultuur en geskiedenis. Is die grondslag wat die alumnae neergele het, stewig genoeg. Besef die jeug wat inklusiwiteit se rimpel effek is.

Is die alumnae oortuig dat hierdie inklusiwiteit nie die afstammelinge se geskiedenis en kultuur sal kan bedreig in n goed genoeg, neergelegde grondslag nie.

Indien die ouers oortuig is dat die jeug se "fondasie" sterk genoeg was/is, dan Sal die steekproef se gedeeltelike sienings, in die jeug Le.

Aan die einde van die dag, behoort die jeug ook n input te he. Dit is die jeug wat op n praktiese vlak met inklusiwiteit gaan moet deel. Tussen die veranderings van periodes, op die skoolterrein, sportterrein en op sosiale vlak.

Dit sal immers 'n breer perspektief aan die kommissie van ondersoek bied.

Ja, die jeug se input is noodsaaklik en kan bydra tot n finale antwoord op hierdie onnodige of dalk broodnodige vraag.
Jou kind se skool is dalk volgende, staan op en staan saam!"
Insake ons geskiedenis, erfenis, wie ons is. skole soos DF MALAN en laastens ons toekoms die volgende as n uittreksel uit die lied BLOEDGROND van Neil Somers:

Op hierdie grond is 'n belofte gemaak
Het ons voorvaders gebloei
Het ons hart en siel baklei om ons vryheid te verkry
Hierdie is bloedgrond
Met bloed en sweet is die prys klaar betaal
Dis ons mense se verhaal
Dit is in ons bloed om die donker te oorwin

Pieter Loftus skryf op Cape Town Talking die volgende insake >>>

"Is the name really bothering?

Why would you want to change the name of a school? DF Malan is now the next target in the northern suburbs school ethnic cleansing onslaught by the far left.

If you ask kids and parents the thought of who the character behind the name was it means as little as Kitchener Street, Kitchener, who by the way ordered the murder of thousands of Afrikaners and Zulus in this country. If you should name a street now, yes probably not the name to choose. But like Volkswagen was successful because it was built by the Austrian Ferdinand Porsche by enslaving Jews and the killing them or Hugo Boss or IBM who are also N**i successes, these things take on new meanings. VW invests hugely in human rights today for instance and the people driving them are not N**is!

It does matter if it represents an ethnic group that needs to be removed. Ethnic cleansing. If you are looking for reasons to remove an Afrikaans sounding name from existence, then you will find a reason. If you remove everything, sport, religion, names, symbols, everything that represents an ethnic group, you silence them. Then they have no cohesion and they cannot resist when you start removing their human rights. When you refuse them income, help for their children, education etc.

That is why you change names. The real reason is ethnic cleansing.
OK, not my point. My problem is the lowlifes, the governing body of such a school, the people who do this for attention, for political shine, for whatever reason while no focussing on maintaining a well-functioning school. It is a fact that with name change comes decay. They know that. People lose interest. The old pupils withdraw their support.

I want to know from the traitors, those who happily help with the ethnic cleansing if they enjoy the narcissistic feed they get, the attention, the fact that they worked their way onto a committee where they can get all that? "
N TERUG VEG stans is geneem insake naam verandering van DF MALAN Hoerskool soos per artikel van Cape Argus van vandag.
SKOOLLIED
Hier ver aan die suiderland,
aan die sonryke Tafelbaaistrand,
pryk die DF Malan in sy grootsheid klaar,
die sieraad van elk Afrikaner voorwaar.
Hier word ontwikkel die gees en verstand.
Seuns en dogters staan hand aan hand,
almal vereen in ons doel en ons strewe
om vir jou, Suid-Afrika, te werk en te lewe.
In ons werk en in ons wandel,
hoe ons doen en hoe ons handel,
sal ons handhaaf en bou
aan ons leuse getrou:
om ons DF Malan in ere te hou,
om ons DF Malan in ere te hou.
ons DF Malan!

Belangegroep wat die identiteit van ons skool wil behou

Operating as usual

19/08/2023

https://fb.watch/mwGoUDMWkp/ Baie geluk aan DFM. Luister gerus na die uiting en trots op die bors gesingde pragtige lied van DFM! "Ons DF Malan in ere te hou" !

10/04/2023
12/03/2023

Goeienaand my vriende. Vanaand wil ek graag die polisie help wie soek na die man op n lasbrief. Indien iemand hom herken of weet waar hy hom bevind kan u gerus vir Kaptein Boshoff by SAP Bellville kontak, of selfs vir my die inligting deurgee wat ek dan sal aanstuur na die polisie.

11/02/2023

Ek wil net vir Mnr Sias Conradie bedank vir die moeite wat hy gedoen het om vandag die kospakkies wat ons skool se leerders bestel het by hulle te kry.

Die leerders was al 05:30 by die skool vanoggend. Teen 15:00 kon Stellenberg nog nie aan al die leerders hul bestellings gee nie. Ek verneem dat Mnr Conradie uit sy pad gegaan het om te sorg dat sy leerders hul kos kry. Swak, swak, swak organisering deur Stellenberg. Mnr Conradie, vandag het u opgetree soos 'n skoolhoof moet. U het omgegee en dienooreenkomstig opgetree. Ek lig my hoed op vir u.

11/02/2023

Verwysend na my vroeër plasing. Ander jare. Ek mislei u nie.

11/02/2023

Mooi DF Malan, mooi. Geluk aan Mnr De Wet en sy span. Julle mag maar flashes uitd**k en bring tot volvoering.

Mooi beheerliggaam. Ek neem aan die M wat weggelaat was is deur jul toedoen. Goeie breinspoel poging.

11/02/2023

Goeiemôre my vriende. Vandag is MTBS. Moontlik ons pragtige skool se laaste, want as die naam verander is dit 'n nuwe skool. Die M in MTBS sal ook nie meer daar wees nie. ATBS klink maar net nie reg nie.

In ieder geval, ek wonder of die lede van die beheerliggaam ons skoollied gaan sing. As hulle dit doen sal ek dit noem wat dit is ... skynheilig. Hoe kan jy "ons DF Malan in ere behou" as jy "ons DF Malan" wil verander? Dan sien ek die neiging is om nog jou hand op die hart ook te sit.

Skynheilig noem ek dit ... my opinie.

Besluit vir uself.

10/02/2023

Kom ons praat verder oor die beheerliggaam se integriteit.

In die publiek nooi hulle almal om hul menings te gee en in gesprek te tree. In die hof egter sê hulle dat ons nie 'n reg het om hulle aan te vat nie.

Weereens, 'n gebrek aan integriteit, gekoppel met arrogansie.

My mening. Besluit vir uself.

10/02/2023

Goeiemôre my vriende. Ek merk vanoggend op dat ons pragtige skool se waarde vir die week, integriteit is. Dit is mooi, ek hou daarvan. Vraag: waar is die skool se beheerliggaam se integriteit? Hulle sal met my verskil en aanvoer dat hulle dit wel het. Dit bewys egter net weereens hul gebrek daaraan.

Hoe kan jy in die publiek sê dat jy 'n mandaat het om die skool se naam te verander terwyl jy in hofstukke erken dat dit nie die geval is nie.

Is dit optrede met integriteit?

Besluit gerus vir uself.

05/02/2023

My vriende, ek gaan aan met die inhoud van die berrig.

Die beheerliggaam beweer, by monde van hul advokaat, dat volgens wet ons nie bewys het dat die beheerliggaam se proses die regte van enige persoon benadeel het nie. Hoe voel u as oudleerlinge, huidige leerlinge, ouers en leerkragte daaroor?

As oudleerling en huidige ouer van 'n leerling stem ek nie daarmee saam nie.

Besluit vir uself.

05/02/2023

Goeiemore my vriende. Ek werk so stelselmatig deur die koerantberig soos hieronder genoem.

In die berig word gese dat 'n verslag opgestel was onder leiding van Dr Frederick Marais en het hy aanbevelings gemaak in 'n poging om meer inklusief te wees.

Dr Marais het die beheerliggaam egter meegedeel dat hy uit die verslag aflei dat die skool se kern karaktertrekke onder andere geformuleer kan word as dat die skool 'n inklusiewe kultuur het wat daarna moet streef om deur die tradisionele blanke Afrikaanse grense te breek. Volgens Dr Marais strook die skool se naam, en die publiek se persepsies oor die naam, nie met die identiteit van die skool nie.

Bogenoemde het die beheerliggaam egter aanvaar. Hulle wil dus he dat die skool meer inklusief moet wees. Alles goed en wel. 'n Mens kan egter nie net mooi praaitjies hou en dit nie prakties uitvoer nie. Verneem dus by die beheerliggaam hoekom hulle toegelaat het (onthou dat hulle onderhoude met die kandidate voer) dat die seniorraad van die skool lelie blank is. Waar is die inklusiwiteit en die transformasie wat hulle so in die hof bepleit dan nou? Soos die Engelsman se, "Practice what you preach".

Besluit vir uself.

04/02/2023

Goeienaand my vriende. Ek is gevra om kommentaar te lewer aangaande die berig in die Burger gedateer 3 Februarie. Luidens die berig sou lede van die gemeenskap, ouers, en leerlinge van die skool begerig wees dat die skool sy naam moet verander, en hulle het die drukgroep DFMustFall gestig. Ek wil dit graag in perspektief stel aan die hand van ons en die skool se hofstukke.

DFMustFall betaan uit drie oudleerlinge van die skool; nie uit lede van die gemeenskap, ouers of leerlinge van die skool nie. Van hierdie "drukgroep" se lede is skynbaar nie eens meer in die land nie.

Daar het wel mense aan die skool geskryf wie versoek het dat die skool sy naam moet verander ... hulle is egter in die minderheid in teenstelling met die wie aan die skool geskryf het dat die naam nie moet verander nie - dit is ingevolge die inligting wat die beheerliggaam in hul hofstukke geliasseer het.

Besluit dus vir uself.

04/02/2023

Hoërskool DF Malan: Top 20-skole met die aantal A-simbole behaal per kandidaat, 6de nasionaal en 3de in die Wes-Kaap. Geluk aan al die leerders en personeel met hierdie puik prestasie! 💛💙

01/02/2023

Goeiemiddag my vriende. Môre is ons weer in die hof vir dag 3. Ek vra dat u aan ons sal d**k en in u gebede hou.

24/01/2023

Goeiemiddag my vriende. Swel my hart as 'n oud Dee-Effer vandag toe my dogter my vertel hoe die Graad 8's vir die eerste maal die skoollied alleen sing vir die skool.

Net oud Dee-Effers sal nou verder verstaan. By die deel waar jy sing: "in ons werk en in ons wandel" het die Graad 8's begin klippe kou met die woorde (heel verstaanbaar). Wat gebeur toe? Van die senior grade spring in en help die Graad 8's sing (uit hul eie uit). Die storie raak mooier. By die deel waar jy sing: "om ons DF Malan in ere te hou" spring die hele skool in en sing dit uit volle bors. Hoendervleis mense, hoendervleis. Dit is waaroor ons skool gaan. Dit is die ou DF Malan. Dit gee mens hoop. Kom Beheerliggaam, stop hierdie nonsens van julle. Laat ons almal hande vat en die skool meer wonderlik maak as wat dit reeds is. Luister na julle leerlinge vir 'n slag.

21/01/2023

Goeiemore my vriende. Ek wil vandag graag praat oor ons pragtige skool se tradisies. Die huidige skoolhoof het, soos ek verneem, tydens die opening van die skooljaar die skool toegespreek en na bewering klem gele op die tradisies van die skool en dat daarna gekyk moet word en dat dit gekoester moet word. Ironies genoeg is die naam van ons skool tradisioneel DF Malan.

Ek d**k onwillekeurig terug aan my tyd by die skool en hoe ons elke Vrydag bymekaar gekom het en die volkslied gesing het tydens vlaghysing. Dit was dan gevolg deur die hele skool wie moes se: "Ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika." Mooi woorde en 'n mooi tradisie. Dit is weg.

Ek d**k aan hoe ons in St 6/Graad 8 die laaste aand van ontgroening by die skool moes slaap. Daar was die basis gele van jarelange vriendskappe. Dit is weg.

Watter tradisies onthou u? Deel dit gerus en ons kyk of dit nog bestaan.

20/01/2023

Goeiemiddag my vriende. Lank was ek stil gewees, maar ons pak die nuwe jaar aan met oorgawe. Ek wil in hierdie stadium elk van ons ondersteuners sterkte toewens met die nuwe jaar.

Vandag is ons skool se matrikulante se uitslae bekend gemaak en ek wil een en elke matrikulant gelukwens met hul uitslae.

Ek verneem egter dat die 100% slaagsyfer wat ons met trots vir jare volhou het is nie meer nie. Dit laat mens wonder of die skool nie eerder meer aandag elders moes spandeer het as oor 'n sinnelose naamsverandering nie. Ons buurskole het steeds 'n 100% slaagsyfer en dit wys dat dinge by ons buurskole klopdisselboom verloop; inteenstelling met die polemiek by ons pragtige skool.
Bestuur, daars werk. Hoekom was die betrokke leerling nie meer bygestaan nie? Dit was tog in die jare voor die naamsverandering gedoen.

Aan die ongelukkige leerling, hou jou kop omhoog en kyk die wereld vierkantig in die oe. Dit het baie mense voor jou oorgekom en daar sal baie na jou volg. Dit is nie die einde van die wereld nie. Sit meer skouer aan die wiel en trek hom hierdie jaar deur. Stekte.

18/01/2023

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0a6LvYg25FNMy8RjH46xq8AzeaYVhQEB89Lb93dinaPxwoyhZcw8aH64nerrS4nLGl&id=100071155012790

Uit die mond van die suigeling.
Deur die daad van die jeug.

Die skole heropen vandag, 18 Januarie 2023.
Ons hys die "Trots DF Malan" banier met trots, want ons wil die "proses" stop.

Die wind steek op, een tou skeur los en die banier wapper wild. 'n Groep Hoërskool DF Malan leerders snel die banier te hulp en leef die skoollied:

"...aan ons leuse getrou:
om ons DF Malan in ere te hou,
om ons DF Malan in ere te hou.
ons DF Malan!"

02/12/2022

Goeienaand my vriende. Vanaand kan ek tereg sê dat dinge gister in die hof baie beter verloop het as verlede keer. Ons regter, n merkwaardige man, het aandagtig na ons advokaat geluister.

In ander nuus. Ek verneem betroubaar dat dinge by die skool maar ongemaklik is. Ek verneem dat sekere lede in die beheerliggaam meer magsbehep geword het en nou links en regs op die skoolgrond loop en bevele uitdeel; dit skynbaar sonder die hoof se mede-wete. Swak Hoërskool Wassenaam, swak.

30/10/2022

Aan almal wat ons sterkte toegewens het vir môre, en ons in jul gebede hou, 'n groot woord van dank. Dit gaan nie ongesiens verby nie. Die BHL se in hul hofstukke dat ons nie n reg het om hul besluit teen te staan nie. Hulle sê dat ek die enigste een is wat die aansoek bring. Hulle vergeet egter dat ons vier is wie die aansoek bring met honderde wie aan ons 'n mandaat verskaf het. Ons veg vir een en elke Dee-Effer wie trots is op ons pragtige skool se naam en wie versoek dat 'n billike proses gevolg word. Dit is vir my 'n grootse voorreg en eer om dit namens en saam met u te kan doen. Dankie!!!

Want your school to be the top-listed School/college in Cape Town?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Website

Address


Frans Conradie Drive
Cape Town
7530
Other High Schools in Cape Town (show all)
SACS SACS
Newlands Avenue, Newlands
Cape Town, 7700

Let Us Be Judged By Our Actions

Fairmont High School Fairmont High School
Medway Road
Cape Town, 7550

Fairmont is a unique school that offers many of the traditions that one associates with a centre of

Bishops Diocesan College Bishops Diocesan College
65 Campground Road, Rondebosch
Cape Town, 7700

Official page for the renowned independent boys school in Rondebosch, Cape Town.

Princeton High School, Woodlands Mitchells Plain Princeton High School, Woodlands Mitchells Plain
Corner Mitchell's And Bersig Avenue
Cape Town, 7785

The school is celebrating its 21st year of existince this year. All ex- pupils please check this sit

Camps Bay High School Camps Bay High School
Lower Kloof Road
Cape Town, 8005

A place where everyone can shine.

Rondebosch Boys' High School Rondebosch Boys' High School
Canigou Avenue
Cape Town, 7700

Rondebosch Boys' High School, Cape Town, South Africa. Rondebosch Boys’ Schools adhere to the POPI Ac

The Settlers High School The Settlers High School
Settlers Way
Cape Town, 7530

The Settlers High School is young and vibrant; pioneering English education in the northern suburbs.

Wynberg Girls' High School Wynberg Girls' High School
Aliwal Road
Cape Town, 7800

Wynberg Girls' High School is a dynamic, vibrant and exciting school full of opportunities for all s

Wynberg Boys' High School Wynberg Boys' High School
Lovers Walk
Cape Town, 7800

Top South African Boys' School since 1841

Isilimela High School - 2023 Isilimela High School - 2023
Washington Road, Langa
Cape Town, 7455

Official Isilimela High School page. We offer quality education and We Strive For Excellence

Lavender Hill High School- LHHS Lavender Hill High School- LHHS
Cape Town, 7945

KNOWLEDGE EMPOWERS

Baba lito Baba lito
Lusanda
Cape Town