Știință și Socializare

Știință și Socializare

Comments

„APOCALIPSA” E ÎN NOI! Convinge-te, prietene! Cred că din minte nu „ți-a căzut” nimic. Pur și simplu, ai obosit de politică, de informații false, fake news! Oricum, te invit, citește acest text până la capăt. Trebuie să crezi în rațiune. Peste 80% din oamenii contactați de mine să participe la analiza apocalipsei, un fenomen atât de important pentru viață lor, au trecut pasiv pe alături. …..Paradoxul omului contemporan e evident. El merge spre apocalipsă. Când omul e singur în fața naturii, el intuitiv se supune legilor ei, le venerează („Totul e de la Dumnezeu!”). El nu crede că poate cunoaște legile Domnului. Când omul e unit cu a sa comunitate, legile de contact cu natura sunt cele pe care le formulează oamenii de încredere, cărturarii. Iar dacă nici acele legi nu sunt clare pentru el, omul acceptă relația de integrare a sa în comuniuni cu Slujitorii Bisericii sau cu Conducerea de Stat. Astfel, comunitatea umană există pe legi inventate, alături de natură. Adică, adiacent conform activității sale, la fel de planare, 2D . Așadar, activitate umană se efectuează ca pe o piață de târg. Pe planul, 2D. Aici, are loc comunicarea prin limbi. Aici, de asemenea, e schimbul de materii, valori. Așa a fost întotdeauna. Asta continuă prin salturi, din generație în generație, până la un moment de criză socială, chiar, dacă materii de consum sunt în de ajuns (exemplu: Germania anilor 1930). Și dacă economia ajunge la saturație, apoi cultură generală a poporului niciodată nu se oprește. Ea trebuie să se reverse în relații sociale mai largi, spațiale, de trecere din 2D în 3D. Anume, conform principiul logic al rațiunii suficiente. Dar, în ramele unei singure limbi naționale, asta e imposibil. Amintiți-vă de Marele zid chinezesc. Închisă, cultura nu poste să se „reverse” până la saturație, la suficiență. Iar cu cât mai multă cultură, cu atât e mai bine. Așa, organizând activitățile lor planare, 2D, oamenii nu se înțeleg pe sine însuși. „Ceva” le lipsește! Iar o măsură concretă, pentru a doza Rațiunea culturii, în general lipsește. Așa, criza vine din cultură, din limbajul folosit aberant, consecvent, în linie și plan, 2D, în căutări fără răspuns. Din istorie știm urmările apocalipsei războiului mondial. Lipsa cunoașterii legilor naturii, 3D, de către poporul germani, n-a putut indica faptul că legile lor planare, 2D, sunt deviate de la legile naturii, 3D, eterne. Educația oamenilor „cobora”, ca și acum, de sus în jos, de la Conducerea Statului. Situația era ieșită de sub control. În intimitatea umană se formase o structură logică, potențial intelectual înalt, care trebuia să meargă până la capăt, „efect domino”. Același potențial „neîmplinit” venea din partea opusă a Comunismului sovietic. A fost o apocalipsă….ieșită din voința omului. Aplicarea „Teoriei științifice a cunoașterii”(vezi „Cartea Educației”), aduce lumină asupra trecutului prin prezentarea legilor eterne ale naturii. Legile naturii sunt tridimensionale, evidențiate ca parte din intimitatea umană, din intelectul personal, rampă de lansare în activitatea socială, planară. Logica formulării acestui intelect e următoarea. Lumea omului deja e creată. Legile acestei lumi sunt formulate ca drept internațional al omului. Iar omul e investit într-un intelect social, tradițional, 2D. Faptul că aceste legi nu corespund legilor naturii, 3D, și vieții tale proprii, e evident deja. Practic e vizibil prin încălzirea globală. Toți înțeleg acest lucru, dar procedeul social de corectare a situației nu funcționează. Nu-l are nimeni! Pe lângă poluarea planetei, și în viitor vor continua războaiele, terorismul, corupția și hoția. Adică, atâta timp, cât omul nu este dotat cu structura adecvată de restructurare, în 3D, a cunoștințelor însușite deja, planare, 2D. Doar, nu poți pune presiune asupra oamenilor prin un jandarm mondial pentru a nu polua planeta. Fiecare în parte va trebui să recunoască că el nu poate opri aceste fenomene. În vorbe-da! În fapte –nu! (Cine te vede noaptea?). De aceea, în fața acestui dezastru omul e singur. Fiecare va trebui să înceapă de la sine însuși de a gândi altfel, 3D. Doar, până acum, nimeni nu ia spus omului că gândește planar, deformat, deviat de la realitatea de raționament. Cei maturi, dacă au mai „păstrat copilul în sine”, se pot acomoda. Copiii însă, au de primit botezul său intim prin „Științele Complementare”. La școală. Și așa, structură actuală a cunoștințelor este formată liniar și planar, 2D, conform modului de activitate socială, existență în plan. Dar, spațiul de viață al omului e tridimensional, e intim ca și organismul. Deci, raportul dintre existență și viață, activitate și pauză, e contradictoriu de până la antagonism: existență/viață = 2D/3D. Adică existăm social, planar, iar intim trăim spațial, 3D. În această ordine de idei, Viața e garantată de legile naturii, de a treia dimensiune, 3D, iar existența omului, activitatea lui, - de legile omului (case, drumuri, mâncare preparată la foc etc.), 2D. Așa, intelectul uman poate fi recunoscut oficial ca bivalent: „de acasă” și social, de școală. Legământul acestor două intelecte va trebui efectuat prin o relație specială, -0-, inteligență, prin o Educație Complementară. Se va instrui capacitatea de a structura cunoștințele sale proprii, prin o unitate cognitivă nouă, cuvinte duale montate în balanțe, triade: existență-0-viață, 2D-0-3D; intelect social-0-intelect intim. Structura dată e orientată armonios, plan-0-volum, și fiind răspândită ca parte din gândire, nu va mai admite fake news pentru a formula dorințe ireale folosite de unii lideri, pentru a face experimente sociale pe oameni…… Activitatea socială e planară și abuzivă, ea deformează conceptul spațial de viață, spiritualitatea, intelectul intim, le supune legilor planare. Conflictul e aici: Plan-Volum; social-0-intim. Există o axiomă: „Toate procesele noi apar la granița a două faze”. Așa, locul inteligenței omului e aici, între social și intim(social-0-intim). Astăzi, trecerea dintr-un spațiu în altul, tradițional este deformată, precede apocalipsa personală. Ea nu e liniară, ci discretă, prin salt-suferință, din 2D în 3D. De aceea, comportamentul uman e egocentric, abuziv, apocaliptic. Depresia și stresul – boală a sec.XXI (20-30% din populație), iar terorismul nu are logică. Recunoașterea faptului că omul gânditor gândește consecvent, liniar și planar, 2D, deschide întrebarea gândirii spațiale, 3D. Astăzi, gândirea spațială, 3D, se efectuează intuitiv, iar conștientizarea gândirii spațiale, 3D, are nevoie de un element deosebit de important, o „prismă” a cunoașterii și Calea spre folosirea ei. Această capacitate cere cunoașterea de Sine însuși, iar omul gânditor, devine om meditator. Apoi, activitatea omului se va începe de la Realitatea de raționament, dacă e însușită, 3D. Ea e formată dintr-un sistem rațional integrat de cunoștințe Complementare: cuvinte duale, legi, principii logice, științe și religii. Fiind descrise tradițional în linie și plan, ele ar putea fi percepute tridimensional, 3D, numai prin însușirea lor integrată. Aceste sistem de cunoștințe, pentru prima dată în lume, a fost formulat în lucrarea „Cartea Educației”.(Sunteți martori ai unui moment istoric.).Iar „Științele Complementare” nu sunt un adaos la cunoștințele tradiționale. Ele numai pasiv, intim, se alătură de Știința ordinară prin structura, tradițional-0-complementar, 2D-0-3D; social-0-intim, contradicție-0-complementaritate, știință-0-religie. Deci, prin legământul,-0-, științele complementare aparțin ambelor dimensiunii, 2D și 3D. Dar, încă nu s-a inventat alfabetul scrisului în volum pentru dimensiunea a treia, 3D. Totuși, prin relația, -0-, ne putem apropia de conceptul înțelegerii acestei dimensiuni. Cele șase cuvinte duale de pe axele XYZ se rotesc în jurul centrului, 0. Și, dacă ele sunt alese corect (de „computerul” intim), atunci ne convingem că egalitatea folosită, morala=etica, perfect=ideal, iubire =dragoste, pereche=cuplu, contrapus=complementar etc. și chiar, bărbat=femeie, sunt false. Așa, și logica activității în plan, 2D, va deveni aceiași, de la om la om, standard, condiție de demascare a manipulării posibile, fake news. Necesitatea formulării acestei lucrări s-a bazat pe observații multiple precum că în comportamentul uman lipsește „ceva”. Era un segment de cunoștințe „pierdute”. Însușit , el ar aduce omului armonie și pace sufletească. Dezvoltarea științei a adus multă dezbinare între oameni, iar războiul a devenit un mod de conducere a omului prin teamă. Specializarea e un efort pozitiv și a influențat cultura generală într-atât, că oamenii nu se mai înțeleg între ei. Fiecare om are o părere liniară, formată pe o balanță inventată,1-0”-1, deviată de la centrul,-0-, al inteligenței,-0-, pusă la construcția naturii. Această discrepanță, 0-0”, are o limită dirijată de legile naturii. „Pozitivul” nu are măsură. În lipsa cunoașterii acestei limite, apare… apocalipsa (depresie, stres, furie). Indicele perfecțiunii naturii nu e folosit (vezi, lucrarea). Oricum, pentru omul contemporan, o așa abordare a apocalipsei pare a fi aberantă. După discuțiile din anii 2000 și 2012 despre „sfârșitul timpurilor”, lumea e obosită. Nimeni nu crede în nimic. Nici în rațiune. Criza încrederii, lipsa de credibilitate, e peste tot. La nivel global. Astfel, promovarea pe Facebook, a unui lucru atât de important ca „Educația Complementară”, este trecută cu vederea. Impas? (Mai rabdă puțin. A rămas numai o pagină.) Educația e multilaterală și nu poate fi atinsă numai prin o singură carte. Axiomatic. Dar, „Cartea Educației” nu reflectă cantitatea, ci calitatea Educației. Gradul ei e începutul, inițierea calității autentice. Educația e bivalentă: de școală și „de acasă”. Ceea ce scapă din mâna educatorilor, e Educația de acasă. Aici, în educația de acasă, avem cea mai necontrolată diferențiere dintre copii. De la primitiv, la genial. Tratând-o ca pe o metafizică, ea este ocolită de organele de Stat și profesori. Nimeni nu are treabă cu educația de acasă. Doar o constată ca bună sau rea. Așa, fizica educației actuale nu poate rezolva eficient problema Educației. Consecințele se știu. De aceea, se propune folosirea structurii spațiale, XYZ. De exemplu, dacă fizic se vorbește de noțiunea „jos”, fiecare elev, intim (acasă), se orientează corect pentru că știe (!) noțiunea „sus”. El le înțelege! Toate aceste triade (stânga-0-dreapta; înainte-0-înapoi; jos-0-sus) prin „Saltul cunoștinței” sunt balanțe, echilibre sau celule integrate ale cunoașterii (irațional-0-raționale): conștiință-0-cunoștință, spirit-0-intelect, contradictoriu-0-complementar, materialist-0-idealist etc. Ele vor trebui acceptate. În condițiile lipsei practicii de exersare a multor cuvinte, celor sinonime sau complementare, sensul lor este înțeles confuz: morala=etica, respectul=stimă, ideal=perfect, pereche=cuplu, iubire=dragoste, familie=parteneriat, și chiar, femeie=bărbat etc. De aici, ipotetic, apare condiția depresiei și stresului, a „analfabetismului funcțional”etc. Aplicarea triadei orientate, de bază (Portal al cunoașterii): General-0-Particular, schimbă „revoluționar” situația. Toate alte perechi de cuvinte complementare sunt derivate ale acestei triade, deoarece comparându-le le orientează adecvat. Sensul textelor se orientează „funcțional”, devine înțeles conform însușirii sensului cuvintelor, chiar dacă tradiția folosirii lor e „infectată” de metafore, comparații și alegorii. Noțiunile: morala, respect, perfect, pereche, iubire, familie, sunt generale și adecvate naturii. Celelalte: etica, stimă, ideal, cuplu, dragoste, parteneriat, sunt noțiuni particulare, umane, neadecvate naturii deoarece exprimă voința omului, societății. Sensul lor e determinat de tradiția de viață a omului. Așa, prin exersarea cuvintelor montate în triade, omul obține siguranță în cunoștințele sale și deci, manifestă practic un comportament comun, civilizat, standard. Așa, se deschide un spațiu nou în cercetările științifice din Știința Pedagogiei: Complementaritatea. Complementaritatea este pentru contradicție, ca sufletul pentru trup, ca pacea pentru război, ca binele contra răului. Axiomă: Toate lucrurile incompatibile au un grad de complementaritate, iar toate lucrurile complementare - un grad de contradicție. Dacă se caută armonia, apoi aplicarea triadei, contradicție -0-complementaritate (război-0-pace), arată în direct, fapt clar oricui, că umanitatea trăiește într-un coridor lung doar al contradicțiilor, contradicție-0”-contradicție (rival A-0”-rival B), prin un legământ nebun, secund,-0”-,deviat de la realitatea de raționament. Iar realitate faptică e inventată abuziv (raționament-0-faptic), numai de dreapta. De aici, și impasul. E dovedit deja, că „nebună e înțelepciunea lumii acesteia”/I Corinteni/. Noi nu putem controla viteza mișcării distructive al Lumii omului decât prin modificarea modului de a gândi. Iar libertatea gândirii moderne încă se mai confundă cu haosul, părerea. Lucrurile create de om sunt temporare, o invenție. Oricare construcție, în timp se va dărâma. Iar o „creație” de abuz, însușirea prin salt-suferință (corupție și hoție), e urmărită de însăși psihica umană. Psihologia e o reflecție a naturii armonioase, eterne, și dacă nu e folosită adecvat, echilibrul deranjat totdeauna tinde spre revenire la normă (ca o cărămidă fără suport (realitatea de raționament) ridicată sus, de asupra capului). Astfel, e evident, că în condițiile educației actuale prin o singură unitate cognitivă, cuvântul unitar, rezultatul activității umane este nesigur, urmărit de ridicări și căderi neprevăzute. De aceea însușirea echilibrelor, prin lucrarea propusă, are scopul de ai da omului posibilitatea de „a se vedea” dintr-o parte, de a programa viitorul său. Iar pentru asta este nevoie de a se exersa teoretic, medita nu numai asupra cuvintelor, dar și asupra legilor-axiome ale naturii, principiilor logice, științelor și religiilor (vezi in lucrarea dată). Astfel, se va evidenția și Credința în rațiune, o „religie nouă”, instrument de pătrundere în spațiul gândirii, 3D, condiție de a lărgi funcția ecumenismului de până la nivel global (Credința în rațiune (generală)-0-credința în revelații ((particulară), intimă. Fiecare cu a săi profeți, credință)). Și, în concluzie, apocalipsa e în tine (În Noi!), în incapacitate ta proprie de a-ți integra cunoștințele cele de credință cu cele de știință (religie-0-știință). „Cartea Educației” e o carte complementară. Ea nu este nici religioasă, nici ordinar științifică (de supus experimentului științific social). Ea este o carte extraordinară a „Teoriei științifice a cunoașterii” integrate, intime, prin acceptarea unui segment de cunoștințe „pierdute”, lipsă din mentalitatea omului contemporan. Acest segment de cunoștințe se fundamentează pe Credința în rațiune și Știința axiomatică (extraordinară, nouă). Așa, în lipsa cunoașterii noțiunii de complementaritate, ateiștii se alertă. Ei nu vor „Credință în rațiune”, o confundă cu religia sau cu o altă credința mistică aberantă. La fel, din altă parte, o fac și creștinii. Ei ignoră „Știința axiomatică” și anume, prin faptul că dogma religioasă, trinitatea, „Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt”, este prezentată structurat, prin legământul elementelor lor: Tatăl-Duhul Sfânt- Fiul. Apoi, prin prezentarea Duhului Sfânt prin alt cuvânt, științific, ca Origine a cunoașterii, -0-, legământ al tuturor lucrurilor din lume și a omului cu zeul, om-0-zeu. Scriem: Tată-0-Fiu. De aici, se evidențiază și Portalul cunoașterii: General-0-Particular (Dumneze-0-om). Dar, asta se tratează ca „hulă” la credința religiei lor. Așadar, apocalipsa e în fiecare din noi, ateist sau credincios. Astfel, fără cunoașterea Legii complementarității, asemănării și atracției dintre oameni, „apocalipsa” e în fiecare. Și nu există o altă cale de a combate apocalipsa internă, nepăsarea, ura sau indiferență din om, decât prin Saltul cunoștinței, dezvoltarea capacității intime, de a structura cuvintele, aranja cunoștințele proprii armonios, trinitar, adecvat spațiului de viață, funcțional dimensiunii a treia, 3D. Mitul Biblic spune că Noe, construind Arca de lemn pentru a-și salva familia de Potop, invita oamenii să facă același lucru. Oamenii însă nu Credeau în rațiunea cuvintelor lui. Așadar, când au venit apele, Noe a încărcat pe nava sa pe cei care au venit: puțini oameni și multe animale. Nimic nou sub soare! Fenomenul se repetă și acum. În „Cartea Educației” se explică Originea cunoașterii și inteligența, -0-, autentică a omului. Dar, unii oamenii preferă să aștepte „inteligența artificială”. Alții, creează roboți (de tip „Sophia”) care îi amenință că vor „distruge omenirea”. De aceea, la„bordul” lucrării „Cartea Educației”, se invită: 1. persoanele aflate în depresie și stres(20-30% din populație), 2.pe cei pocăiți că au încălcat legea și nu știu ce să facă cu a sa viață, 3.pe cei tratați ca „analfabeți funcționali” și fără BAC (30-40% din populație), 4. pe oricare om, care vrea să cunoască Cine e el, însuși. Veniți! Urcați sus la „bord”, cei „amărâți” sau „săraci cu duhul”. Veniți prin Saltul cunoștinței proprii, căci a voastră va fi împărăția cerului înstelat, dacă credeți în rațiunea structurii tridimensionale a acestui Univers. Loc sub Soare ajunge tuturor. Victor Deleu 05.02.2020. Bacău

Proiect al medicilor veterinari de liberă practica

Este un proiect al CMV Bucuresti de pregatire profesionala dedicat tuturor medicilor veterinari ce are ca scop organizarea de seminarii cu diferite tematici pe tot parcursul anului. Seminariile se vor desfasura pe parcursul a 2 ore in ultima joi din fiecare luna a anului intre orele 17 si 19 ,in sala de conferinta Mircea Eliade a hotelului Rin Central , din strada Traian nr 55A, sector 3. Tematicile propuse ptr acest an sunt urmatoarele : - Imagistica 30 ianuarie,lector dr. Florin Grosu - Fizioterapie 27 februarie ,lector dr. Ciuperca Ionut - Dermatologie 27 martie ,lector dr.Rares Capitan - Citologie , oncologie 24 aprilie ,lector dr.Teodoru Soare - Animale Exotice 29 mai ,lector dr. Boncea Radu - Cardiologie 26 iunie, lector dr. Alice Mihaela Radulescu - Medicina de laborator 31 iulie ,lector dr. Sandu Gabriel Sorin - Terapie tranfuzionala 28 august ,lector dr. Sinziana Radulescu - Legislatie 25 septembrie ,lector dr. Raresh Popa - Anestezie 30 octombrie ,lector dr. Costea Ruxandra - Management 27 noiembrie, lector dr. Matura Cristinel - Endoscopie 18decembrie ,lectori dr.Lescai Daniel si dr.Ifteme C-tin Dupa cm ati observat lectori la aceste seminarii sunt colegii nostri care cocheteaza de ceva timp cu ideea de canalizare pe un anumit domeniu , sau mai bine spus chiar de specializare . La fiecare seminar vom avea un numar de 60 de locuri disponibile , cu posibilitatea de suplimentare in functie de cerere si bugetul existent pentru fiecare eveniment in parte. Inscrierile se vor face online pe site www.cmvbucuresti.ro. Orice membru activ al CMV are posibilitatea sa opteze ca prima intentie de participare si rezervare la maxim 2 seminarii , iar daca doreste sa participe la mai multe seminarii se poate inscrie pe o lista de asteptare si la celelalte cursuri lunare. In functie de gradul de ocupare pe fiecare eveniment in parte sau de lista celor care nu confirma participarea ,cei din lista de asteptare vor fi anuntati de eventualele locuri vacante cu minim 48 de ore inaintea evenimentului printr o notificare pe email. Aceste locuri vor fi distribuite in ordinea inscrierilor pe lista de asteptare . Pentru cei care au confirmat si din anumite motive nu pot participa la un eveniment exista optiunea dezabonare care va putea fi accesata online cu minim 48 de ore inaintea evenimentului. In cazul in care cursantul care nu poate fi prezent in cadrul seminarului rezervat si nu anuleaza online participarea, imediat dupa eveniment se vor anula si eventualele rezervari la celelalte seminarii,acest lucru fiind notificat printr un email . Participarea la aceste seminarii este suportata in totalitate de CMV Bucuresti bugetul fiind format doar din sponsorizari. Nu ratati aceste evenimente! Colegii nostrii venind din mediul practicienilor promit o abordare pragmatica si cu aplicabilitate ridicata inclusiv "hints and tips" - lucruri ce le dobandesti cu rutina, precum si alte abordari ale colegilor din Europa sau Statele unite.

Advetia Centre Hospitalier Vétérinaire

Cette vidéo explique comment faire un pansement en cas de pododermatite. Attention, le pansement en luii même n'est qu'une protection et ne constitue pas un traitement. Il vous permet d'attendre avant de consulter un vétérinaire qui déterminera la cause de la pododermatite et fera un traitement chirurgical (incision et curetage de la plaie, recherche de corps étranger) et/ou médical (antininflammatoires et antibiotiques)

eurosport.co.uk

The Eurosport Cup: Vote for the greatest men's champion ever

eurosport.co.uk We would like to welcome you back to the Eurosport Cup. Over the coming weeks we will settle a series of debates thanks to you, the readers.

csid.ro

Ce obiecte ciudate înghit animalele de companie şi când ne adresăm medicului veterinar

Subiectul de azi este unul mereu de actualitate. Nu cred că există „părinte” de căţel, pisică sau dihor care să nu fi trecut măcar o dată printr-o astfel de experienţă emoţionantă când companionul a ingerat un obiect care nu este tocmai comestibil sau digerabil.

Eu nu aş da vina în totalitate pe săracele patrupede, pentru că nu merg ele la măcelărie să îşi cumpere oase sau la magazin să cumpere jucării, iar şosetele folosite lăsate la întâmplare prin casă au pentru ele au miros şi gust bun, din păcate.

csid.ro Animalele de companie înghit tot felul de ciudăţenii, de la oase, pietre şi mingi, până la sticlă, jucării de plastic şi sâmburi. Este important să mergeţi la medicul veterinar în astfel de cazuri, ca să nu apară complicaţii!

Clinica Veterinaria Gran Sasso

youtube.com

Coronavirus real time RT-PCR Test - Animation video

I make animations in biology with PowerPoint, this animation video is about Coronavirus real time RT-PCR test, which is a laboratory technique combining reve...

Tyrhee Spivey

CPR

One Word for This Man ❤

Veterinary Neurology

Dr Cris Falzone, neurology specialist from Italy and extremely talented neurosurgeon, joins Laurent and Simon to give us his views and experience on how he treats disc-associated wobbler.

Urgente Veterinare DI-VET MEDICAL

CUM (RE)UTILIZĂM O MASCĂ DE PROTECŢIE
A. Utilizare: fixare şi purtare
a) Fixare:

1.Spălaţi corect mâinile înainte de a atinge masca.
2.Puneţi masca: dacă este o mască chirurgicală de hârtie, pe una dintre margini are o întăritură metalică. Acesta se aşază peste nas, iar marginea cealaltă, sub bărbie. Faţa colorată către exterior, iar cea albă spre faţă!
3.Fixaţi masca: legaţi şireturile în spatele capului într-o poziţie confortabilă strângând atât de mult cât să se aşeze fix, dar nu strâns, pe faţă. Dacă este o mască cu bucle elastice, le daţi pur şi simplu după urechi.
4.Adaptaţi masca: modelaţi întăritura metalică peste nas.
5.Spălaţi şi dezinfectaţi mâinile înainte de a da masca jos.
6.Scoateţi masca: îndepărtaţi masca desfăcând nodurile de la spate şi o îndepărtaţi de faţă ţinând-o de şireturi.

b) Purtare:
1.Rămâne valabilă regulă de a nu duce mâna la faţă.
2.Dacă vă mănâncă naşul său gura, dezinfectaţi mâinile şi, prin masca, vă puteţi scărpina.
3.Dacă situaţia impune acces temporar la gură- pentru a da jos masca de la gură fără a o contamina, apucaţi cu două degete de exteriorul acesteia şi coborâţi marginea de sus până sub buza inferioară. Îndată ce se poate, trageţi înapoi masca în sus peste nas.
4.Dacă persoana cu care vorbiţi nu vă aude, vorbiţi mai tare.
5.Nu daţi masca jos şi vă apropiaţi mai mult de interlocutor.

B. Reutilizare:

Sunt 3 metode de sterilizare cu eficienţă de peste 99%:
(1) Ultraviolete (soare) - 30 de minute
(2) Vapori de apă (apă care fierbe)..........10 minute
(3) Aer cald la 70 de grade – 30 de minute.
(!!!) NU utilizaţi pentru decontaminare substanţe pe bază de alcool sau clor (distrug textura şi eficienţa măştii iar clorul poate fi toxic).

Centrul de Control al Bolilor din SUA susţine că ,,o barieră fizică este mai bună decât nicio barieră” pentru că opreşte chiar picăturile care pot ajunge în căile respiratorii superioare.

De reţinut:

1.Dacă masca nu este rărită, spartă sau murdară, poate fi folosită din nou după o săptămână după ce a fost depozitată într-un loc izolat (!la soare) închisă într-o pungă ca cele pentru alimente.
2.Dacă este o mască textilă o puneţi direct în chiuvetă, la spălat. Se spală cu detergent obişnuit, care ar trebui să omoare virusul fără probleme. Important este să clătiţi bine masca de detergent pentru a nu determina reacţii alergice pe faţă la următoarea purtare.
3.Dacă vă simţiţi mai în siguranţă, puteţi călca masca pentru „sterilizare”.
4.Tusea sau strănutul pot trage ca nişte proiectile picăturile din gură sau nas cu o viteză de 50 de metri/secundă (pentru strănut) sau 10 m/ s(pentru tuse).
5. Picăturile pot ajunge chiar până la 6m distanţă.
6. !!!Virusul rezistă minim 30 de minute în aer după ce „sursa” infecţiei nu mai este prezentă şi 4 zile pe diferite suprafeţe.
7.Se poate transmite la o distanţă de 4,5 metri de persoana infectată. Rata de transmisie 1 la 7.
8.„Distanţa sigură” actuală în întâlnirile sociale poate să nu fie suficientă - cu excepţia situaţiei în care purtaţi o mască (simplă).

25 Aprilie 2020, ziua mondiala a medicinei veterinare!

Aúna especialidades veterinarias

La revista científica Frontiers ha publicado un interesante artículo de nuestro Especialista Europeo en Cirugía de Pequeños Animales, Fernando Reina, sobre los patrones de suturas que son biomecánicamente más resistentes en el cierre de la pared abdominal en los gatos, escrito como parte de su tesis doctoral.

Aunque en inglés, consideramos de gran interés su lectura dado que se trata de un campo que no se ha investigado hasta la fecha en veterinaria, si bien se ha hecho en humana debido a que el riesgo de complicaciones tras cirugia abdominal en personas es significativamente superior.

Esperamos que os sea de interés.

Artículo: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.00206/full

Veterinary Neurology

Dr Ines Carrera answers questions from Simon and Laurent about MR imaging features of two common acute spinal cord disease: FCE and ANNPE. Can we reliably distinguish the two conditions on MRI and can MRI provide negative prognostic indicators for recovery. Watch this live video to learn more!

Sindicatul Europol

Politisti atacați în cartierul Rahova din București

Sărbători Pascale cu focuri de armă, haos și răfuieli în cartierul Rahova din București. Polițiști atacați de clanuri de etnie rromă.
Polițiștii din linia întâi "își petrec" sărbătorile sub imperiul terorii unor contribuabili europeni care au drepturi.

Vetmi. Cirugía veterinaria de Mínima Invasión

Compartimos el video de una adrenalectomía laparoscópica en un gatito. Cirugía llevada a cabo en Kato Clínica Felina.

Falcon Vet

Haide alaturi de noi, Vineri 17 aprilie 2020, ora 20:00 sa discutam despre cresterea si dieta mamiferelor exotice de companie.

Colegii nostrii, Dr. Ana Vaduva si Dr. Măcinic Mihai, vor sustine un webinar de aproximativ 60 minute in care va vor prezenta informatii de baza pentru a va mentine sanatosi iepurii, porcusorii de guinea, chinchilele, hamsterii, sobolanii, aricii africani sau dihorii.

La sfarsitul webinarului vom avea inclusiv o sesiune de Q&A in care puteti sa le adresati intrebari colegilor nostrii.

Evenimentul va putea fi urmarit live pe facebook, maine incepand cu ora 20:00.

Va asteptam cu drag !

The Animal Medical Center

Today we donated four more ventilators to our human health counterparts at NewYork-Presbyterian Hospital.

As a leading veterinary hospital, our work is deeply entwined with the human health community in New York City, and we are proud to stand in solidarity with the tremendous effort they are undertaking to fight the COVID-19 pandemic.

#HealthcareHeroes #COVID19

Veterinary Neurology

Prof Simon Platt will answer questions and provide his top tips on how he best manages emergency seizures.

Quo vadis, Medicul Veterinar ?

ORDIN pentru modificarea și completarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind autorizarea /înregistrarea /avizarea /certificarea în domeniul sanitar-veterinar și eliberarea certificatelor de competențe profesionale/recunoașterea calificărilor profesionale și/sau a adeverinței privind exercitarea efectivă și legală a profesiilor de asistent veterinar și tehnician veterinar reglementate în România

Veterinary Neurology

VET ORACLE FACEBOOK LIVE Q&A LATER TODAY!
Join us later today for a live Q&A when I will be asking Simon Platt his tips on how to manage emergency seizures. You will be able to ask Simon questions at the end of the Q&A.
To join, log on to our Veterinary Neurology page at the time indicated below to find the live post.
Hope to see you all later!
Laurent Garosi
Simon Platt

SCIVAC

‼️ SCIVACRimini 2020 diventa WEB‼️
il 1° Congresso Veterinario online in Italia

💥19 - 24 Maggio 2020: SAVE THE DATE 💥

Stai pronto. Presto online! 🤩

#ScivacRiminiWeb
#thebestforvet

Clinica Veterinaria San Marco

21.30, tra poco!!!!Connettiti qui direttamente....https://sanmarcovet.clickmeeting.com/medicina-felina-a-casa-vostra

Vituzzo Superstar

Ho finalmente trovato il modo di grattarmi le orecchie. Sembra facile, ma con questi cosi non lo è per niente. Infatti è la prima volta che ci riesco... Prima avevo le schiave che lo facevano per me 😽

Adrian Oros

⚠️ Fiecare palmă de pământ trebuie lucrată! Toți cei care sunt sănătoși au acum responsabilitatea de a ieși la câmp. S-ar putea ca în toamnă să consumăm mai multe produse de-ale noastre decât din produsele din import dacă criza se prelungește. Să ne asiguram că producem la noi în țară măcar atât cât să asigurăm securitatea alimentară a românilor!

Haz de necaz

Ce lipsa de respect au oameni astea ..

Centro Veterinario de Mínima Invasión Canarias

¡Hola a todos! Desde el CVMIC queremos aportar nuestro granito de arena con algunas recomendaciones de protocolos de sedación para estudios ecográficos que puedan ser de interés para los compañeros que se encuentren en teleformación debido a esta situación motivada por el COVID-19.
Mucho ánimo a todos y recuerden #yomequedoencasa

Agora VET Conferinte Veterinare

În fapt, medicii nu demisionează pe capete în întreaga lume atît de frica virusului, cît pentru faptul că sunt trimiși la luptă nepregătiți, deoarece sincopele în aprovizionarea cu materiale medicale nu s-au înregistrat doar la noi, să recunoaștem, ci peste tot.

Ce remarcăm în ultimele săptămîni?

În Marea Britanie, medicii sunt furibunzi împotriva autorităților, pe care le acuză de pasivitate. Colegiul Regal al Asistentelor, care reprezintă 400.000 de angajate, amenință cu demisiile în bloc ale acestora pentru că, spune reprezentantul colegiului, vine momentul cînd vor avea de ales între slujbe și propriile vieți. Dr Rinesh Parmar, șeful Asociației Medicilor din Marea Britanie, avertizează asupra unui fenomen similar în rîndurile medicilor: “Pe măsură ce epidemia se lungește, dacă doctorii vor simți că ia amploare penuria de materiale de protecție, nu vor avea de ales decît să renunțe la profesia pe care o iubesc, pentru că se simt abandonați prin nealocarea echipamentelor pe care le recomandă OMS” spune el pentru The Guardian.
The London economic scrie că medicii britanici sunt împinși spre moarte precum mieii duși la abatoare. O doctoriță din Box Hill, în apropiere de Londra, a preferat să demisioneze decît să consulte fără mască suspecți de coronavirus . Relatări similare umplu presa din Albion.

În Franța, au demisionat în bloc, luna trecută, 80 de medici parizieni denunțînd condițiile rele de muncă și solicitînd audiențe la premier și la președintele Macron. “Suntem epuizați fizic și psihic, avem sentimentul că ne facem treaba pe fugă și necorespunzător” afirmă ei, conform RFI. Guvernul le-a promis discuții la jumătatea lunii martie, dar coronavirusul nu a mai avut răbdare.
Și Bill de Blasio, primarul New Yorkului s-a confruntat recent cu amenințarea cu demisia din partea șefilor Sănătății din orașul sever afectat de Covid 19, din același motiv: lipsa materialelor de protecție, a interesului pentru buna gestionare a crizei, ignorarea sfaturilor livrate de medici etc.
Pe teritoriul SUA, presa relatează tot mai des despre demisiile medicilor și ale asistentelor, care spun că nu mai vor să-și riște viețile pe fondul lipsei materialelor de protecție. În plus, ei atrag atenția că medicii care ajung să fie infectați, devin pericole, la rîndul lor, pentru viețile celor pe care îi testează ori tratează. Se știe deja că în Italia, bunăoară, țara cel mai afectată de pandemie, 9% dintre infectați sunt cadre medicale.
Pentru a face față crizei de materiale, autoritățile americane au coborît standardele pe care acestea trebuie să le întrunească, dar cadrele medicale spun că asta le face și mai vulnerabile în fața bolii.

Informații tulburătoare vin din Irak, presa relatînd că medici care au tratat pacienți, la viața lor, în vreme de război, cu bombe și gloanțe în jur, se declară acum mai înspăimîntați ca oricînd în fața dușmanului invizibil și spun că țara nu va face față.

Vestea interesantă e că Irakul pare să fie singura țară care a adoptat aceeași politică de interzicere a difuzării de informații despre epidemie, în afara autorităților, precum România.
Printre primii care au amenințat cu demisiile și chiar au făcut-o, mulți, sunt medicii din Hong Kong. ”Demisionăm, intrăm în grevă sau rezistăm?”, cam așa erau rezumate încă din februarie, conform presei locale, variantele cadrelor medicale, în special cele din așa numitele ”detașamente murdare”, formate special pentru tratarea bolnavilor infectați de coronavirus. Principalele nemulțumiri țineau de lipsa echipamentelor de protecție și de refuzul guvernului de a închide punctele de acces pe insulă dinspre continent. Finalmente, au venit și demisiile și grevele medicilor și ale asistentelor, la pachet. Greve susținute prin vot de majoritatea zdrobitoare a celor peste 77.000 de cadre medicale din sistemul public al Hong Kongului.

Nici India nu e ocolită de fenomen, presa relatînd despre demisii ale medicilor în plină pandemie, în pofida faptului că ei riscă să-și piardă licența profesională. Moartea sperie, însă, mai tare.
În Pakistanul vecin, guvernul acuză medicii care demisionează în timpul epidemiei că vor, de fapt, să șantajeze statul pentru salarii mai mari și îi amenință cu represalii în justiție. Dar medicii spun altceva, anume că nicio întîlnire la vîrf cu reprezentanții guvernului nu s-a soldat cu ceva concret în sprijinul lor. De menționat că demisiile cadrelor medicale au avut deja ca efect manifestații spontane de protest ale rudelor pacienților internați în spitale, din cauza lipsei personalului de îngrijire.

Inclusiv actuala conducere a OMS ar putea demisiona în plină pandemie, pe măsură ce criticile la adresa modului de gestionare a crizei s-au înmulțit dramatic, iar o petiție online în acest sens a strîns deja peste jumătate de milion de semnături.

Cînd medicii și asistentele din economiile puternice ale lumii fug îngroziți din calea coronavirusului, e de mirare să se întîmple asta și în țări mai necăjite, precum România și Bulgaria?

Țări în care medicii văd că sunt împinși, vorba britanicilor, precum mieii la tăiere, în timp ce premierul se autoizolează într-o vilă de lux cu piscină și ieșire la lac, președintele se bronzează la golf și vizitează spitale fără pacienți, ministrul de Interne se dotează cu geacă șmecheră a la Tom Cruise, baronii județeni au parte de rezerve de lux, iar contractele pentru materialele de protecție le împușcă firme de apartament apropiate de serviciile secrete.
Mai văd că primul care a tăiat-o a fost însuși ministrul Sănătății, fără bunul simț măcar de a furniza o explicație publică.
Mai văd medicii că statul deplînge lipsa de spații pentru carantină, dar nu se suflă o vorbă despre transformarea temporară a hotelurilor deținute de SRI(cel puțin cinci), MAI, MApN, BNR ori de diverse ministere în locuri pentru carantinarea suspecților de coronavirus. Pentru că ce e al lui Zeus nu poate fi și al boului.

Panica firească a medicilor români devine un pretext excelent pentru guvernanți să își justifice capitularea în fața pandemiei, așa că nu e de mirare că trolii serviciilor, ai unor ONG-uri și ai PNL au invadat deja mediul online cu atacuri la adresa ”lașității” halatelor albe, ”unicele” din lume care demisionează în timpul pandemiei. Asta, după ce și-au obținut ”salarii de mii de euro” și alte avantaje.

Din fața tastaturii, e tare comod să-i trimiți pe alții la moarte.
O strategie de culpabilizare abjectă, care va lua mai mult ca sigur amploare în zilele care urmează, dar care riscă efectul contrar, adică enervarea și mai puternică a cadrelor medicale, deja ajunse la capătul puterilor.
Dacă guvernul Orban își închipuie, conform ultimelor informații, că poate ține medicii legați de glie, precum iobagii de odinioară, prin interzicerea dreptului la demisie prin ordonanță militară, înseamnă că e mai naiv decît se poate imagina.
În rest, vorba premierului, urări de condoleanțe pentru familiile celor decedați. (Bogdan Tiberiu Iacob)

Videos (show all)

Telephone

Address


Ion Ionescu De La Brad Nr.5
Bucharest