THPT Đào Duy Từ, TP Đồng Hới, Quảng Bình

THPT  Đào Duy Từ, TP Đồng Hới, Quảng Bình

Chào mừng quý vị và các bạn đến thăm mái trường thân yêu của chúng ta! I. IV. Năm 1966 trường cấp 3 Quảng Bình được tách đôi. Có 46 học sinh giỏi Quốc gia.

Thông tin chung về trường:


- Tên: Trường THPT Đào Duy Từ-Quảng Bình
- Địa chỉ: Phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới, Quảng Bình
- Điện thoại: 052 3 822751
- Fax: 052 3 820750
- Địa chỉ Email (công vụ): [email protected]
- Địa chỉ Website: thpt-daoduytu-qb.edu.vn

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trường.


- Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của Chương t

Want your school to be the top-listed School/college?

Website