Environmental and Territorial Management Institute

Environmental and Territorial Management Institute

Instituti për Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit/Environmental and Territorial Management Institute

Environmental and Territorial Management Institute (ETMI) is a non-governmental, non-profit environmental organization founded in March 2014. ETMI collaborate with experts in the field of environment, territory, other related fields to promote environmental territorial management at regional, national and international level in accordance with modern sustainable development standards. ETMI

Operating as usual

28/02/2024

📌 Do you have questions about participating in the international, online “Plastic Fantastic”?

🌐 Join the Info Webinar and Q&A session organized by the Impact Hub Athens team, on February 29th, at 10.00 CET. We will provide you with all the answers.

▶️ Learn More: https://remedies-for-ocean.eu/hackathon-plastic-fantastic/?fbclid=IwAR2x7kieAXiHKgzkHTDmgN1YgG88xPGqOiwhgcQXJL-6rVBVssL76vrOHm8

🔗 Subscribe here to join: https://zoom.us/meeting/register/tJYkcuisrTIrGdHIvUUrWRk089tGETnQmGXF #/registration

28/02/2024

📌 Do you have questions about participating in the international, online “Plastic Fantastic”?

🌐 Join the Info Webinar and Q&A session organized by the Impact Hub Athens team, on February 29th, at 10.00 CET. We will provide you with all the answers.

▶️ Learn More: bit.ly/3Sbl47S
🔗 Subscribe here to join: https://shorturl.at/xyYZ6

📌 Do you have questions about participating in the international, online “Plastic Fantastic”?

🌐 Join the Info Webinar and Q&A session organized by the Impact Hub Athens team, on February 29th, at 10.00 CET. We will provide you with all the answers.

▶️ Learn More: bit.ly/3Sbl47S

🔗 Subscribe here to join: https://shorturl.at/xyYZ6

22/02/2024

📢 Let's recap together a few moments from BEBCA local activities that took place in Albania.

ℹ The activity was organized in the framework of BECBA Project ("Boosting Employability through Circularity of Bio-waste in Rural Areas"), co-financed by the European Union.

Environmental and Territorial Management Institute
EcoZ
Let's Do It Peja
alchemia-nova
Academy of Entrepreneurship

Photos from BECBA Project's post 22/02/2024

📢 Local Activities in Albania for the project "BECBA"
📌 Location: "Charles Telford Erickson" Agribusiness High School

🟢 ETMI conducted a work-based learning session with the participation of rural young people from Kavaja, Albania.

➡️ The scope of the hands-on practice was to build their technical competences in adapting circular business models which emphasize the utilization of bio residues as substrate material for the cultivation of edible mushrooms.

➡️ Under the mentoring of BECBA youth workers, rural youth engaged in bio-waste material collection from local sources, sterilization processes, mixing ratio, inoculation with mushroom spores of the substrate material, and finally bag filling of the end product.

ℹ The activity was organized in the framework of BECBA Project ("Boosting Employability through Circularity of Bio-waste in Rural Areas"), co-financed by the European Union.

Environmental and Territorial Management Institute
EcoZ
Let's Do It Peja
alchemia-nova
Academy of Entrepreneurship

Photos from BECBA Project's post 21/02/2024

📢 Local Activities in Albania for the project "BECBA"
📌 Location: "Charles Telford Erickson" Agribusiness High School

🟢 ETMI conducted a presentation on the Circular Business Models applied in the bio-economy sector for value recovery and youth entrepreneurship in rural areas.

➡️ The presentation involved rural young people from Kavaja, Albania, in terms of exploring scalable business model which are adaptable to their local context.

➡️ Youth workers from BECBA project showcased the life cycle of mushroom cultivated in substrate material, micro-climate parameters required, sanitation of the closed environment agricultural practice and potential bio-products to be taken in consideration through agro-entrepreneurial initiates.

ℹ The presentation was organized in the framework of BECBA Project ("Boosting Employability through Circularity of Bio-waste in Rural Areas"), co-financed by the European Union.

Environmental and Territorial Management Institute
EcoZ
Let's Do It Peja
alchemia-nova
Academy of Entrepreneurship

Photos from BECBA Project's post 21/02/2024

📢 Local Activities in Albania for the project "BECBA"
📌 Location: "Charles Telford Erickson" Agribusiness High School

🟢 ETMI conducted a theoretical presentation on the circular bio-economy concept with rural young people from Kavaja, Albania.

➡️ The scope of the presentation was to better align young people's competences with the market demand for improved bio-waste management in the circular economy.

➡️ Youth workers from the project BECBA training course emphasized the sustainable production, utilization, and valorization of biological materials, such as biomass, agricultural residues, and organic waste, throughout their lifecycle. By harnessing the full potential of biological resources, the circular bio-economy provides young people with opportunities for economic growth, job creation, and contributing to environmental sustainability.

ℹ This activity was organized in the framework of BECBA Project ("Boosting Employability through Circularity of Bio-waste in Rural Areas"), co-financed by the European Union.

Environmental and Territorial Management Institute
EcoZ
Let's Do It Peja
alchemia-nova
Academy of Entrepreneurship

Photos from BECBA Project's post 20/02/2024

📢 Local Activities in Albania for the project "BECBA"
📌 Location: Baldushk village in Tirana, Albania

🟢 ETMI conducted a demonstration activity with the local businesses involved during the stakeholder mapping of Baldushk village in Tirana, Albania.

➡️ By having a better understanding of the stakeholders’ relationships and dynamics, local experts from ETMI prioritized their engagement in bio-waste collection efforts to support value recovery actions led by local young people for new bio-products within the circular bio-economy.

ℹ This activity was organized in the framework of BECBA Project ("Boosting Employability through Circularity of Bio-waste in Rural Areas"), co-financed by the European Union.

Environmental and Territorial Management Institute
EcoZ
Let's Do It Peja
alchemia-nova
Academy of Entrepreneurship

Photos from BECBA Project's post 20/02/2024

📢 Local Activities in Albania for the project "BECBA"
📌 Location: Baldushk village in Tirana, Albania

🟢 During the activities in Albania, ETMI conducted a stakeholder mapping with local businesses working in the agriculture sector of Baldushk village in Tirana, Albania.

➡️ The purpose was to identify, analyze and categorize stakeholders based on their level of interest, influence and importance to bio-waste management for a local circular economy.

➡️ Through the mapping of stakeholders, ETMI collected relevant insights on the Biomass & Bio-waste Supply Chain, focusing on local resources, waste management and treatment methods, and the potential for value recovery through youth agro-entrepreneurial initiatives.

ℹ The field research was conducted in the framework of BECBA Project ("Boosting Employability through Circularity of Bio-waste in Rural Areas"), co-financed by the European Union.

Environmental and Territorial Management Institute
EcoZ
Let's Do It Peja
alchemia-nova
Academy of Entrepreneurship

Photos from Environmental and Territorial Management Institute's post 20/02/2024

📢ETMI shpall ftesën për ofertë për kosha mbeturinash.
Për më tepër informacion, gjeni ftesën për ofertë në linkun e mëopshtëm:

https://docs.google.com/document/d/1Zee0zdb4k4jG9zSjmVCrcJfYdNrLbHlS/edit?usp=sharing&ouid=107475644161556658214&rtpof=true&sd=true

📍Afati për të dërguar ofertën tuaj: 01 Mars 2024.

Kjo ftesë për ofertë shpallet në kuadër të projektit “Ekonomia Qarkore në shkolla”, zbatuar nga ETMI në partneritet me bashkinë Patos, mbështetur nga Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 ( ), financuar nga Evropian dhe zbatuar nga .

Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans
UNDP Albania
European Union in Albania
Bashkia Patos

; ; ; ; ;

Photos from Environmental and Territorial Management Institute's post 08/02/2024

📢Takimi hapës i projektit “Ekonomia Qarkore në Shkolla”
🗓Data: 23.01.2024
📌Vendi: Bashkia Patos

🟢Qëllimi i takimit hapës ishte prezantimi i projektit, aktiiviteteve që do të zbatohen si dhe rezultateve të pritshme. Projekti do të zbatohet për një periudhë 7 mujore dhe do të realizohet në bashkëpunim me 3 shkolla :
• Shkolla 9-vjeçare “Muhamet Shehu”
• Shkolla 9-vjeçare “Meleq Gosnishti”
• Shkolla 9-vjeçare “Hekuran Maneku”

🟢Objektivat e projektit janë:
1️⃣Informimi dhe trajnimi i mësuesve të shkollave respektive mbi proceset e ekonomisë qarkore në praktike;
2️⃣Ripërdorimi i mbetjeve të letres dhe plastikës dhe riciklimi i tyre
3️⃣Angazhimi i nxënësve të shkollave në sesione informimi mbi ekonominë qarkore.

🟢Gjithashtu, shkollat e përzgjdhura do të jenë përfituese të investimeve në infrastrukturën e menaxhimit të mbetjeve duke përfshirë instalimin e koshave të brenshëm dhe të jashtëm në ambjentet e tyre.

ℹKy projekt mbështetet nga Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 ( ), financuar nga dhe zbatuar nga .

Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans
UNDP Albania
European Union in Albania
Bashkia Patos

; ; ; ; ;

Photos from Environmental and Territorial Management Institute's post 07/02/2024

📢Në kuadër të projektit ‘’Ajër i pastër për komunitetet më vulnerabël’’ ka filluar faza e parë aktiviteteve në , dhe .

Qëllimi i projektit është:
1️⃣Hartëzimi i zonave më të ndotura referuar studimeve aktuale;
2️⃣Trajnimi dhe angazhimi i grupeve rinore;
3️⃣Angazhimi i të rinjve nga zonat më vulnerabël në iniciativa mbi reduktimin e ndotjes se ajrit.

➡️Gjatë takimit të parë ekipi i ETMI ka realizuar takime me përfaqësues nga Bashkitë partnere, të rinjtë ku është diskutuar mbi mundësitë që kanë të rinjtë në mbrojtjen e mjedisit dhe roli i institucioneve vendore në këtë proces.

➡️Nëpërmjet këtij takimi, stafi i ETMI ka patur mundësi të diskutojë dhe me përfaqësues të lartë të institucioneve vendore (kryetarët e bashkive) për të ndërrmarë politika lokale më të qëndrueshme për reduktimin e ndotjes duke i dhënë një rol të rëndësishëm të rinjve.

ℹ️Ky projekt mbështetet nga OSCE Presence in Albania dhe zbatohet nga ETMI në bashkëpunim më Bashkitë respektive.

OSCE Presence in Albania
Bashkia Roskovec
Bashkia Elbasan
Bashkia Shkodër


Photos from EU4Municipalities's post 29/01/2024

➡️Environmental and Territorial Management Institute një nga organizatat lider në promovimin e efiçencës së energjisë dhe mbrojtjes së klimës në Shqipëri bëri të mundur realizimin e këtij projekti me kaq impakt per komunitetin dhe Bashkinë Kavajë.

➡️Nje projekt model që do ndiqet në vazhdimësi në Bashkinë Kavajë dhe institucione të tjera lokale dhe qendrore.

29/01/2024

📣 This is a shout-out to all the plastic-preneurs to apply until the 28th of March!!
🌊 PLASTIC FANTASTIC international online Hackathon is now open for applications!
We spread the word in our amazing community about the Hackathon for startups & non-profits, organized by Remedies , that develop solutions towards detection, monitoring, collection, valorization, and prevention as well as reuse of plastic litter.
🌐 An international Hackathon, starting in April 2024, during which:
Up to 30 plastic hacking solutions will be incubated through a 2-week program,
3 winners will be spotted & offered custom business support from April to July 2024!

▶️ Learn More: bit.ly/3Sbl47S
🔗 Apply until the 28th of March: https://shorturl.at/duELZ 👈🏼

Accelerate your solution & connect with the most prominent academia & business plastic hacking community!

📣 This is a shout-out to all the plastic-preneurs to apply until the 28th of March!!

🌊 PLASTIC FANTASTIC international online Hackathon is now open for applications!
We spread the word in our amazing community about the Hackathon for startups & non-profits, organized by , that develop solutions towards detection, monitoring, collection, valorization, and prevention as well as reuse of plastic litter.

🌐 An international Hackathon, starting in April 2024, during which:
Up to 30 plastic hacking solutions will be incubated through a 2-week program,
3 winners will be spotted & offered custom business support from April to July 2024!

▶️ Learn More: bit.ly/3Sbl47S
🔗 Apply until the 28th of March: https://shorturl.at/duELZ 👈🏼

Accelerate your solution & connect with the most prominent academia & business plastic hacking community!

31/12/2023

Gëzuar Vitin e Ri 2024 nga ETMI !!! 🎉🎉

31/12/2023

📢 After 24 months our journey with Spatial Justice - Erasmus + is finally coming to an end!
Let's recap the journey together by revisiting the mobilities, deliverables and milestones achieved in the pursuit of a more just and inclusive space for all!

ℹ️ For more information, visit our Project Website:
https://spatialjustice.eu/

Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Photos from Environmental and Territorial Management Institute's post 26/12/2023

The ports play a dynamic role in generation of waste and pollution. To tackle the environmental challenges and in particular waste in ports, the circular economy principles are applied. Meivis Struga, senior consultant in circular economy presented the findings of the study related with circular supply options in Vlora port. The study was presented in Montenegro with the participation of international consultant, local stakeholders from Montenegro, Albania who shared different perspectives. The high number of tourists, pressure on the local resources (energy, water, food) poses e tremendous impact for the environment.

The circular economy solutions addressed during the presentation can be considered as key tools for transforming ports into circular. Many thanks goes to Elvana Ramaj from Ministry of Tourism and Environment who shared the challenges and opportunties of Albania towards implementing circular economy models. Moreover, special thanks to Octavi Domingo Fernandez from MedWet Secretariat for continous support throughout the project.

Circular economy
MedWaves

25/12/2023

Gëzuar Krishtlindjet nga ETMI !!! 🎉🎉

Photos from Environmental and Territorial Management Institute's post 21/12/2023

🟣ETMI zhvilloi një takim me studentët e vitit të tretë në degën e Arkitekturës në Universitetit Metropolitan të Tiranës.

➡️Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i rezultateve dhe impaktit tek të rinjtë të projektit Spatial Justice (E drejta e hapësirës), projekt i zbatuar nga ETMI në partneret me organizatat Wonderland Architecture (Austri), STEP Institute Slovenia (Slloveni), Regional Education and Information Centre - REIC (Bosnje&Herzegovinë), (Shqipëri) dhe New Horizon NGO (Mali i Zi) dhe i financuar nga Programi Erasmus +.

➡️Studentet u informuan mbi platformën E - Learning, një platformë e hapur ku mund të gjenden leksione dhe praktika të mira nga vendet europiane dhe të Ballkanit Perëndimor, të cilat janë kthyer në funksion të komunitetit.

➡️Kjo tematikë i ndihmon studentët të njihen me specifikat e përdorimit të hapësirave të përbashkëta e më pas njohuritë e marra ti aplikojnë në projektet urbane.

Spatial Justice - Erasmus +

+

Photos from Environmental and Territorial Management Institute's post 19/12/2023

📢Bulletin no.4️⃣ of Spatial Justice - Erasmus + Project.

ℹ️ For more information, visit our Project Website: https://spatialjustice.eu/

19/12/2023

📢Final Conference of Spatial Justice - Erasmus + Project in local Media 📍in Ulcinj, Montenegro.

ℹ️For more information, watch the full video.

Environmental and Territorial Management Institute
Wonderland Architecture
Regional Education and Information Centre - REIC
STEP Institute Slovenia
New Horizon NGO


Photos from Environmental and Territorial Management Institute's post 15/12/2023

🎉🎉We are happy to share our participation in the Kick of Meeting of the PROVER Project.

🟢The meeting was hosted by the coordinator Smart Agro Hub on 🗓12th -13th December 2023 in 📌Athens, Greece.

🟢The scope of the PROVER project is to promote vertical farming as a sustainable /smart/precise agricultural method for WB countries through strengthening the interlinkage between the VET sector and private sector.

🟢The project is foreseen to last for a period of 24 months, and it will involve 7 partners, where 5 partners are from Western Balkan and 2 partners from EU.

The PROVER Project is co-funded by European Union, under the Programme Erasmus + VET

Environmental and Territorial Management Institute
Shkolla e mesme profesionale Charles Telford Erickson
Racc Educo
Plantađun
Centar za edukaciju mladih - CEM
Vesela.Motika
Smart Agro Hub

Photos from Environmental and Territorial Management Institute's post 12/12/2023

➡️Në kuadër të projektit ‘’Promovimi i praktikave innovative në reduktimin e nivelit të karbonit dhe përmisimin e eficencës së energjisë’’ është bërë e mundur instalimi i paneleve diellore më një fuqi instaluese 26 kWp në shkollën e mesme profesionale Charles Telford Erickson në Bashkinë Kavajë. Ky investim ka ardhur si rezultat i studimeve paraprake në territorin e Bashkise Kavajë mbi nivelin e emetimeve të karbonit dhe eficencës së energjisë. Tashmë niveli i konsumit të energjisë do të reduktohet me 90%, kjo do sjelle edhe reduktim të nivelit të emetimeve të karbonit. Ky projekt është model i përfshirjes se komunitetit, nxënësve dhe institucioneve lokale ne tranzicionin energjitik dhe në punën drejt derkabonizimit të qyteteve.

➡️In the frame of the project ‘’Promoting innovative practices in reduction of carbon emissions for energy efficiency improvement’’ is invested in PV solar panel with installed capacity around 26 kWp in the secondary school ‘’Charles Telford Erickson’’ in Kavaja Municipality. Such outcomes are result of preliminary emission and energy assessment in the territory of Kavaja municipality. As a outcome of the investment will be reduction of energy with 90% and emissions accordingly. Such project is a successful model of citizen engagement, students and local institutions in the energy transition and good work towards decarbonization of cities.

Njësia e Integrimit Evropian - Bashkia KavajëEEuropean Union in AlbaniaSShkolla e mesme profesionale Charles Telford EricksonEU4Municipalities

Photos from LIFE Academy's post 12/12/2023

Summing up Project GETA 2023 🇪🇺💡

Main goal of the Project GETA is to develop tools and new forms of training schemes to empower youth workers to become energy advisors and train rural youth with a purpose to make a smart energy transition of rural areas. The project started in February this year with a kick-off meeting in Karlstad, Sweden, with all project partners. After that a lot of activities and goals have been achieved during this year:

🔸 Bulletin #1 and Bulletin #2 has been sent out to over 50 people of each project partners’ network in Europe that are working with energy and can benefit from learning more about this project.
🔸 The International Training Course for Energy Advisors was held in Ancona, Italy, for one week. The scope of the training was to equip youth workers with practical experience on estimating the energy poverty in rural areas through the developed project tool. From Sweden, for students participated from Karlstad University. They were joined by 16 other students from Albania, Bosnia-Herzegovina, and Italy.
🔸 Follow-up meeting with the students participating in Ancona.
🔸 The four Swedish students from Karlstad University carried out over 100 interviews asking citizens of Karlstad about their “energy situation” – when it comes to the cost of energy, their capability of paying electricity bills to how energy efficient they consider their house to be.
🔸 All project partners’ representatives met to evaluate project progress so far and discuss future project activities during an Interim two-day meeting in Tirana, Albania.

We are looking forward continuing to work with this project during 2024!

Project GETA is supported by the EU Erasmus+ Programme (ERASMUS) and implemented by LIFE Foundation and following partners: UNIVPM (Italy), ETMI (Albania), REIC (Bosnia-Herzegovina) and Municipality of Kavaje (Albania).

Read more on our website: https://life.se/summing-up-project-geta-2023/

Photos from Environmental and Territorial Management Institute's post 09/12/2023

🟢Takimi final me përfaqësuesit e Bashkisë Kavajë për prezantimin e Planit Lokal të Veprimit për Energjinë dhe Klimën.

📌Vendi: Bashkia Kavajë
🗓4/12/2023

➡️Gjatë takimit u prezantuan rezultatet dhe gjetjet kryesore të Planit Lokal të Veprimit për Energjinë dhe Klimën si dhe zbatimi dhe monitorimi nga Bashkia Kavajë në vitet e ardhshme.

ℹKy aktivitet u realizua në kuadër të projektit “Promovimi i praktikave dhe instrumentave inovative për reduktimin e emetimeve të karbonit dhe përmirësimin e efiçensës së energjisë në Bashkinë Kavajë” i cili zbatohet nga Bashkia Kavajë në partnerit me ETMI, në kuadër të skemës së granteve “BE për Bashkitë”, i financuar nga Bashkimit Evropian.

EU4Municipalities
Njësia e Integrimit Evropian - Bashkia KavajëFINALIZIMI I PROJEKTIT “SPATIAL JUSTICE” NGA PROGRAMI ERASMUS+ - Ulcinj info 09/12/2023

📣 Spatial Justice Conference in the Media 📋Spatial Justice - Erasmus +

Wonderland Architecture
Regional Education and Information Centre - REIC
STEP Institute Slovenia
New Horizon NGO
GO2

FINALIZIMI I PROJEKTIT “SPATIAL JUSTICE” NGA PROGRAMI ERASMUS+ - Ulcinj info Dje në Ulqin u organizua konferenca përmbyllëse e projektit “SPATIAL JUSTICE” i cili realizohet nga një konsorcium prej gjashtë partnerëve nga pesë shtete të Ballkanit Perëndimorë dhe BE-së. Në këtë konferencë u prezantuam rezultatet e arritura gjatë dy viteve të kohëzgjatjes s...

Photos from New Horizon NGO's post 07/12/2023

📢Final Meeting of Spatial Justice - Erasmus + Project took place on 🗒5-6 December 2023, in 📍Ulcinj, Montenegro🇲🇪.
➡️During the meeting, project partners presented the results achieved on two years of project implementation.

➡️They discussed about the plans for future collaborations and the project sustainability.

Spatial Justice is an Erasmus+ 🇪🇺 Project implemented by Wonderland Architecture , STEP Institute Slovenia , Environmental and Territorial Management Institute , GO2 , Regional Education and Information Centre - REIC & New Horizon NGO .

05/12/2023

Circular Economy is key for transforming waste into value.

📢ETMI in collaboration with Bashkia Patos (Patos Municipality) will soon start the project ‘’Circular Economy in schools’’.

➡️The project will engage three secondary schools in the municipality and will explore the opportunity to engage students, teachers in the circular economy business model.

➡️The novelty of the project is because it aims to strengthen the triangle between schools – municipality and the private sector.

➡️The core element will be education of the new generations about circular economy business models, infrastructure investments and establishment of a sustainable circular model which will be easily replicated to other municipalities in the whole Fier region.


-------------------------------------------------------------------------

Ekonomia qarkulluese është kyq në transformimin e mbetjeve në vlerë.

📢ETMI në bashkëpunim me Bashkinë Patos do të fillojnë së shpejti projektin ‘’Ekonomia qarkulluese në shkolla’’.

➡️Ky projekt do të angazhojë tre shkolla të mesme dhe do të eksplorojë mundësinë për përfshirjen e nxënësve, mësuesve në modelet e ekonomisë qarkore.

➡️Risia e këtij projekti lidhet me fuqizimin e bashkëpunimit ndërmjet shkollave, bashkisë dhe sektorit privat.

➡️Elementi kryesor është edukimi i brezave të rinj mbi modelet e ekomoisë qarkulluese, investime në infrastrukturë dhe ngritja e nje modeli të qëndrueshëm mbi ekonominë qarkore i cili lehtësisht do të replikohet në bashki të tjera të qarkut Fier.

Want your school to be the top-listed School/college?

Videos (show all)

Gëzuar Vitin e Ri 2024 nga ETMI !!! 🎉🎉
📢 After 24 months our journey with Spatial Justice - Erasmus +  is finally coming to an end!Let's recap the journey toge...
Gëzuar Krishtlindjet nga ETMI !!! 🎉🎉
🟢Mbështetja e tranziconit drejt ekonomisë qarkullues ♻ nëpërmjet fuqizimit të të rinjve është një nga fokuset kryesore t...
RINIA PRODHON EKONOMI KRIJUESE DHE NOVACION
ℹThithja e grimcave të ngurta si PM 2.5 dhe PM 10 çon në probleme kardiovaskulare dhe të frymëmarrjes si sëmundje pulmon...
ℹQëllimi kryesor i Marrëveshjes së Gjelbër është të arrihet neutraliteti i karbonit deri në vitin 2050. Për të arritur k...
📢Ndotja e ajrit rrit infertilitetin e meshkujve dhe femrave!ℹPrania e tepërt e PM2.5 dhe PM10 mund të zvogëlojë numrin e...
ℹ️A e dini se vendet e BE-së kanë arritur të reduktojnë emetimet e gazeve serrë, kryesisht duke përdorur burime të rinov...
Prezantimi i projektit ''Ajër i pastër për një qytet të qëndrueshëm'' mbështetur nga Programi Rajonal mbi Demokracinë Ve...
Mesazh nga nxenesit per kursimin e ujit
Rendesia e “Ujit” nepermjet nje poezie

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00