IU Career Day

IU Career Day

Link đăng kí tham gia 1 trong 2 Talkshow của IU Career Day 2013 (miễn phí): https://docs.goo

Nhằm giúp sinh viên các trường đại học có được những định hướng đúng đắn về nghề nghiệp, cái nhìn tổng quát về ngành nghề đang theo học và tạo điều kiện giúp tiếp cận với các chương trình tuyển dụng, đào tạo từ các doanh nghiệp
cũng như tích lũy được những kĩ năng, kinh nghiệm cần thiết để thành công với những ngành nghề phù hợp trong tương lai, Ban Đối Ngoại Đoàn Trường ĐH Quốc Tế phối hợp cùng P

Operating as usual

Want your school to be the top-listed School/college?

Website