Limak Airport Services Institute

Limak Airport Services Institute

Instituti i parë shkollor i specializuar në shërbime të Aeroportit në kuadër të Prishtina Int

03/02/2023

Thank you to all the candidates that participated!
GEG Update: We inform you that the selected candidates will be notified by the 7th of February 2023 via email. Check your inbox! 📩

Photos from Limak Airport Services Institute's post 28/12/2022

Apply to GEG!

Global Engineer Girls is an international initiative encouraging young women to explore careers in STEM with a focus on engineering. Through its various efforts it opens doors for women to a successful, self-sufficient future.
Visit: https://kosovo.globalengineergirls.com
-
Global Engineer Girls është një nismë ndërkombëtare që inkurajon vajzat dhe gratë të eksplorojnë karriera në STEM me fokus në inxhinieri. Nëpërmjet përpjekjeve të ndryshme, ajo i hap dyert vajzave dhe grave për një të ardhme të suksesshme dhe të vetë-mjaftueshme.
Vizito: https://kosovo.globalengineergirls.com
-
Global Engineer Girls je međunarodna inicijativa koja podstiče mlade žene da istražuju karijere u STEM-u sa fokusom na inženjering. Kroz svoje različe mogućnosti otvara ženama vrata ka jednoj uspešnoj, samodovoljnoj budućnosti.
Posetite: https://kosovo.globalengineergirls.com
-

Want your school to be the top-listed School/college?