Redemptorystowski Portal Kaznodziejski

Redemptorystowski Portal Kaznodziejski

Redemptorystowski Portal Kaznodziejski to ewangelizacyjna inicjatywa Redemptorystów z Prowincji War Redemptoryści polscy kontynuują w obecnym roku znany i ceniony projekt „Homilie na każdy dzień Adwentu”.

Krótkie rozważania słowa Bożego zaczęły się już ukazywać na Portalu Kaznodziejskim Redemptorystów: www.slowo.redemptor.pl. Przygotowują je Redemptoryści pracujący we Wspólnotach zarówno Polskich jak i zagranicznych, zaangażowani w różne rodzaje posługi apostolskiej. Warto przy tej okazji poinformować, że Portal Kaznodziejski Redemptorystów od kilku miesięcy funkcjonuje w nowej odsłonie. Jest on te

Operating as usual

Photos from Redemptorystowski Portal Kaznodziejski's post 02/03/2022

Czwartek po Popielcu

Czwartek, 03 marca 2022 roku, VIII tydzień zwykły, Rok C, II

W środowiskach duszpasterstwa młodzieży – choć nie tylko – można często usłyszeć opinię, że w wielu przestrzeniach życia społecznego (z ambon kościelnych również) nadużywane jest słowo musimy. […]
W takim kontekście człowiek wierzący zaczyna zastanawiać się, na ile jest to słuszne oraz jak kwestia ta wygląda w odniesieniu do słów samego Zbawiciela; czy On też tak często podkreślał, że „musimy” to, lub „musimy” tamto…? Dziś jest dobra okazja by się nad tym zastanowić, zwłaszcza że we fragmencie Ewangelii, który usłyszeliśmy, Jezus mówi wprost, że jednak ktoś coś musi…

Pierwsze dzisiejsze czytanie – z Księgi Powtórzonego Prawa – przypomina, że Bóg nakazuje zachowywać Jego polecenia tym, którzy zawarli z Nim przymierze. […]
…kontekst oraz dalsza część słów, przypisywanych Bogu; słów których podstawą wydaje się być określenie wybierajcie… wybierajcie życie… Czyli struktura logiczna, która tu się zarysowuje, to nie jest schemat: Bóg nakazuje, a człowiek musi (wypełnić ten nakaz). O wiele bliższy prawdy jest raczej schemat: Bóg nakazuje, a człowiek… wybiera (!). Tak oto dochodzimy do ważnej prawdy, mówiącej o sytuacji człowieka jako osoby: człowiek musi WYBIERAĆ – człowiek dojrzały, idący w kierunku dojrzałości, musi PODEJMOWAĆ DECYZJE! Od tego nie ma ucieczki – brak wyboru to też wybór, brak decyzji to też decyzja. Decydować… - to jest zatem to, co człowiek musi.

Oto ważna prawda, dotycząca ludzkiej kondycji.

A jak wygląda to w Ewangelii? Pewien student przeczytał wszystkie cztery Ewangelie, pragnąc znaleźć miejsca, w których Jezus mówi, że ktoś coś musi. Okazało się że takich miejsc jest bardzo mało! Najpierw student ów znalazł zdanie, że musi się wypełnić Pismo (proroctwo, czy zapowiedź), ale szukał dalej, bo przecież nie jest to jednoznaczne z sytuacją, w której KTOŚ coś musi… Ostatecznie znalazł niewiele więcej...

Muszę się zatrzymać w twoim domu – powiedział Jezus do Zacheusza, wyraźnie poruszony jego pragnieniem i postawą.

Znaczy to tyle, że Jezus musi zareagować na determinację, wynikającą z dojrzałej wiary. Czy musi coś jeszcze? Owszem – musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. To są słowa z dzisiejszej Ewangelii. Poza tymi sytuacjami ewangeliści nie upierają się, że ktokolwiek cokolwiek musi…

Charakteryzując niektórych świętych, mówimy z podziwem, że byli bardzo wyrozumiali wobec innych, a stanowczy i wymagający względem siebie. Nie był to jednak ich oryginalny pomysł. Taką postawę znajdujemy najpierw u Zbawiciela! Nie zaczyna On swego orędzia od tego, że ludzie coś muszą, ale zdecydowanie podkreśla, że On osobiście musi wypełnić wolę Ojca. Ludzie natomiast muszą wybierać… […]

o. Jarosław Krawczyk CSsR

(w całość tekst dostępny jest na:)

http://www.slowo.redemptor.pl/pl/15897/12496/czwartek-po-popielcu.html

Photos from Redemptorystowski Portal Kaznodziejski's post 28/02/2022

Środa Popielcowa

Środa, 02 marca 2022 roku, VIII tydzień zwykły, Rok C, II

Wielki Post – czas smakowania naszej wiary

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – te słowa możemy usłyszeć w Środę Popielcową podczas posypywania głów popiołem. Nawrócenie i wiara – to dwie strony tego samego medalu. […]

Dla przeważającej większości z nas ten rozpoczynający się dziś Wielki Post nie jest pierwszym i życzmy sobie, aby nie był ostatnim. Po raz kolejny otrzymujemy 40 dni do zagospodarowania. I w każdym z nas powinno pojawić się pytanie: jak ten czas zagospodarować, aby w poranek wielkanocny spotkać Zmartwychwstałego Jezusa w swoim własnym sercu?

Post zawsze jest tylko etapem na drodze do Boga. W Piśmie Świętym mamy wiele osób, które mogą być dla nas tego przykładem. Mieszkańcy Niniwy nawoływani byli przez Jonasza do nawrócenia i pościli. Mojżesz przez 40 dni pościł, gdy miał otrzymać tablice Prawa. Król Dawid pościł, gdy błagał Boga o życie dla syna. Daniel pościł, aby nie złamać prawa danego przez Boga; również Eliasz pościł, gdy szedł na górę Horeb. No i oczywiście sam Jezus pościł, gdy przygotowywał się do podjęcia swojej misji. U nich post zawsze poprzedzał coś ważnego… […]

Istotą chrześcijańskiego postu jest oczywiście Jezus! Istotą chrześcijaństwa jest ostatecznie spotkanie z Bogiem. Odmawiam sobie czegoś, by zrobić przestrzeń dla Jezusa. Mniej telewizji, Internetu, muzyki, rozrywek, mniej również jedzenia i innych przyjemności, by w to miejsce zmieścił się Jezus. […]

Dlatego wezmę częściej Pismo Święte do mych rąk, więcej czasu poświęcę na modlitwę czy rekolekcje. Wielki Post daje okazję spojrzenia na świat z innej perspektywy. Mogę zobaczyć coś, czego wcześniej nawet nie miałem okazji dostrzec, ponieważ przysłaniały to inne „smaki” mego życia. Wystarczy mały brak czegoś, czyli „post”, aby „posmakować” czegoś nowego. Myślę, że Wielki Post do dobry czas na smakowanie naszej wiary i to pod różnymi aspektami.
[…]

Za kilka dni, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół zaprosi nas do spojrzenia na Jezusa toczącego duchową walkę z diabłem. Co nam mówi ten obraz? Uświadamia nam podstawowy fakt, że w świecie i w życiu każdego pojedynczego człowieka trwa duchowe zmaganie. Skoro diabeł rzucił się na samego Syna Bożego, czy może nas dziwić, że będzie atakował również każdego ochrzczonego?

[…] Każdy z nas jest kuszony i musi stoczyć swoją bitwę z szatanem. Jezus zwycięża diabła. […]
Wpatrując się w Jezusa, musimy naśladować Jego styl. Czyli konkretnie co? Zero dyskusji z diabłem, krótka piłka, idź precz, i dlatego też post, modlitwa i jałmużna.

Dostajemy w nasze ręce dar „Wielkiego Postu” – co z nim zrobimy? Życzmy sobie, aby to był zwycięski „Wielki Post” mego życia.

o. Jacek Zdrzałek CSsR

(w całość tekst dostępny jest na:)

http://www.slowo.redemptor.pl/pl/15897/12495/sroda-popielcowa.html

Photos from Redemptorystowski Portal Kaznodziejski's post 25/02/2022

VIII niedziela zwykła

Niedziela, 27 lutego 2022 roku, VIII tydzień zwykły, Rok C, II

Dziś w Ewangelii słyszymy mocne słowa Jezusa: Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. Jezus posługuje się obrazem belki i drzazgi, aby ukazać negatywną postawę życia, które ma dwa różne standardy. […]

W Ewangelii Jezus swoją metaforę ukazuje w relacji nauczyciel-uczeń. Ten pierwszy nazywa drugiego bratem. Choć samo słowo brat w swoim znaczeniu jest pozytywne, to tutaj wprowadza pewien nieład. Nauczyciel powinien być dla ucznia mistrzem – osobą, która nie stoi na równi z uczniem, ale go przewyższa. Nie jest to jednak wyższość dla pokazania pogardy. Ta wyższość ma uczyć i podciągać w zdolnościach i cnotach. Aby to było możliwe, nauczyciel, jeśli chce być dobrym nauczycielem, najpierw musi wyrzucić belkę ze swego oka. Zatem sam musi być przemieniony na lepsze. Nie da się być wzorem dla kogoś, jeśli samemu nie pracuje się nad swoimi wadami i słabościami.

Brytyjski konserwatywny pisarz i dziennikarz Paul Johnson w swojej książce „Intelektualiści” pisze, że Karol Marks przejęty był losem wszystkich robotników świata. Tymczasem nigdy nie zapłacił ani grosza służącej. Kiedy zaszła z nim w ciążę, zaprzeczał, że jest ojcem dziecka, zaś ona musiała oddać dziecko obcej rodzinie. Marks nie chciał poznać swojego syna, który odwiedzając matkę, musiał wchodzić schodami dla służby i spotykać się z nią w kuchni.

Tylko wtedy upomnienie brata może być prawdziwe, gdy sam nauczyciel widzi błędy w swoim życiu i chce je naprawiać. Fałszywy nauczyciel nie potrafi stanąć w prawdzie. Nosi na sobie maskę obłudnej doskonałości. […]

Dziś Ewangelia stawia przed nami trudne zadanie. Tym zadaniem jest umiejętność upominania drugiego człowieka. Dla niektórych ludzi nie stanowi to żadnego problemu, bo potrafią bez mrugnięcia okiem wytknąć komuś jego błędy. Dla większości jednak z nas upominanie innych jest niełatwym zadaniem. W chrześcijańskim upomnieniu potrzebna jest świadomość swoich słabości. Bez pokory nie da się prawdziwie upominać drugiego człowieka. […]

Jan Paweł II jeszcze jako arcybiskup w Krakowie w szczególny sposób dyscyplinował kapłanów. Kiedyś jeden z wikariuszy popełnił poważne wykroczenie. Kardynał Wojtyła w stanowczych słowach wypowiedział się o powadze jego winy i surowo skarcił. Po czym zaprowadził go do kaplicy i powiedział: Czy zechciałby ksiądz teraz wysłuchać mojej spowiedzi?
[…]

o. Łukasz Baran CSsR

(w całość tekst dostępny jest na:)

http://www.slowo.redemptor.pl/pl/15897/12471/viii-niedziela-zwykla.html

Photos from Redemptorystowski Portal Kaznodziejski's post 21/02/2022

Katedry świętego Piotra Apostoła – święto
Wtorek, 22 lutego 2022 roku, VII tydzień zwykły, Rok C, II

Photos from Redemptorystowski Portal Kaznodziejski's post 21/02/2022

Katedry świętego Piotra Apostoła – święto
Wtorek, 22 lutego 2022 roku, VII tydzień zwykły, Rok C, II

Photos from Redemptorystowski Portal Kaznodziejski's post 21/02/2022

Katedry świętego Piotra Apostoła – święto

Wtorek, 22 lutego 2022 roku, VII tydzień zwykły, Rok C, II

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam słowa, które wypowiedział Jezus w Cezarei Filipowej, a które stały się obietnicą prymatu w Kościele daną Piotrowi i jego następcom: Ty jesteś Piotr, Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

W święto Katedry Świętego Piotra wyrażamy w całym Kościele naszą wdzięczność wobec Boga za misję, którą powierzył Piotrowi i jego następcom na Stolicy Piotrowej. Już ojcowie Kościoła utożsamiali słowo „katedra” z symbolem władzy biskupiej, szczególnie rzymskiej stolicy św. Piotra, jako władzy nauczania i kierowania. […]

Dzisiejsze święto kieruje naszą uwagę na osobę apostoła Piotra, któremu Jezus Chrystusa kazał paść całą swoją owczarnię. To sam Piotr pierwszy wyznał najbardziej fundamentalną prawdę w słowach: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. […]

Wpatrując się w św. Piotra, który odegrał niezwykłą rolę w formowaniu się Kościoła, możemy w jego osobie dostrzec odbicie wszystkich chrześcijan, a więc zarówno wierzących jak i wątpiących, silnych i słabych, miłujących i zdradzających. Jezus słabego człowieka, jakim był niewątpliwie Piotr, nazywa Skałą. Apostoł stał się opoką nie w oparciu o swoje cechy charakteru czy swoje zdolności, ale poprzez oparcie w samym Bogu. […]

Święto Katedry Świętego Piotra przypomina nam, że to Bóg jest gwarantem istnienia Kościoła. Piotr jest słaby i przekonuje się, że został wybrany pomimo słabości, aby okazało się, że Kościół to dzieło Boże i że żadne siły go nie przemogą, i że to do Boga należy ostatnie słowo, które jest ponad ludzką słabością i grzechem.

[…]

W dzisiejszej kolekcie mszalnej słyszymy o Bogu, który zbudował Kościół na wierze Piotra Apostoła. Słyszymy także prośbę, „aby wśród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona”. Stanie się tak z pewnością, jeśli dzisiejsze święto uczynimy wezwaniem całego Kościoła do jedności i do wzmocnienia w wierze, zaczynając od samych siebie i budując na skale, na której warto wszystko oprzeć.

o. Łukasz Drożak CSsR

(w całość tekst dostępny jest na:)
http://www.slowo.redemptor.pl/pl/15897/12534/katedry-swietego-piotra-apostola-%E2%80%93-swieto.html

Photos from Redemptorystowski Portal Kaznodziejski's post 19/02/2022

VII niedziela zwykła
Niedziela, 20 lutego 2020 roku, VII tydzień zwykły, Rok C, II

Photos from Redemptorystowski Portal Kaznodziejski's post 18/02/2022

VII niedziela zwykła

Niedziela, 20 lutego 2020 roku, VII tydzień zwykły, Rok C, II

Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają (Łk 6, 27-28).

Wiele na kartach Pisma Świętego zostało powiedziane na temat miłości. Są to teksty ukazujące nam miłość Boga do człowieka, ale również takie, które mają pomóc człowiekowi naprawdę miłować, naprawdę kochać i Boga, i bliźniego. I dzisiejszej niedzieli słyszymy bardzo trudny tekst dotykający zagadnienia miłości nieprzyjaciół.

Co kryje się za tym stwierdzeniem: miłość nieprzyjaciół?

Bardzo łatwo jest nam miłować osoby względem nas życzliwe, takie, z którymi dobrze się dogadujemy, osoby, w których towarzystwie czujemy się bezpiecznie. O wiele trudniej nam miłować tych, którzy nie są dla nas zbyt życzliwi, z którymi jesteśmy skłóceni, którzy – mówiąc językiem dzisiejszej Ewangelii – są naszymi nieprzyjaciółmi.

W dzisiejszych czasach widzimy niejednokrotnie i sami tego doświadczamy, jak ludzie, którzy pracują ze sobą, nieraz spotykają się tylko dlatego, że muszą, a w głębi duszy oczy by sobie wydłubali. Włączając telewizję i natrafiając na programy informacyjne czy też takie o tematyce politycznej, sami możemy dostrzec, jak jeden drugiego obraża, wyśmiewa, jak stara się uczynić drugiego mniej wartościowym człowiekiem.

Ale nie potrzeba nam szukać aż tak daleko. Ile konfliktów i podziałów w naszych rodzinach… I tu możemy spotkać osoby, które ze sobą nie rozmawiają, mało tego nie mogą na siebie patrzeć, unikając siebie nawzajem czasem przez wiele lat.

I właśnie dla nas rozbitych wieloma trudnościami w miłowaniu drugiego człowieka jest dzisiejsza Ewangelia. Jezus Chrystus chce, by faktycznie te wskazówki, które nam dzisiaj daje, pomagały nam jeszcze lepiej miłować. Chce każdemu z nas powiedzieć, abyśmy czynili innym tak, jak byśmy sami chcieli, by i oni nam czynili. Dlatego kieruje do nas zachętę: Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając (Łk 6, 35). Módlcie się za tych, którzy was oczerniają (Łk 6, 28). I daje nam obietnicę: A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego (Łk 6, 35).

Ktoś może powiedzieć: łatwo się mówi, trudniej to wcielić w życie. Jak kogoś kochać, jak kogoś szanować, jak z kimś żyć, skoro on taką krzywdę mi wyrządził?

To prawda, ale musimy sobie uświadomić, że prawdziwa miłość nieprzyjaciół połączona z przebaczeniem tak naprawdę dla mnie przynosi korzyści. To mi przynosi prawdziwe szczęście. To mi przynosi prawdziwą wolność. I tak jak wielokrotnie w naszym życiu przebacza nam Pan Bóg, nie nudząc się naszymi odejściami, nieraz obojętnością wobec Niego, tak samo i my powinniśmy – ze względu na miłość Pana Boga – przebaczać i miłować naszych nieprzyjaciół.

Święty Augustyn w swoich „Wyznaniach” pisze tak: „Szczęśliwy jest człowiek, który kocha Ciebie, a przyjaciela w Tobie, nieprzyjaciela zaś ze względu na Ciebie. Tylko taki człowiek bowiem niczego, co jest mu drogie, nie traci, bo wszyscy są mu drodzy w Tym, którego utracić nie można”.

Natomiast niemiecki filozof Arthur Schopenhauer w dziele „O podstawie moralności”, człowieka przebaczającego nieprzyjaciołom nazywa wspaniałomyślnym. Pisze: „Człowiek wspaniałomyślny, który przebacza nieprzyjaciołom i za złe dobrem płaci, człowiek taki jest wzniosły i zasługuje na największą pochwałę: poznał on bowiem swoją własną istotę nawet tam, gdzie ta istota stanowczo się go wyparła”.

Prośmy w tę dzisiejszą niedzielę, abyśmy umieli każdego dnia czynić choć jeden mały krok w miłowaniu każdego człowieka, a szczególnie naszych nieprzyjaciół.

o. Rafał Nowak CSsR

http://www.slowo.redemptor.pl/pl/15897/12474/vii-niedziela-zwykla.html

Photos from Redemptorystowski Portal Kaznodziejski's post 11/02/2022

Świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa – patronów Europy – święto

Poniedziałek, 14 lutego 2022 roku, VI tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus rozesłał dodatkowo ponad siedemdziesięciu swoich uczniów, by Jego Ewangelia była głoszona i dotarła do jak najszerszej rzeszy odbiorców, którzy przyjmując wiarę w Niego, będą mogli doświadczyć radości ze zbawienia, jakie Bóg pragnie ofiarować każdemu człowiekowi. Sam Jezus dostrzegł brak robotników na „roli ludzkich serc”, pomimo wielkiego żniwa. To żniwo symbolizuje m.in. ludzi spragnionych Ewangelii i gotowych na jej przyjęcie oraz wyczekujących przykładu żywej wiary od autentycznych świadków.

Posłanie uczniów przez Jezusa nie wiąże się z komfortem, lecz ryzykiem: Posyłam was jak owce między wilki. […]

Przybliżyło się do was królestwo Boże. Jezus pragnie, by Jego uczniowie byli zwiastunami zbliżającego się królestwa Bożego, które obecne jest tu i teraz, gdy człowiek przyjmuje w głębi duszy i serca wiarę w Jezusa Chrystusa.

Dzisiejsi patronowie św. Cyryl i św. Metody, wiernie i wytrwale wypełniali nakaz oraz zaproszenie Jezusa do głoszenia Ewangelii, które rozeznali w sercu, dzięki czemu kolejne narody (w tym część Słowian), poprzez ich posługę przyjęły wiarę w Chrystusa Odkupiciela. Także my jesteśmy zaproszeni do głoszenia Ewangelii – zwłaszcza tam, gdzie inni nie są w stanie dotrzeć – do środowisk czy pojedynczych osób, żyjących na peryferiach naszych „lokalnych czy rodzinnych światów”. […]

W apostolstwie dzisiejszych patronów godne pochwały i naśladowania jest to, że starali się nieustannie dostosowywać środki i metody głoszenia Ewangelii do miejsca, czasu, kultury i języka ludzi, którym przyszło im posługiwać. Wszystkie swojej talenty zaangażowali w głoszenie Ewangelii. […]

Święci Cyryl i Metody jako patronowie Europy zapraszają wszystkie narody europejskie – w tym również nas Polaków – do duchowego przebudzenia, do odkrycia na nowo piękna wiary i swoich chrześcijańskich korzeni, do szacunku dla historii, tradycji oraz kultury nacechowanych tak mocno chrześcijańskimi wartościami. […]

o. Łukasz Listopad CSsR

(w całość tekst dostępny jest na:)

http://www.slowo.redemptor.pl/pl/15897/12484/swietych-cyryla-mnicha-i-metodego-biskupa-%E2%80%93-patronow-europy-%E2%80%93-swieto.html

Videos (show all)