Hỗ trợ học trực tuyến

Hỗ trợ học trực tuyến

Chúng tôi mong muốn được đồng hành trong quá trình đi đến thành công của các bạn học viên.

Operating as usual

28/01/2024

EHOU: Mở môn học tháng 01/2024
Hiện tại trường đã mở các môn theo lịch học:
- Thời gian bắt đầu: 28/01/2024
- Hạn làm bài LT01,02 + KTGK01: 15/03/2024
- Hạn làm bài LT03,04 + KTGK02: 01/04/2024
- Thời gian kết thúc: 01/04/2024
Các vấn đề cần lưu tâm:
1. Hãy kiểm tra lại danh sách mở môn theo lịch trình học của bạn để xem đã mở môn đủ hay chưa. Nếu chưa đủ hoặc chưa có môn nào được mở thì hãy liên hệ ngay với giáo viên hướng dẫn để được giải đáp sớm (nhiều bạn chưa đóng tiền học cũng sẽ chưa được mở môn).
2. Chú ý tới hạn làm các bài trắc nghiệm chuyên cần, các bài tự luận giữa kỳ, các bài tập nhóm có trong môn học.
3. Chú ý một số môn bị lỗi không nhìn thấy bài kiểm tra trắc nghiệm giữa kỳ 02 tại bảng điểm tổng hợp, thì các bạn có thể xem thêm ở Tuần 7.

02/01/2024

EHOU: Sắp hết hạn làm bài lúc 17h 02/01/2024
Xin chú ý hạn cho các bài luyện tập 01, 02 + kiểm tra giữa kỳ 01 cho các môn mở ngày 03/12/2023 !!!
1. xin hãy xem lại các môn được mở ngày 03/112/2023, các bài luyện tập 01,02 + kiểm tra giữa kỳ 01 có thể sẽ hết hạn vào lúc 17h ngày hôm nay 02/01/2024. (các ngành khác có thể vào ngày 05/01 vs 09/01, 12/01, 28/01)
2. các bài tự luận cá nhân thay thế bài kiểm tra giữa kỳ 01 cũng sẽ hết hạn lần 1 như các bài luyện tập 01,02
p/s: nếu bạn kiểm tra thấy có bài hết hạn trong ngày hôm nay, hãy mau chóng hoàn thành nó để tránh bị mất điểm chuyên cần.

04/12/2023

EHOU: Mở môn học tháng 12/2023
Hiện tại trường đã mở các môn theo lịch học:
- Thời gian bắt đầu: 03/12/2023
- Hạn làm bài LT01,02 + KTGK01: 05/01/2024
- Hạn làm bài LT03,04 + KTGK02: 19/01/2024
- Thời gian kết thúc: 22/01/2024
Các vấn đề cần lưu tâm:
1. Hãy kiểm tra lại danh sách mở môn theo lịch trình học của bạn để xem đã mở môn đủ hay chưa. Nếu chưa đủ hoặc chưa có môn nào được mở thì hãy liên hệ ngay với giáo viên hướng dẫn để được giải đáp sớm (nhiều bạn chưa đóng tiền học cũng sẽ chưa được mở môn).
2. Chú ý tới hạn làm các bài trắc nghiệm chuyên cần, các bài tự luận giữa kỳ, các bài tập nhóm có trong môn học.
3. Chú ý một số môn bị lỗi không nhìn thấy bài kiểm tra trắc nghiệm giữa kỳ 02 tại bảng điểm tổng hợp, thì các bạn có thể xem thêm ở Tuần 7.

07/11/2023

EHOU: Sắp hết hạn làm bài lúc 17h 07/11/2023
Xin chú ý hạn cho các bài luyện tập 01, 02 + kiểm tra giữa kỳ 01 cho các môn mở ngày 08/10/2023 !!!
1. xin hãy xem lại các môn được mở ngày 08/10/2023, các bài luyện tập 01,02 + kiểm tra giữa kỳ 01 có thể sẽ hết hạn vào lúc 17h ngày hôm nay 07/11/2023. (các ngành khác có thể vào ngày 10/11 vs 14/11)
2. các bài tự luận cá nhân thay thế bài kiểm tra giữa kỳ 01 cũng sẽ hết hạn lần 1 như các bài luyện tập 01,02
p/s: nếu bạn kiểm tra thấy có bài hết hạn trong ngày hôm nay, hãy mau chóng hoàn thành nó để tránh bị mất điểm chuyên cần.

09/10/2023

EHOU: Mở môn học tháng 10/2023
Hiện tại trường đã mở các môn theo lịch học:
- Thời gian bắt đầu: 08/10/2023
- Hạn làm bài LT01,02 + KTGK01: 10/11/2023
- Hạn làm bài LT03,04 + KTGK02: 24/11/2023
- Thời gian kết thúc: 04/12/2023
Các vấn đề cần lưu tâm:
1. Hãy kiểm tra lại danh sách mở môn theo lịch trình học của bạn để xem đã mở môn đủ hay chưa. Nếu chưa đủ hoặc chưa có môn nào được mở thì hãy liên hệ ngay với giáo viên hướng dẫn để được giải đáp sớm (nhiều bạn chưa đóng tiền học cũng sẽ chưa được mở môn).
2. Chú ý tới hạn làm các bài trắc nghiệm chuyên cần, các bài tự luận giữa kỳ, các bài tập nhóm có trong môn học.
3. Chú ý một số môn bị lỗi không nhìn thấy bài kiểm tra trắc nghiệm giữa kỳ 02 tại bảng điểm tổng hợp, thì các bạn có thể xem thêm ở Tuần 7.

12/09/2023

EHOU: Sắp hết hạn làm bài lúc 17h 12/09/2023
Xin chú ý hạn cho các bài luyện tập 01, 02 + kiểm tra giữa kỳ 01 cho các môn mở ngày 13/08/2023 !!!
1. xin hãy xem lại các môn được mở ngày 3/08/2023, các bài luyện tập 01,02 + kiểm tra giữa kỳ 01 có thể sẽ hết hạn vào lúc 17h ngày hôm nay 12/09/2023.
2. các bài tự luận cá nhân thay thế bài kiểm tra giữa kỳ 01 cũng sẽ hết hạn lần 1 như các bài luyện tập 01,02
p/s: nếu bạn kiểm tra thấy có bài hết hạn trong ngày hôm nay, hãy mau chóng hoàn thành nó để tránh bị mất điểm chuyên cần.

14/08/2023

EHOU: Mở môn học tháng 08/2023
Hiện tại trường đã mở các môn theo lịch học:
- Thời gian bắt đầu: 13/08/2023
- Hạn làm bài LT01,02 + KTGK01: 15/09/2023
- Hạn làm bài LT03,04 + KTGK02: 29/09/2023
- Thời gian kết thúc: 08/10/2023
Các vấn đề cần lưu tâm:
1. Hãy kiểm tra lại danh sách mở môn theo lịch trình học của bạn để xem đã mở môn đủ hay chưa. Nếu chưa đủ hoặc chưa có môn nào được mở thì hãy liên hệ ngay với giáo viên hướng dẫn để được giải đáp sớm (nhiều bạn chưa đóng tiền học cũng sẽ chưa được mở môn).
2. Chú ý tới hạn làm các bài trắc nghiệm chuyên cần, các bài tự luận giữa kỳ, các bài tập nhóm có trong môn học.
3. Chú ý một số môn bị lỗi không nhìn thấy bài kiểm tra trắc nghiệm giữa kỳ 02 tại bảng điểm tổng hợp, thì các bạn có thể xem thêm ở Tuần 7.

21/07/2023

EHOU: Sắp hết hạn làm bài lúc 17h 21/07/2023
Xin chú ý hạn cho các bài luyện tập 01, 02 + kiểm tra giữa kỳ 01 cho các môn mở ngày 18/06/2023 !!!
1. xin hãy xem lại các môn được mở ngày 18/06/2023, các bài luyện tập 01,02 + kiểm tra giữa kỳ 01 có thể sẽ hết hạn vào lúc 17h ngày hôm nay 21/07/2023.
2. các bài tự luận cá nhân thay thế bài kiểm tra giữa kỳ 01 cũng sẽ hết hạn lần 1 như các bài luyện tập 01,02
p/s: nếu bạn kiểm tra thấy có bài hết hạn trong ngày hôm nay, hãy mau chóng hoàn thành nó để tránh bị mất điểm chuyên cần.

21/06/2023

EHOU: Mở môn học tháng 06/2023
Hiện tại trường đã mở các môn theo lịch học:
- Thời gian bắt đầu: 18/06/2023
- Hạn làm bài LT01,02 + KTGK01: 21/07/2023
- Hạn làm bài LT03,04 + KTGK02: 04/08/2023
- Thời gian kết thúc: 07/08/2023
Các vấn đề cần lưu tâm:
1. Hãy kiểm tra lại danh sách mở môn theo lịch trình học của bạn để xem đã mở môn đủ hay chưa. Nếu chưa đủ hoặc chưa có môn nào được mở thì hãy liên hệ ngay với giáo viên hướng dẫn để được giải đáp sớm (nhiều bạn chưa đóng tiền học cũng sẽ chưa được mở môn).
2. Chú ý tới hạn làm các bài trắc nghiệm chuyên cần, các bài tự luận giữa kỳ, các bài tập nhóm có trong môn học.
3. Chú ý một số môn bị lỗi không nhìn thấy bài kiểm tra trắc nghiệm giữa kỳ 02 tại bảng điểm tổng hợp, thì các bạn có thể xem thêm ở Tuần 7.

26/05/2023

EHOU: Sắp hết hạn làm bài lúc 17h 26/05/2023
Xin chú ý hạn cho các bài luyện tập 01, 02 + kiểm tra giữa kỳ 01 cho các môn mở ngày 23/04/2023 !!!
1. xin hãy xem lại các môn được mở ngày 23/04/2023, các bài luyện tập 01,02 + kiểm tra giữa kỳ 01 có thể sẽ hết hạn vào lúc 17h ngày hôm nay 26/05/2023.
2. các bài tự luận cá nhân thay thế bài kiểm tra giữa kỳ 01 cũng sẽ hết hạn lần 1 như các bài luyện tập 01,02
p/s: nếu bạn kiểm tra thấy có bài hết hạn trong ngày hôm nay, hãy mau chóng hoàn thành nó để tránh bị mất điểm chuyên cần.

24/04/2023

EHOU: Mở môn học tháng 04/2023
Hiện tại trường đã mở các môn theo lịch học:
- Thời gian bắt đầu: 26/04/2023
- Hạn làm bài LT01,02 + KTGK01: 26/05/2023
- Hạn làm bài LT03,04 + KTGK02: 09/06/2023
- Thời gian kết thúc: 12/06/2023
Các vấn đề cần lưu tâm:
1. Hãy kiểm tra lại danh sách mở môn theo lịch trình học của bạn để xem đã mở môn đủ hay chưa. Nếu chưa đủ hoặc chưa có môn nào được mở thì hãy liên hệ ngay với giáo viên hướng dẫn để được giải đáp sớm (nhiều bạn chưa đóng tiền học cũng sẽ chưa được mở môn).
2. Chú ý tới hạn làm các bài trắc nghiệm chuyên cần, các bài tự luận giữa kỳ, các bài tập nhóm có trong môn học.
3. Chú ý một số môn bị lỗi không nhìn thấy bài kiểm tra trắc nghiệm giữa kỳ 02 tại bảng điểm tổng hợp, thì các bạn có thể xem thêm ở Tuần 7.

31/03/2023

EHOU: Sắp hết hạn làm bài lúc 17h 31/03/2023
Xin chú ý hạn cho các bài luyện tập 01, 02 + kiểm tra giữa kỳ 01 cho các môn mở ngày 26/02/2023 !!!
1. xin hãy xem lại các môn được mở ngày 26/02/2023, các bài luyện tập 01,02 + kiểm tra giữa kỳ 01 có thể sẽ hết hạn vào lúc 17h ngày hôm nay 31/03/2023.
2. các bài tự luận cá nhân thay thế bài kiểm tra giữa kỳ 01 cũng sẽ hết hạn lần 1 như các bài luyện tập 01,02
p/s: nếu bạn kiểm tra thấy có bài hết hạn trong ngày hôm nay, hãy mau chóng hoàn thành nó để tránh bị mất điểm chuyên cần.

27/02/2023

EHOU: Mở môn học tháng 02/2023
Hiện tại trường đã mở các môn theo lịch học:
- Thời gian bắt đầu: 26/02/2023
- Thời gian kết thúc: 23/04/2023
Các vấn đề cần lưu tâm:
1. Hãy kiểm tra lại danh sách mở môn theo lịch trình học của bạn để xem đã mở môn đủ hay chưa. Nếu chưa đủ hoặc chưa có môn nào được mở thì hãy liên hệ ngay với giáo viên hướng dẫn để được giải đáp sớm (nhiều bạn chưa đóng tiền học cũng sẽ chưa được mở môn).
2. Chú ý tới hạn làm các bài trắc nghiệm chuyên cần, các bài tự luận giữa kỳ, các bài tập nhóm có trong môn học.
3. Chú ý một số môn bị lỗi không nhìn thấy bài kiểm tra trắc nghiệm giữa kỳ 02 tại bảng điểm tổng hợp, thì các bạn có thể xem thêm ở Tuần 7.

13/01/2023

EHOU: Sắp hết hạn làm bài lúc 17h 13/01/2023
Xin chú ý hạn cho các bài luyện tập 01, 02 + kiểm tra giữa kỳ 01 cho các môn mở ngày 04/12/2022 !!!
1. xin hãy xem lại các môn được mở ngày 04/12/2022, các bài luyện tập 01,02 + kiểm tra giữa kỳ 01 có thể sẽ hết hạn vào lúc 17h ngày hôm nay 13/01/2023.
2. các bài tự luận cá nhân/bài tập nhóm thay thế bài kiểm tra giữa kỳ 01 cũng sẽ hết hạn lần 1 như các bài luyện tập 01,02
p/s: nếu bạn kiểm tra thấy có bài hết hạn trong ngày hôm nay, hãy mau chóng hoàn thành nó để tránh bị mất điểm chuyên cần.
!!! Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ !!!

15/12/2022

EHOU: Mở môn học tháng 12/2022
Hiện tại trường đã mở các môn theo lịch học:
- Thời gian bắt đầu: 11/12/2022
- Thời gian kết thúc: 13/02/2022
Các vấn đề cần lưu tâm:
1. Hãy kiểm tra lại danh sách mở môn theo lịch trình học của bạn để xem đã mở môn đủ hay chưa. Nếu chưa đủ hoặc chưa có môn nào được mở thì hãy liên hệ ngay với giáo viên hướng dẫn để được giải đáp sớm (nhiều bạn chưa đóng tiền học cũng sẽ chưa được mở môn).
2. Chú ý tới hạn làm các bài trắc nghiệm chuyên cần, các bài tự luận giữa kỳ, các bài tập nhóm có trong môn học.
3. Chú ý một số môn bị lỗi không nhìn thấy bài kiểm tra trắc nghiệm giữa kỳ 02 tại bảng điểm tổng hợp, thì các bạn có thể xem thêm ở Tuần 7.
4. Tại lần mở môn này một số bạn đã có môn Thực tập nghề nghiệp (có thể hiểu đây là Luận văn tốt nghiệp khóa học), xin hãy đọc hết nội dung hướng dẫn có trong môn học để nắm được các mốc yêu cầu của môn. Nếu bạn để lỡ một mốc nào đó trong môn này, bạn sẽ phải học lại => hãy chú ý thật kĩ điều đó

18/11/2022

EHOU: Sắp hết hạn làm bài lúc 17h 18/11/2022
Xin chú ý hạn cho các bài luyện tập 01, 02 + kiểm tra giữa kỳ 01 cho các môn mở ngày 16/10/2022 !!!
1. xin hãy xem lại các môn được mở ngày 16/10/2022, các bài luyện tập 01,02 + kiểm tra giữa kỳ 01 có thể sẽ hết hạn vào lúc 17h ngày hôm nay 18/11/2022.
2. hạn muộn nhất với các bài luyện tập 01,02 + kiểm tra giữa kỳ cho tất cả các môn sẽ vào ngày 25/11/2022 (tùy môn)
3. các bài tự luận cá nhân thay thế bài kiểm tra giữa kỳ 01 cũng sẽ hết hạn lần 1 như các bài luyện tập 01,02
p/s: nếu bạn kiểm tra thấy có bài hết hạn trong ngày hôm nay, hãy mau chóng hoàn thành nó để tránh bị mất điểm chuyên cần.

Photos from Hỗ trợ học trực tuyến's post 01/11/2022

EHOU - Chú ý bài tập lớn: thời gian làm bài 01/11 - 10/11/2022
Hiện tại đã có danh sách bài tập lớn được đưa vào chương trình học của một số bạn. Lưu ý như sau:
1. Hãy kiểm tra email thông báo từ EHOU rằng tk học của bạn đang có môn học cần làm bài tập lớn, hoặc xem trong trang elearning để nắm được lịch làm bài.
2. Bài tập lớn là một phần của môn thi online (ehou có 2 hình thức thi là tập trung và online). Tùy thuộc vào yêu cầu của môn học mà phần thi online có thể có thi vấn đáp hoặc không có vấn đáp. Làm bài dạng cá nhân hoặc làm theo nhóm (nếu làm theo nhóm hãy tìm kiếm nhóm mà bạn được phân vào danh sách)
3. Bài tập lớn - Nhập môn Internet và E-learning - EG38.BTL yêu cầu bạn phải quay video thuyết trình cùng với slider (powerpoint). Dó đó nếu bạn có môn này xin hãy chú ý yêu cầu nộp bài là file video.
4. Các bài tập lớn đều có khoảng 10 ngày để hoàn thành.
Chúc các bạn làm bài thật tốt.

Photos from Hỗ trợ học trực tuyến's post 17/10/2022

EHOU: Hiện các bạn đang theo học xin chú ý
Hiện tại trường đã mở các môn theo lịch học:
- Thời gian bắt đầu: 16/10/2022
- Thời gian kết thúc: 11/12/2022
Các vấn đề cần lưu tâm:
1. Hãy kiểm tra lại danh sách mở môn theo lịch trình học của bạn để xem đã mở môn đủ hay chưa. Nếu chưa đủ hoặc chưa có môn nào được mở thì hãy liên hệ ngay với giáo viên hướng dẫn để được giải đáp sớm (nhiều bạn chưa đóng tiền học cũng sẽ chưa được mở môn).
2. Chú ý tới hạn làm các bài trắc nghiệm chuyên cần, các bài tự luận giữa kỳ, các bài tập nhóm có trong môn học.
3. Các môn có lịch thi online đều có thời hạn khoảng 10 ngày để làm, vậy nên hãy ghi nhớ điều đó nếu bạn đang có môn thi online.
4. Một số môn mọi người báo cho ad biết đang bị lỗi về số lượng bài chuyên cần (thường có 6 bài chuyên cần, thì môn bị lỗi đó có tận 12 bài chuyên cần), vì vậy bạn hãy kiểm tra thật kĩ xem các môn có bị lỗi hay ko để báo lại giáo viên hướng dẫn để khắc phục.
5. Tại lần mở môn này một số bạn đã có môn Thực tập nghề nghiệp (có thể hiểu đây là Luận văn tốt nghiệp khóa học), xin hãy đọc hết nội dung hướng dẫn có trong môn học để nắm được các mốc yêu cầu của môn. Nếu bạn để lỡ một mốc nào đó trong môn này, bạn sẽ phải học lại => hãy chú ý thật kĩ điều đó

04/10/2022

EHOU - Chú ý: có sự thay đổi trong môn học
- Môn học: Kế toán quản trị - EG33
- Thời gian mở môn: 21/08/2022 - 10/10/2022
Tại thời điểm trước đó môn EG33 này có bài tự luận giữa kỳ THAY THẾ cho 2 bài kiểm tra trắc nghiệm giữa kỳ, nhưng hiện tại thì EHOU đã thêm một bài kiểm tra trắc nghiệm giữa kỳ vào, hạn làm bài kiểm tra này tới 16/10. Do đó nếu bạn đang có môn này thì hãy nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra trắc nghiệm này nhé (mỗi bài kiểm tra trắc nghiệm giữa kỳ chiếm 1đ tổng kết môn học).
p/s: Nếu bạn có thêm môn Đề Án Môn Học(của ngành kế toán/quản trị kinh doanh) xin lưu ý rằng môn này bạn cần phải chép tay ra giấy A4 (sau đó chụp hình/scan đóng file pdf nộp lên môn học, bản cứng chép tay gửi về trường hoặc giáo viên hướng dẫn theo đường bưu điện). Hạn nộp bài vào ngày 13/10/2022.

20/09/2022

EHOU: Xin chú ý hạn cho các bài luyện tập 01, 02 + kiểm tra giữa kỳ 01 cho các môn mở ngày 21/08/2022 !!!
1. xin hãy xem lại các môn được mở ngày 21/08/2022, các bài luyện tập 01,02 + kiểm tra giữa kỳ 01 có thể sẽ hết hạn vào lúc 17h ngày hôm nay 20/09/2022.
2. hạn muộn nhất với các bài luyện tập 01,02 + kiểm tra giữa kỳ cho tất cả các môn sẽ vào ngày 23/09/2022
3. các bài tự luận cá nhân thay thế bài kiểm tra giữa kỳ 01 cũng sẽ hết hạn lần 1 như các bài luyện tập 01,02

p/s: nếu bạn kiểm tra thấy có bài hết hạn trong ngày hôm nay, hãy mau chóng hoàn thành nó trong buổi sáng. buổi chiều nhiều khả năng số lượng học viên vô làm bài sẽ tăng kiếm máy chủ quá tải dẫn đến không thể load được bài thi.

22/08/2022

EHOU: Hiện các bạn đang theo học xin chú ý
Hiện tại trường đã mở các môn theo lịch học:
- Thời gian bắt đầu: 21/08/2022
- Thời gian kết thúc: 10/10/2022
Các vấn đề cần lưu tâm:
1. Hãy kiểm tra lại danh sách mở môn theo lịch trình học của bạn để xem đã mở môn đủ hay chưa. Nếu chưa đủ hoặc chưa có môn nào được mở thì hãy liên hệ ngay với giáo viên hướng dẫn để được giải đáp sớm (nhiều bạn chưa đóng tiền học cũng sẽ chưa được mở môn).
2. Chú ý tới hạn làm các bài trắc nghiệm chuyên cần, các bài tự luận giữa kỳ, các bài tập nhóm có trong môn học.
3. Các môn có lịch thi online đều có thời hạn khoảng 10 ngày để làm, vậy nên hãy ghi nhớ điều đó nếu bạn đang có môn thi online.
4. Các bạn đang học LMS2 thì chú ý chuyển sang tài khoản LMS1 để kiểm tra.

21/08/2022

[TVU2] THML-Triết học Mác – Lênin,35 Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi: 1
Chủ nghĩa duy vật đã trải qua mấy hình thức phát triển cơ bản?

1) Bốn
2) Ba
3) Năm
4) Hai
Câu hỏi: 2
Các yếu tố cơ bản tạo thành tồn tại xã hội bao gồm:

1) Phương thức sản xuất vật chất, các yếu tố thuộc về điều kiện tự nhiên – hoàn cảnh địa lý và dân cư
2) Phương thức sản xuất tinh thần, các yếu tố thuộc về điều kiện xã hội và dân cư
3) Phương thức sản xuất tinh thần, các yếu tố thuộc về điều kiện tự nhiên – hoàn cảnh địa lý và dân cư
4) Phương thức sản xuất vật chất, các yếu tố thuộc về điều kiện xã hội và dân cư
Câu hỏi: 3
Chọn câu trả lời đúng theo quan điểm duy vật lịch sử: Trong mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

1) Quan hệ sản xuất là yếu tố thường xuyên biến đổi, phát triển
2) Cả hai là yếu tố thường xuyên biến đổi, phát triển
3) Không có yếu tố nào thường xuyên biến đổi, phát triển
4) Lực lượng sản xuất là yếu tố thường xuyên biến đổi, phát triển
Câu hỏi: 4
Chọn câu trả lời đúng theo định nghĩa của V.I.Lênin về giai cấp: Sự khác biệt cơ bản nhất giữa các giai cấp là địa vị của họ đối với

1) quyền lực chính trị.
2) quyền sở hữu tư liệu sản xuất.
3) quyền lực quản lý kinh tế.
4) quyền lực nhà nước.
Câu hỏi: 5
Khi xuất hiện mâu thuẫn gay gắt giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất thì

1) Lực lượng sản xuất phải tự điều chỉnh cho phù hợp với quan hệ sản xuất
2) Quan hệ sản xuất không thể thay đổi được vì nó được bảo vệ bằng quyền lực nhà nước
3) Quan hệ sản xuất sẽ tự động thay đổi cho phù hợp với lực lượng sản xuất
4) Quan hệ sản xuất được thay đổi thông qua những cuộc cải cách và các cuộc cách mạng xã hội
Câu hỏi: 6
Khi đấu tranh giai cấp đạt tới trình độ đấu tranh chính trị thì vấn đề trung tâm của cuộc đấu tranh đó là gì?

1) Giành chính quyền và quyền lực nhà nước
2) Giành quyền lãnh đạo đất nước
3) Giành quyền lực kinh tế
4) Giành quyền lực chính trị
Câu hỏi: 7
Lựa chọn câu trả lời đúng theo quan điểm duy vật lịch sử: sự tác động của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng là sự tác động

1) Có thể diễn ra theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực
2) Tiêu cực là cơ bản còn đôi khi theo chiều hướng tích cực
3) Luôn diễn ra theo chiều hướng tiêu cực
4) Luôn diễn ra theo chiều hướng tích cực
Câu hỏi: 8
Nguồn gốc sâu xa của sự phân hóa giai cấp là do

1) chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.
2) sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất chủ yếu.
3) sự phát triển của lực lượng sản xuất.
4) quyền tổ chức quản lý sản xuất và phân phối sản phẩm khác nhau.
Câu hỏi: 9
Nhân tố quyết định xu hướng phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là

1) Ý thức của giai cấp nắm quyền lực nhà nước.
2) Quy luật khách quan
3) Điều kiện khách quan và chủ quan của mỗi xã hội
4) Ý chí của nhân dân.
Câu hỏi: 10
Quá trình sản xuất nào làm cho con người không ngừng làm biến đổi tự nhiên, biến đổi xã hội; đồng thời, làm biến đổi bản thân mình?

1) Sản xuất vật chất
2) Sản xuất ra bản thân con người
3) Sản xuất tinh thần.
4) Sản xuất các giá trị văn hóa
Câu hỏi: 11
Quan hệ sản xuất nào giữ địa vị chủ đạo trong cơ sở hạ tầng và là đặc trưng cho chế độ kinh tế của một xã hội nhất định?

1) Quan hệ sản xuất bị trị
2) Quan hệ sản xuất tàn dư
3) Quan hệ sản xuất mới
4) Quan hệ sản xuất thống trị
Câu hỏi: 12
Quan hệ sản xuất bao gồm:

1) Quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất, quan hệ trong tổ chức - quản lý sản xuất và quan hệ trong phân phối kết quả của quá trình sản xuất đó.
2) Quan hệ sở hữu tư nhân đối với tư liệu sản xuất, quan hệ trong tổ chức - quản lý sản xuất và quan hệ trong phân phối kết quả của quá trình sản xuất đó.
3) Quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất, quan hệ trong tổ chức - quản lý sản xuất.
4) Quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất, quan hệ trong phân phối kết quả của quá trình sản xuất đó.
Câu hỏi: 13
Sự biến đổi có tính bước ngoặt và căn bản về chất trong toàn bộ lĩnh vực của đời sống xã hội được gọi là

1) cách mạng xã hội.
2) sự thay đổi chế độ chính trị, xã hội.
3) cải cách xã hội.
4) đảo chính.
Câu hỏi: 14
Sự ra đời và tồn tại của nhà nước là nhằm

1) triệt tiêu mâu thuẫn chính trị mà trước đây không thể điều hòa được.
2) điều hòa mâu thuẫn kinh tế giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân.
3) duy trì trật tự xã hội trong điều kiện mâu thuẫn đối kháng không thể điều hòa được.
4) tranh giành các lợi ích cơ bản của xã hội.
Câu hỏi: 15
Thêm cụm từ thích hợp vào câu sau để hoàn chỉnh định nghĩa vật chất của V.I.Lênin: Vật chất là một .....(1)..... dùng để chỉ .....(2)...... .được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.

1) (1) phạm trù triết học, (2) thực tại khách quan
2) (1) phạm trù, (2) thực tại khách quan
3) (1) vật thể, (2) hoạt động
4) (1) phạm trù triết học, (2) khách quan
Câu hỏi: 16
Theo quan niệm của Triết học Mác – Lênin, nhân tố quan trọng nhất giúp con người tách khỏi thế giới động vật là

1) lao động.
2) hoạt động tư duy.
3) hoạt động sinh sản để duy trì nòi giống.
4) sáng tạo nghệ thuật.
Câu hỏi: 17
Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau: Trình độ phát triển của…… phản ánh trình độ chinh phục giới tự nhiên của con người.

1) lực lượng sản xuất
2) quan hệ sản xuất
3) công cụ sản xuất
4) tư liệu sản xuất
Câu hỏi: 18
Trong triết học Mác- Lênin, khái niệm nào dùng để chỉ “mỗi con người cụ thể sống trong cộng đồng xã hội nhất định và được phân biệt với những con người khác thông qua tính đơn nhất và tính phổ biến của nó”?

1) Nhân cách
2) Cá thể
3) Cái riêng
4) Cá nhân
Câu hỏi: 19
Trong tư liệu sản xuất, yếu tố nào phản ánh rõ nhất trình độ chinh phục giới tự nhiên của con người?

1) Công cụ lao động
2) Tư liệu lao động
3) Đối tượng lao động
4) Các phương tiện vật chất khác như đường sá, xe cộ, bến bãi…
Câu hỏi: 20
Trong kiến trúc thượng tầng của xã hội có giai cấp, yếu tố cơ bản nhất, có tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất tới cơ sở hạ tầng của xã hội

1) Tổ chức chính đảng
2) Tổ chức nhà nước
3) Tổ chức tôn giáo
4) Các tổ chức văn hóa – xã hội
Câu hỏi: 21
Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, sự biến đổi trên một hay một số lĩnh vực của đời sống xã hội được gọi là

1) đảo chính.
2) sự thay đổi chế độ chính trị, xã hội.
3) cách mạng xã hội.
4) cải cách xã hội.
Câu hỏi: 22
Trong Triết học Mác – Lênin, phạm trù nào sau đây dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định?

1) Quan hệ sản xuất
2) Phương thức sản xuất
3) Lực lượng sản xuất
4) Hình thái kinh tế - xã hội
Câu hỏi: 23
Theo quan điểm duy vật lịch sử, chủ thể sáng tạo chân chính ra lịch sử là

1) tầng lớp trí thức trong xã hội.
2) cá nhân kiệt xuất, các vĩ nhân.
3) giai cấp thống trị.
4) quần chúng nhân dân.
Câu hỏi: 24
Theo Triết học Mác – Lênin, để phân biệt các chế độ xã hội trong lịch sử, chúng ta căn cứ vào

1) phương thức sản xuất.
2) lực lượng sản xuất.
3) chính trị, tư tưởng.
4) quan hệ sản xuất đặc trưng.
Câu hỏi: 25
Theo quan điểm duy vật lịch sử, yếu tố cơ bản nhất tạo thành điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội là các yếu tố thuộc về

1) Điều kiện dân cư
2) Phương thức sản xuất ra của cải vật chất
3) Điều kiện tự nhiên
4) Không có yếu tố nào là cơ bản nhất mà tuỳ thuộc các điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau
Câu hỏi: 26
Trong quy luật mâu thuẫn, sự tác động qua lại, bài trừ, phủ định nhau của các mặt đối lập được gọi là

1) sự đấu tranh của các mặt đối lập.
2) sự đồng nhất của các mặt đối lập.
3) sự thống nhất của các mặt đối lập.
4) sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.
Câu hỏi: 27
Trong phép biện chứng duy vật, cụm từ “những mặt, những mối liên hệ… quy định sự tồn tại, vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng” thuộc khái niệm

1) bản chất.
2) nội dung.
3) cái chung.
4) nguyên nhân.
Câu hỏi: 28
V.I.Lênin nói: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan” nhằm khẳng định

1) vật chất vừa tồn tại ngoài ý thức con người vừa phụ thuộc vào ý thức con người.
2) vật chất là cái có sinh có diệt.
3) vật chất phụ thuộc vào ý thức con người.
4) vật chất tồn tại không phụ thuộc vào ý thức con người.
Câu hỏi: 29
Yếu tố nào sau đây là nguồn gốc trực tiếp quyết định sự ra đời và phát triển của ý thức?

1) Thế giới khách quan
2) Bộ óc người
3) Lao động
4) Ngôn ngữ
Câu hỏi: 30
Yếu tố nào quyết định giai cấp trở thành giai cấp thống trị xã hội về mọi mặt?

1) Nắm được quyền sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu
2) Nắm được quyền tổ chức quản lý sản xuất
3) Nắm được quyền chủ động phát triển lực lượng sản xuất
4) Nắm được quyền phân phối của cải
Câu hỏi: 31
Điểm khác biệt căn bản giữa xã hội loài người và xã hội loài vật là ở chỗ: loài vật may lắm chỉ hái lượm trong khi con người lại

1) sản xuất.
2) tư duy.
3) biết sáng tạo.
4) tiến hành lao động.
Câu hỏi: 32
Điền thêm cụm từ để hoàn thiện nhận định sau đây của V.I.Lênin:«Chủ nghĩa Mác đã mở đường cho việc nghiên cứu rộng rãi và toàn diện quá trình phát sinh, phát triển và suy tàn của….»

1) các quá trình kinh tế và chính trị - xã hội.
2) các hình thái kinh tế - xã hội.
3) các sự vật, hiện tượng trong thế giới tự nhiên, xã hội và tư duy.
4) các hệ thống vật chất trong giới tự nhiên.
Câu hỏi: 33
Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được định nghĩa đúng: Nội dung là .... những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật hiện tượng.

1) sự tác động
2) sự kết hợp
3) mối liên hệ của
4) sự tổng hợp tất cả
Câu hỏi: 34
Để chỉ mối liên hệ thống nhất, đấu tranh và chuyển hóa giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự vật, hiện tượng với nhau” là khái niệm nào?

1) Phép biện chứng
2) Các yếu tố
3) Mặt đối lập
4) Mâu thuẫn
Câu hỏi: 35
“Sự phát triển của những hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên” là quan điểm của

1) C.Mác
2) Hồ Chí Minh
3) V.I.Lênin
4) Ph.Ăngghen

20/08/2022

[TVU2] KNGT-Kỹ năng giao tiếp,35 Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi: 1
.....là bạn chỉ giới thiệu một chút về đề tài chứ không hề gợi ý nội dung câu trả lời

1) Câu hỏi gợi mở
2) Câu hỏi trực tiếp
3) Câu hỏi hẹp (Đ)
4) Câu hỏi gián tiếp
Câu hỏi: 2
Chức năng nào sau đây KHÔNG phải là chức năng tâm lý xã hội của giao tiếp?

1) Chức năng cân bằng cảm xúc
2) Chức năng tạo mối quan hệ
3) Chức năng phát triển nhân cách
4) Chức năng phối hợp hành động (Đ)
Câu hỏi: 3
Các loại hình giao tiếp cơ bản được phân loại dựa vào mấy tiêu chuẩn?

1) 4
2) 5
3) 7
4) 6
Câu hỏi: 4
Cửa sổ Johary có bao nhiêu ô

1) 4 ô (Đ)
2) 5 ô
3) 2 ô
4) 3 ô
Câu hỏi: 5
Chức năng tâm lý xã hội của giao tiếp có bao nhiêu chức năng?

1) 6
2) 4
3) 3 (Đ)
4) 5
Câu hỏi: 6
Cặp hình thức nào sau đây KHÔNG phải là hình thức đúng của bắt chước?

1) Bắt chước nội dung và bắt chước hình thức (Đ)
2) Bắt chước nhất thời và bắt chước lâu dài
3) Bắt chước vô thức và bắt chước có ý thức
4) Bắt chước hình thức và bắt chước bản chất
Câu hỏi: 7
Chọn ra nhận định đúng nhất về đặc điểm của luồng thông tin?

1) Thông tin được truyền qua kênh chính thức có tốc độ nhanh hơn được truyền qua kênh không chính thức
2) Thông tin phi chính thức là tất yếu trong tổ chức và có thể loại trừ thông tin phi chính thức
3) Trong những tình huống thông tin bị kiểm duyệt và bị lọc, thông tin chính thức trở nên có sự thuyết phục hơn
4) Đại đa số thông tin theo chiều ngang là thông tin không chính thức (Đ)
Câu hỏi: 8
Chức năng của giao tiếp được chia ra thành mấy nhóm?

1) 3
2) 4
3) 2 (Đ)
4) 1
Câu hỏi: 9
Chọn ra nhận định đúng nhất về hình thức trong giao tiếp?

1) Sự lây lan tâm lý có thể diễn ra theo hai cơ chế: cơ chế dao động cá nhân và cơ chế dao động theo nhóm
2) Sự thuyết phục được xây dựng trên cơ sở tính logic, tính chặt chẽ, xác đáng của các lập luận để làm cho đối tượng hiểu được các lý lẽ và đồng tình với các lý lẽ đó (Đ)
3) Ám thị là tạo ra trạng thái tâm lý chấp nhận một cách gián tiếp và cần phải có sự lập luận, chứng minh và tính logic
4) Ba khía cạnh của hoạt động giao tiếp là: sự lây lan thông tin, truyền đạt và thuyết phục
Câu hỏi: 10
Chọn ra nhận định đúng về nghe thấu cảm?

1) Là quá trình trao đổi thông tin/truyền thông giữa chủ thể giao tiếp
2) Là một hình thức thỏa thuận, một hình thức của phê phán
3) Nghe thấu cảm đơn thuần là hiểu từng lời nói của người khác
4) Bản chất của nghe thấu cảm là sự hiểu biết đầy đủ sâu sắc về một con người, về mặt tình cảm cũng như lý trí (Đ)
Câu hỏi: 11
Có bao nhiêu trở ngại ngăn cản việc lắng nghe có hiệu quả?

1) 8 (Đ)
2) 7
3) 6
4) 5
Câu hỏi: 12
Cách tư duy nào sau đây sẽ luôn giúp bạn thành công hơn trong quá trìnhgiao tiếp?

1) Hãy đơn giản hóa vấn đề
2) Luôn xem mình có thể học được gì từ người khác và mình sẽ giao tiếp nhưthế nào để tốt hơn (Đ)
3) Xem người khác sai gì để mình trách
4) Luôn nhìn người khác với con mắt tích cực
Câu hỏi: 13
Chọn ra nhận định SAI trong các câu sau về kỹ năng báo cáo miệng?

1) Đối với thuyết trình, bạn chủ yếu là giao tiếp một chiều
2) Mục đích của thuyết trình thường là góp vui, thuyết phục và thông tin
3) Thời gian dành cho báo cáo miệng thường là ngắn hơn thuyết trình
4) Báo cáo miệng thường mang tính “công chúng", còn thuyết trình thường mang tính nội bộ (Đ)
Câu hỏi: 14
Có bao nhiêu kỹ năng cần thiết trong lắng nghe thấu cảm?

1) 5
2) 3 (Đ)
3) 4
4) 2
Câu hỏi: 15
Dựa vào thế tâm lý giữa hai bên trong giao tiếp, giao tiếp được chia thành

1) Giao tiếp ở thế mạnh
2) Giao tiếp ở thế cân bằng
3) Giao tiếp ở thế mạnh, giao tiếp ở thế yếu và giao tiếp ở thế cân bằng (Đ)
4) Giao tiếp ở thế yếu
Câu hỏi: 16
Dựa vào tính chất tiếp xúc, ta có thể chia giao tiếp thành

1) Giao tiếp chính thức và giao tiếp không chính thức
2) Giao tiếp trực tiếp và giao tiếp gián tiếp (Đ)
3) Giao tiếp liên nhân cách và giao tiếp xã hội
4) Giao tiếp ở thế mạnh và giao tiếp ở thế yếu
Câu hỏi: 17
Dạng câu hỏi nào sau đây KHÔNG phải là câu hỏi có cấu trúc cao?

1) Câu hỏi hẹp
2) Câu hỏi gợi mở (Đ)
3) Câu hỏi gián tiếp
4) Câu hỏi trực tiếp
Câu hỏi: 18
Giao tiếp chính thức và giao tiếp không chính thức được phân chia dựa vào

1) Hình thức của giao tiếp (Đ)
2) Tính chất tiếp xúc
3) Nội dung tâm lý của giao tiếp
4) Đối tượng hoạt động giao tiếp
Câu hỏi: 19
Kỹ năng cần thiết để lắng nghe thấu cảm là

1) Kỹ năng gợi mở
2) Kỹ năng biểu lộ sự quan tâm
3) Kỹ năng phản ánh
4) Kỹ năng biểu lộ sự quan tâm, kỹ năng gợi mở và kỹ năng phản ánh (Đ)
Câu hỏi: 20
Loại hình giao tiếp nào sau đây không phải là loại hình giao tiếp được phân loại dựa vào nội dung tâm lý của giao tiếp?

1) Giao tiếp nhằm thông báo những thông tin mới
2) Giao tiếp nhằm kích thích, động viên hành động
3) Giao tiếp nhằm thay đổi hệ thống động cơ và giá trị
4) Giao tiếp nhằm kích thích sự sáng tạo (Đ)
Câu hỏi: 21
Muốn việc truyền đạt thông tin có hiệu quả thì người gửi và người nhận phải trả lời những câu hỏi có từ để hỏi nào sau đây?

1) What, why, who, when, which, how
2) What, why, who, when, where, how (Đ)
3) What, why, whose, when, whom, how
4) What, why, who, where, which, how
Câu hỏi: 22
Một bài thuyết trình thường gồm

1) Phần nội dung chính
2) Kết luận
3) Phần mở đầu, phần nội dung chính và kết luận (Đ)
4) Phần mở đầu
Câu hỏi: 23
Nhận định nào sau đây KHÔNG phải là nhận định đúng về loại hình giao tiếp được phân loại dựa vào thái độ và sách lược giao tiếp?

1) Giao tiếp kiểu Thắng – Thắng hoặc Không hợp đồng làm cho đối tác cảm thấy thỏai mái hơn về tâm lý và tự do hơn trong hoạt động của mình
2) Giao tiếp kiểu Thắng – Thua mục đích chủ yếu là cố gắng đè bẹp đối thủ
3) Giao tiếp kiểu Thắng – Thắng thường được áp dụng đối với những người thường nhìn cuộc sống là sự cạnh tranh (Đ)
4) Giao tiếp kiểu Thua – Thắng mục đích là làm hài lòng đối thủ
Câu hỏi: 24
Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG phù hợp để hoàn thiện truyền thông trong tổ chức?

1) Chỉ cần sử dụng một kênh truyền thông (Đ)
2) Tránh sự quá tải thông tin
3) Cần có sự bình đẳng trong thông tin
4) Mô tả công việc rõ ràng
Câu hỏi: 25
Nguyên tắc giao tiếp nào KHÔNG phù hợp trong kinh doanh?

1) Hãy lắng nghe và nói với nhau hết lời
2) Hãy tôn trọng đối tác giao tiếp như tôn trọng chính bản thân mình
3) Hãy kiên nhẫn, biết chờ đợi lẫn nhau
4) Hãy hợp tác và cố gắng giành lợi ích về mình (Đ)
Câu hỏi: 26
Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG phù hợp với nguyên tắc của giao tiếp xã giao?

1) Kết hợp tính truyền thống và tính hiện đại
2) Kết hợp tính khoa học với tính nghệ thuật
3) Kết hợp tính đơn giản và tính phức tạp (Đ)
4) Kết hợp tính dân tộc và tính quốc tế
Câu hỏi: 27
Phương tiện giao tiếp được chia ra thành 2 nhóm chính là

1) Giao tiếp nhóm và giao tiếp xã hội
2) Giao tiếp ở thế mạnh và giao tiếp ở thế yếu
3) Giao tiếp trực tiếp và giao tiếp gián tiếp
4) Giao tiếp ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ (Đ)
Câu hỏi: 28
Thứ tự đúng của các khu vực trong cửa sổ Johary là

1) Khu vực I – khu vực chung, khu vực II – khu vực mù, khu vực 3 – khu vực riêng, khu vực 4 – khu vực không nhận biết (Đ)
2) Khu vực I – khu vực mù, khu vực II – khu vực chung, khu vực 3 – khu vực riêng, khu vực 4 – khu vực không nhận biết
3) Khu vực I – khu vực riêng, khu vực II – khu vực chung, khu vực 3 – khu vực mù, khu vực 4 – khu vực không nhận biết
4) Khu vực I – khu vực riêng, khu vực II – khu vực mù, khu vực 3 – khu vực chung, khu vực 4 – khu vực không nhận biết
Câu hỏi: 29
Trong giao tiếp các cử chỉ thể hiện qua nét mặt, nụ cười, ánh mắt, gật đầu, lắc đầu… là phương tiện giao tiếp

1) Gián tiếp
2) Phi ngôn ngữ (Đ)
3) Trực tiếp
4) Ngôn ngữ
Câu hỏi: 30
Vùng xã giao nào là phạm vi tiếp xúc với những người xa lạ vì mục tiêu công việc?

1) Vùng mật thiết
2) Vùng công cộng (Đ)
3) Vùng xã giao
4) Vùng riêng tư
Câu hỏi: 31
Xét về tốc độ truyền thông và khả năng quản lý thì mạng thông tin nào là tốt nhất?

1) Mạng hình sao (Đ)
2) Mạng lưới vòng tròn
3) Mạng đan chéo
4) Mạng phân nhóm
Câu hỏi: 32
Đặc tính nào sau đây KHÔNG phải là đặc tính của giao tiếp trong kinh doanh?

1) Hoạt động kinh doanh là một hoạt động giao tiếp hết sức đơn giản (Đ)
2) Giao tiếp kinh doanh yêu cầu phải đảm bảo hai bên cùng có lợi
3) Kinh doanh là hoạt động thường có thể gặp những rủi ro
4) Giao tiếp trong kinh doanh vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật
Câu hỏi: 33
…..là quá trình nhận thức đối tượng giao tiếp bằng con đường cảm tính thông qua các giác quan

1) Giải mã
2) Thông điệp
3) Mã hóa
4) Tri giác (Đ)
Câu hỏi: 34
….. là các yếu tố nằm ở người phát, ở việc truyền đạt hay ở người nhận mà chúng cản trở tới việc thông tin

1) Mã hóa
2) Thông điệp
3) Nhiễu (Đ)
4) Giải mã
Câu hỏi: 35
…… là những ý nghĩ đã được mã hóa, được phát đi bằng các kênh truyền thông

1) Thông điệp (Đ)
2) Giao tiếp
3) Giải mã
4) Nhiễu

Want your school to be the top-listed School/college?