മാട്ടനോട് എ.യു.പി സ്കൂൾ

മാട്ടനോട് എ.യു.പി സ്കൂൾ

Education

Operating as usual

24/11/2022
09/11/2022

ഒപ്പന യുപി.. സബ് ജില്ലാതലം രണ്ടാം സ്ഥാനം A ഗ്രേഡ്

09/11/2022

അമയ പാർത്ഥിപ് ..നാടോടി നൃത്തം യു.പിA ഗ്രേഡ്

09/11/2022

വന്ദേമാതരം A ഗ്രേഡ്

09/11/2022

നൈതിക നാടോടി നൃത്തം യു.പിA ഗ്രേഡ്

09/11/2022

അഭിനന്ദനങ്ങൾ..... സബ് ജില്ലാ കലോത്സവം യു പി സംഘനൃത്തം മൂന്നാം സ്ഥാനം

23/10/2022

അഭിമാനം..

Photos from മാട്ടനോട് എ.യു.പി സ്കൂൾ's post 19/03/2022

മാട്ടനോട് എ.യു പി സ്കൂൾ ...
LSS,USS വിജയികളുമൊത്ത്..

27/02/2022
01/06/2021
01/06/2021

പ്രവേശനോത്സവം 2021-22

12/02/2021

വർണ്ണോത്സവത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം പിന്നണി ഗായകൻ ശ്രീജിത്ത് കൃഷ്ണ

06/02/2021

വർണ്ണോത്സവം 2021

23/01/2021

സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ അനുസ്മരണം

Want your school to be the top-listed School/college?

Videos (show all)

പ്രവേശനോത്സവം 2021-22
പ്രവേശനോത്സവം 2021-22
വർണ്ണോത്സവം 2021
സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ അനുസ്മരണം -
സ്കൂൾ കലാമേള 2020-21
ഓസോൺ ദിനം
.
സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷം.. 5.B

Website

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00