HCMUT Database Systems Course

HCMUT Database Systems Course

This page is intended for students who take the Database Systems course at HCMUT

19/12/2019

Thầy đã cập nhật điểm BTL 2. Như vậy lớp mình đã có đủ 2 cột điểm.

Chúc các em thi cuối kỳ tốt và hẹn gặp lại trong môn học khác ;)

13/12/2019

Nhóm 7 đến giờ vẫn chưa nộp soft copy BTL 2, xem như là đã trễ đấy nhé.

Update: nhóm 7 đã nộp report

07/12/2019

Hôm qua học bù sao không có em nào lên lớp hết vậy?

Nhớ tuần sau báo cáo BTL 2 đó nhe.

28/11/2019

Thông báo học bù

Như đã thảo luận trên lớp, lớp mình sẽ có một buổi học bù vào thứ sáu tuần sau 6/12, tiết 3-5, phòng 601H6 (lưu ý: phòng khác phòng bình thường)

27/11/2019

Yêu cầu chi tiết cho bài tập lớn 2

-Mô tả thiết kế logic (có thể sử dụng lại kết quả BTL 1, hoặc chỉnh sửa thêm) và các ràng buộc

-Viết câu lệnh SQL để tạo bảng theo thiết kế logic ở trên, có bao gồm các ràng buộc (khóa chính, khóa ngoại, check, unique, v.v...)

-Viết các câu lệnh SQL để chèn dữ liệu vào bảng (mỗi bảng chứa tối thiểu 10 record)

-Viết mô tả chức năng và câu lệnh SQL tương ứng để truy xuất dữ liệu
+Từ 2 bảng trở lên (tối thiểu 10 câu)
+Từ 3 bảng trở lên (tối thiểu 5 câu)
+Có dùng nested query (tối thiểu 5 câu)
+Có dùng aggegrate function và group by (tối thiểu 5 câu)

-Viết các chức năng nâng cao để quản lý dữ liệu
+Tối thiểu 5 stored procedure
+Tối thiểu 5 trigger

-Xác định 5 câu truy vấn được sử dụng thường xuyên nhất và mô tả thiết kế cấu trúc indexing để tối ưu hóa cho 5 câu truy vấn đó

-Tùy chọn: viết app để kết nối vào database từ bên ngoài. App phải có giao diện người dùng GUI. Điểm cộng tối đa cho phần này là 2 điểm

15/11/2019

Thầy đã cập nhật tình hình báo cáo bài tập lớn 1 trong file danh sách. Các em kiểm tra và phản hồi lại nếu có sai sót.

Lưu ý: các nhóm khi gửi soft copy thì chỉ đại diện một người gửi thôi. Có vài nhóm nhiều bạn cùng gửi nên không biết bản nào là bản chính thức.

13/11/2019

Nhắc lại: ngày mai các nhóm báo cáo BTL 1. Nộp document (soft và hard copy) trong ngày mai. Thứ tự báo cáo sẽ chọn ngẫu nhiên trong buổi báo cáo. Nhóm nào có mặt trễ sẽ bị trừ điểm.

10/11/2019

Bổ sung yêu cầu về các câu truy vấn dưới dạng đại số quan hệ cho BTL 1:

Xác định những yêu cầu về truy xuất dữ liệu, từ đó viết ra các câu truy vấn để giải quyết yêu cầu. Những yêu cầu này là kết quả của việc phân tích hệ thống. Một số ví dụ về các yêu cầu truy xuất dữ liệu như sau: liệt kê các sản phẩm thuộc loại X, xem sản phẩm bán chạy nhất trong tháng 11/2019, liệt kê các bình luận của một bài viết, hiển thị số like của một bình luận, v.v...

Yêu cầu cụ thể:

-Có tối thiểu 5 câu truy vấn có sử dụng hàm gộp (aggregate function)
-Có tối thiểu 5 câu truy vấn có sử dụng outer join
-Có tối thiểu 5 câu truy vấn có sử dụng phép toán quan hệ (union, intersect, và minus)
-Phần còn lại có tối thiểu 10 câu truy vấn

Như vậy tổng số câu truy vấn tối thiểu là 25

Chỗ nào chưa rõ các em comment bên dưới

25/10/2019

Có một số thay đổi về danh sách nhóm. Các em kiểm tra lại và phản hồi cho thầy nếu thấy có sai sót.

10/10/2019

Thầy đã cập nhật danh sách nhóm và chủ đề cho từng nhóm trên website môn học.
Lưu ý:
-Nhóm nào chưa đủ 5 thì thầy đã thêm vào cho đủ
-Nhóm nào chưa có chủ đề hoặc nhóm thầy tự gán thì thầy đã gán chủ đề luôn

02/10/2019

Thầy có việc riêng nên buổi thực hành ngày mai của lớp mình sẽ nghỉ nhé.

02/10/2019

Các nhóm lưu ý, khi đăng ký hệ thống sẽ phân tích thì phải ghi tên của hệ thống đó ra. Ví dụ như nhà sách, thì phải ghi là theo Amazon hay nhà sách nào. Một số nhóm ghi chung chung là phim ảnh, bán hàng, v.v... mà không ghi tên thì sao thầy đánh giá được.

09/06/2018

Thông báo với các em là điểm Project 2 đã được cập nhật trên cùng chỗ với Project 1

23/04/2018

Chi tiết về yêu cầu của project 2
+SQL
++Các bảng phải chứa dữ liệu mẫu có ý nghĩa (không dùng những giá trị nháp như a, b, c, x, y, z). Mỗi bảng chứa ít nhất 10 record
++Phải có các câu truy vấn để thêm (INSERT), cập nhật (UPDATE), xóa (DELETE), trích xuất (SELECT) dữ liệu từ tất cả các bảng (mỗi loại truy vấn ít nhất 2 câu/bảng)
++Phải có ít nhất 5 câu truy vấn kết hợp (JOIN) dữ liệu từ 2 bảng, và ít nhất 5 câu truy vấn kết hợp dữ liệu từ 3 bảng trở lên
++Phải có ít nhất 5 câu truy vấn sử dụng Sub Query/Nested Query
++Phải có ít nhất 5 câu truy vấn sử dụng Aggregate function
++Phải có ít nhất 3 stored procedure, ít nhất 3 function, ít nhất 3 trigger
+Physical design
++Xác định ít nhất 3 thao tác thường truy xuất và tối ưu, trong đó có ít nhất 1 thao tác liên quan đến từ 2 bảng trở lên
++Xây dựng index để hỗ trợ từng thao tác đã xác định
++Không bắt buộc: sinh ra dữ liệu nháp với số lượng đủ lớn để thử nghiệm trong 2 trường hợp, có và không có index, và so sánh performance với nhau
+Security
++Xác định ít nhất 3 user khác nhau
++Cấp phát quyền hạn tương ứng cho từng user, và thực hiện lệnh SQL trong trường hợp đủ quyền và không đủ quyền
+Application demo

03/04/2018

Cập nhật bài lab chiều nay: chúng ta sẽ làm SQL thay vì Relational Algebra. Bài tập thầy đã upload lên website môn học.

03/04/2018

Bài lab hôm nay Relational Algebra đã được upload cùng với điểm Project 1.

27/03/2018

Trưa nay 2 nhóm còn lại báo cáo assignment 1 nhe.

12/03/2018

Các em lưu ý ngày mai là hạn chót nộp báo cáo assignment 1, cả hard copy (nộp tại buổi học) và soft copy (nộp qua email) nhé.

06/03/2018

Bài thực hành cho tuần này đã được upload lên trang web môn học nhe các em.

26/02/2018

Thầy đã cập nhật nội dung bài thực hành cho ngày mai. Tuần 11 lớp mình sẽ báo cáo Project 1. Các em xem web môn học để có thông tin cụ thể.

Photos from HCMUT Database Systems Course's post 06/02/2018

Bài giải mẫu cho bài tập 3 và 4 trưa nay.

03/02/2018

Các chủ đề assignment đã được gán cho các nhóm. Các em vào trang web môn học để xem chi tiết.

23/01/2018

Các em lớp thực hành lưu ý: phòng học chiều nay đã thay đổi nhé.

Want your school to be the top-listed School/college?