Charak Institute of Health Science Videos

Videos by Charak Institute of Health Science. ISO 9001:2015 Certified Institute Provides Quality Education . Courses offered : PCL in Nursing PCL in General Medicine (Health Assistant) Diploma in Pharmacy Care Giver Training

Other Charak Institute of Health Science videos

खेलकुद समापन तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम २०८०

भलिबल खेल फाईनल २०८०

खेलकुद सङै आन्तरिक आजिरी जबाफ प्रत्योगिता कार्यक्रम २०८०

दोस्रो दिनको खेलकुद कार्यक्रम

छात्रा तर्फ को भलिबल पहिलो खेल हुँदै

sport week 2080

नब आगन्तुक विद्यार्थी हरुको सम्मान मा प्रस्तुत नृत्य मिति २०८०/०६/२५