Mục vụ Thể Thao Việt Nam

Mục vụ Thể Thao Việt Nam

Mục vụ Thể thao mà Hội thánh là trung tâm. Truyền giảng - Môn đệ hóa - Phát triển Hội thánh địa phương.

26/11/2022

🔴 LIVE: BAHNAR GIA LAI - HÒA MỸ CFC
Giải Vô Địch Bóng Đá Tin Lành Toàn Quốc
Cup FISHER'S SUPERKIDS ACADEMY ♥️
16 đội bóng đến từ các tỉnh thành Bắc Nam
* Thời gian: 24-27/11/2022
🏡 Sân bóng đá Đinh Tiên Hoàng, Đà Lạt.
́ngđáĐinhTiênHoàng

24/11/2022

🔴 LIVE: MVTT BẮC LÂM ĐỒNG - SÀI GÒN CFC
Giải Vô Địch Bóng Đá Tin Lành Toàn Quốc
Cup FISHER'S SUPERKIDS ACADEMY ♥️
16 đội bóng đến từ các tỉnh thành Bắc Nam
* Thời gian: 24-27/11/2022
🏡 Sân bóng đá Đinh Tiên Hoàng, Đà Lạt.
́ngđáĐinhTiênHoàng

24/11/2022

🔴 GIÔ NA CFC - PHÚ YÊN CFC

Giải Vô Địch Bóng Đá Tin Lành Toàn Quốc
Cup FISHER'S SUPERKIDS ACADEMY ♥️
16 đội bóng đến từ các tỉnh thành Bắc Nam
* Thời gian: 24-27/11/2022
🏡 Sân bóng đá Đinh Tiên Hoàng, Đà Lạt.
́ngđáĐinhTiênHoàng

24/11/2022

KIENHIAN CFC - MVTT MIỀN BẮC

Giải Vô Địch Bóng Đá Tin Lành Toàn Quốc
Cup FISHER'S SUPERKIDS ACADEMY ♥️
16 đội bóng đến từ các tỉnh thành Bắc Nam
* Thời gian: 24-27/11/2022
🏡 Sân bóng đá Đinh Tiên Hoàng, Đà Lạt.
́ngđáĐinhTiênHoàng

24/11/2022

Giải Vô Địch Bóng Đá Tin Lành Toàn Quốc
Cup FISHER'S SUPERKIDS ACADEMY ♥️
16 đội bóng đến từ các tỉnh thành Bắc Nam
* Thời gian: 24-27/11/2022
🏡 Sân bóng đá Đinh Tiên Hoàng, Đà Lạt.
́ngđáĐinhTiênHoàng

Want your school to be the top-listed School/college?