Liên Đội Tiểu Học Vĩnh Phước 1

Liên Đội Tiểu Học Vĩnh Phước 1

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Liên Đội Tiểu Học Vĩnh Phước 1, School, .

Photos from Thùy Dương Xanh's post 12/06/2024

📣📣📣📣📣

10/06/2024

📣📣📣📣📣

KHAI MẠC HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2024
- Hẹn các bạn Đoàn viên, Hội viên, Học sinh, sinh viên Hè
- Vào lúc 07h30 ngày 09/6/2024 (Chủ nhật)
- Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Khuyến (số 02/11 Ngô Đến).

Photos from Liên Đội Tiểu Học Vĩnh Phước 1's post 24/05/2024

📣🌺📣🌺📣
Chương trình PTMN định kỳ của Liên đội nhằm giúp cho các em ôn lại truyền thống các ngày lễ lớn qua đó giúp các em có thêm kiến thức.

Photos from Liên Đội Tiểu Học Vĩnh Phước 1's post 22/05/2024

Liên Đội Tiểu học Vĩnh Phước 1
📣 Tổ chức Hội nghị " Ban giám hiệu nhà trường với học sinh và Đội viên " . Năm học 2023-2024
Tại hội nghị các em đã nêu ra được vai trò đội viên TNTP HCM trong trường học, hướng phấn đấu của Đội viên và cuối cùng là mong bày tỏ cũng như nguyện vọng của các em.
Buổi hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp😍

Photos from Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1's post 21/05/2024

Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay.

19/05/2024

📣📣📣📣📣

NOI GƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI, RÈN ĐỨC, LUYỆN TÀI, XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC HÙNG CƯỜNG

Hôm nay, kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Cuộc đời của Người là biểu tượng cao đẹp nhất về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, chứng kiến các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân ta theo các khuynh hướng khác nhau đều lần lượt thất bại, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Bôn ba khắp năm châu, bốn biển, hòa mình vào cuộc sống của nhân dân lao động để tìm tòi, nghiên cứu thực tiễn cách mạng, Người đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm thấy ở đó con đường cứu nước, cứu dân. Với trí tuệ thiên tài, tầm nhìn vượt thời đại, Người đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, dần xây dựng một hệ thống lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam và tích cực chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời của một chính đảng cách mạng.

Năm 1930, Người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về đường lối chính trị, về tổ chức của các phong trào yêu nước. Từ đây, cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi tới những thắng lợi vinh quang, làm nên một thời đại rực rỡ, huy hoàng nhất trong lịch sử dân tộc - Thời đại Hồ Chí Minh.

Đó là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dẫn đến sự ra đời nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước do nhân dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc; là những cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp, đánh đuổi đế quốc Mỹ, thống nhất non sông, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng và những bài học lịch sử, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thành công công cuộc đổi mới đất nước, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của cách mạng Việt Nam thế kỷ 20 khẳng định công lao to lớn, tầm nhìn, vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời vì nước, vì dân, Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống hết sức sáng ngời, trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam trong mọi giai đoạn lịch sử. Sự nghiệp cách mạng vô cùng phong phú, vĩ đại của Người là tài sản vô giá của dân tộc ta, đồng thời là đóng góp quý báu vào sự nghiệp cách mạng của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, vào sự phát triển những tinh hoa tư tưởng và văn hóa của nhân loại.

Mãi mãi nhớ ơn công lao trời bể của Người, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta luôn kiên định con đường mà Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, đạt những thành tựu to lớn hơn nữa, làm cho đất nước ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, vai trò, vị thế Việt Nam không ngừng được củng cố và nâng cao trên trường quốc tế. Trước mắt, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nêu cao trách nhiệm, nỗ lực triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra, quyết tâm đạt kết quả bứt phá trong năm 2024 - năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thiết thực kỷ niệm Ngày sinh của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, mỗi cá nhân, tổ chức tích cực thi đua lao động, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực và kinh tế-xã hội địa phương, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước tăng trưởng nhanh, bền vững.

Các cán bộ, đảng viên với vai trò hạt nhân lãnh đạo tăng cường trách nhiệm nêu gương, dám nói, dám làm, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách, hành động cụ thể, quyết liệt, đặt lợi ích chung lên trên hết, vì mục tiêu phát triển của đất nước, vì chất lượng cuộc sống của nhân dân. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự có năng lực công tác, trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ mới.

Với tất cả niềm kính yêu và nhớ thương vô hạn, chúng ta mãi khắc sâu những lời dạy của Người, luôn giữ gìn, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ nguồn nội lực, quyết tâm hiện thực hóa những khát vọng phát triển, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, viết tiếp bản anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh.

Nguồn: https://nhandan.vn/noi-guong-chu-tich-ho-chi-minh-vi-dai-ren-duc-luyen-tai-xay-dung-dat-nuoc-hung-cuong-post810042.html

17/05/2024

👉👉Hằng năm ở nước ta có rất nhiều tai nạn đuối nước xảy ra.
👨‍👨‍👦‍👦👨‍👨‍👧‍👧Các bậc phụ huynh quan tâm nhắc nhở cũng như hướng dẫn cho con em các cách để phòng, tránh tai nạn đuối nước xảy ra trong dịp Hè.

Send a message to learn more

Photos from Liên Đội Tiểu Học Vĩnh Phước 1's post 17/05/2024

GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH MĂNG NON.
Hình ảnh hoạt động.

Photos from Liên Đội Tiểu Học Vĩnh Phước 1's post 16/05/2024

KỶ NIỆM 83 NĂM SINH NHẬT ĐỘI ( 15/51941 - 15/5/2024 )
Liên đội tổ chức tuyên truyền dưới cờ hoạt động trong tuần nhằm chào mừng các ngày lễ truyền thống.

Photos from Liên Đội Tiểu Học Vĩnh Phước 1's post 28/04/2024

Hưởng ứng công văn số 115/CV-HĐĐ V/v vận động tham gia hố trợ chương trình “Tặng đồ chơi và quà cho thiếu nhi Trường Sa”; công văn số 114-CV/HĐĐ “V/v vận động quyên góp Sách giáo khoa, đồ dùng học tập, quần áo học sinh” nhằm giúp đỡ, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 02 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh có thêm điều kiện học tập, tiếp tục đến trường. Sáng ngày 24/04/2024, trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 đã tổ chức quyên góp gây quỹ
trên tinh thần tự nguyện đối với giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

Cuộc vận động nhận được sự quan tâm sâu sắc của toàn thể giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh nhà trường. Thầy cô và học sinh tích cực tham gia đóng góp gây quỹ “ủng hộ Trường Sa - Khánh Sơn, Khánh Vĩnh” với tổng số tiền 13.353.000 đồng. Nhà trường đã trích 6.233.000 đồng mua quà bao gồm: đồ dùng học tập, đồ chơi thông minh, bánh kẹo… gửi tặng cho các em thiếu nhi huyện đảo Trường Sa và 7.120.000 đồng mua quà: cặp, sách vở, đồ dùng học tập…gửi tặng các em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.

Thông qua chương trình vận động gây quỹ, các em học sinh nhà trường thể hiện tình cảm của mình đối với thiếu nhi huyện đảo Trường sa. Đồng thời giáo dục học sinh, đội viên tinh thần đoàn kết, yêu thương chia sẻ khó
khăn, ý thức tiết kiệm, xây dựng lòng nhân ái, thân thiện trong mỗi học sinh, đội
viên, nhi đồng, đồng thời phát huy trách nhiệm của cộng đồng đối với học sinh ở
các vùng khó khăn, miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Photos from Thùy Dương Xanh's post 25/04/2024

🇻🇳📣🇻🇳📣🇻🇳📣

22/04/2024

📣📣📣📣📣

KỶ NIỆM 154 NĂM NGÀY SINH V.I.LÊNIN (22/4/1870-22/4/2024): CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN TIẾP TỤC SOI SÁNG CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

V.I.Lênin - nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản toàn thế giới đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do cho các dân tộc, vì hạnh phúc của toàn thể nhân loại. Những di sản mà Lênin để lại cho toàn thể nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn trên cả phương diện lý luận và từ chính thực tiễn hoạt động cách mạng của Người. Ðối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của V.I.Lênin không chỉ là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi cuối cùng mà vẫn đang tiếp tục chỉ dẫn cho mỗi bước đi trong chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới.

Hòng thực hiện âm mưu làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, một trong những mục tiêu các thế lực thù địch tập trung thực hiện chính là đòi xóa bỏ sự lãnh đạo duy nhất, trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối, mọi mặt của Ðảng Cộng sản Việt Nam với cách mạng Việt Nam.

Ðể thực hiện mục tiêu này, các đối tượng tuyên truyền luận điệu: Ðảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng mà theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin thì chính trị nảy sinh trên cơ sở kinh tế, phản ánh kinh tế và chính trị do kinh tế quyết định. Bởi vậy theo họ, ở Việt Nam thời kỳ đổi mới đang thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu cho nên theo quy luật kinh tế quyết định chính trị thì Việt Nam phải tiến hành đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; chỉ có thực hiện đa nguyên, đa đảng đại diện cho lợi ích của các giai cấp, lực lượng khác nhau trong xã hội thì mới thật sự bảo đảm dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Ðây là sự xuyên tạc vô căn cứ và cũng không đúng với quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị.

Xuất phát từ lập trường duy vật biện chứng, chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định, trong mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, đúng là chính trị là sự phản ánh kinh tế, kinh tế quyết định chính trị, sự biến đổi của đời sống chính trị suy cho cùng bắt nguồn từ sự biến đổi của đời sống kinh tế.

Tuy nhiên, về vấn đề này V.I.Lênin khẳng định: "Chính trị là sự biểu hiện tập trung của kinh tế"; "chính trị tức là kinh tế được cô đọng lại".

Ở đây, V.I.Lênin đã chỉ rõ rằng: chính trị phản ánh kinh tế và xét đến cùng do kinh tế quyết định nhưng chính trị không phải là tấm gương soi của kinh tế theo nghĩa kinh tế có gì thì chính trị phải có cái đó. Nghĩa là chính trị không phản ánh tất cả những quan hệ vô cùng phong phú, đa dạng, phức tạp của kinh tế mà chỉ phản ánh những quan hệ đặc trưng cốt lõi nhất của kinh tế, đó chính là quan hệ sản xuất mà trung tâm nhất là quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất. Do đó, khi nhìn vào bất kỳ một quốc gia, dân tộc nào thì căn cứ vào quan hệ sản xuất thống trị và quan hệ sở hữu thống trị, chi phối trong kinh tế, chúng ta có thể nhận diện rõ bản chất chế độ chính trị của quốc gia đó là như thế nào. Theo đó, một nền kinh tế do chế độ sở hữu tư nhân thống trị và chi phối (thiểu số giai cấp thống trị nắm trong tay những tư liệu sản xuất vật chất chủ yếu trong xã hội) thì tất yếu không thể có một nền chính trị thật sự dân chủ dành cho mọi giai cấp tầng lớp trong xã hội mà đó chỉ là nền dân chủ dành cho thiểu số giai cấp thống trị. Ngược lại chỉ khi nào chế độ công hữu giữ vai trò chủ đạo, chi phối trong nền kinh tế (mọi giai tầng cùng nhau sở hữu những tư liệu sản xuất vật chất chủ yếu) thì mới có cơ sở để xây dựng một chế độ chính trị thật sự dân chủ cho tất cả mọi giai cấp, tầng lớp, mọi người dân trong xã hội.

Từ đây, C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đã luận chứng cho việc muốn có một nền dân chủ thật sự tiến bộ dành cho tất cả mọi giai tầng trong xã hội thì nhất định phải dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, chừng nào chưa làm được điều này thì sẽ không làm thay đổi bản chất của chế độ chính trị dù nó có tồn tại dưới hình thức nào đi chăng nữa.

Từ luận điểm của V.I.Lênin soi chiếu vào thực tiễn Việt Nam thời kỳ đổi mới có thể thấy: bước sang thời kỳ đổi mới Ðảng ta chủ trương khôi phục lại cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu và coi đây là đặc trưng xuyên suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ðiều này được khẳng định ngay từ Ðại hội VI (1986) - Ðại hội đánh dấu đường lối đổi mới sâu sắc và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của Ðảng: "coi nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ".

Tuy nhiên, điểm cần lưu ý ở đây là các thành phần kinh tế Việt Nam không phát triển tự do mà phát triển theo định hướng chung - định hướng xã hội chủ nghĩa với sự chi phối của chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu và vị trí chủ đạo của kinh tế nhà nước. Chủ trương này được thể hiện nhất quán ngay từ những nhiệm kỳ Ðại hội đầu của thời kỳ đổi mới: Ðại hội VII: "thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa"; Ðại hội VIII: "phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Và ngay tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Ðảng ta thông qua tại Ðại hội VII năm 1991 cũng chỉ rõ một trong 6 đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam xây dựng đó là: "Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu". Do đó, mô hình kinh tế tổng quát mà Việt Nam lựa chọn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với đặc trưng cơ bản: gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước đi, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển, bảo đảm kết quả tăng trưởng kinh tế phải phục vụ cho lợi ích của toàn thể nhân dân vì những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ðiều này được Ðảng khẳng định rõ trong Văn kiện Ðại hội XIII tổng kết sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước: "Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ðó là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước".

Như vậy, với một nền kinh tế chung phát triển thống nhất theo định hướng xã hội chủ nghĩa với sự chi phối của chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu và vị trí chủ đạo của kinh tế nhà nước thì việc có một Ðảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước, cách mạng và xã hội - Ðảng Cộng sản Việt Nam - "Ðội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc" - tất yếu vẫn đi theo quy luật kinh tế quyết định bản chất của chế độ chính trị như các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin đã chỉ ra và cũng hoàn toàn đúng với quan điểm của V.I.Lênin. Ðồng thời cần phải nhận thức sâu sắc một sự thật rằng, đa nguyên, đa đảng không đồng nhất với dân chủ và nhất nguyên chính trị, một đảng cầm quyền không đồng nhất với phản dân chủ như những gì mà các thế lực thù địch vẫn rêu rao, tuyên truyền. Dân chủ hay không, dân chủ đến đâu và nền dân chủ đó dành cho ai, cho một giai cấp hay toàn thể xã hội xét đến cùng vẫn phụ thuộc vào chính bản chất của chế độ kinh tế nhất là chế độ sở hữu như V.I.Lênin đã chỉ rõ.

Từ thực tế có thể thấy, tại nhiều nước tư bản hiện nay đang thực hiện chế độ đa đảng, song ở các nước này, quan hệ sản xuất thống trị vẫn là quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa và chế độ sở hữu chi phối vẫn là sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, nghĩa là thiểu số giai cấp tư sản thống trị vẫn nắm trong tay những tư liệu sản xuất vật chất chủ yếu trong xã hội. Do đó, tương ứng với chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất thì nền chính trị ở các nước tư bản không thể trở thành nền chính trị dân chủ dành cho các giai tầng trong xã hội mà đó chỉ là nền dân chủ tư sản dành cho giai cấp cầm quyền trong xã hội, và tất yếu dù có nhiều đảng phái chính trị cùng tồn tại nhưng đảng cầm quyền, nắm quyền quyết định vẫn là đảng của giai cấp tư sản. Và tất yếu, trên cơ sở của chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, nhà nước tư sản cũng không có cơ sở trở thành nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân như nhiều học giả tư sản hiện nay vẫn khẳng định mà suy cho cùng nhà nước đó cũng chỉ chủ yếu đại diện cho quyền, lợi ích của giai cấp tư sản.

Ðối với Việt Nam, mặc dù chúng ta phát triển kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu nhưng trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo dẫn dắt các thành phần kinh tế khác phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa và chế độ công hữu giữ vai trò chi phối, do đó, tương ứng với chế độ sở hữu như vậy, Việt Nam mới có cơ sở để xây dựng nền dân chủ thật sự tiến bộ cho tất cả mọi người - nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, có cơ sở để xây dựng nhà nước thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Từ những phân tích trên có thể khẳng định tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung, tư tưởng của V.I.Lênin nói riêng vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng toàn Ðảng và toàn thể nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiếp tục soi sáng, dẫn lối cho cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Ðảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Xuất phát từ lập trường duy vật biện chứng, chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định, trong mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, đúng là chính trị là sự phản ánh kinh tế, kinh tế quyết định chính trị, sự biến đổi của đời sống chính trị suy cho cùng bắt nguồn từ sự biến đổi của đời sống kinh tế.

TS HOÀNG THU TRANG

Theo nhandan.vn
Ảnh: Nhiều hoạt động tại thủ đô Moskva (Liên bang Nga) nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất V.I.Lenin, 21//1/2024. (Ảnh: THÙY VÂN)

Photos from Liên Đội Tiểu Học Vĩnh Phước 1's post 22/04/2024

Sáng ngày 8/4/2024 bộ phận y tế nhà trường đã tổ chức tuyên truyền cách phòng, chống bệnh Cúm A/H5 trong trường học. Qua buổi tuyên truyền các em đã trang bị được cho bản thân những kiến thức cơ bản về dịch cúm A/H5,có thể tự bảo vệ cho bản thân mình phòng tránh được các nguy cơ bị lây nhiễm bệnh cúm A/H5 trong nhà trường nói riêng và cộng đồng nói chung. Quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra trong trường học. Sau đây là một số hình ảnh:

Photos from Liên Đội Tiểu Học Vĩnh Phước 1's post 22/04/2024

Hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/04/2024 , thư viện Trường tiểu học Vĩnh Phước 1 tổ chức các hoạt động (thi kể chuyện, cho học sinh đọc sách tại chỗ và tổ chức trò chơi …) tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh được tự do vui chơi và thư giãn, lan tỏa phong trào Văn hóa đọc cho giáo viên- công nhân viên và học sinh trong toàn trường. Đồng thời thực hiện việc liên thông cùng thư viện tỉnh theo thông tư.
Sau đây là hình ảnh hoạt động.

Photos from Thùy Dương Xanh's post 18/04/2024

🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Photos from Liên Đội Tiểu Học Vĩnh Phước 1's post 16/04/2024

📣📣📣📣
NGÀY 12/4/2024 LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 THAM GIA TẬP HUẤN BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI CỤM 1
Trong buổi tập huấn các em được trang bị về nghi thức đội, các yêu cầu đối với Đội viên, hát múa tập thể...
Tham gia thi rung chuông vàng...và học được những kiến thức bổ ích từ cuộc thi💐

16/04/2024

📣📣📣📣📣

MẪU LOGO CHÍNH THỨC TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Ngày 15-4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) của tác giả Tô Minh Trang (Hà Nội) để sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Mẫu logo được thiết kế từ con số 70 cách điệu với ngôn ngữ đảo chiều từ hai nét thể hiện ý tưởng về quá trình gian khổ vượt qua mọi khó khăn và lòng quyết tâm của quân dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong nét con số 70 được đổ màu theo đa hướng để tạo cảm giác thị giác lung linh huyền ảo, thể hiện tinh thần hân hoan mừng vui chiến thắng của cả dân tộc. Nền con số 0 là hình tượng chiến thắng của chiến sĩ Điện Biên. Toàn bộ nội dung chữ có màu xanh dương thể hiện cho hòa bình và ý tưởng ngợi ca chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và đặc trưng cho núi rừng Tây Bắc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các tổ chức, cá nhân sử dụng mẫu biểu trưng (logo) này theo đúng thông số thiết kế để đảm bảo tính chuẩn xác và thống nhất.

Theo TTXVN

Photos from Liên Đội Tiểu Học Vĩnh Phước 1's post 15/04/2024

♥️LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2023_2024♥️
Nhằm chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm học đồng thời công nhận kết quả rèn luyện của các em học sinh.
Hôm nay, ngày 15/4/2024 Liên đội tiểu học Vĩnh Phước 1 đã tiến hành kết nạp 70 học sinh tiêu biểu vào hàng ngũ của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Đây là một bước tiến quan trọng giúp các em thêm vững bước trên con đường học tập và rèn luyện.
🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Photos from Hội đồng Đội TP. Nha Trang's post 13/04/2024

📣📣📣📣📣

11/04/2024

📣📣📣📣📣

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ VÀ TREO CỜ TỔ QUỐC NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

UBND TP. Nha Trang vừa có thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

✅ NGHỈ LỄ
*** Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và người lao động tại các cơ sở kinh tế.... nghỉ lễ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày thứ Năm (ngày 18/4/2024).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc nghỉ lễ, có kế hoạch phòng cháy, chữa cháy, bố trí người trực trong thời gian nghỉ lễ và tổng vệ sinh làm sạch, đẹp khu phố, đường phố, khu vui chơi công cộng trong thời gian nghỉ lễ.

*** Đối với các đơn vị, doanh nghiệp do yêu cầu phải bố trí cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc liên tục trong ngày thì Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp căn cứ Thông báo này để bố trí nghỉ bù cho cán bộ, nhân viên, người lao động phù hợp, đúng quy định.

✅ TREO CỜ TỔ QUỐC

Tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học, các tụ điểm văn hóa, thể thao; các trung tâm thương mại, các doanh nghiệp, các cơ sở dịch vụ du lịch, các đơn vị lực lượng vũ trang, hộ gia đình và những nơi công cộng.... trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc 01 ngày thứ Năm (ngày 18/4/2024).

UBND thành phố Nha Trang yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn thành phố phổ biến, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm Thông báo này./.

Ảnh: TP. Nha Trang treo cờ trực quan dọc đường Trần Phú chào mừng Kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển TP. Nha Trang (1924 - 2024), 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (22/4/2009 - 22/4/2024).

Want your school to be the top-listed School/college?

Videos (show all)

#Liênđội Tiểu họcVĩnh Phước1🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳💐 Đồng diễn "Tự hào thiếu nhi Việt Nam - Kun học tốt"Sau 3 ngày nổ lực các em đã h...
Căn cứ công văn 2722/GDĐT-THCS v/v Phát động cuộc thi “Giải thưởng  Mĩ thuật thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa năm 2024” của Phòn...
Buổi tuyên truyền về Dịch bệnh Covid tạo không khí hào hứng cho tuần mới.

Website