Inorganica - Hoá học vô cơ Videos

Videos by Inorganica - Hoá học vô cơ. Bạn nhìn thấy nó như thế nhưng chưa chắc nó đã như vậy 🐧

Phức nhiệt sắc của Ti trong dung môi PhMe
(Màu trong video là chuyển từ dạng ở -78°C về nhiệt độ phòng)

Nguồn vid: https://twitter.com/sarabelazregue/status/1712485553852272884?t=KuyWlJQrRsu_x97_gopH2A&s=19

#Inorvid

Other Inorganica - Hoá học vô cơ videos

Phức nhiệt sắc của Ti trong dung môi PhMe(Màu trong video là chuyển từ dạng ở -78°C về nhiệt độ phòng)Nguồn vid: https:/...

Máy ly tâm chạy bằng cơm :)))), nếu bạn nào học ở HCMUS thì sẽ biết cái giống như này nằm ở đâu, tại cái mày đẹp hơn cái...

Trong vid là phản ứng đã đạt giải Nobel 2022 (Click reaction hay CuAAC reaction).Cre: reddithttps://www.reddit.com/r/Org...

Tinh thể (NH₄)₃[Er(nta)₂] bị nam châm hút :p
Trong vid là các tinh thể (NH₄)₃[Er(nta)₂] với nta là phối tử nitrilotriacetate [N(CH₂COO)₃³⁻]. Cre: @arufa36 - twitter ...

Một ví dụ cho hiện tượng thermochromism mà tụi mình có nhắc đến trong bài viết trước đó :)))) và lần này chúng ta có HgI...

Thì đây là một cái rare chemical library của Sigma Aldrich :D và cái lib này nó toàn hóa chất lạ, hiếm và cổ, thậm chí c...

Hôm trước tụi mình có nhắc đến là âm thanh của các nguyên tố thì hôm nay ta sẽ nhắc đến âm thanh của các amino acid và l...

Hôm 26/3 thì bên ACS có một bài viết về âm thanh của các nguyên tố sẽ như thế nào và thế là hôm nay tụi mình đăng :D.Nôm...

Post này là dành cho câu hỏi mà các bạn cmt nhiều nhất năm là "Cu phản ứng với HCl". Thông thường thì khi cho Cu vào tro...

Lửa là một cái gì đó rất là cuốn :)))))Nguồn vid: DTU ScienceShow

Ay yo, thí nghiệm timeeeeeeeTrong video là thí nghiệm giữa kim loại bị đồn là chỉ có mỗi nước cường toang chơi lại :))))...

Một chút để tập "yêu lại từ đầu hóa học" trước khi bước tiếp với những thứ lại làm ta "nhờn" hóa nào.Trong video là phản...

Lâu lâu làm quả video nhởCre on da tiktok: @fractal_inc_official

Mấy anh nhật làm đã con mắt thiệtCre: trong video =)))))

Sự chuyển pha của xenon cre:@physicfun on instagram
SỰ CHUYỂN PHA CỦA XENON "Tuýt nhỏ" trong video có chứa xenon và có áp xuất ở 65atm nhìn chung là rất lớn. Nước đá đư...