AWNHS Project GEMS Videos

Videos by AWNHS Project GEMS.

Narito ang Advocacy Campaign Video na nagpapakita ng Pagmamahal sa Diyos.

Jovan Rei H. Oandasan - Grade 7

Other AWNHS Project GEMS videos

Narito ang Advocacy Campaign Video na nagpapakita ng Pagmamahal sa Diyos.Jovan Rei H. Oandasan - Grade 7

Narito ang Advocacy Campaign Video na nagpapakita ng Pagmamahal sa Kaibigan.Jesthony Aganon - Grade 9

Narito ang Advocacy Campaign Video na nagpapakita ng Pagmamahal sa Diyos.Princess Dian Labbao - Grade 9

Narito ang Advocacy Campaign Video na nagpapakita ng Pagmamahal sa Nakatatanda.Seira Nicole R. Gorospe - Grade 7

Narito ang isa sa Advocacy Campaign Video na nagpapakita ng Pagmamahal sa Diyos.Ian Jay A. Mallaga - Grade 8

Narito ang isa sa Advocacy Campaign Video mula sa Grade 11 na nagpapakita ng Pagmamahal sa Bansa.Rheena Jane Agcaoili - ...

Narito ang Advocacy Campaign Video na nagpapakita ng Pagmamahal sa Bansa.Alexis Pallago - Grade 11