Toán Tư Duy La Gi

Toán Tư Duy La Gi

Toán Tư Duy La Gi - Finger Math Cơ Bản - Nâng Cao - Soroban Cơ Bản - Nâng Cao. LH: 0987139027

Operating as usual

ngày 31 tháng 12, 2023 04/01/2024

☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️
TƯ TƯ
DUY DUY
LaGi ❤️LaGi

👦👦👧👧 (lớp 1) làm toán trên 2 bàn tay xinh xinh.

🤪🤪🤪 Học toán kg có gì khó với Toán tư duy Finger Math

🏡Đc: 74/26 Nguyễn Trường Tộ, Phước Hội, La Gi ( Gần khách sạn Huỳnh Tấn)
📞☎️ 0987.139.027

ngày 31 tháng 12, 2023 ☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️ TƯ TƯ DUY DUY ...

ngày 31 tháng 12, 2023 02/01/2024

☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️
TƯ TƯ
DUY DUY
LaGi ❤️LaGi

👦👦👧👧 (lớp lá) làm toán trên 2 bàn tay xinh xinh.

🤪🤪🤪 Học toán kg có gì khó với Toán tư duy Finger Math

🏡Đc: 74/26 Nguyễn Trường Tộ, Phước Hội, La Gi ( Gần khách sạn Huỳnh Tấn)
📞☎️ĐT: 0987.139.027

ngày 31 tháng 12, 2023 ☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️ TƯ TƯ DUY DUY ...

ngày 25 tháng 12, 2023 31/12/2023

☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️
TƯ TƯ
DUY DUY
LaGi ❤️LaGi

👦👦👧👧 thực hiện các bài toán không đặt phép tính trong thời gian ngắn nhất.

🤪🤪🤪 Học toán kg có gì khó với Toán tư duy Finger Math

🏡Đc: 74/26 Nguyễn Trường Tộ, Phước Hội, La Gi ( Gần khách sạn Huỳnh Tấn)
📞☎️ĐT: 0987.139.027

ngày 25 tháng 12, 2023 ☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️ TƯ TƯ DUY DUY ...

ngày 19 tháng 12, 2023 27/12/2023

☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️
TƯ TƯ
DUY DUY
LaGi ❤️LaGi

👦👦👧👧 thực hiện các bài toán không đặt phép tính trong thời gian ngắn nhất.

🤪🤪🤪 Học toán kg có gì khó với Toán tư duy Finger Math

🏡Đc: 74/26 Nguyễn Trường Tộ, Phước Hội, La Gi ( Gần khách sạn Huỳnh Tấn)
📞☎️ĐT: 0987.139.027

ngày 19 tháng 12, 2023 ☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️ TƯ TƯ DUY DUY ...

ngày 18 tháng 12, 2023 19/12/2023

☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️
TƯ TƯ
DUY DUY
LaGi ❤️LaGi

👦👦👧👧 thực hiện các bài toán không đặt phép tính trong thời gian ngắn nhất.

🤪🤪🤪 Học toán kg có gì khó với Toán tư duy Finger Math

🏡Đc: 74/26 Nguyễn Trường Tộ, Phước Hội, La Gi ( Gần khách sạn Huỳnh Tấn)
📞☎️ĐT: 0987.139.027

ngày 18 tháng 12, 2023 ☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️ TƯ TƯ DUY DUY ...

ngày 14 tháng 12, 2023 17/12/2023

☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️
TƯ TƯ
DUY DUY
LaGi ❤️LaGi

👦👦👧👧 thực hiện các bài toán không đặt phép tính trong thời gian ngắn nhất.

🤪🤪🤪 Học toán kg có gì khó với Toán tư duy Finger Math

🏡Đc: 74/26 Nguyễn Trường Tộ, Phước Hội, La Gi ( Gần khách sạn Huỳnh Tấn)
📞☎️ĐT: 0987.139.027

ngày 14 tháng 12, 2023 ☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️ TƯ TƯ DUY DUY ...

ngày 10 tháng 12, 2023 14/12/2023

☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️
TƯ TƯ
DUY DUY
LaGi ❤️LaGi

👦👦👧👧 thực hiện các bài toán không đặt phép tính trong thời gian ngắn nhất.

🤪🤪🤪 Học toán kg có gì khó với Toán tư duy Finger Math

🏡Đc: 74/26 Nguyễn Trường Tộ, Phước Hội, La Gi ( Gần khách sạn Huỳnh Tấn)
📞☎️ĐT: 0987.139.027

ngày 10 tháng 12, 2023 ☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️ TƯ TƯ DUY DUY ...

ngày 9 tháng 12, 2023 12/12/2023

☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️
TƯ TƯ
DUY DUY
LaGi ❤️LaGi

👦👦👧👧 thực hiện các bài toán không đặt phép tính trong thời gian ngắn nhất.

🤪🤪🤪 Học toán kg có gì khó với Toán tư duy Finger Math

🏡Đc: 74/26 Nguyễn Trường Tộ, Phước Hội, La Gi ( Gần khách sạn Huỳnh Tấn)
📞☎️ĐT: 0987.139.027

ngày 9 tháng 12, 2023 ☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️ TƯ TƯ DUY DUY ...

ngày 11 tháng 12, 2023 11/12/2023

☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️
TƯ TƯ
DUY DUY
LaGi ❤️LaGi
🌻🌻🌻5tuổi lớp lá là giai đoạn tiền lớp 1, phù hợp cho các bé làm quen với toán tư duy để trang bị các bài toán cơ bản trước khi vào lớp 1

👦👦👧👧 thực hiện các bài toán trên 2 bàn tay.

🏡Đc: 74/26 Nguyễn Trường Tộ, Phước Hội, La Gi ( Gần khách sạn Huỳnh Tấn)
📞☎️ĐT: 0987.139.027

ngày 11 tháng 12, 2023 ☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️ TƯ TƯ DUY DUY ...

ngày 9 tháng 12, 2023 10/12/2023

☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️
TƯ TƯ
DUY DUY
LaGi ❤️LaGi

👦👦👧👧 thực hiện các bài toán không đặt phép tính trong thời gian ngắn nhất.

🏡Đc: 74/26 Nguyễn Trường Tộ, Phước Hội, La Gi ( Gần khách sạn Huỳnh Tấn)
📞☎️ĐT: 0987.139.027

ngày 9 tháng 12, 2023 ☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️ TƯ TƯ DUY DUY ...

ngày 2 tháng 12, 2023 06/12/2023

☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️
TƯ TƯ
DUY DUY
LaGi ❤️LaGi

👦👦👧👧 thực hiện các bài toán không đặt phép tính trong thời gian ngắn nhất.

🏡Đc: 74/26 Nguyễn Trường Tộ, Phước Hội, La Gi ( Gần khách sạn Huỳnh Tấn)
📞☎️ĐT: 0987.139.027

ngày 2 tháng 12, 2023 ☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️ TƯ TƯ DUY DUY ...

ngày 26 tháng 11, 2023 04/12/2023

☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️
TƯ TƯ
DUY DUY
LaGi ❤️LaGi

👦👦👧👧 thực hiện các bài toán không đặt phép tính trong thời gian ngắn nhất.

🏡Đc: 74/26 Nguyễn Trường Tộ, Phước Hội, La Gi ( Gần khách sạn Huỳnh Tấn)
📞☎️ĐT: 0987.139.027

ngày 26 tháng 11, 2023 ☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️ TƯ TƯ DUY DUY ...

ngày 3 tháng 12, 2023 03/12/2023

☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️
TƯ TƯ
DUY DUY
LaGi ❤️LaGi
🌻🌻🌻5tuổi lớp lá là giai đoạn tiền lớp 1, phù hợp cho các bé làm quen với toán tư duy để trang bị các bài toán cơ bản trước khi vào lớp 1

👦👦👧👧 thực hiện các bài toán đơn giản khi nghe giáo viên đọc đề và tự làm viết kết quả vào vở.

🏡Đc: 74/26 Nguyễn Trường Tộ, Phước Hội, La Gi ( Gần khách sạn Huỳnh Tấn)
📞☎️ĐT: 0987.139.027

ngày 3 tháng 12, 2023 ☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️ TƯ TƯ DUY DUY ...

ngày 26 tháng 11, 2023 27/11/2023

☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️
TƯ TƯ
DUY DUY
LaGi ❤️LaGi

👦👦👧👧 Với buổi học thứ 2 của em bé làm quen với toán tư duy trên đôi bàn tay 🙌🙌

🏡Đc: 74/26 Nguyễn Trường Tộ, Phước Hội, La Gi ( Gần khách sạn Huỳnh Tấn)
📞☎️ĐT: 0987.139.027

ngày 26 tháng 11, 2023 ☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️ TƯ TƯ DUY DUY ...

ngày 25 tháng 11, 2023 26/11/2023

☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️
TƯ TƯ
DUY DUY
LaGi ❤️LaGi

👦👦👧👧 thực hiện các bài toán trên 2 bàn tay 🙌🙌

🏡Đc: 74/26 Nguyễn Trường Tộ, Phước Hội, La Gi ( Gần khách sạn Huỳnh Tấn)
📞☎️ĐT: 0987.139.027

ngày 25 tháng 11, 2023 ☘️☘️TOÁN TOÁN☘️☘️ TƯ TƯ DUY DUY ...

Want your school to be the top-listed School/college?

Website