MDRT.online

MDRT.online

Bắt đầu làm Marketing online cho ngành bảo hiểm từ 2018

21/09/2022

MARKETING LÀ GÌ?
NGÀNH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CÓ CẦN MARKETING?

Theo hiệp hội marketing mỹ (AMA) thì marketing nghĩa là: “Marketing là một tập hợp các hoạt động và quy trình để tạo ra, giao tiếp, phân phối và trao đổi các dịch vụ có giá trị cho khách hàng, đối tác và xã hội nói chung”.

Marketing thường đề cập tới các hoạt động mà ở đó các doanh nghiệp thực hiện để thúc đẩy việc mua hoặc bán một sản phẩm, dịch vụ. Marketing bao gồm các hoạt động quảng cáo, bán, cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng mục tiêu hoặc cho các doanh nghiệp khác.

Theo các chuyên gia tiếp thị, Philip Kotler và Kevin Lane Keller thì định nghĩa về marketing là: “nghệ thuật và khoa học của việc lựa chọn thị trường mục tiêu và thu hút, giữ và phát triển khách hàng thông qua việc tạo ra, cung cấp và truyền đạt giá trị khách hàng vượt trội”

Như vậy có thể hiểu đơn giản về marketing như sau:

Marketing hay còn gọi là tiếp thị là toàn bộ quá trình thu hút khách hàng quan tâm tới sản phẩm và dịch vụ của bạn. Marketing liên quan đến việc nghiên cứu, quảng bá, bán và phân phối các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.
========
Trong ngành bảo hiểm nhân thọ thì sản phẩm dịch vụ ngoài các gói bảo hiểm nhân thọ thì còn là vị trí tuyển dụng (Trưởng nhóm, trưởng phòng, vị trí tuyển dụng), và đôi khi đó cũng chính thương hiệu cá nhân của người kinh doanh bảo hiểm.

Vì vậy cũng giống như các ngành nghề khác, muốn phát triển thì người kinh doanh bảo hiểm nhân thọ không thể tách rời hoạt động marketing.


.online

21/09/2022

Xin chào mọi người!
Chào các Anh/Chị làm trong bảo hiểm nhân thọ.

Tại đây hy vọng sẽ giúp được nhiều Anh/Chị có thể tự học và triển khai Marketing online để phát triển công việc kinh doanh bảo hiểm của mình.

Want your school to be the top-listed School/college?