PUP Bachelor of Arts in Political Science 2-3 Videos

Videos by PUP Bachelor of Arts in Political Science 2-3. Lakas. Talino. Husay. The official page of BAPS 2-3 for the Academic Year 2023-2024

'Tunay, Palaban, Makabayan: BAPS 1-3' ✊️✨️

TINGNAN: Matagumpay na naisagawa ng BAPS 1-3 ang pagre-repack ng mga ipamamahaging gamit pang-eskwela, tsinelas, at mga damit sa kabataan ng Valencia—na siyang mga benepisyaryo ng kanilang proyektong "Bangkang Papel: Layag sa Daloy ng Pag-asa."

Taos-pusong pasasalamat ang nais ipahatid ng block sa lahat ng mabubuting puso na nagpaabot ng iba't ibang uri ng pagsuporta sa pagsasakatuparan ng kolektibong inisyatibong ito.

Other PUP Bachelor of Arts in Political Science 2-3 videos

'Tunay, Palaban, Makabayan: BAPS 1-3' ✊️✨️TINGNAN: Matagumpay na naisagawa ng BAPS 1-3 ang pagre-repack ng mga ipamamaha...

𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗕𝗜𝗥𝗧𝗛𝗗𝗔𝗬, 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗘𝗜! 🥳Eto na yung mala MMK kong paG bati sayo nang LONG SWEET MESSAGE for your 😘 "HAPPY birthday bhe💘...

𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘, PRES FRANCIS! 🎉🎊 𝐈 𝐰𝐢𝐬𝐡 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐚 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐬𝐦𝐢𝐥𝐞 , 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐨𝐯𝐞 .𝐈 𝐩𝐫𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐆𝐨𝐝 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐨...

HAPPY BIRTHDAY, RON! 💅Mamaya na yung caption, tulog pa po mga writers natin.

𝙂𝙖𝙫𝙚𝙡 𝙞𝙣 𝙂𝙧𝙖𝙫𝙚: 𝙏𝙝𝙚 𝙎𝙡𝙖𝙪𝙜𝙝𝙩𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖𝙡 𝘼𝙣𝙞𝙢𝙖𝙡
Before the 𝙨𝙥𝙤𝙤𝙠-𝙩𝙖𝙘𝙪𝙡𝙖𝙧 𝙃𝘼𝙇𝙇𝙊𝙒𝙀𝙀𝙉 season ends, witness how BAPS 1-3 have the terrific time of their lives as the terror...

Heads up, blockmates!Handa ka na ba para sa nalalapit na pasukan? Aming ipinakikilala ang "Centralized Drive" ng ating b...

𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗞𝗔𝗡𝗜𝗡𝗢 𝗞𝗔 𝗡𝗔𝗚𝗟𝗜𝗟𝗜𝗡𝗚𝗞𝗢𝗗?𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗞𝗔𝗡𝗜𝗡𝗢 𝗞𝗔 𝗟𝗨𝗠𝗔𝗟𝗔𝗕𝗔𝗡?𝙆𝘼-𝙋𝙊𝙇𝙎𝘼𝙔, 𝙋𝘼𝙍𝘼 𝙆𝘼𝙉𝙄𝙉𝙊 𝙆𝘼 𝙏𝙐𝙈𝘼𝙏𝘼𝙉𝙂𝙇𝘼𝙒?Sa pagsisimula ng taong panur...