Trường Tiểu học Nam Mỹ Videos

Videos by Trường Tiểu học Nam Mỹ. Trường tiểu học Nam Mỹ xã Nam Mỹ huyện Nam Trực tỉnh Nam Định

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM “ CÙNG KUN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

Other Trường Tiểu học Nam Mỹ videos

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM “ CÙNG KUN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

Chung kết thi kéo co giữa các lớp.

LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Thi kéo co giữa các lớp. Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

Thi vẽ tranh trên sân trường Chủ đề: Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tiết mục dân vũ của trường TH Nam Mỹ tham gia Giao lưu dân vũ tại PGD huyện Nam Trực.

Tiết mục dân vũ tham dự “ Hội thi TDTD ” miền 1 của Phụ huynh, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Nam Mỹ.

Tiết mục văn nghệ Chào mừng 92 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và kỉ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại SVĐ xã Nam...