HKS - Lớp học cho bé Videos

Videos by HKS - Lớp học cho bé. Các khóa học, tài liệu,... hỗ trợ giáo dục cho trẻ

#antoan #antoàn, #trẻem

Other HKS - Lớp học cho bé videos

#antoan #antoàn, #trẻem

Cưng xỉu luôn nè trời #cute #kidsfun

Khóa học không chỉ giúp ba mẹ phát hiện những điều cần thiết để giúp bé phát triển toàn diện mà còn giải đáp vô số thắc ...

29.Dạy bé tập đếm từ 0 đến 100 - Đếm số 0 đến 100
29.Dạy bé tập đếm từ 0 đến 100 - Đếm số 0 đến 100.Xem đầy đủ danh sách bài giảng tại: https://www.facebook.com/watch/10...

28.Học toán lớp 1_ Toán cộng lớp 1 _Toán lớp 1 sách cánh diều bài 68 _Đồng hồ thời gian
28.Học toán lớp 1_ Toán cộng lớp 1 _Toán lớp 1 sách cánh diều bài 68 _Đồng hồ thời gian.Xem đầy đủ danh sách bài giảng ...

26.Học toán lớp 1_ Toán cộng lớp 1 _Toán lớp 1 sách cánh diều bài 66 _Luyện tập chung
26.Học toán lớp 1_ Toán cộng lớp 1 _Toán lớp 1 sách cánh diều bài 66 _Luyện tập chung.Xem đầy đủ danh sách bài giảng tạ...

25.Học toán lớp 1_ Toán cộng lớp 1 _Toán lớp 1 sách cánh diều bài 64 _Phép trừ dạng 27-4, 63-40
25.Học toán lớp 1_ Toán cộng lớp 1 _Toán lớp 1 sách cánh diều bài 64 _Phép trừ dạng 27-4, 63-40.Xem đầy đủ danh sách bài...

24.Học toán lớp 1_ Toán cộng lớp 1 _Toán lớp 1 sách cánh diều bài 63 _Phép trừ dạng 39-15
24.Học toán lớp 1_ Toán cộng lớp 1 _Toán lớp 1 sách cánh diều bài 63 _Phép trừ dạng 39-15.Xem đầy đủ danh sách bài giảng...

23.Học toán lớp 1_ Toán cộng lớp 1 _Toán lớp 1 sách cánh diều bài 62-Luyện tập
23.Học toán lớp 1_ Toán cộng lớp 1 _Toán lớp 1 sách cánh diều bài 62-Luyện tập.Xem đầy đủ danh sách bài giảng tại: http...

22.Học toán lớp 1_ Toán cộng lớp 1 _Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40
22.Học toán lớp 1_ Toán cộng lớp 1 _Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40.Xem đầy đủ danh sách bài giảng tại: https://www.face...

21.Học toán lớp 1_ Toán cộng trừ lớp 1 _Phép cộng dạng 25 + 14
21.Học toán lớp 1_ Toán cộng trừ lớp 1 _Phép cộng dạng 25 + 14.Xem đầy đủ danh sách bài giảng tại: https://www.facebook...

20.Học toán lớp 1_ Cộng trừ các số tròn chục _Toán lớp 1 sách cánh diều
20.Học toán lớp 1_ Cộng trừ các số tròn chục _Toán lớp 1 sách cánh diều.Xem đầy đủ danh sách bài giảng tại: https://www...

19.Học toán lớp 1_ Toán lớp 1 _Toán luyện tập
19.Học toán lớp 1_ Toán lớp 1 _Toán luyện tập.Xem đầy đủ danh sách bài giảng tại: https://www.facebook.com/watch/100560...

18.Học toán lớp 1_ Phép trừ dạng 17 - 2 _toán lớp 1
18.Học toán lớp 1_ Phép trừ dạng 17 - 2 _toán lớp 1.Xem đầy đủ danh sách bài giảng tại: https://www.facebook.com/watch/...

17.Học toán lớp 1_ Phép cộng dạng 14+3 _học toán lớp 1 trực tuyến
17.Học toán lớp 1_ Phép cộng dạng 14+3 _học toán lớp 1 trực tuyến.Xem đầy đủ danh sách bài giảng tại: https://www.face...

16.Học toán lớp 1_Toán lớp 1 sách cánh diều bài 54 _học toán lớp 1 trực tuyến
16.Học toán lớp 1_Toán lớp 1 sách cánh diều bài 54 _học toán lớp 1 trực tuyến.Xem đầy đủ danh sách bài giảng tại: http...

15.Học toán lớp 1_Toán lớp 1 sách cánh diều bài 53 _Xăng ti mét
15.Học toán lớp 1_Toán lớp 1 sách cánh diều bài 53 _Xăng ti mét.Xem đầy đủ danh sách bài giảng tại: https://www.faceboo...

14.Học toán lớp 1_Toán lớp 1 sách cánh diều bài 52 _đo độ dài
14.Học toán lớp 1_Toán lớp 1 sách cánh diều bài 52 _đo độ dài.Xem đầy đủ danh sách bài giảng tại: https://www.facebook....

13.Học toán lớp 1_Toán lớp 1 sách cánh diều bài 51 _Dài hơn ngắn hơn
13.Học toán lớp 1_Toán lớp 1 sách cánh diều bài 51 _Dài hơn ngắn hơn.Xem đầy đủ danh sách bài giảng tại: https://www.fa...

12.Học toán lớp 1_Toán lớp 1 sách cánh diều bài 50 _học toán lớp 1 trực tuyến
12.Học toán lớp 1_Toán lớp 1 sách cánh diều bài 50 _học toán lớp 1 trực tuyến.Xem đầy đủ danh sách bài giảng tại: http...