Hội những người đã/đang chuẩn bị/sẽ thi chứng chỉ Cambridge - CAE, CPE

Hội những người đã/đang chuẩn bị/sẽ thi chứng chỉ Cambridge - CAE, CPE

I'm a person who is interested in learning English at a high level.

31/08/2022

Trong việc học bất cứ ngoại ngữ nào, thì phần đau đầu và khó khăn nhất có lẽ là học từ vựng. Bởi vậy mỗi người đều có cách học riêng, cách này có thể phù hợp với người này, nhưng người khác sẽ có cách khác.

Các bạn có thể chia sẻ cách các bạn học từ vựng ở đây!

Want your school to be the top-listed School/college?

Website