Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, 11th Ward, District 5, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 38558411
Thà GS. C.Massias được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng phân hiệu này. Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Y khoa Sài Gòn, thường gọi là Y khoa Đại học đường Sài Gòn, được thành lập năm 1947, như một phân hiệu của trường Y khoa Hà Nội. Ngày 31 tháng 8 năm 1961, Y Dược Đại học đường Sài Gòn được phân chia thành Y khoa Đại học đường Sài Gòn và Dược khoa Đại học đường Sài Gòn. Ngày 12 tháng 8 năm 1962, Ban Nha khoa thuộc Y khoa Đại học đường Sài Gòn trở thành Nha khoa Đại học đường Sài Gòn.

Want your school to be the top-listed School/college?

Telephone

Website

Address

217 Đường HỒNG BÀNG, PHƯỜNG 11, QUẬN 5
Hồ Chí Minh
70000