Trường Trung Học Cơ Sở Hiếu Phụng, Vung Liem Videos

Videos by Trường Trung Học Cơ Sở Hiếu Phụng in Vung Liem. #THCSHIẾUPHỤNG #VŨNGLIÊM #VĨNHLONG

Trò chơi chào hè của trường THCS Hiếu Phụng

Hôm nay trường em thật vui các em rất hết mình chị em ạ❣️❣️❣️❣️ yêu thương các em vô cùng

Other Trường Trung Học Cơ Sở Hiếu Phụng videos

Trò chơi chào hè của trường THCS Hiếu Phụng
Hôm nay trường em thật vui các em rất hết mình chị em ạ❣️❣️❣️❣️ yêu thương các em vô cùng

Đua xe đạp chậm trường em

Hoạt động trò chơi 26/3

[GÓC VĂN NGHỆ] TÚY ÂM (ENGLISH VERSION)
Tèn tén ten, hum nay ad lại tiếp tục mang thính đến với mọi người qua bài hét... à nhầm 😅 bài hát #Túy_âm (English ver) ...

[GÓC VĂN NGHỆ] BECAUSE OF YOU
Ai đây, ai đây ?!! 😍Bài hát #Because_of_you qua giọng hát của Nhật Huy (8/1) và Phương Duyên (7/1) Trường THCS Hiếu Phụn...