CLB Lập Trình WeDev, Vinh Videos

Videos by CLB Lập Trình WeDev in Vinh. Là nơi gắn kết các bạn sinh viên trau dồi kỹ năng tin học văn phòng, kỹ năng l

Câu lạc bộ tham gia tập huấn giáo dục STEM cùng các thầy cô giáo viên THCS tại Trường THCS Bạch Liêu Huyện Yên Thành vào 2 ngày 23-24 tháng 1 năm 2021.
Ảnh do thành viên CLB cung cấp.

Other CLB Lập Trình WeDev videos

Câu lạc bộ tham gia tập huấn giáo dục STEM cùng các thầy cô giáo viên THCS tại Trường THCS Bạch Liêu Huyện Yên Thành vào...