Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng chuyên môn

Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng chuyên môn

Comments

Thông báo!!!
Ngày mai thứ 7 (2/7/2022) toàn thể giáo viên trường tham gia học chính trị nên sinh viên vui lòng không liên hệ vào thứ 7. Cảm ơn!
Thông báo cho các sinh viên Vừa làm vừa học!!! 🎓🎓🎓
Các bạn học viên xét Tốt nghiệp Đợt 1-2022 vui lòng rà soát thông tin cá nhân trước khi cấp bằng Tốt nghiệp. Nếu có vấn đề gì vui lòng phản hồi về cho trung tâm hạn chót là 17h thứ 6 (3/6/2022). Sau thời gian trên học viên không được khiếu nại gì thêm.
Thông báo nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 2 ngày t7 và cn (9 và 10/4/2022) cho các lớp ĐH VLVH !!!
Thông báo!!!
Thứ 7, chủ nhật (12,13/3) giáo viên Trung tâm bận đi gác thi nên sinh viên vui lòng không liên hệ. Cảm ơn.
THÔNG BÁO NHẬN HS XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - 2022!!!
Các bạn sinh viên đọc thông báo nhận HS xét tốt nghiệp, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo link bên dưới. Các bạn xem kỹ thư mục LUU Y HO SO họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, dân tộc của tất cả các giấy tờ trong hồ sơ nộp phải khớp với nhau. Nếu không khớp phải chỉnh lại hs hoặc làm đơn xác nhận là cùng 1 người.
https://drive.google.com/drive/folders/1H1GMjC1Ika9LhpMbflFoFg9u36Ojqtsi?usp=sharing
Thông báo!!!
Thứ 7 (26-2-2022) giáo viên Trung tâm bận đi gác thi nên sinh viên vui lòng không liên hệ ngày thứ 7. Cảm ơn.
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-2021 (Lần cuối)
Những học viên đã gửi hồ sơ xét tốt nghiệp đại học VLVH đợt 2, năm 2021 vui lòng xem kỹ danh sách kết quả tốt nghiệp.
Nếu có thông tin gì cần phải điều chỉnh, sinh viên vui lòng phản hồi trực tiếp vào phần bình luận bên dưới (Nhớ để lại tên họ và mã số SV)
Thời gian phản hồi: từ nay đến trước 10 giờ sáng ngày 03/01/2022.
Thân mến!
🎓🎓🎓THÔNG BÁO DÒ XÉT THÔNG TIN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-2021
Các bạn sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp Đợt 2-2021 vui lòng dò xét thông tin cá nhân của mình, nếu có sai sót, phản hồi lại cho trung tâm bằng cách bình luận dưới bài viết này từ nay đến hết ngày 27/12/2021
Trân trọng./.
Thông báo này dành cho sinh viên đã xét TN vào tháng 5/2021
Mời sinh viên Phạm Phú Thiệt vào trung tâm nhận giấy xác nhận!
THÔNG BÁO NHẬN HS XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - 2021!!!
Các bạn sinh viên đọc thông báo nhận HS xét tốt nghiệp, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo link bên dưới. Các bạn xem kỹ thư mục LUU Y HO SO họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, dân tộc của tất cả các giấy tờ trong hồ sơ nộp phải khớp với nhau. Nếu không khớp phải chỉnh lại hs hoặc làm đơn xác nhận là cùng 1 người.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H1GMjC1Ika9LhpMbflFoFg9u36Ojqtsi
Những học viên đã đăng ký với trung tâm làm tiểu luận tốt nghiệp dưới đây vui lòng liên hệ với trung tâm qua số đt 0270.3862.511 để trao đổi về vấn đề học phí của học phần tiểu luận tốt nghiệp
Thông báo về việc nghỉ lễ quốc khánh 2/9 (tuần 30/8-5/9 nghỉ), thời gian học online có sự thay đổi. Sinh viên xem lại lịch học.
Trân trọng.

Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề cao phù hợp với sự phát tri? Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng CMNVSP thuộc trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Operating as usual

26/12/2022
Photos from Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng chuyên môn's post 24/12/2022

Thông báo cho các sinh viên Vừa làm vừa học!!! 🎓🎓🎓
Các bạn học viên xét Tốt nghiệp Đợt 2-2022 vui lòng rà soát thông tin cá nhân của mình. Nếu có vấn đề gì vui lòng phản hồi về cho trung tâm hạn chót là 17h thứ 2 (26/12/2022). Sau thời gian trên học viên không được khiếu nại gì thêm.

Photos from Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng chuyên môn's post 19/09/2022

THÔNG BÁO NHẬN HS XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - 2022!!!
Các bạn sinh viên đọc thông báo nhận HS xét tốt nghiệp, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo link bên dưới. Các bạn xem kỹ thư mục LUU Y HO SO họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, dân tộc của tất cả các giấy tờ trong hồ sơ nộp phải khớp với nhau. Nếu không khớp phải chỉnh lại hs hoặc làm đơn xác nhận là cùng 1 người.
https://drive.google.com/drive/folders/1H1GMjC1Ika9LhpMbflFoFg9u36Ojqtsi?usp=sharing

01/07/2022

Thông báo!!!
Ngày mai thứ 7 (2/7/2022) toàn thể giáo viên trường tham gia học chính trị nên sinh viên vui lòng không liên hệ vào thứ 7. Cảm ơn!

Photos from Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng chuyên môn's post 02/06/2022

Thông báo cho các sinh viên Vừa làm vừa học!!! 🎓🎓🎓
Các bạn học viên xét Tốt nghiệp Đợt 1-2022 vui lòng rà soát thông tin cá nhân trước khi cấp bằng Tốt nghiệp. Nếu có vấn đề gì vui lòng phản hồi về cho trung tâm hạn chót là 17h thứ 6 (3/6/2022). Sau thời gian trên học viên không được khiếu nại gì thêm.

07/04/2022

Thông báo nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 2 ngày t7 và cn (9 và 10/4/2022) cho các lớp ĐH VLVH !!!

11/03/2022

Thông báo!!!
Thứ 7, chủ nhật (12,13/3) giáo viên Trung tâm bận đi gác thi nên sinh viên vui lòng không liên hệ. Cảm ơn.

Photos from Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng chuyên môn's post 03/03/2022

THÔNG BÁO NHẬN HS XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - 2022!!!
Các bạn sinh viên đọc thông báo nhận HS xét tốt nghiệp, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo link bên dưới. Các bạn xem kỹ thư mục LUU Y HO SO họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, dân tộc của tất cả các giấy tờ trong hồ sơ nộp phải khớp với nhau. Nếu không khớp phải chỉnh lại hs hoặc làm đơn xác nhận là cùng 1 người.
https://drive.google.com/drive/folders/1H1GMjC1Ika9LhpMbflFoFg9u36Ojqtsi?usp=sharing

24/02/2022

Thông báo!!!
Thứ 7 (26-2-2022) giáo viên Trung tâm bận đi gác thi nên sinh viên vui lòng không liên hệ ngày thứ 7. Cảm ơn.

Photos from Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng chuyên môn's post 30/12/2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-2021 (Lần cuối)
Những học viên đã gửi hồ sơ xét tốt nghiệp đại học VLVH đợt 2, năm 2021 vui lòng xem kỹ danh sách kết quả tốt nghiệp.
Nếu có thông tin gì cần phải điều chỉnh, sinh viên vui lòng phản hồi trực tiếp vào phần bình luận bên dưới (Nhớ để lại tên họ và mã số SV)
Thời gian phản hồi: từ nay đến trước 10 giờ sáng ngày 03/01/2022.
Thân mến!

Photos from Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng chuyên môn's post 25/12/2021

🎓🎓🎓THÔNG BÁO DÒ XÉT THÔNG TIN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2-2021
Các bạn sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp Đợt 2-2021 vui lòng dò xét thông tin cá nhân của mình, nếu có sai sót, phản hồi lại cho trung tâm bằng cách bình luận dưới bài viết này từ nay đến hết ngày 27/12/2021
Trân trọng./.

12/11/2021

Thông báo này dành cho sinh viên đã xét TN vào tháng 5/2021

19/10/2021

Mời sinh viên Phạm Phú Thiệt vào trung tâm nhận giấy xác nhận!

Photos from Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng chuyên môn's post 15/10/2021

THÔNG BÁO NHẬN HS XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - 2021!!!
Các bạn sinh viên đọc thông báo nhận HS xét tốt nghiệp, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo link bên dưới. Các bạn xem kỹ thư mục LUU Y HO SO họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, dân tộc của tất cả các giấy tờ trong hồ sơ nộp phải khớp với nhau. Nếu không khớp phải chỉnh lại hs hoặc làm đơn xác nhận là cùng 1 người.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H1GMjC1Ika9LhpMbflFoFg9u36Ojqtsi

12/10/2021

Những học viên đã đăng ký với trung tâm làm tiểu luận tốt nghiệp dưới đây vui lòng liên hệ với trung tâm qua số đt 0270.3862.511 để trao đổi về vấn đề học phí của học phần tiểu luận tốt nghiệp

DANG KY PHONG HOC 31/08/2021

Thông báo về việc nghỉ lễ quốc khánh 2/9 (tuần 30/8-5/9 nghỉ), thời gian học online có sự thay đổi. Sinh viên xem lại lịch học.
Trân trọng.

DANG KY PHONG HOC Trang tính1 DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN TẠI VĨNH LONG (Học tập trung ngày Thứ 7 & Chủ nhật) TT,MÔN HỌC,Mã lớp học phần,LỚP,PHÒNG,THỜI GIAN,GIÁO VIÊN,GHI CHÚ TH CTXH nhóm,CTXH K44 (THPT,TC,CĐ,ĐH),Nguyễn Thị Hồng,Tạm ngưng CTXH nhóm,hk2.20.21-SP1302...

DANG KY PHONG HOC 31/07/2021

Thông báo!!!
Đại diện sinh viên các lớp VLVH tại Vĩnh Long liên hệ giáo viên qua mail đã được cung cấp trong link để biết thời gian học cụ thể.
Trân trọng./.

DANG KY PHONG HOC Trang tính1 DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN TẠI VĨNH LONG (Học tập trung ngày Thứ 7 & Chủ nhật) TT,MÔN HỌC,Mã lớp học phần,LỚP,PHÒNG,THỜI GIAN,GIÁO VIÊN,GHI CHÚ TH CTXH nhóm,CTXH K44 (THPT,TC,CĐ,ĐH),Nguyễn Thị Hồng,Tạm ngưng CTXH nhóm,hk2.20.21-SP1302...

04/07/2021

Gửi quý học viên

24/06/2021

Thông báo về việc học online đến sinh viên các lớp VLVH tại Vĩnh Long khóa 44 và khóa 45 (dành cho một số lớp)!!!

Ngày 18/6/2021, trung tâm có gửi mail đến cố vấn học tập các lớp về việc thông báo học online. Hầu hết các sinh viên đều đã được cung cấp email và mật khẩu. Trung tâm xin thông báo đến sinh viên các khóa 44 và 45 tại Vĩnh Long về việc phục hồi mật khẩu elearning sẽ kết thúc vào lúc 11g ngày 25/6/2021.

Sinh viên nên đăng nhập thử vì nếu sau khoảng thời gian này sinh viên phản hồi về việc phục hồi mật khẩu trung tâm sẽ không xử lý kịp để giải quyết.

Trân trọng./.

04/06/2021

GẤP!!!Thông báo!!! 💥💥💥💥
Những sinh viên có tên trong hình dưới đây, vui lòng phản hồi dưới thông báo này lại cho trung tâm là thông tin cá nhân của mình đã đúng hay chưa để cấp bằng tốt nghiệp cho chính xác. Hạn chót là 14g ngày 4/6/2021.
Trân trọng./.

Photos from Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng chuyên môn's post 31/05/2021

THÔNG BÁO!!! 🎓🎓🎓
Đây là danh sách chính thức những sinh viên không đủ kiều kiện tốt nghiệp và danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Đợt 1 - 2021. Sinh viên xem danh sách rà soát lại thông tin cá nhân lần cuối nếu có sai sót vui lòng phản hồi lại cho trung tâm hoặc phản hồi dưới thông báo này. Hạn chót phản hồi đến hết T3 (01/6/2021) sau thời gian này, mọi thông tin sai sót của sinh viên, sinh viên tự chịu trách nhiệm; trung tâm không chịu trách nhiệm. (Vì bằng tốt nghiệp chỉ cấp 1 lần)
👉Nhờ các anh chị khi đọc được thông báo này thông tin đến các sinh viên trong lớp cùng xét tốt nghiệp để biết.
Trân trọng./.

28/05/2021

THÔNG BÁO!!! 💥💥💥
Các lớp VLVH tại Vĩnh Long tạm thời nghỉ do tình hình Covid phức tạp đến khi có thông báo mới.
Trân trọng!

26/05/2021

Thông báo!
Lớp ĐH Công nghệ thông tin K45 tại Vĩnh Long tạm thời nghỉ tuần này. Tuần sau sẽ bắt đầu học học kì mới.
Trân trọng!

25/05/2021

MỜI NHỮNG SINH VIÊN CÓ TÊN SAU ĐÂY VÀO TRUNG TÂM NHẬN GIẤY XÁC NHẬN
1. NGUYỄN ĐẮC THẾ
2. NGUYỄN TRÍ HẢO
3. NGUYỄN XUÂN MAI
4. TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG
5. NGUYỄN THỊ THU CÚC
6. TRẦN THỊ LỤA
7. LÊ THỊ DIỆU
8. HỒ THỊ THÚY VÂN
9. NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA

Photos from Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng chuyên môn's post 24/05/2021

THÔNG BÁO!!! 🎓🎓🎓
Đây là danh sách những sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp Đợt 1 - 2021. Sinh viên xem danh sách rà soát lại thông tin cá nhân nếu có sai sót vui lòng phản hồi lại cho trung tâm hoặc cmt dưới thông báo này. Hạn chót phản hồi đến 10g sáng T4 (26/5/2021) nếu phản hồi sau khoảng thời gian này, mọi thông tin sai sót trung tâm không chịu trách nhiệm.
👉Nhờ các anh chị khi đọc được thông báo này thông tin đến các sinh viên trong lớp cùng xét TN để biết.
Trân trọng

13/05/2021

Thông báo!!!
Sinh viên có tên trong hình đăng ký môn Tiểu luận tốt nghiệp của Ngành Ô tô vui lòng liên hệ với giáo viên hướng dẫn để làm Tiểu luận.
Trân trọng

09/05/2021

Thông báo!!!
Sinh viên các khóa cũ 40, 41, 42, 43 muốn đăng ký làm Tiểu luận tốt nghiệp của ngành Ô tô chung với lớp Ô tô K44 thì vui lòng cmt dưới thông báo này. Hạn chót đăng ký là 10/5/2021.

26/04/2021

Các Sinh viên học ghép tại Đồng Tháp lưu ý lịch thi đính kèm

26/04/2021

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5!!!
Các lớp VLVH tại Vĩnh Long nghỉ lễ 30/4 và 1/5 bắt đầu từ ngày 26/4 đến ngày 2/5. Sau lễ các lớp sẽ học lại bình thường. Chúc các bạn có kỳ nghỉ lễ vui vẻ.
Trân trọng

20/04/2021

Thông báo!!!💥💥💥
Sinh viên lớp Ô tô K44 tại Vĩnh Long (đối tượng CĐ) có tên trong hình dưới đây. Xem danh sách giáo viên hướng dẫn để làm tiểu luận tốt nghiệp. Sinh viên tự liên hệ với giáo viên hướng dẫn để làm tiểu luận.
👉Lưu ý: sinh viên liên hệ gv trong giờ hành chính
Trân trọng

07/04/2021

Thông báo!!!
Lớp Ô tô K45 nghỉ tuần này (5/4 - 11/4) do môn Vật lý ĐC A2 giáo viên đã dạy xong. Tuần sau học lại.
Trân trọng!

DANG KY PHONG HOC 06/04/2021

Tuần này các lớp VLVH tại Vĩnh Long học lại bình thường. Các bạn sinh viên xem link bên dưới để theo dõi thời gian học và phòng học.
Trân trọng!!!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GVVDhsJbn2ux9BrvKWxwND5b62bxoZ0_mzyZTTw4MTY/edit?fbclid=IwAR02WKGX_LJvCKXt09H2VPOpQvIreRBSifMrjiWKKmM8vRDCOqejEaUGHXc =0

DANG KY PHONG HOC Trang tính1 DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN TẠI VĨNH LONG VÀ CÁC TỈNH (Học ngày Thứ 7 & Chủ nhật) TT,MÔN HỌC,LỚP,PHÒNG,THỜI GIAN,GIÁO VIÊN,GHI CHÚ Sinh viên lưu ý TÊN LỚP khi xem lịch học 2,Xã hội học đại cương,CTXH K44 (TC,CĐ,ĐH),C0705,08/6-21/6/...

Want your school to be the top-listed School/college in Vinh Long?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


73, Nguyễn Huệ, Phường 2
Vinh Long
070

Opening Hours

Monday 07:00 - 17:00
Tuesday 07:00 - 17:00
Wednesday 07:00 - 17:00
Thursday 07:00 - 17:00
Friday 07:00 - 17:00
Saturday 07:00 - 17:00
Sunday 07:00 - 17:00
Other Vinh Long schools & colleges (show all)
Nguyen Binh Khiem High School for the gifted Nguyen Binh Khiem High School for the gifted
157 Pham Thai Buong, F4
Vinh Long

Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm , Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt N

Truong THPT Luu Van Liet Truong THPT Luu Van Liet
Phường 1, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long
Vinh Long

Bước 1: Bấm nút "Like" ở trên để ủng hộ Page Trường mình. Bước 2: Post mộ

Liên Chi Hội Sinh Viên Cà Mau - Trường Đại Học Cửu Long Liên Chi Hội Sinh Viên Cà Mau - Trường Đại Học Cửu Long
Quốc Lộ 1a
Vinh Long

Hội sinh viên Cà Mau -UCL

Trường THCS Nguyễn Trường Tộ - TP Vĩnh Long Trường THCS Nguyễn Trường Tộ - TP Vĩnh Long
Khóm 4/Phường 2/Đường Nguyễn Huệ
Vinh Long

Trường THCS Nguyễn Trường Tộ tọa lạc tại khóm 4 đường Nguyễn Huệ, Phường

Trường THCS Nguyễn Trãi - TP Vĩnh Long Trường THCS Nguyễn Trãi - TP Vĩnh Long
Số 59/Đường Mậu Thân/Phường 3/TP Vĩnh Long
Vinh Long, 85100

Trường THCS Nguyễn Trãi tọa lạc tại số 59 đường Mậu Thân, Phường 3, TP Vĩnh

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Vĩnh Long Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Vĩnh Long
157 Phạm Thái Bường, Phường 4
Vinh Long, 85000

Trang thông tin chính thức của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Vĩnh Long.

A2- Cùng Những Chiếc Nướu Lung Lay A2- Cùng Những Chiếc Nướu Lung Lay
Vinh Long

TeamA2 2020-2023

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
73 Nguyễn Huệ
Vinh Long

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, nơi không có ranh giới giữa nhà trường và thực tế

Trường Tiểu Học Lê Thánh Tông - Bình Minh Trường Tiểu Học Lê Thánh Tông - Bình Minh
Lê Văn Vị
Vinh Long

Nơi chia sẻ và lưu giữ những kỉ niệm đẹp...!!!

VAEC Việt Mỹ Hoà Phú VAEC Việt Mỹ Hoà Phú
Vĩnh Long
Vinh Long

EDUCATION QUALITY IS OUR TOP PRIORITY

12x2 Comedy Clup 12x2 Comedy Clup
Đường Phạm Thái Bường Phường 4
Vinh Long

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh, vì cuộc sống bình thường mới ��

Trung Tâm Ngoại Ngữ Achievers Vĩnh Long Trung Tâm Ngoại Ngữ Achievers Vĩnh Long
MG 1-12 Vincom Vĩnh Long, Phạm Thái Bường, Phường 4
Vinh Long

Là trung tâm tiên phong ở khu vực phía Nam trong chuỗi hệ thống Anh ngữ Achievers to