THCS Trần Phú TPVL, Vinh Long Videos

Videos by THCS Trần Phú TPVL in Vinh Long. Thông báo tin tức và chia sẽ những hoạt động nhà trường. Chia sẽ tâm tư nguy?

Hướng dẫn cài đặt và đăng ký Vssid

Clip hướng dẫn cho phụ huynh đăng ký bảo hiểm xã hội + bảo hiểm y tế bằng ứng dụng Vssid

Other THCS Trần Phú TPVL videos

Hướng dẫn cài đặt và đăng ký Vssid
Clip hướng dẫn cho phụ huynh đăng ký bảo hiểm xã hội + bảo hiểm y tế bằng ứng dụng Vssid

Hướng dẫn tham gia vào google meet học trực tuyến.

Học sinh các khối 6-7-8 để chuẩn bị cho tuần học đầu tiên ngày 13/9/2021Mỗi học sinh tạo sẵn cá nhân 1 gmail để học onli...

Hy vọng đây sẽ là một hình mẫu để các em cố gắng hơn

Hưởng ứng ngày hội “chạy olypic vì sức khoẻ toàn dân”Học sinh trường Trần Phú tích cực hưởng ứngVui khoẻ

Khoảnh khắc vui nhộn

Đêm trung thu học sinh trường THCS Trần Phú 2020