Ngô Thời Nhiệm School Video September 5, 2020, 8:14am

Videos by Ngô Thời Nhiệm School. Hệ thống trường TH, THCS, & THPT Ngô Thời Nhiệm Website: https://ngothoinhiem.edu.vn

Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 (P3)

Other Ngô Thời Nhiệm School videos

Tứ kết môn bóng đá giữa trường Ngô Thời Nhiệm và trường THPT An Lạc

Trận 12A3 - 12A4 (H2)
Hội thao chào mừng ngày 20.11 (Trận 12A3 - 12A4). #Bongda #thpt #hoithao

Trận 12A3 - 12A4
Hội thao chào mừng ngày 20.11 (Trận 12A3 - 12A4) #hộithao #ngàynhàgiáoViệtNam

Trận 12A1 - 12A2
Hội thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (trận 12A1 và 12A2)

Hoạt động CLB bóng đá khối THCS ngày 29.9.2020
Hoạt động CLB bóng đá khối THCS ngày 29.9.2020

Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 (P3)

Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 (P2)

Lễ tri ân và trưởng thành (P8)
Năm học 2019 - 2020

Lễ tri ân và trưởng thành (P10)
Năm học 2019 - 2020

Lễ tri ân và trưởng thành (P7)
Năm học 2019 - 2020

Lễ tri ân và trưởng thành (P6)
Năm học 2019 - 2020

Lễ tri ân và trưởng thành (P5)
Năm học 2020 - 2021

Lễ tri ân và trưởng thành (P4)
Năm học 2019 - 2020

Lễ tri ân và trưởng thành (P1)
Năm học 2019 - 2020

Văn nghệ tại buổi lễ tổng kết (P4)

Trao thưởng học sinh giỏi cấp Tp năm học 2019 - 2020

Tư vấn hướng nghiệp "Đúng ngành nghề - sáng tương lai" năm 2020 (P12)
Ngày 30.5.2020. Diễn ra tại trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM

Tư vấn hướng nghiệp "Đúng ngành nghề - sáng tương lai" năm 2020 (P14)
Ngày 30.5.2020. Diễn ra tại trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM

Tư vấn hướng nghiệp "Đúng ngành nghề - sáng tương lai" năm 2020 (P11)
Ngày 30.5.2020. Diễn ra tại trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM

Tư vấn hướng nghiệp "Đúng ngành nghề - sáng tương lai" năm 2020 (P9)
Ngày 30.5.2020. Diễn ra tại trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM

Tư vấn hướng nghiệp "Đúng ngành nghề - sáng tương lai" năm 2020 (P10)
Ngày 30.5.2020. Diễn ra tại trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM

Tư vấn hướng nghiệp "Đúng ngành nghề - sáng tương lai" năm 2020 (P8)
Ngày 30.5.2020. Diễn ra tại trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM

Tư vấn hướng nghiệp "Đúng ngành nghề - sáng tương lai" năm 2020 (P7)
Ngày 30.5.2020. Diễn ra tại trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM

Tư vấn hướng nghiệp "Đúng ngành nghề - sáng tương lai" năm 2020 (P5)
Ngày 30.5.2020. Diễn ra tại trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM

Tư vấn hướng nghiệp "Đúng ngành nghề - sáng tương lai" năm 2020 (P6)
Ngày 30.5.2020. Diễn ra tại trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM

Tư vấn hướng nghiệp "Đúng ngành nghề - sáng tương lai" năm 2020 (P3)
Ngày 30.5.2020. Diễn ra tại trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM

Tư vấn hướng nghiệp "Đúng ngành nghề - sáng tương lai" năm 2020 (P4)
Ngày 30.5.2020. Diễn ra tại trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM

Tư vấn hướng nghiệp "Đúng ngành nghề - sáng tương lai" năm 2020 (P2)
Ngày 30.5.2020. Diễn ra tại trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM

Tư vấn hướng nghiệp "Đúng ngành nghề - sáng tương lai" (P1)
Ngày 30.5.2020. Diễn ra tại trường Ngô Thời Nhiệm Tp.HCM

C