THPT Diễn Châu 5

THPT Diễn Châu 5

BAN GIÁM HIỆU HIỆN NAY 2021
1. Phan Thị Thu Hương - Hiệu trưởng DĐ: 0912 741 53 Bí thư: Hoàng Xuân Nguyên

P. Hoàng Xuân Nguyên

2.

Bí thư: Phan Thị Thu Hương

Chi ủy: 1. Phan Thị Thu Hương

3. Nguyễn Văn Thọ

4. Tạ Hữu Hà

5. Cao Viết Lợi

Các tổ Đảng: ( Tổng số Đảng Viên cho đến thời điểm này: 38 Đ/C )

Operating as usual

Want your school to be the top-listed School/college?

Telephone