Tin học văn phòng Lạng Sơn

Tin học văn phòng Lạng Sơn

Đào tạo tin học văn phòng

03/12/2022

📣📣📣Tin học văn phòng Lạng Sơn THÁNG 12📣📣📣
📣📣📣NGÀY BẮT ĐẦU: Thứ 4: 07/12/2022📣📣📣
📌 Thời gian học: 17h15-19h15
📌 Thời lượng học 18 buổi
📌 Nội dung học: Word, excel, PowerPoint Phù hợp cho các bạn làm văn phòng nhưng chưa thành thạo các kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản, quản lý trang tính Excel, quản lý bán hàng, quản lý kho, Google trang tính, Tạo biểu mẫu thông tin khách hàng
📌Đăng ký ngay tại: 👇👇👇 https://forms.gle/36d91ytnZpk7wefS9

26/11/2022

📣📣📣Tuyển sinh lớp Tin học văn phòng Lạng Sơn THÁNG 12📣📣📣
📌 Thời gian học: Chiều, Tối
📌 Thời lượng học 18 buổi
📌 Nội dung học: Word, excel, PowerPoint Phù hợp cho các bạn làm văn phòng nhưng chưa thành thạo các kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản, quản lý trang tính Excel, quản lý bán hàng, quản lý kho, Google trang tính, Tạo biểu mẫu thông tin khách hàng
📌Đăng ký ngay tại: 👇👇👇 https://forms.gle/36d91ytnZpk7wefS9

23/11/2022

📣📣📣Tuyển sinh lớp Tin học văn phòng Lạng Sơn THÁNG 12📣📣📣
📌 Thời gian học: Chiều, Tối
📌 Thời lượng học 18 buổi
📌 Nội dung học: Word, excel, PowerPoint Phù hợp cho các bạn làm văn phòng nhưng chưa thành thạo các kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản, quản lý trang tính Excel, quản lý bán hàng, quản lý kho, Google trang tính, Tạo biểu mẫu thông tin khách hàng
📌Đăng ký ngay tại: 👇👇👇 https://forms.gle/36d91ytnZpk7wefS9

07/11/2022

📣📣📣Tuyển sinh lớp Tin học văn phòng Lạng Sơn THÁNG10📣📣📣
📌 Thời gian học: 17h15-19h15
📌 Thời lượng học 18 buổi
📌 Nội dung học: Word, excel, PowerPoint Phù hợp cho các bạn làm văn phòng nhưng chưa thành thạo các kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản, quản lý trang tính Excel, quản lý bán hàng, quản lý kho, Google trang tính, Tạo biểu mẫu thông tin khách hàng
📌Đăng ký ngay tại: 👇👇👇 https://forms.gle/36d91ytnZpk7wefS9

Đăng ký học Tin học Văn Phòng tháng 10/2022 tại tp.Lạng Sơn 22/10/2022

Đăng ký học Tin học Văn Phòng tháng 10/2022 tại tp.Lạng Sơn

📣📣📣Tuyển sinh lớp Tin học văn phòng Lạng Sơn THÁNG10📣📣📣
📌 Thời gian học: 17h15-19h15
📌 Thời lượng học 18 buổi
📌 Nội dung học: Word, excel, PowerPoint Phù hợp cho các bạn làm văn phòng nhưng chưa thành thạo các kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản, quản lý trang tính Excel, quản lý bán hàng, quản lý kho, Google trang tính, Tạo biểu mẫu thông tin khách hàng
📌Đăng ký ngay tại: 👇👇👇

Đăng ký học Tin học Văn Phòng tháng 10/2022 tại tp.Lạng Sơn Lớp tin học cho người mới bắt đầu tiếp cận với máy tính

20/10/2022

📣📣📣Tuyển sinh lớp Tin học văn phòng Lạng Sơn THÁNG10📣📣📣
📌 Thời gian học: 17h15-19h15
📌 Thời lượng học 18 buổi
📌 Nội dung học: Word, excel, PowerPoint Phù hợp cho các bạn làm văn phòng nhưng chưa thành thạo các kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản, quản lý trang tính Excel, quản lý bán hàng, quản lý kho, Google trang tính, Tạo biểu mẫu thông tin khách hàng
📌Đăng ký ngay tại: 👇👇👇
https://forms.gle/xECx9vF4GH7qWbMp6

14/10/2022

📣📣📣Tuyển sinh lớp TIN HỌC VĂN PHÒNG📣📣📣
📌 Thời gian học: Sáng, chiều, Tối 5h00-7h00.
📌 Thời lượng học 18 buổi
📌 Nội dung học: word, excel, PowerPoint Phù hợp cho các bạn làm văn phòng nhưng chưa thành thạo các kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản, quản lý trang tính Excel, Google trang tính, Tạo biểu mẫu thông tin khách hàng
📌Đăng ký ngay tại: 👇👇👇
https://forms.gle/khbyAY6tE3SHGqjS9

Đăng ký học Tin học Văn Phòng tháng 9/2022 21/09/2022

Đăng ký học Tin học Văn Phòng tháng 9/2022

📣📣📣Tuyển sinh lớp TIN HỌC VĂN PHÒNG📣📣📣
📌 Thời gian học: Sáng, chiều, Tối 5h00-7h00.
📌 Thời lượng học 18 buổi
📌 Nội dung học: word, excel, PowerPoint Phù hợp cho các bạn làm văn phòng nhưng chưa thành thạo các kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản, quản lý trang tính Excel, Google trang tính, Tạo biểu mẫu thông tin khách hàng
📌Đăng ký ngay tại: 👇👇👇
https://forms.gle/khbyAY6tE3SHGqjS9

Đăng ký học Tin học Văn Phòng tháng 9/2022 Lớp tin học cho người mới bắt đầu tiếp cận với máy tính

27/08/2022

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG Tháng9 tại TpLS
✌️Thời lượng: 18 buổi
⏰ Khung giờ học: Sáng, chiều, tối. . Đăng ký tại Link bên dưới 👇👇👇

20/07/2022

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG Tháng8
✌️Thời lượng: 18 buổi
⏰ Khung giờ học: 17h00 - 18h45 và 19h30-21h15. Đăng ký tại Link bên dưới 👇👇👇

29/06/2022

TUYỂN SINH LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG Tháng 7
✌️Thời lượng: 18 buổi
⏰ Khung giờ học: 19h30-21h00.

Timeline photos 01/04/2022

Tuyển sinh lớp Tin học văn phòng tháng 4/2022. Mọi người nhanh tay đăng ký ạ!

28/03/2022
14/01/2022

Tuyển sinh lớp Tin học văn phòng tháng 1/2022. Mọi người nhanh tay đăng ký ạ!

Website