HUB Điểm Rèn Luyện

HUB Điểm Rèn Luyện

Các hoạt động ĐRL Đại Học Ngân Hàng TP.HCM

15/09/2022

🔥🔥🔥 Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022

🍀 Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả xét tuyển theo Phương thức tổng hợp, Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

1️⃣ Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Hình đính kèm)

2️⃣ Kết quả xét tuyển Phương thức tổng hợp và Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

🔸 Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển Phương thức tổng hợp và Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh tại Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/).

3️⃣ Thủ tục xác nhận nhập học:
🔸 Thí sinh trúng tuyển phải thực hiện việc xác nhận nhập học lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được công nhận trúng tuyển chính thức và nhận Giấy báo trúng tuyển. Thời gian xác nhận nhập học: Từ ngày 16/9/2022 đến 17 giờ ngày 30/9/2022.
🔸 Hình thức xác nhận nhập học: Trực tuyến, dùng tài khoản được cấp trên Hệ thống chung của Bộ GD&ĐT (địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/).
🔸 Sau khi hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh sẽ nhận được Giấy báo trúng tuyển và nhập học qua địa chỉ email đã đăng ký trên hệ thống của Bộ GD&ĐT và qua đường bưu điện.

4️⃣ Thời gian nhập học trực tiếp tại trường:
🔸 Dự kiến vào các ngày 04 - 08 tháng 10 năm 2022 (Thí sinh theo dõi cụ thể tại thông báo trúng tuyển và kế hoạch nhập học của Trường)

15/09/2022
Want your school to be the top-listed School/college?