IOT GD.Phú Yên, Tuy Hòa Videos

Videos by IOT GD.Phú Yên in Tuy Hòa. Là nơi hội tụ, chia sẻ kiến thức trong hoạt động giáo dục. Hướng đến gi?

Chia sẻ dự án học tập " Gia công logo- 60 năm thành lập trường đại học SPKT TP.HCM "

Chia sẻ dự án học tập " Gia công logo- 60 năm thành lập trường đại học SPKT TP.HCM "

Click to enable sound Next

Other IOT GD.Phú Yên videos

Chia sẻ dự án học tập " Gia công logo- 60 năm thành lập trường đại học SPKT TP.HCM "
Chia sẻ dự án học tập " Gia công logo- 60 năm thành lập trường đại học SPKT TP.HCM "

Lắp mạch điều khiển 3 led
Lắp mạch điều khiển 3 led

Hướng dẫn học sinh THPT thực hiện DỰ ÁN HỌC TẬP " MẠCH ĐIỀU KHIỂN 3 LED"
Hướng dẫn học sinh THPT thực hiện DỰ ÁN HỌC TẬP " MẠCH ĐIỀU KHIỂN 3 LED"

Thực hiện dự án học tập " LỊCH CHÚC MỪNG NĂM MỚI" - Học sinh THPT
Thực hiện dự án học tập " LỊCH CHÚC MỪNG NĂM MỚI" - Học sinh THPT

Thực hiện dự án học tập _ Công nghệ 12 THPT
Thực hiện dự án học tập _ Công nghệ 12 THPT

Hướng dẫn học sinh THPT thực hiện dự án học tập
Hướng dẫn học sinh THPT thực hiện dự án học tập

Hướng dẫn thực hiện dự án học tập- Phần 1
Hướng dẫn thực hiện dự án học tập- Phần 1

Thực hiện gia công lịch 2022, trên máy CNC.
Thực hiện gia công lịch 2022, trên máy CNC.

Thực hiện gia công lịch 2022 trên bìa gỗ
Thực hiện gia công lịch 2022 trên bìa gỗ

💁Chia sẻ giai đoạn gia công bìa lịch trên máy CNC 3080 🌾 Giải quyết bài toán từ thực tiễn : #ÝTƯỞNG #THIẾTKẾ #THICÔNG ✍🌾✍🌾✍🌾
💁Chia sẻ giai đoạn gia công bìa lịch trên máy CNC 3080🌾 Giải quyết bài toán từ thực tiễn : #ÝTƯỞNG#THIẾTKẾ #THICÔNG✍🌾✍🌾✍...

Chia sẻ giai đoạn thực hiện gia công bìa lịch trên máy CNC 3080
Chia sẻ giai đoạn gia công bìa lịch trên máy CNC 3080

🎨#Vẽtrựctuyến trên draw.io bằng tài khoản Gmail ✍Chia sẻ Hướng dẫn tại địa chỉ : 🌾https://www.youtube.com/watch?v=rLILsnCttpc
🎨#Vẽtrựctuyến trên draw.io bằng tài khoản Gmail ✍Chia sẻ Hướng dẫn tại địa chỉ :🌾https://www.youtube.com/watch?v=rLILsnC...

Tìm hiểu nguyên lý và chế tạo " Thiết bị điều khiển đa năng" phục vụ hoạt động dạy học
Tìm hiểu nguyên lý và chế tạo "Thiết bị điều khiển đa năng"

Thực nghiệm sản phẩm STEM phiên bản 01
Thực nghiệm sản phẩm STEM phiên bản 01

CHIA SẺ VẼ MẠCH ĐIỆN TRỰC TUYẾN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌChttps://www.youtube.com/watch?v=OUGgAoCiSM4
CHIA SẺ VẼ MẠCH ĐIỆN TRỰC TUYẾN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

ÔN TẬP LINH KIỆN BÁN DẪN CÔNG NGHỆ 12-THPT
ÔN TẬP LINH KIỆN BÁN DẪN CÔNG NGHỆ 12-THPT

Unit 6: Stand up! - Lesson 1: 1, 2, 3
Unit 6: Stand up! - Lesson 1: 1, 2, 3

*CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH THPT, VẬN DỤNG KIẾN THỨC ĐƯỢC HỌC GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TỪ THỰC TIỄN*
*CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH THPT, VẬN DỤNG KIẾN THỨC ĐƯỢC HỌC GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TỪ THỰC TIỄN...

*CHUYÊN ĐỀ SỬ DỤNG BÀI GIẢNG E.LEARNING TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC*
*CHUYÊN ĐỀ SỬ DỤNG BÀI GIẢNG E.LEARNING TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC*

Chia sẻ Thiết kế bài giảng e-Learning với phần mềm Avina
Chia sẻ Thiết kế bài giảng e-Learning với phần mềm Avina