LĐ THCS Bùi Thị Xuân, Quy Nhon Videos

Videos by LĐ THCS Bùi Thị Xuân in Quy Nhon.

Hẹn gặp các bạn tại sân khấu trường THCS Bùi Thị Xuân vào lúc 18h thứ 3 ngày 26/9 nhé.

Other LĐ THCS Bùi Thị Xuân videos

Hẹn gặp các bạn tại sân khấu trường THCS Bùi Thị Xuân vào lúc 18h thứ 3 ngày 26/9 nhé.

Lễ kết nạp đội viên mới
Lễ kết nạp đoàn viên mới