Đoàn Trường THPT B Phủ Lý, Phu Ly Videos

Videos by Đoàn Trường THPT B Phủ Lý in Phu Ly. Nơi chắp cánh những đam mê của Đoàn viên

Other Đoàn Trường THPT B Phủ Lý videos

Chuyên đề sinh hoạt "Phòng chống dịch bệnh covid 19, dịch sốt xuất huyết" ngày 16/10/2021

Sinh hoạt chuyên đề "Phòng chống bạo lực học đường" ngày 23/11/2021

Chi Đoàn 12A6 gửi lời tri ân tới thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam

Chi Đoàn 12A5 gửi lời chúc tới thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam

Chi Đoàn 12A1 gửi lời tri ân tới các thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam

Chi Đoàn 11A10 gửi lời tri ân tới các thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam

Chi Đoàn 11A7 gửi lời tri ân tới thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam

Chi Đoàn 11A6 gửi lời tri ân tới thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam

Chi Đoàn 11A4 gửi lời tri ân tới các thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam

Chi Đoàn 10A10 gửi lời tri ân tới thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam

Chi Đoàn 10A5 gửi lời tri ân tới các thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam

Chi Đoàn 10A4 gửi lời tri ân tới các thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam

Chi Đoàn 10A3 gửi lời chúc tới thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam

Chi Đoàn 10A1 gửi lời tri ân tới thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam

Chi Đoàn 11A1 gửi lời tri ân tới các thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam

Kỉ Niệm 20 năm thành lập trường THPT B Phủ Lý
Hát múa: "Mái đình làng biển".Biểu diễn: Cô giáo Trần Hoài và tốp múa 10A8 năm học 2020 - 2021

Văn nghệ kỉ niệm 20 năm thành lập trường THPT B Phủ Lý
Văn nghệ kỉ niệm 20 năm thành lập trường THPT B Phủ Lý

Văn nghệ kỉ niệm 20 năm thành lập trường THPT B Phủ Lý
Văn nghệ kỉ niệm 20 năm thành lập trường THPT B Phủ Lý

Văn nghệ kỉ niệm 20 năm thành lập trường THPT B Phủ Lý
Văn nghệ kỉ niệm 20 năm thành lập trường THPT B Phủ Lý

Phủ Lý B English got talent
Một chút Chill cho ngày mới🤩🤩🤩Phần dự thi English got talent của Chi đoàn 10A5Bài hát: Hello Việt Nam#HelloVietnam #XinC...