Anh Ngữ Ms Tran, Hue Videos

Videos by Anh Ngữ Ms Tran in Hue. IELTS ACADEMIC | GENERAL| LIFESKILLS A1 & B1 | TOEIC 4SKILLS | COMMUNICATION | KIDS ENGLISH | PTE

𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔 🏬 1/91 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑪𝒉𝒊́ 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 - 𝑻𝑷.𝑯𝒖𝒆̂́🛎 Phone: 077 5511 251 #Ielts_Academic #Ielts_General #PTE #Toeic #Giao_Tiếp #Ielts_Life_Skills #Huế

Click to enable sound Next

Other Anh Ngữ Ms Tran videos

𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔 🏬 1/91 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑪𝒉𝒊́ 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 - 𝑻𝑷.𝑯𝒖𝒆̂́🛎 Phone: 077 5511 251 #Ielts_Academic #Ielts_General #PTE #Toeic #Gia...

𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻 𝗮𝘀 𝗶𝗳 𝘆𝗼𝘂 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗹𝗶𝘃𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗲𝘃𝗲𝗿 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔 🏬 1/91 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑪𝒉𝒊́ 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 - 𝑻𝑷.𝑯𝒖𝒆̂́🛎 Phone: 077 5511 251 #Ielts_Academ...

Today is the day ❤️ 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔 🏬 1/91 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑪𝒉𝒊́ 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 - 𝑻𝑷.𝑯𝒖𝒆̂́🛎 Phone: 077 5511 251 #Ielts_Academic #Ielts_Gene...

When you change your thoughts, remember to also change your world.#Ielts_Academic #ielts #tienganhdongian #Ielts_General...

There are three ways to ultimate success: The first way is to be kind. The second way is to be kind. The third way is to...

𝐊𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 ❤️ ! 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐞𝐦, 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̣̆𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜...

Halloween is an important holiday that allows people to express themselves creatively. Children enjoy dressing up and go...

𝐌𝐚𝐲 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐚𝐲 𝐛𝐞 𝐟𝐢𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐣𝐨𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨. ❤️ W͓̽i͓̽s͓̽h͓̽i͓̽n͓̽g͓̽ ͓̽y͓̽o͓̽u͓̽ ͓̽a͓̽ ͓̽s͓̽w̽...

𝗜𝗗𝗜𝗢𝗠: “𝗨𝗡𝗗𝗘𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝗪𝗘𝗔𝗧𝗛𝗘𝗥” Practice makes perfect
Under the weather is an English idiom that describes someone as “feeling ill or unwell.” Sorry, I can't come to work tod...

𝗗𝗘𝗠𝗢 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦 𝗢𝗡𝗟𝗜𝗡𝗘 🙈
Chưa kịp lụt mà các bạn í đã sẵn chuyển hướng roài.. 🤪🤩🥳😎🤓😜 #Beingtheyear2023 #Sunday15Oct#Ielts_Academic #Ielts_General...

🇻🇳🇺🇸 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎𝐀́ 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 - 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑 🇨🇦🇨🇦
𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎𝐀́ 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 - 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐫𝐞̀𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝟒 𝐤𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠, 𝐖𝐫𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠. 𝐇𝐞...

𝕋𝕖𝕒𝕔𝕙𝕖𝕣𝕤 𝕔𝕒𝕟 𝕠𝕡𝕖𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕕𝕠𝕠𝕣, 𝕓𝕦𝕥 𝕪𝕠𝕦 𝕞𝕦𝕤𝕥 𝕖𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕚𝕥 𝕪𝕠𝕦𝕣𝕤𝕖𝕝𝕗.
IELTS không phải là tất cả nhưng nó sẽ giúp các em có nhiều cơ hội hơn để thực hiện hoá những ước mơ và dự định của mình...

The important of presentation skills. ➡️ They provide valuable life skills and boost self-esteem.➡️ Presentation skills ...

𝐓𝐮̛̀ 𝐂𝐀̆𝐍 𝐁𝐀̉𝐍 - Đ𝐀̣𝐈 𝐀𝐈𝐌 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐯𝐨̉𝐧 𝐯𝐞̣𝐧 𝟑.𝟓 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 ❤️ Hành trình của chúng mình từ lấy lại căn bản ...

𝐊𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐚̉𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̂́𝐦 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐞𝐢𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐮...

𝐍𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐢𝐧 𝐚 𝐧𝐞𝐰 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧. 💛 #Good_luck

“Cô ơi lớp em không có khi mô được lên page “ 🤓 Chân dung trai xinh gái đẹp nhóm 040 ạ 😍🧡🥰

TᕼÔᑎG ᗷÁO KᕼᗩI GIẢᑎG KᕼÓᗩ ᕼỌᑕ TIẾᑎG ᗩᑎᕼ ᑕᕼO TᖇẺ Eᗰ TỪ 4-7 TᑌỔI ᐯÀ 8-12 TᑌỔI🔸 Bạn muốn con bạn học tiếng Anh từ nhỏ để ph...

💙 𝗗𝗼𝗻’𝘁 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗴𝗼𝗮𝗹𝗟𝗲𝘁 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗮𝘀𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝗳𝗳𝗼𝗿𝘁. 💙➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ɴ ᴇ ᴠ ᴇ ʀ ᴘ ᴜ ᴛ ᴏ ꜰ ꜰ ᴜ ɴ ᴛ ɪ ʟ ᴛ ᴏ ᴍ ᴏ ʀ ʀ ᴏ ᴡ #B...

Promises are like babies: easy to make, hard to deliver #IELTS #promise #BLACKPINK #ielts_academic #absence

Hành trình chinh phục tiếng Anh của các cháu 4-6 ạ 🧡 ▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔 🏬 3/91 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑪𝒉𝒊́ ...

Keep pushing forward, stay determined and believe in yourself. You have the ability to achieve greatness and make your d...

𝑻𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕 𝒐𝒇 𝒈𝒆𝒕𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒉𝒆𝒂𝒅 𝒊𝒔 𝒈𝒆𝒕𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕𝒆𝒅. #Ielts #fromhue #englishvocabulary #Englishlearning

🌸 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞́ 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐊𝐢𝐝𝐬 đ𝐚̃ 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐯𝐮𝐢 𝐧𝐡𝐨̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐧𝐠. 𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐞́...

🌸 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐐𝐔𝐀̉ 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 𝐋𝐎̛́𝐏 𝐊𝐈𝐃𝐒 𝐄𝐍𝐆𝐋𝐈𝐒𝐇 🌸♥Đầu tiên, cám ơn quý phụ huynh đã sắp xếp để các cháu có thể t...

Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên 😘 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖𝑇𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝐼𝐸𝐿𝑇𝑆 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑠 𝑖𝑠 𝑎𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑡𝑒𝑝 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑤ℎ𝑜 𝑤𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑡𝑜 ...

𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 Các bạn í vẫn như thế chăm chỉ và chăm chỉ 💙 Cô vẫn luôn giành space để các em đến học tập và làm đ...

𝐕𝐢̀ 𝐒𝐚𝐨 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐓𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝟒-𝟖 𝐛𝐚̣𝐧?🌻 Đầu tiên, mình muốn tập trung vào nhu ...

𝕎𝔸ℝ𝕄-𝕌ℙ 𝕊𝕌𝕄𝕄𝔼ℝ 𝟚𝟘𝟚𝟛🟢 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 & 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐚̀𝐢 𝐭𝐡𝐢 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 đ𝐨̛̣𝐭 𝟏 𝐡𝐞̀ 𝟐𝟎𝟐𝟑.➖➖➖➖➖➖➖...