Tư vấn tuyển sinh Bằng 2, liên thông, chương trình 2 - ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế

Cổng thông tin tư vấn tuyển sinh Bằng Đại học thứ hai, Liên thông từ Cao đẳn

Operating as usual

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM 2022 09/09/2022

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM 2022

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM 2022

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM 2022 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố Đề án tuyển sinh hệ giáo dục thường xuyên 2022.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG CỬ NHÂN LỚP BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2, HỆ CQ, NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, KHÓA HỌC 2019-2022 05/04/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG CỬ NHÂN LỚP BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2, HỆ CQ, NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, KHÓA HỌC 2019-2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG CỬ NHÂN LỚP BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2, HỆ CQ, NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, KHÓA HỌC 2019-2022 Trường thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân lớp bằng đại học thứ 2, hệ Chính quy, ngành Ngôn ngữ Anh, khóa học 2019-2022 dành cho lớp Anh B2K15 A, B.

THÔNG BÁO TIẾP TỤC GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI ĐỢT 2 NĂM 2021 26/10/2021

THÔNG BÁO TIẾP TỤC GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI ĐỢT 2 NĂM 2021

THÔNG BÁO TIẾP TỤC GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI ĐỢT 2 NĂM 2021

THÔNG BÁO TIẾP TỤC GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI ĐỢT 2 NĂM 2021 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo: Gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh Bằng đại học thứ hai năm 2021 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2021.

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ đào tạo Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ngày thi 03/07/2021 30/07/2021

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ đào tạo Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ngày thi 03/07/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ngày thi 03/07/2021 gồm 73 thí sinh. Chi tiết ở bài viết đính kèm

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ đào tạo Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ngày thi 03/07/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ngày thi 03/07/2021 gồm 73 thí ...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI), NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, HỆ CHÍNH QUY TẠI HUẾ ĐỢT 1 NĂM 2021 01/07/2021

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI), NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, HỆ CHÍNH QUY TẠI HUẾ ĐỢT 1 NĂM 2021

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trân trọng thông báo đến Quý anh/ chị về Kế hoạch tuyển sinh và lịch thi tuyển sinh đại học (Bằng đại học thứ hai), ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy tại Huế đợt 1 năm 2021 vào ngày 03/07/2021.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ LỊCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI), NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, HỆ CHÍNH QUY TẠI HUẾ ĐỢT 1 NĂM 2021 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trân trọng thông báo đến Quý anh/ chị về Kế hoạch tuyển sinh và lịch thi tuyển sinh đại học (Bằng đại học thứ hai), ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy tại Huế đợt 1 năm 2021 vào ngày 03/07/...

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI NĂM 2021 02/06/2021

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI NĂM 2021

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI NĂM 2021

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI NĂM 2021 Căn cứ Thông báo số 232/TB-ĐHNN ngày 31 tháng 03 năm 2021 về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) năm 2021 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

KẾ HOẠCH NỘP HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC HỌC VIÊN ĐANG THEO HỌC CÁC LỚP BẰNG 2, LIÊN THÔNG, THẠC SĨ VÀ NGHIÊN CỨU SINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 11/05/2021

KẾ HOẠCH NỘP HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC HỌC VIÊN ĐANG THEO HỌC CÁC LỚP BẰNG 2, LIÊN THÔNG, THẠC SĨ VÀ NGHIÊN CỨU SINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

KẾ HOẠCH NỘP HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC HỌC VIÊN ĐANG THEO HỌC CÁC LỚP BẰNG 2, LIÊN THÔNG, THẠC SĨ VÀ NGHIÊN CỨU SINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

KẾ HOẠCH NỘP HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC HỌC VIÊN ĐANG THEO HỌC CÁC LỚP BẰNG 2, LIÊN THÔNG, THẠC SĨ VÀ NGHIÊN CỨU SINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Trường thông báo kế hoạch nộp học phí đối với các học viên đang theo học các lớp bằng 2, liên thông, thạc sĩ và nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Ngoại ngữ.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI) NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, HỆ CHÍNH QUY TẠI HUẾ NĂM 2021 05/04/2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI) NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, HỆ CHÍNH QUY TẠI HUẾ NĂM 2021

📣HOT 📣HOT 📣HOT
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI) NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, HỆ CHÍNH QUY TẠI HUẾ NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI) NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, HỆ CHÍNH QUY TẠI HUẾ NĂM 2021 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) năm 2021 cụ thể như sau: NGÀNH TUYỂN SINH:

12/03/2021

Ảnh dự thi “Tuần lễ Áo dài” năm 2021
MS: 034
“Muôn màu hướng đến tương lai”
Đơn vị: CĐCS Trường Đại học Ngoại ngữ

11/03/2021

Alo! Alo!
5000 anh/chị/em của Trường ĐH Ngoại ngữ đâu rồi nhỡ! Cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào!
Cá bạn vào link sau để LIKE, SHARE cho các Cô của Trường ta nhé!
Nhanh lên, nhanh lên!
https://www.facebook.com/780761715611335/posts/1442068692813964/
Ảnh dự thi “Tuần lễ Áo dài” năm 2021
MS: 034
“Muôn màu hướng đến tương lai”
Đơn vị: CĐCS Trường Đại học Ngoại ngữ
QUÁ ĐẸP CHO MỘT "KIỆT TÁC". 😊

Ảnh dự thi “Tuần lễ Áo dài” năm 2021
MS: 034
“Muôn màu hướng đến tương lai”
Đơn vị: CĐCS Trường Đại học Ngoại ngữ

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, LOẠI HÌNH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI, NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ ĐỢT THI NGÀY 03/01/2021 15/01/2021

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, LOẠI HÌNH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI, NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ ĐỢT THI NGÀY 03/01/2021

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, LOẠI HÌNH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI, NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ ĐỢT THI NGÀY 03/01/2021

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, LOẠI HÌNH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI, NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ ĐỢT THI NGÀY 03/01/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến thí sinh Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ng.....

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, LOẠI HÌNH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI, NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ ĐỢT THI NGÀY 08/11/2020 29/12/2020

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, LOẠI HÌNH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI, NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ ĐỢT THI NGÀY 08/11/2020

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, LOẠI HÌNH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI, NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ ĐỢT THI NGÀY 08/11/2020

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, LOẠI HÌNH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI, NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ ĐỢT THI NGÀY 08/11/2020 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI) ĐỢT 2 NĂM 2020 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ 14/11/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI) ĐỢT 2 NĂM 2020 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Đại học (bằng đại học thứ hai) đợt 2 năm 2020 tại Huế
Chi tiết ở bài viết đính kèm
Thông tin liên hệ:
Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Địa chỉ: Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, thành phố Huế
Website: https://tuyensinh.hucfl.edu.vn
Ông Nguyễn Văn Hậu, Chuyên viên tuyển sinh Giáo dục thường xuyên
- Điện thoại di động: 0334.646.878
- Email: [email protected]
Trân trọng thông báo./.
http://tuyensinh.hucfl.edu.vn/News/Detail/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-2-nam-2020-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue_20201114110103

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI) ĐỢT 2 NĂM 2020 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ Trường thông báo tuyển sinh đại học (bằng Đại học thứ hai) đợt 2 năm 2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐKXT VÀO ĐẠI HỌC 2020 20/09/2020

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐKXT VÀO ĐẠI HỌC 2020

Bạn nào còn đang thắc mắc, loay hoay ko biết làm sao để thay đổi, điều chỉnh Nguyện vọng thì vào đây nha, đã mở thay đổi, điều chỉnh từ hôm qua rồi đấy!

Cần thì cứ inbox Ad

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐKXT VÀO ĐẠI HỌC 2020 Trường ban hành hướng dẫn cho thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT vào đại học năm 2020.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC) NĂM 2020 TẠI BÀ RỊA-VŨNG TÀU 12/09/2020

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC) NĂM 2020 TẠI BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Thông báo tuyển sinh Đại học, Liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2020 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC) NĂM 2020 TẠI BÀ RỊA-VŨNG TÀU Trường thông báo tuyển sinh tại đại học (liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học) năm 2020 tại Bà Rịa - Vũng tàu

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC) NĂM 2020 TẠI HUẾ 26/08/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC) NĂM 2020 TẠI HUẾ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC), NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH NĂM 2020 TẠI HUẾ

Các anh chị có nhu cầu đăng ký tuyển sinh loại hình đào tạo này vui lòng tham gia nhóm Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2020 tại Huế để được cập nhật thông tin thường xuyên nhé
Link group:
https://www.facebook.com/groups/309690883578549

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC) NĂM 2020 TẠI HUẾ Trường thông báo tuyển sinh liên thông

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI) NĂM 2020 TẠI HUẾ 24/08/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI) NĂM 2020 TẠI HUẾ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI) NGÀNH NGÔN NGỮ ANH NĂM 2020 TẠI HUẾ
Các anh chị có nhu cầu đăng ký tuyển sinh loại hình đào tạo này vui lòng vô nhóm Tuyển sinh Đại học (bằng đại học thứ 2) năm 2020 tại Huế để được cập nhật thông tin thường xuyên nhé
Link group: https://www.facebook.com/groups/746954579184961/

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI) NĂM 2020 TẠI HUẾ Trường thông báo tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) năm 2020 tại Huế

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2020 08/07/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2020

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2020 Điện thoại: 0234 3 938 295 - Di Động: 0914 986 949 - Email: [email protected] - Website: http://hucfl.edu.vn

NGUYỄN ĐẮC QUỲNH ANH - CÔ GÁI TỐT NGHIỆP SONG NGÀNH VỚI 2 TẤM BẰNG ĐẠT LOẠI XUẤT SẮC 23/06/2020

NGUYỄN ĐẮC QUỲNH ANH - CÔ GÁI TỐT NGHIỆP SONG NGÀNH VỚI 2 TẤM BẰNG ĐẠT LOẠI XUẤT SẮC

Nguyễn Đắc Quỳnh Anh sinh năm 1997 với tính cách vui vẻ hòa đồng luôn nở nụ cười dễ thương trên môi, và cô nàng này sở hữu một thành tích khiến chúng ta phải nể đó là Sinh viên xuất sắc của Đại học Huế giai đoạn 2015 - 2017, tốt nghiệp chính quy đạt loại Xuất sắc cùng lúc hai ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Phiên dịch trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao Quỳnh Anh lại học song ngành và những bí quyết chinh phục hai tấm bằng Xuất sắc là gì?

NGUYỄN ĐẮC QUỲNH ANH - CÔ GÁI TỐT NGHIỆP SONG NGÀNH VỚI 2 TẤM BẰNG ĐẠT LOẠI XUẤT SẮC Để chuẩn bị cho tương lai có một cơ hội nghề nghiệp tốt cũng như tăng thêm vốn tri thức hiểu biết của bản thân thì nhiều bạn trẻ hiện nay đã lựa chọn việc học song ngành. Nếu bạn đang là học sinh cuối cấp muốn lựa chọn việ...

Photos from Tư vấn tuyển sinh Bằng 2, liên thông, chương trình 2 - ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế's post 21/06/2020

Sáng nay ngày 21 tháng 6 năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa học 2019 - 2021 đặt lớp liên kết đào tạo tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm, Tp Đà Nẵng.
Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của:
- TS. Đặng Thị Mộng Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.
- Ths. Phạm Anh Huy, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
- Ths. Phan Thanh Tiến, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
- Đông đủ 97 sinh viên lớp Anh B2K15VLVH tại Đà Nẵng.
Đây là lớp cuối cùng đợt tuyển sinh năm 2019 của Nhà trường. Trong thời gian tới Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức các đợt tuyển sinh Bằng Đại học thứ hai, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học và Song song hai chương trình Đại học của chỉ tiêu năm 2020. Anh chị quan tâm theo dõi thông tin tại fanpage và website: https://tuyensinh.hucfl.edu.vn/News/Category/tuyen-sinh-gdtx
Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi Lễ khai giảng sáng nay.

LỢI ÍCH KHI HỌC SONG NGÀNH 19/06/2020

LỢI ÍCH KHI HỌC SONG NGÀNH

Lợi ích khi học song ngành
Với mục tiêu tốt nghiệp cùng lúc hai tấm bằng Đại học chính quy thì việc học song ngành ngày nay đang ngày càng phổ biến, được nhiều các bạn sinh viên chọn lựa. Vậy những lợi ích mà bạn có được và những khó khăn gặp phải khi học song ngành là gì?
Chi tiết ở bài viết đính kèm

LỢI ÍCH KHI HỌC SONG NGÀNH Với mục tiêu tốt nghiệp cùng lúc hai tấm bằng Đại học chính quy thì việc học song ngành ngày nay đang ngày càng phổ biến, được nhiều các bạn sinh viên chọn lựa. Vậy những lợi ích mà bạn có được và những khó khăn gặp phải khi h....

HỌC SONG NGÀNH, TẠI SAO KHÔNG????? 16/06/2020

HỌC SONG NGÀNH, TẠI SAO KHÔNG?????

Học Đại học hiện nay đã không còn trở ngại và việc lựa chọn trường Đại học nào được xem là một “ngưỡng cửa” quan trọng của cuộc đời mỗi người. Và ngày nay khi có càng nhiều cử nhân tốt nghiệp đại học làm cho các doanh nghiệp, công ty dần trở nên có các yêu cầu, tiêu chuẩn lựa chọn nhân tài khắt khe hơn. Đế tăng vốn tri thức hiểu biết của bản thân cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường, nhiều sinh viên đã lựa chọn việc học song ngành....
Chi tiết ở bài viết đính kèm

HỌC SONG NGÀNH, TẠI SAO KHÔNG????? Học Đại học hiện nay đã không còn trở ngại và việc lựa chọn trường Đại học nào được xem là một “ngưỡng cửa” quan trọng của cuộc đời mỗi người. Và ngày nay khi có càng nhiều cử nhân tốt nghiệp đại học làm cho các doanh...

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp Bằng đại học thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa học 2019-2021 liên kết đặt lớp tại Trường CĐ Lương thực – Thực phẩm 15/06/2020

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp Bằng đại học thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa học 2019-2021 liên kết đặt lớp tại Trường CĐ Lương thực – Thực phẩm

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp Bằng đại học thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa học 2019-2021 liên kết đặt lớp tại Trường CĐ Lương thực – Thực phẩm

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp Bằng đại học thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH, khóa học 2019-2021 liên kết đặt lớp tại Trường CĐ Lương thực – Thực phẩm Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến toàn thể thí sinh đã trúng tuyển trong đợt thi tuyển sinh Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH khóa học 2019-2021 liên kết đặt lớp tại Trường CĐ Lương thực – ...

Photos from Tư vấn tuyển sinh Bằng 2, liên thông, chương trình 2 - ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế's post 14/06/2020

Buổi học đầu tiên lớp Liên thông Sư phạm tiếng Anh K15 tại Gia Lai

Photos from Tư vấn tuyển sinh Bằng 2, liên thông, chương trình 2 - ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế's post 12/06/2020

Hình ảnh các anh,chị sinh viên Lớp Anh B2K14CQ tại Huế đang thuyết trình nhóm bằng tiếng Anh của môn Nói 5

Photos from Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đắk Lắk's post 10/06/2020

Anh/chị/em nào ở khu vực tỉnh Đăk Lăk và các vùng lân cận có nhu cầu học liên thông lên Đại học ngành Sư phạm tiếng Anh làm hồ sơ nộp tại Khoa Giáo dục thường xuyên, Trường CĐ Sư phạm Đăk Lăk nha.
SĐT liên hệ: 02623852678
Xin cám ơn./.

Photos from Tư vấn tuyển sinh Bằng 2, liên thông, chương trình 2 - ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế's post 07/06/2020

LỄ KHAI GIẢNG LỚP LIÊN THÔNG TỪ CĐ LÊN ĐH NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH, HỆ VLVH (KHÓA 2019 - 2021) ĐẶT TẠI TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM GIA LAI

Đoàn công tác của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã có mặt tại Gia Lai vào sáng nay, ngày 07 tháng 6 năm 2020 để tổ chức Lễ Khai giảng lớp Liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Sư phạm tiếng Anh , hệ VLVH (khóa 2019 - 2021) tại Trường CĐ Sư phạm Gia Lai.
Tham dự buổi Lễ Khai giảng có sự hiện diện của:
1.Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường CĐSP Gia Lai.
2. Tiến sĩ Nguyễn Tình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
3. Thạc sĩ Phan Thanh Tiến, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
4. Đông đủ 71 sinh viên lớp Liên thông từ CĐ lên ĐH, ngành Sư phạm tiếng Anh, hệ VLVH (khóa 2019-2021).
Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi lễ:

Photos from Tư vấn tuyển sinh Bằng 2, liên thông, chương trình 2 - ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế's post 06/06/2020

LỄ KHAI GIẢNG LỚP LIÊN THÔNG TỪ CĐ LÊN ĐH NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH, HỆ VLVH (KHÓA 2019 - 2021) ĐẶT TẠI TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM ĐĂK LĂK

Sáng nay, ngày 06 tháng 6 năm 2020 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Sư phạm tiếng Anh , hệ VLVH (khóa 2019 - 2021) tại Trường CĐ Sư phạm Đăk Lăk.
Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của:
1. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hòa, Hiệu trưởng Trường CĐSP Đắk Lắk.
2. Tiến sĩ Nguyễn Tình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
3. Thạc sĩ Phan Thanh Tiến, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
4. Đông đủ 83 sinh viên lớp Liên thông từ CĐ lên ĐH, ngành Sư phạm tiếng Anh, hệ VLVH (khóa 2019-2021).
Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi lễ

P.S: Theo chỉ tiêu năm 2020 (dự kiến) Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tiếp tục liên kết với Trường CĐ Sư phạm Đăk Lăk tuyển sinh các Lớp Liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Sư phạm tiếng Anh, hệ VLVH (từ 60 đến 100 chỉ tiêu). Anh chị nào thắc mắc ib ad tư vấn nha 🥰🥰🥰
Link thông tin tuyển sinh Liên thông năm 2020: https://tuyensinh.hucfl.edu.vn/News/Detail/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-lien-thong-tu-cao-dang-len-dai-hoc-nam-2020-du-kien

01/06/2020

5 năm qua, Đảng bộ Trường đại học (ĐH) Ngoại ngữ, ĐH Huế tập trung trí tuệ và năng lực, lãnh đạo cán bộ, viên chức và sinh viên (SV) phát huy sức mạnh đoàn kết, nhất trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, khẳng định vị thế và uy tín của nhà trường không chỉ khu vực miền Trung - Tây Nguyên mà cả nước.
Link bài viết: https://tuyensinh.hucfl.edu.vn/News/Detail/chao-mung-dai-hoi-dang-bo-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-lan-thu-iv-nhiem-ky-2020-2025_1

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp Liên thông từ CĐ lên ĐH hệ VLVH Ngành Sư phạm Tiếng Anh khóa học 2019-2021 đặt tại Trường CĐSP Đăk Lăk 28/05/2020

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp Liên thông từ CĐ lên ĐH hệ VLVH Ngành Sư phạm Tiếng Anh khóa học 2019-2021 đặt tại Trường CĐSP Đăk Lăk

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp Liên thông từ CĐ lên ĐH hệ VLVH Ngành Sư phạm Tiếng Anh khóa học 2019-2021 đặt tại Trường CĐSP Đăk Lăk

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp Liên thông từ CĐ lên ĐH hệ VLVH Ngành Sư phạm Tiếng Anh khóa học 2019-2021 đặt tại Trường CĐSP Đăk Lăk Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến toàn thể thí sinh đã trúng tuyển trong đợt thi tuyển sinh Liên thông từ CĐ lên ĐH hệ VLVH, ngành Sư phạm Tiếng Anh khóa học 2019-2021 đặt tại Trường CĐSP Đăk Lăk kế hoạch Khai ...

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp Liên thông từ CĐ lên ĐH hệ VLVH Ngành Sư phạm Tiếng Anh khóa học 2019-2021 đặt tại Trường CĐSP Gia Lai 27/05/2020

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp Liên thông từ CĐ lên ĐH hệ VLVH Ngành Sư phạm Tiếng Anh khóa học 2019-2021 đặt tại Trường CĐSP Gia Lai

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp Liên thông từ CĐ lên ĐH hệ VLVH Ngành Sư phạm Tiếng Anh khóa học 2019-2021 đặt tại Trường CĐSP Gia Lai

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng lớp Liên thông từ CĐ lên ĐH hệ VLVH Ngành Sư phạm Tiếng Anh khóa học 2019-2021 đặt tại Trường CĐSP Gia Lai Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến toàn thể thí sinh đã trúng tuyển trong đợt thi tuyển sinh Liên thông từ CĐ lên ĐH hệ VLVH, ngành Sư phạm Tiếng Anh khóa học 2019-2021 đặt tại Trường CĐSP Gia Lai kế hoạch Khai gi....

Photos from Tư vấn tuyển sinh Bằng 2, liên thông, chương trình 2 - ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế's post 26/05/2020

Một vài hình ảnh học tập của Lớp Anh Bằng 2 CQ K14 và Anh Bằng 2 CQ K15 tại Huế😍😍😍
Trong thời gian tới Nhà trường sẽ tiến hành triển khai công tác tuyển sinh Bằng Đại học thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh và Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Sư phạm tiếng Anh. Anh chị nào muốn tư vấn thì ib cho ad nha😎😎😎

Photos from Tư vấn tuyển sinh Bằng 2, liên thông, chương trình 2 - ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế's post 23/05/2020

Sáng nay, ngày 23 tháng 5 năm 2020 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH (khóa 2019 - 2021) tại Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An
Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của:
1. Tiến sĩ Nguyễn Tình, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.
2. Thạc sĩ Phan Thanh Tiến, Phó trưởng phòng Đào tạo
3. Đại diện lãnh đạo Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An
4. Đông đủ sinh viên lớp Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH (2019-2021) tại Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An
Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi lễ

Thông báo lịch thi, danh sách dự tuyển bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH tại Trung tâm giáo dục Thường xuyên tỉnh Nghệ An (Bổ sung đợt 1 năm 2019) 21/05/2020

Thông báo lịch thi, danh sách dự tuyển bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH tại Trung tâm giáo dục Thường xuyên tỉnh Nghệ An (Bổ sung đợt 1 năm 2019)

Thông báo lịch thi, danh sách dự tuyển bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH tại Trung tâm giáo dục Thường xuyên tỉnh Nghệ An (Bổ sung đợt 1 năm 2019)

Thông báo lịch thi, danh sách dự tuyển bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH tại Trung tâm giáo dục Thường xuyên tỉnh Nghệ An (Bổ sung đợt 1 năm 2019)   Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi thông báo lịch thi, danh sách dự tuyển bằng đại học thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh, hệ VLVH tại Trung tâm giáo dục Thường xuyên tỉnh Nghệ An (bổ sung đợt 1 năm 2019) ...

Want your school to be the top-listed School/college in Hue?

Click here to claim your Sponsored Listing.

TƯ VẤN TUYỂN SINH BẰNG 2, LIÊN THÔNG, CHƯƠNG TRÌNH 2

Chuyên trang tư vấn tuyển sinh Giáo dục thường xuyên của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Nơi các em có thể thoải mái hỏi, trao đổi, nhận hỗ trợ tất cả mọi thông tin về các chương trình tuyển sinh giáo dục thường xuyên của Trường như:


 • Đào tạo bằng Đại học thứ 2

 • Đào tạo liên thông Đại học

 • Đào tạo cùng lúc 2 chương trình
 • Videos (show all)

  Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trao tặng những món quà nhỏ tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp p...
  Giới thiệu Đại học Huế trên VTV3
  Cách biến STRESS thành ĐỘNG LỰC
  Thư viện Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

  Location

  Hue

  Category

  Telephone

  Address


  57 Nguyễn Khoa Chiêm
  Hue
  Other Schools in Hue (show all)
  Lớp 12/1 Quốc Học (1999-2002) Lớp 12/1 Quốc Học (1999-2002)
  Trường Quốc Học
  Hue, 70000

  www.facebook.com/12.1QuocHoc Lớp 12/1 GVCN: Thầy Phan Thanh Tịnh Sĩ số: 42 (21 nam, 21 n?

  DOD3 - The Diary of D3 DOD3 - The Diary of D3
  14 Lê Lợi
  Hue

  DOD3 ( The Diary of 10D3 ) là chiếc page nho nhỏ, xinh yêu của tập thể lớp D3 niên khóa 21-24

  Tin 2k7 - Hóng hớt chuyện ngày đêm Tin 2k7 - Hóng hớt chuyện ngày đêm
  Hue

  Nơi hội tụ những con quỷ hóng hớt chuyện đời 😇

  Học tiếng Đức tại Huế cùng BRAVO Học tiếng Đức tại Huế cùng BRAVO
  2/2 Hồ Xuân Hương, P. Gia Hội
  Hue

  Cung cấp các khóa học tiếng Đức, dạy kèm riêng và luyện thi các trình độ A1,

  Mầm non song ngữ JURA Grapeseed Mầm non song ngữ JURA Grapeseed
  48 Đoàn Hữu Trưng, Phường Phước Vĩnh
  Hue, 530000

  JURA GRAPESEED tự hào là trường mầm non song ngữ đầu tiên và duy nhất ở Huế tr

  Geosciences.Hue Geosciences.Hue
  77 Nguyen Hue Str, GeoSciences
  Hue, 49000

  Chi Đoàn B5 THPT Hương Thủy 2022-2025 Chi Đoàn B5 THPT Hương Thủy 2022-2025
  Thị Xã Hương Thủy
  Hue

  The Vinh Thanh Morning Express News The Vinh Thanh Morning Express News
  VinhThanh, Phu Vang
  Hue, 536990

  Cập nhật tin tức thường xuyên, liên tục, nhanh nhất, chính xác và minh bạch đ?

  Du học Anh Minh - Tư vấn Du học Nhật Bản tự túc tại Huế Du học Anh Minh - Tư vấn Du học Nhật Bản tự túc tại Huế
  103 Chi Lăng, Huế, Thừa Thiên Huế
  Hue, 49000

  tư vấn và hổ trợ làm hồ sơ du học Nhật Bản tự túc. Giúp tiết kiệm chi phí nhất để chuẩn bị cho hành trình du học sau này.

  Trường Tiểu Học Quảng Thọ Trường Tiểu Học Quảng Thọ
  Quảng Thọ, Quảng Điền, TT Huế
  Hue

  Trung Tâm Ngoại Ngữ English Kingdom - Thuận An Trung Tâm Ngoại Ngữ English Kingdom - Thuận An
  92 Kinh Dương Vương, Phường Thuận An
  Hue, 530000

  TIẾNG ANH THEO CHUẨN QUỐC TẾ CAMBRIDGE - TIẾNG ANH TRẺ EM, THIẾU NIÊN - TIẾNG ANH G