Trung Tâm Ngoại Ngữ English Kingdom - Thuận An, Hue Videos

Videos by Trung Tâm Ngoại Ngữ English Kingdom - Thuận An in Hue. TIẾNG ANH THEO CHUẨN QUỐC TẾ CAMBRIDGE - TIẾNG ANH TRẺ EM, THIẾU NIÊN - TIẾNG ANH G

✨Học tiếng Anh là cả một quá trình dài mà các con cần nỗ lực và không ngừng phấn đấu, cố gắng từng chút một, rèn luyện từng chút một rồi chúng ta sẽ sớm tiến bộ thôi các con nhé💕💕
🍀Chúc mừng Kiều Trinh đã hoàn thành rất tốt bài "Speaking Test" của mình cùng với teacher Joel nhé, cố gắng thật tốt hơn nữa trong những bài kiểm tra tiếp theo con nha❤️
-------------------
💥Anh Ngữ Kingdom Thuận An
🏡92 Kinh Dương Vương
☎️ 0935.080.489

Other Trung Tâm Ngoại Ngữ English Kingdom - Thuận An videos

✨Học tiếng Anh là cả một quá trình dài mà các con cần nỗ lực và không ngừng phấn đấu, cố gắng từng chút một, rèn luyện t...

✨Học tiếng Anh là cả một quá trình dài mà các con cần nỗ lực và không ngừng phấn đấu, cố gắng từng chút một, rèn luyện t...

✨Học tiếng Anh là cả một quá trình dài mà các con cần nỗ lực và không ngừng phấn đấu, cố gắng từng chút một, rèn luyện t...

✨Học tiếng Anh là cả một quá trình dài mà các con cần nỗ lực và không ngừng phấn đấu, cố gắng từng chút một, rèn luyện t...

✨Học tiếng Anh là cả một quá trình dài mà các con cần nỗ lực và không ngừng phấn đấu, cố gắng từng chút một, rèn luyện t...

🎉🎉 Chúc mừng Hoàng Thịnh (Tim) hoàn thành xuất sắc "SPEAKING TEST" nhé❤️ 🍀Mọi nỗ lực đều có kết quả xứng đáng đúng khôn...

🎉🎉 Chúc mừng Huyền Anh (Anna) hoàn thành xuất sắc "SPEAKING TEST" nhé❤️ 🍀Mọi nỗ lực đều có kết quả xứng đáng đúng không...

🏡Chị Tuyết - lớp kèm Ielts đã có sự tiến bộ rất tốt qua từng buổi học. Chúc mừng chị đã hoàn thành bài kiểm tra nói của ...

Trời xanh, mây trắng 🌥 🌥Lỡ yêu nắng và yêu cả các con ♥️♥️ —————————Đón một mùa hè tươi vui ngập nắng cùng...

🎉🎉 Chúc mừng Phi Hoà (Nick) hoàn thành xuất sắc "FINAL TEST" và bước sang cấp độ tiếp theo nhé❤️ 🍀Mọi nỗ lực đều có kết ...

🎉🎉 Chúc mừng Thiện Nhân (Gon) hoàn thành xuất sắc "FINAL TEST" và bước sang cấp độ tiếp theo nhé❤️ 🍀Mọi nỗ lực đều có kế...

🎉🎉 Chúc mừng Phương Vy hoàn thành xuất sắc "SPEAKING TEST" nhé❤️🍀Mọi nỗ lực đều có kết quả xứng đáng đúng không nào con ...

🎉🎉 Chúc mừng Khả Hân (Moon) hoàn thành xuất sắc "SPEAKING TEST" nhé❤️🍀Mọi nỗ lực đều có kết quả xứng đáng đúng không nào...

🎉🎉 Chúc mừng Lam Anh (Mon) hoàn thành xuất sắc "SPEAKING TEST" nhé❤️🍀Mọi nỗ lực đều có kết quả xứng đáng đúng không nào ...

🎉🎉 Chúc mừng Phi Hiệp hoàn thành xuất sắc "SPEAKING TEST" nhé❤️🍀Mọi nỗ lực đều có kết quả xứng đáng đúng không nào con n...

🎉🎉 Chúc mừng Minh Hiếu (Gold) hoàn thành xuất sắc "SPEAKING TEST" nhé❤️🍀Mọi nỗ lực đều có kết quả xứng đáng đúng không n...

🎉🎉 Chúc mừng Hà Phương (Bơ) hoàn thành xuất sắc "SPEAKING TEST" nhé❤️🍀Mọi nỗ lực đều có kết quả xứng đáng đúng không nào...

✨Học tiếng Anh là cả một quá trình dài mà các con cần nỗ lực và không ngừng phấn đấu, cố gắng từng chút một, rèn luyện t...

✨Học tiếng Anh là cả một quá trình dài mà các con cần nỗ lực và không ngừng phấn đấu, cố gắng từng chút một, rèn luyện t...

✨Học tiếng Anh là cả một quá trình dài mà các con cần nỗ lực và không ngừng phấn đấu, cố gắng từng chút một, rèn luyện t...

✨Học tiếng Anh là cả một quá trình dài mà các con cần nỗ lực và không ngừng phấn đấu, cố gắng từng chút một, rèn luyện t...

✨Học tiếng Anh là cả một quá trình dài mà các con cần nỗ lực và không ngừng phấn đấu, cố gắng từng chút một, rèn luyện t...

🎉🎉 Chúc mừng Anh Thơ (Amy) hoàn thành xuất sắc "MID-TERM TEST" nhé❤️🍀Mọi nỗ lực đều có kết quả xứng đáng đúng không nào ...

🎉🎉 Chúc mừng Nhật Hào ( Simon ) hoàn thành xuất sắc "SPEAKING TEST" nhé❤️🍀Mọi nỗ lực đều có kết quả xứng đáng đúng không...

🏡Các bạn lớp kèm giao tiếp đã có sự tiến bộ rất tốt qua từng buổi học. Chúc mừng Phương Trinh đã hoàn thành bài kiểm tra...

🏡Các bạn lớp kèm giao tiếp đã có sự tiến bộ rất tốt qua từng buổi học. Chúc mừng Duyên Anh đã hoàn thành bài kiểm tra nó...

🎉🎉 Chúc mừng Thiên Minh hoàn thành xuất sắc "FINAL TEST" và bước sang cấp độ tiếp theo nhé❤️ 🍀Mọi nỗ lực đều có kết quả ...

🏡Các bạn lớp kèm giao tiếp đã có sự tiến bộ rất tốt qua từng buổi học. Chúc mừng Duyên Anh đã hoàn thành bài kiểm tra nó...

🎉🎉 Chúc mừng Đức Duy ( Bom ) hoàn thành xuất sắc "FINAL TEST" và bước sang cấp độ tiếp theo nhé❤️ 🍀Mọi nỗ lực đều có kết...