Black Jack Waacking class

Black Jack Waacking class

Comments

How much are the classes at Fancy and GS studios?

Đây là page thông tin về lớp dạy waacking / hip hop / vogue của Black Jack

Operating as usual

[09/11/20]   📣📣 Thông tin chi tiết về lớp #waacking:
••• Thứ 3 và Thứ 5 •••
🌟 19.00 - 20.00: Lớp Cơ Bản (8 buổi/tháng/600.000 vnđ)
🌟 20.00 - 21.00: Lớp Nâng Cao (8 buổi/tháng/800.000 vnđ)
••• Thứ 7 •••
🌟 19.30 - 20.30: Lớp bài dựng Waacking (1 buổi/85.000 vnđ/đóng tháng 4 buổi: 320.000 vnđ)
🔱 Giáo viên: Black Jack
📍 Địa điểm: lầu 1, số 169 Lê Hồng Phong Quận 5
💬 m.me/waackingclass
📞 0908081773 - 0901456950
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Ưu đãi:
〰 Đóng 6 tháng sẽ được giảm 1 tháng học phí.
〰 Nhóm bạn 3 người học cùng nhau sẽ được giảm 10% học phí lớp cơ bản
〰 Nhận dạy 1 kèm 1
Liên hệ trang nếu cần thêm thông tin chi tiết nhé 🖤🙏

___________

📣📣 More details about #waackingclass is as below:
••• Every Tuesday and Thursday •••
🌟 07 PM - 08 PM: Basic level (8 days/month/600.000 vnđ)
🌟 08 PM - 09 PM: Advanced level (8 days/month/800.000 vnđ)
••• Saturday •••
🌟 07.30 PM - 08.30: #WaackingChoreography (single day: 85.000 vnđ | 320.000 vnđ if applying for 4 days)
🔱 Coach: Black Jack
📍 Venue: Black Jack Waacking class 169 Le Hong Phong D5 Ho Chi Minh city Vietnam
💬 m.me/waackingclass
📞 84908081773
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Promotion:
〰 Apply for 6 months will discount 1 month.
〰 Three people apply to Basic class will discount 10%
〰 Accept training 1on1
Direct message to page for further info 🖤🙏

youtube.com

Summer Dance Camp Day #1 #2 | Black Jack | Waacking Workshop | Dragon Dance Crew

📣📣 Thông tin chi tiết về lớp #waacking:
••• Thứ 3 và Thứ 5 •••
🌟 19.00 - 20.00: Lớp Cơ Bản (8 buổi/tháng/600.000 vnđ)
🌟 20.00 - 21.00: Lớp Nâng Cao (8 buổi/tháng/800.000 vnđ)
••• Thứ 7 •••
🌟 19.30 - 20.30: Lớp bài dựng Waacking (1 buổi/85.000 vnđ/đóng tháng 4 buổi: 320.000 vnđ)
🔱 Giáo viên: Black Jack
📍 Địa điểm: lầu 1, số 169 Lê Hồng Phong Quận 5
💬 m.me/waackingclass
📞 0908081773 - 0901456950
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Ưu đãi:
〰 Đóng 6 tháng sẽ được giảm 1 tháng học phí.
〰 Nhóm bạn 3 người học cùng nhau sẽ được giảm 10% học phí lớp cơ bản
〰 Nhận dạy 1 kèm 1
Liên hệ trang nếu cần thêm thông tin chi tiết nhé 🖤🙏

___________

📣📣 More details about #waackingclass is as below:
••• Every Tuesday and Thursday •••
🌟 07 PM - 08 PM: Basic level (8 days/month/600.000 vnđ)
🌟 08 PM - 09 PM: Advanced level (8 days/month/800.000 vnđ)
••• Saturday •••
🌟 07.30 PM - 08.30: #WaackingChoreography (single day: 85.000 vnđ | 320.000 vnđ if applying for 4 days)
🔱 Coach: Black Jack
📍 Venue: Black Jack Waacking class 169 Le Hong Phong D5 Ho Chi Minh city Vietnam
💬 m.me/waackingclass
📞 84908081773
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Promotion:
〰 Apply for 6 months will discount 1 month.
〰 Three people apply to Basic class will discount 10%
〰 Accept training 1on1
Direct message to page for further info 🖤🙏

[09/07/20]   📣📣 Thông tin chi tiết về lớp #waacking:
••• Thứ 3 và Thứ 5 •••
🌟 19.00 - 20.00: Lớp Cơ Bản (8 buổi/tháng/600.000 vnđ)
🌟 20.00 - 21.00: Lớp Nâng Cao (8 buổi/tháng/800.000 vnđ)
••• Thứ 7 •••
🌟 19.30 - 20.30: Lớp bài dựng Waacking (1 buổi/85.000 vnđ/đóng tháng 4 buổi: 320.000 vnđ)
🔱 Giáo viên: Black Jack
📍 Địa điểm: lầu 1, số 169 Lê Hồng Phong Quận 5
💬 m.me/waackingclass
📞 0908081773 - 0901456950
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Ưu đãi:
〰 Đóng 6 tháng sẽ được giảm 1 tháng học phí.
〰 Nhóm bạn 3 người học cùng nhau sẽ được giảm 10% học phí lớp cơ bản
〰 Nhận dạy 1 kèm 1
Liên hệ trang nếu cần thêm thông tin chi tiết nhé 🖤🙏

___________

📣📣 More details about #waackingclass is as below:
••• Every Tuesday and Thursday •••
🌟 07 PM - 08 PM: Basic level (8 days/month/600.000 vnđ)
🌟 08 PM - 09 PM: Advanced level (8 days/month/800.000 vnđ)
••• Saturday •••
🌟 07.30 PM - 08.30: #WaackingChoreography (single day: 85.000 vnđ | 320.000 vnđ if applying for 4 days)
🔱 Coach: Black Jack
📍 Venue: Black Jack Waacking class 169 Le Hong Phong D5 Ho Chi Minh city Vietnam
💬 m.me/waackingclass
📞 84908081773
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Promotion:
〰 Apply for 6 months will discount 1 month.
〰 Three people apply to Basic class will discount 10%
〰 Accept training 1on1
Direct message to page for further info 🖤🙏

Imperial House Of Waacking Vietnam

〰️ Lớp mình xem và nhớ đi học nhé:

📣📣 Thông tin chi tiết về lớp #waacking:
••• Thứ 3 và Thứ 5 •••
🌟 19.00 - 20.00: Lớp Cơ Bản (8 buổi/tháng/600.000 vnđ)
🌟 20.00 - 21.00: Lớp Nâng Cao (8 buổi/tháng/800.000 vnđ)
••• Thứ 7 •••
🌟 19.30 - 20.30: Lớp bài dựng Waacking (1 buổi/85.000 vnđ/đóng tháng 4 buổi: 320.000 vnđ)
🔱 Giáo viên: Black Jack
📍 Địa điểm: lầu 1, số 169 Lê Hồng Phong Quận 5
💬 m.me/waackingclass
📞 0908081773 - 0901456950
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Ưu đãi:
〰 Đóng 6 tháng sẽ được giảm 1 tháng học phí.
〰 Nhóm bạn 3 người học cùng nhau sẽ được giảm 10% học phí lớp cơ bản
〰 Nhận dạy 1 kèm 1
Liên hệ trang nếu cần thêm thông tin chi tiết nhé 🖤🙏

___________

Lịch sử #waacking từ Princess Lockerooo HISTORY OF WAACKING sharing from “Princess Lockeroo” - Queen of Waacking

• Translator: Wuack?
• I do not own the copyright of the video!

#posing #whacking #punking #waackingdance #waackingclass #legendary #princesslockeroo #waackinghistory #dance #dancing #history #sharing #waackingworld #waackingvietnam #ihow #ihowvietnam #waackingchoreography #waack #waackingbattle

[09/02/20]   〰 Bên dưới là một trong số những video của lớp「WAACKING NÂNG CAO」; ngoài ra còn có lớp cơ bản dành cho cả những bạn chưa biết nhảy hoặc đã biết nhảy nhưng muốn đặt chân đến vùng đất WAACKING để khai phá tâm hồn lẫn âm nhạc. Để đăng kí học mình xem chi tiết bên dưới:

📣📣 Thông tin chi tiết về lớp #waacking:
••• Thứ 3 và Thứ 5 •••
🌟 19.00 - 20.00: Lớp Cơ Bản (8 buổi/tháng/600.000 vnđ)
🌟 20.00 - 21.00: Lớp Nâng Cao (8 buổi/tháng/800.000 vnđ)
••• Thứ 7 •••
🌟 19.30 - 20.30: Lớp bài dựng Waacking (1 buổi/85.000 vnđ/đóng tháng 4 buổi: 320.000 vnđ)
🔱 Giáo viên: Black Jack
📍 Địa điểm: lầu 1, số 169 Lê Hồng Phong Quận 5
💬 m.me/waackingclass
📞 0908081773 - 0901456950
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Ưu đãi:
〰 Đóng 6 tháng sẽ được giảm 1 tháng học phí.
〰 Nhóm bạn 3 người học cùng nhau sẽ được giảm 10% học phí lớp cơ bản
〰 Nhận dạy 1 kèm 1
Liên hệ trang nếu cần thêm thông tin chi tiết nhé 🖤🙏

___________

📣📣 More details about #waackingclass is as below:
••• Every Tuesday and Thursday •••
🌟 07 PM - 08 PM: Basic level (8 days/month/600.000 vnđ)
🌟 08 PM - 09 PM: Advanced level (8 days/month/800.000 vnđ)
••• Saturday •••
🌟 07.30 PM - 08.30: #WaackingChoreography (single day: 85.000 vnđ | 320.000 vnđ if applying for 4 days)
🔱 Coach: Black Jack
📍 Venue: Black Jack Waacking class 169 Le Hong Phong D5 Ho Chi Minh city Vietnam
💬 m.me/waackingclass
📞 84908081773
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Promotion:
〰 Apply for 6 months will discount 1 month.
〰 Three people apply to Basic class will discount 10%
〰 Accept training 1on1
Direct message to page for further info 🖤🙏

Happy Birthday 🎉🎂🎊🎁🎈🖤

youtube.com

Hoàng Thuỳ Linh - Tứ Phủ (ft Hồ Hoài Anh - TripleD) | Dance Choreography Version by Black Jack (16+)

〰 Đến hẹn lại lên, giảm 10% học phí trong tháng 8 🎉🎉🎉🎉🎉🎉

📣📣 Thông tin chi tiết về lớp #waacking:
••• Thứ 3 và Thứ 5 •••
🌟 19.00 - 20.00: Lớp Cơ Bản (8 buổi/tháng)
🌟 20.00 - 21.00: Lớp Nâng Cao (8 buổi/tháng)
••• Thứ 7 •••
🌟 19.30 - 20.30: Lớp Chuyên Đề " Musicality + Battle + Style + Performance" (đóng theo buổi)
🔱 Giáo viên: Black Jack
📍 Địa điểm: lầu 1, số 169 Lê Hồng Phong Quận 5
💬 m.me/waackingclass
📞 0908081773 - 0901456950
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Ưu đãi:
〰 Đóng 6 tháng sẽ được giảm 1 tháng học phí.
〰 Nhóm bạn 3 người học cùng nhau sẽ được giảm 10% học phí lớp cơ bản
〰 Nhận dạy 1 kèm 1
Liên hệ trang nếu cần thêm thông tin chi tiết nhé 🖤🙏

___________

📣📣 More details about #waackingclass is as below:
••• Every Tuesday and Thursday •••
🌟 07 PM - 08 PM: Basic level
🌟 08 PM - 09 PM: Advanced level
••• Saturday •••
🌟 07.30 PM - 08.30: " Musicality + Battle + Style + Performance" (single class)
🔱 Coach: Black Jack
📍 Venue: Black Jack Waacking class 169 Le Hong Phong D5 Ho Chi Minh city Vietnam
💬 m.me/waackingclass
📞 84908081773
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Promotion:
〰 Apply for 6 months will discount 1 month.
〰 Three people apply to Basic class will discount 10%
〰 Accept training 1on1
Direct message to page for further info 🖤🙏

• Music: Hoàng Thuỳ Linh - Tứ Phủ (ft Hồ Hoài Anh - Triple D) • Choreographer: Black Jack (ft ShiEn) • Cameraman: Cecilia & Skarlet • Video Editor: Dzang Diz...

Black Jack

Waacking Poses with Black Jack #waacking #punking #posing #pose #dancing #blackjack #vietnam #ihow #fancy #waackingvietnam #waackingsaigon #saigon

📣📣 Thông tin chi tiết về lớp #waacking:
••• Thứ 3 và Thứ 5 •••
🌟 19.00 - 20.00: Lớp Cơ Bản (8 buổi/tháng)
🌟 20.00 - 21.00: Lớp Nâng Cao (8 buổi/tháng)
••• Thứ 7 •••
🌟 19.30 - 20.30: Lớp Chuyên Đề " Musicality + Battle + Style + Performance" (đóng theo buổi)
🔱 Giáo viên: Black Jack
📍 Địa điểm: lầu 1, số 169 Lê Hồng Phong Quận 5
💬 m.me/waackingclass
📞 0908081773 - 0901456950
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Ưu đãi:
〰 Đóng 6 tháng sẽ được giảm 1 tháng học phí.
〰 Nhóm bạn 3 người học cùng nhau sẽ được giảm 10% học phí lớp cơ bản
〰 Nhận dạy 1 kèm 1
Liên hệ trang nếu cần thêm thông tin chi tiết nhé 🖤🙏

___________

📣📣 More details about #waackingclass is as below:
••• Every Tuesday and Thursday •••
🌟 07 PM - 08 PM: Basic level
🌟 08 PM - 09 PM: Advanced level
••• Saturday •••
🌟 07.30 PM - 08.30: " Musicality + Battle + Style + Performance" (single class)
🔱 Coach: Black Jack
📍 Venue: Black Jack Waacking class 169 Le Hong Phong D5 Ho Chi Minh city Vietnam
💬 m.me/waackingclass
📞 84908081773
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Promotion:
〰 Apply for 6 months will discount 1 month.
〰 Three people apply to Basic class will discount 10%
〰 Accept training 1on1
Direct message to page for further info 🖤🙏

Waacking Poses with Black Jack #waacking #punking #posing #pose #dancing #blackjack #vietnam #ihow #fancy #waackingvietnam #waackingsaigon #saigon

📣📣 Thông tin chi tiết về lớp #waacking:
••• Thứ 3 và Thứ 5 •••
🌟 19.00 - 20.00: Lớp Cơ Bản (8 buổi/tháng)
🌟 20.00 - 21.00: Lớp Nâng Cao (8 buổi/tháng)
••• Thứ 7 •••
🌟 19.30 - 20.30: Lớp Chuyên Đề " Musicality + Battle + Style + Performance" (đóng theo buổi)
🔱 Giáo viên: Black Jack
📍 Địa điểm: lầu 1, số 169 Lê Hồng Phong Quận 5
💬 m.me/waackingclass
📞 0908081773 - 0901456950
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Ưu đãi:
〰 Đóng 6 tháng sẽ được giảm 1 tháng học phí.
〰 Nhóm bạn 3 người học cùng nhau sẽ được giảm 10% học phí lớp cơ bản
〰 Nhận dạy 1 kèm 1
Liên hệ trang nếu cần thêm thông tin chi tiết nhé 🖤🙏

___________

📣📣 More details about #waackingclass is as below:
••• Every Tuesday and Thursday •••
🌟 07 PM - 08 PM: Basic level
🌟 08 PM - 09 PM: Advanced level
••• Saturday •••
🌟 07.30 PM - 08.30: " Musicality + Battle + Style + Performance" (single class)
🔱 Coach: Black Jack
📍 Venue: Black Jack Waacking class 169 Le Hong Phong D5 Ho Chi Minh city Vietnam
💬 m.me/waackingclass
📞 84908081773
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Promotion:
〰 Apply for 6 months will discount 1 month.
〰 Three people apply to Basic class will discount 10%
〰 Accept training 1on1
Direct message to page for further info 🖤🙏

youtube.com

SEVDALIZA - HUMAN | Freestyle x Waacking | Black Jack

🖤 #dancing #dance #waacking

📣📣 Thông tin chi tiết về lớp #waacking: ••• Thứ 3 và Thứ 5 ••• 🌟 19.00 - 20.00: Lớp Cơ Bản (8 buổi/tháng) 🌟 20.00 - 21.00: Lớp Nâng Cao (8 buổi/tháng) ••• Th...

Black Jack

🖤

〰 ON AIR: 10pm | August 16, 2020 | Link: https://www.youtube.com/watch?v=fcdXaorYC7g
___________
MỜI MỌI NGƯỜI XEM FULL VIDEO LÚC 10 GIỜ TỐI NAY (16.08.2020) tại link này https://www.youtube.com/watch?v=fcdXaorYC7g

#BLACKJACK #WAACKING #FANCY #IHOW #VIETNAM #DANCING #DANCE #FREESTYLE

[08/13/20]   〰 Đến hẹn lại lên, giảm 10% học phí trong tháng 8 🎉🎉🎉🎉🎉🎉

📣📣 Thông tin chi tiết về lớp #waacking:
••• Thứ 3 và Thứ 5 •••
🌟 19.00 - 20.00: Lớp Cơ Bản (8 buổi/tháng)
🌟 20.00 - 21.00: Lớp Nâng Cao (8 buổi/tháng)
••• Thứ 7 •••
🌟 19.30 - 20.30: Lớp Chuyên Đề " Musicality + Battle + Style + Performance" (đóng theo buổi)
🔱 Giáo viên: Black Jack
📍 Địa điểm: lầu 1, số 169 Lê Hồng Phong Quận 5
💬 m.me/waackingclass
📞 0908081773 - 0901456950
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Ưu đãi:
〰 Đóng 6 tháng sẽ được giảm 1 tháng học phí.
〰 Nhóm bạn 3 người học cùng nhau sẽ được giảm 10% học phí lớp cơ bản
〰 Nhận dạy 1 kèm 1
Liên hệ trang nếu cần thêm thông tin chi tiết nhé 🖤🙏

___________

📣📣 More details about #waackingclass is as below:
••• Every Tuesday and Thursday •••
🌟 07 PM - 08 PM: Basic level
🌟 08 PM - 09 PM: Advanced level
••• Saturday •••
🌟 07.30 PM - 08.30: " Musicality + Battle + Style + Performance" (single class)
🔱 Coach: Black Jack
📍 Venue: Black Jack Waacking class 169 Le Hong Phong D5 Ho Chi Minh city Vietnam
💬 m.me/waackingclass
📞 84908081773
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Promotion:
〰 Apply for 6 months will discount 1 month.
〰 Three people apply to Basic class will discount 10%
〰 Accept training 1on1
Direct message to page for further info 🖤🙏

Black Jack

〰 Đến hẹn lại lên, giảm 10% học phí trong tháng 8 🎉🎉🎉🎉🎉🎉

📣📣 Thông tin chi tiết về lớp #waacking:
••• Thứ 3 và Thứ 5 •••
🌟 19.00 - 20.00: Lớp Cơ Bản (8 buổi/tháng)
🌟 20.00 - 21.00: Lớp Nâng Cao (8 buổi/tháng)
••• Thứ 7 •••
🌟 19.30 - 20.30: Lớp Chuyên Đề " Musicality + Battle + Style + Performance" (đóng theo buổi)
🔱 Giáo viên: Black Jack
📍 Địa điểm: lầu 1, số 169 Lê Hồng Phong Quận 5
💬 m.me/waackingclass
📞 0908081773 - 0901456950
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Ưu đãi:
〰 Đóng 6 tháng sẽ được giảm 1 tháng học phí.
〰 Nhóm bạn 3 người học cùng nhau sẽ được giảm 10% học phí lớp cơ bản
〰 Nhận dạy 1 kèm 1
Liên hệ trang nếu cần thêm thông tin chi tiết nhé 🖤🙏

___________

📣📣 More details about #waackingclass is as below:
••• Every Tuesday and Thursday •••
🌟 07 PM - 08 PM: Basic level
🌟 08 PM - 09 PM: Advanced level
••• Saturday •••
🌟 07.30 PM - 08.30: " Musicality + Battle + Style + Performance" (single class)
🔱 Coach: Black Jack
📍 Venue: Black Jack Waacking class 169 Le Hong Phong D5 Ho Chi Minh city Vietnam
💬 m.me/waackingclass
📞 84908081773
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Promotion:
〰 Apply for 6 months will discount 1 month.
〰 Three people apply to Basic class will discount 10%
〰 Accept training 1on1
Direct message to page for further info 🖤🙏

#THROWBACK_2013 This is my favorite round in Semi Final @ Hanoi, Vietnam on Vũ điệu Xanh TV Dancing Competition Show. From 2013 > 2017, it's more than 4 years. Am I changing or still young Black Jack :)

[08/05/20]   〰 Đến hẹn lại lên, giảm 10% học phí trong tháng 8 🎉🎉🎉🎉🎉🎉

📣📣 Thông tin chi tiết về lớp #waacking:
••• Thứ 3 và Thứ 5 •••
🌟 19.00 - 20.00: Lớp Cơ Bản (8 buổi/tháng)
🌟 20.00 - 21.00: Lớp Nâng Cao (8 buổi/tháng)
••• Thứ 7 •••
🌟 19.30 - 20.30: Lớp Chuyên Đề " Musicality + Battle + Style + Performance" (đóng theo buổi)
🔱 Giáo viên: Black Jack
📍 Địa điểm: lầu 1, số 169 Lê Hồng Phong Quận 5
💬 m.me/waackingclass
📞 0908081773 - 0901456950
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Ưu đãi:
〰 Đóng 6 tháng sẽ được giảm 1 tháng học phí.
〰 Nhóm bạn 3 người học cùng nhau sẽ được giảm 10% học phí lớp cơ bản
〰 Nhận dạy 1 kèm 1
Liên hệ trang nếu cần thêm thông tin chi tiết nhé 🖤🙏

___________

📣📣 More details about #waackingclass is as below:
••• Every Tuesday and Thursday •••
🌟 07 PM - 08 PM: Basic level
🌟 08 PM - 09 PM: Advanced level
••• Saturday •••
🌟 07.30 PM - 08.30: " Musicality + Battle + Style + Performance" (single class)
🔱 Coach: Black Jack
📍 Venue: Black Jack Waacking class 169 Le Hong Phong D5 Ho Chi Minh city Vietnam
💬 m.me/waackingclass
📞 84908081773
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Promotion:
〰 Apply for 6 months will discount 1 month.
〰 Three people apply to Basic class will discount 10%
〰 Accept training 1on1
Direct message to page for further info 🖤🙏

〰 Đến hẹn lại lên, giảm 10% học phí trong tháng 8

📣📣 Thông tin chi tiết về lớp #waacking:
••• Thứ 3 và Thứ 5 •••
🌟 19.00 - 20.00: Lớp Cơ Bản (8 buổi/tháng)
🌟 20.00 - 21.00: Lớp Nâng Cao (8 buổi/tháng)
••• Thứ 7 •••
🌟 19.30 - 20.30: Lớp Chuyên Đề " Musicality + Battle + Style + Performance" (đóng theo buổi)
🔱 Giáo viên: Black Jack
📍 Địa điểm: lầu 1, số 169 Lê Hồng Phong Quận 5
💬 m.me/waackingclass
📞 0908081773 - 0901456950
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Ưu đãi:
〰 Đóng 6 tháng sẽ được giảm 1 tháng học phí.
〰 Nhóm bạn 3 người học cùng nhau sẽ được giảm 10% học phí lớp cơ bản
〰 Nhận dạy 1 kèm 1
Liên hệ trang nếu cần thêm thông tin chi tiết nhé 🖤🙏

___________

📣📣 More details about #waackingclass is as below:
••• Every Tuesday and Thursday •••
🌟 07 PM - 08 PM: Basic level
🌟 08 PM - 09 PM: Advanced level
••• Saturday •••
🌟 07.30 PM - 08.30: " Musicality + Battle + Style + Performance" (single class)
🔱 Coach: Black Jack
📍 Venue: Black Jack Waacking class 169 Le Hong Phong D5 Ho Chi Minh city Vietnam
💬 m.me/waackingclass
📞 84908081773
🌐 www.waackingvietnam.com
‼️ Promotion:
〰 Apply for 6 months will discount 1 month.
〰 Three people apply to Basic class will discount 10%
〰 Accept training 1on1
Direct message to page for further info 🖤🙏

● Giảm 10% học phí 'tất cả' các lớp Cơ bản và Nâng cao lớp #waacking trong tháng 08 / 2019; nhân dịp sinh nhật giáo viên Black Jack nếu đăng kí học tháng; chỉ cần chia sẻ bài viết này và gửi cho trang số điện thoại của bạn.
● Lớp sẽ khai giảng thứ 5 ngày 01 tháng 08 / 2019

[EN]
● Discount 10% fee for Basic + Advanced #Waackingclass only this month August 2019 because of the teacher birthday #BlackJack if you register monthly
● Batch will start on August 01 (This Thursday)

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Free Man | Basic Waacking Class

Location

Category

Telephone

Address


169 Lê Hồng Phong St, District 5
Ho Chi Minh City
70000

Opening Hours

Tuesday 19:00 - 21:00
Thursday 19:00 - 21:00
Saturday 19:00 - 21:00
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
PA Trading System - Khóa Học Trading Fx PA Trading System - Khóa Học Trading Fx
Đường Số 2, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TPHCM
Ho Chi Minh City, 700000

Tổng hợp những kinh nghiệm, kiến thức về Forex nói chung và Price Action nói riêng

B-class B-class
216 - 218 Lê Hồng Phong. Phường 4. Quận 5
Ho Chi Minh City, 700000

B-class là một chương trình thuộc về Bloomyspa, chuyên cung cấp các lớp học bổ sung kiến thức cho mẹ về tiền và hậu sản cùng cách chăm sóc bé.

Cuộc thi khởi nghiệp Flagup Cuộc thi khởi nghiệp Flagup
Ho Chi Minh City

Cuộc thi khởi nghiệp FLAGUP là cuộc thi khởi nghiệp thường niên do câu lạc bộ khởi nghiệp Flagship (FSC) trực thuộc đoàn khoa Quản Trị Kinh Doanh của Đại học Quốc Tế- Đại học Quốc Gia TP.HCM tổ chứ

Ohana Banana - Chăm sóc sắc đẹp Ohana Banana - Chăm sóc sắc đẹp
46A đường 160, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9
Ho Chi Minh City

Cung cấp các sản phẩm làm đẹp, thời trang chất lượng, uy tín.

Hướng Dẫn Bán Hàng online Hiệu Quả Hướng Dẫn Bán Hàng online Hiệu Quả
DuongTruong Quoc Dung
Ho Chi Minh City, 70000

Dành cho những ai chuẩn bị bán hàng qua facebook. Với từng bước hướng dẫn cụ thể, giúp bạn bán hàng qua facebook nhanh nhanh chóng

Tịnh thất Huyền Trang Tịnh thất Huyền Trang
923 Kha Vạn Cân, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, +84

.... "Vào được Pháp Đại Thừa Rộng tu vô lượng hạnh Thần thông thánh đạo lực Thanh tịnh và tự tại Vào được Pháp Đại Thừa Trí tuệ chẳng nghĩ bàn

Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Thuật Xe Máy Việt Nam Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Thuật Xe Máy Việt Nam
140/48 Đường Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12
Ho Chi Minh City

Trung tâm VMTC - Đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, từ mới học nghề đến chuyên sâu về điện Fi, Smart key, Phanh ABS, Công nghệ đèn LED, Sửa đồng hồ LCD, Mod màu, Sửa ECU.

Sách Thành Ngữ Tiếng Anh Pehal the START - IDIOM BOOK Sách Thành Ngữ Tiếng Anh Pehal the START - IDIOM BOOK
187a Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè
Ho Chi Minh City, 700000

Sách Thành Ngữ Tiếng Anh Pehal the START - IDIOM BOOK này là sự kết hợp của Châm ngôn, Thành ngữ, Cụm từ, Cụm động từ, Cách ngôn, Phương ngôn, Uyển ngữ, Ngạn ngữ, Lời nói sáo & Tiếng lóng Hotline : 0938.

PuzzleSuccess PuzzleSuccess
Tan Hiep, Hoc Mon
Ho Chi Minh City, 700000

Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh Tphcm Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh Tphcm
22 - 24 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Trường Nhật ngữ NGÔI SAO XANH chuyên luyện thi DU HỌC NHẬT EJU, thi JLPT-N3, N2, N1 ,thi BJT,đào tạo khoá học Điều Dưỡng Nhật Bản chuyên nghiệp tại tphcm

SaNaFarm SaNaFarm
24 Đặng Thai Mai, Phường 07, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Vườn rau nho nhỏ của vài người bạn

TS. Vũ Thị Phượng TS. Vũ Thị Phượng
Việt Nam
Ho Chi Minh City, 083

Page Chính Thức - TS. Vũ Thị Phượng | Nơi chia sẽ Kiến Thức ,Kỹ Năng về Thương Lượng, Đàm Phán, Giao Tiếp, Tâm Lý.....

About   Contact   Privacy   Login C