Tổng cục thuế

Tổng cục thuế

Comments

Loài côn trùng độc hại hút máu dân là Tổng cục Thuế . Không có thu nhập vẫn phải nộp thuế TNCN . Không có đất nước nào như VN
Cty nho hoan toan GTGT ,Can Bo thue doi chi % cao qua , Cty chiu khong noi bi loi , tinh duong giai the Cty , co ai biet cach cuu van khong ? xin giup gium
Kính gởi Tổng Cuc Thuế.................... Việc Đặng Văn No sinh ngày 20 Tháng 06 Năm 1978. Công tâc tai phòng kiểm tra thúe số 3.. Cuc Thuế Hô Cji Minh Đã sử dụng Chứng chỉ B triếng anh bất họp pháp để cho ky thi tuyển công chức năm 2008.. Nhưng Cuc thuế TPHCM khg xử lý. Khi có đơn thư tố cáo.. Vào ngàu 30 Tháng 12 Năm 2016... Về mặc đạo đức thì ăn ỏ với con nguòi làm có con ngoài giá tjú.. Nhưng cuc thúe Tp HCm Bao che... Toi kiến nghị Tổng cũc thúe xem xét và xac minh những vi phá của Ong Đặm Văn No.. Những gỉvtên đây là sự thật.. Tôi sẽ luon lụon chờ đợi sự đối chât Với Ông Đặm Văn No. Những tố cáo và chịiu trách nhiệm truoc pháp luạt.. Những lời khai tren.... 18.. 09 2017. Mai Ngoc Số điện thoại liên hệ.. 0937357137...

Tổng cục thuế ở TPHCM - Page facebook tổng cục thuế Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, cung cấp các thông tin hoạt động, hệ thống văn bản, thủ tục

Operating as usual

[01/13/16]   Thông báo thầu gói thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC, báo cháy tự động - Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu"
- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Địa chỉ: Số 31 đường 3/2, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Điện thoại: 0643. 582.800 Fax: 0643.852.698

- Mã số thuế: 3500330925.

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 05 – Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC, báo cháy tự động.

- Loại gói thầu: Xây lắp

- Giá gói thầu: 1.632.619.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm ba mươi hai triệu sáu trăm mười chín ngàn đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Xây lắp và cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC, báo cháy tự động.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Phù hợp với tiến độ thi công toàn công trình. Dự kiến 03 tháng ( không kể ngày nghỉ và ngày lễ).

2. Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00, ngày 04 tháng 01 năm 2016 đến trước 09 giờ, 00 phút ngày 14 tháng 01 năm 2016. (Trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 31 đường 3/2, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: 0643.582.800

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng /bộ. (Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)

bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 14 tháng 01 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 10, ngày 14 tháng 01 năm 2016.

http://gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/tVNNc4IwEP0r7YFjJkuIfBwROgh-tLYFJRcnoCBtDVoz2vbXN2h7FNtxzGWzO7tv921eMMNTzATfVSWXVS34m_JTZs68cd9L-gmAHT_4EA6HVhKHPsCzhSfHhMDtUWsAKuR0IKRd-uh4PgSegVl7fYIZZrmQa7nEaTmXN3kt5EJIDbZ8pvyDFYv99nCRy1qUGa81IKCbCHQNQCcmKZwMkaxTIMptjrheZCjPc7tDimxOuN70WOfVHKd_yp6cI91wghPHBVXPjrR_t2LTAJqt3I963liH0PhJaMFI1QzWyRkiiie7arHHsajfV-qdnv5JsXe2g3lhh1b4oA_XhScXwkfndKs-RvWy2TBXqbdR7IfE06vJd72KV7bxiV6L4Z1B02j31R2hxgzc228LFAYA/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính - Chi tiết văn bản pháp quy

Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
http://gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/04_Sj9Q1tjQ3NzA3szTRj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKd3R09TMx9DAwMQixNDTxNnEyCLJ1dDNydjYEKIoEKDHAARwNC-sP1o1CVWJi4G4CU-Pt5OAcaGngaQxXgscLPIz83VT83KsfSU9dREQB64yMT/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0NRS0NWS1YwMDA5NTIwSU1FVkRMQTYwTzEw/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/gdt+content/sa_gdt/sa_vanban/sa_vanbanphapquy/vanban_thongtu/2015/b138c061-a42c-4349-ac10-ba581bf73bb1

gdt.gov.vn Cơ quan chủ quản: Bộ Tài chính - Số giấy phép: 207/GP-BC ngày 14/05/2004 do Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp Địa chỉ: Từ tầng 5 đến tầng 10 tòa nhà VTC 18 Tam Trinh - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội | Điện thoại: (04) 39712310 | Fax: (04) 39712286 Ghi rõ nguồn "http://www.gdt.gov.vn" khi phát…

[12/07/15]   Tổng cuc thuế - VĂN BẢN MỚI
- Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (03/12/2015)
Quyết định số 2442/QĐ-BTC ngày 19/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2298/QĐ-BTC ngày 06/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân cấp, uỷ quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính (03/12/2015)
- Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (03/12/2015)
- Công văn của Tổng cục Thuế số 5010/TCT-CS ngày 26/11/2015 v/v thuế GTGT, TNDN (03/12/2015)
- Công văn của Tổng cục Thuế số 5009/TCT-CS ngày 26/11/2015 v/v thuế GTGT (03/12/2015)

TIN MỚI

gdt.gov.vn

Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính - Chi tiết văn bản pháp quy

CV 3896/TCT-HTQT ngày 22/9/2015 của Tổng cục Thuế v/v áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
http://gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/04_Sj7QwNbIwM7Q0MNeP0I_KSyzLTE8syczPS8wB8aPM4p3dHT1MzH0MDAxCLE0NPE2cTIIsnV0M3J2NgQoigQoMcABHA0L6w_WjUJVYmLgbgJT4-3k4BxoaeBpDFeCxws8jPzdVPzcqx9JT11ERAIfJar8!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0NRS0NWS1YwMDA5NTIwSU1FVkRMQTYwTzEw/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/gdt+content/sa_gdt/sa_vanban/vbhd/vbhd_tct/09-2015/2083a10c-5733-4d62-b19b-142db8141782

gdt.gov.vn Cơ quan chủ quản: Bộ Tài chính - Số giấy phép: 207/GP-BC ngày 14/05/2004 do Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp Địa chỉ: Từ tầng 5 đến tầng 10 tòa nhà VTC 18 Tam Trinh - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội | Điện thoại: (04) 39712310 | Fax: (04) 39712286 Ghi rõ nguồn "http://www.gdt.gov.vn" khi phát…

gdt.gov.vn

Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính - Chi tiết văn bản pháp quy

Công văn của Tổng cục Thuế số 3262/TCT-KK ngày 13/8/2015 v/v hoàn thuế GTGT
http://gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0MDcytDQ0NjfXj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKd3R09TMx9DAwMQixNDTxNnEyCLJ1dDNydjYEKIoEKDHAARwNC-sP1o1CVWJi4G4CU-Pt5OAcaGngaQxXgscLPIz83VT83KsfSU9dREQAcA6zE/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0NRS0NWS1YwMDA5NTIwSU1FVkRMQTYwTzEw/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/gdt+content/sa_gdt/sa_vanban/vbhd/vbhd_tct/08-2015/936939cf-d36a-48da-a89f-1df95ed3c645

gdt.gov.vn Cơ quan chủ quản: Bộ Tài chính - Số giấy phép: 207/GP-BC ngày 14/05/2004 do Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp Địa chỉ: Từ tầng 5 đến tầng 10 tòa nhà VTC 18 Tam Trinh - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội | Điện thoại: (04) 39712310 | Fax: (04) 39712286 Ghi rõ nguồn "http://www.gdt.gov.vn" khi phát…

[08/22/15]   Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, cung cấp các thông tin hoạt động, hệ thống văn bản, thủ tục hành chính và nhiều dịch vụ công về ngành thuế.

Tổng cục thuế's cover photo

Tổng cục thuế

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Tổng Cục Thuế Hồ Chí Minh, Văn Bản Thuế, Thông Tư Thuế, Chính Sách Thuế Mới
Ho Chi Minh City
700000
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
VSA VSA
No. 135, Hai Ba Trung Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City

Học tiếng Hàn một cách dễ dàng và thú vị! VSA sẽ tạo ra nó.

Ulearn.vn Ulearn.vn
767 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM
Ho Chi Minh City

Học viện trực tuyến đào tạo kinh doanh đầu tiên tại Việt Nam

Sao Mai TP.Ho Chi Minh Sao Mai TP.Ho Chi Minh
Ho Chi Minh City

Sao Mai hoạt động chuyên nghiệp và là nhà nhập khẩu, phân phối và cung cấp các giải pháp tối ưu và thiết bị tiên tiến nhất cho ngành giáo dục.

Bách Khoa Innovation Bách Khoa Innovation
Đại Học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp.HCM
Ho Chi Minh City

𝐁𝐀𝐂𝐇 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐈𝐍𝐍𝐎𝐕𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 là sân chơi sáng tạo, nghiên cứu khoa học, và khởi nghiệp lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ dành cho sinh viên toàn thành phố

Hoa Ngữ Dilda School 迪爾達華語學校 Hoa Ngữ Dilda School 迪爾達華語學校
18/4 F Nguyen Cuu Van Street, Binh Thanh District
Ho Chi Minh City, 70000

Trường chuyên dạy Hoa Văn cho sinh viên & người lớn đã đi làm.

Ông Tổ IELTS Ông Tổ IELTS
71 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Nơi giải bày tâm sự của các bạn đang học IELTS. Nơi bắt đầu cho tâm hồn các bạn Mất gốc. Giải trí và tìm đường đi đổi màu passport. Giải trí IELTS và tìm đường cho Mất gốc. IELTS Đình Long.

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam - Chi Nhánh TP.HCM Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam - Chi Nhánh TP.HCM
12 Trần Thiện Chánh
Ho Chi Minh City, QUẬN 10

Tuyển sinh các khóa học ngắn hạn cấp chứng chỉ chuẩn Bộ GD

Train The Trainer Train The Trainer
Ho Chi Minh City, 084

Nếu chỉ là một quản lý, bạn chỉ cần là một huấn luyện viên bình thường.Còn nếu là Lãnh đạo cấp cao, bạn đồng thời phải là một Chuyên gia huấn luyện cấp cao

BOS Training BOS Training
156 Phan Xích Long, P2, Q. Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 70000

Chúng tôi tạo ra khóa học BOS Training để giúp mọi người định hình rõ ràng về bức tranh tổng thể của 1 hệ thống kinh doanh online.

ULI Computer Science ULI Computer Science
35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City, 7000

We teach advanced topics in computer science

Anh ngữ PMP Anh ngữ PMP
34 Hồ Thị Tư, KP.2, Phường Hiệp Phú, Quận 9
Ho Chi Minh City, 700000

Anh ngữ PMP chuyên đào tạo Anh văn giao tiếp, luyện thi TOEIC 4 kỹ năng, IELTS và Anh văn thiếu nhi chất lượng cao, đảm bảo chất lượng và cam kết đầu ra.

Gia Sư - Dạy Kèm Tại Nhà Gia Sư - Dạy Kèm Tại Nhà
14/12A3 Đường Kỳ Đồng
Ho Chi Minh City

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C