Pynimp NT B Capital Management, Ho Chi Minh City Video January 29, 2019, 8:15am

Videos by Pynimp NT B Capital Management in Ho Chi Minh City. Đầu tư cổ phiếu là một công việc nhàm chán nhưng làm tăng trưởng tài sản một cách nhanh chóng

[TRADE WAR] - VÁN CỜ CÂN NÃO MỸ-TRUNG

[TRADE WAR] - VÁN CỜ CÂN NÃO MỸ-TRUNG

Nhìn lại cuộc chiến tranh thương mại dưới góc nhìn cờ vua. Liệu rằng, ván cờ đã sắp kết thúc hay chỉ tạm ngừng để hai bên ra những nước đi "hiểm độc" hơn !?.

Other Pynimp NT B Capital Management videos

[TRADE WAR] - VÁN CỜ CÂN NÃO MỸ-TRUNG
[TRADE WAR] - VÁN CỜ CÂN NÃO MỸ-TRUNG Nhìn lại cuộc chiến tranh thương mại dưới góc nhìn cờ vua. Liệu rằng, ván cờ đã sắp kết thúc hay chỉ tạm ngừng để hai bên ra những nước đi "hiểm độc" hơn !?.

TRUNG QUỐC - MỐI NGUY CỦA DONAL TRUMP
Đại Bàng cũng phải sợ !?

About   Privacy   Login