Trung Tâm Ngoại Ngữ PanDa

Trung Tâm Ngoại Ngữ PanDa

Trung tâm ngoại ngữ PanDa thường xuyên chiêu sinh các lớp tiếng trung trình độ từ sơ cấp đến cao cấp...

Operating as usual

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (1)

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (1) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại n...

youtube.com

Học tiếng Trung online - Từ chỉ Mối Quan Hệ Gia Đình

Học tiếng Trung online - Từ chỉ Mối Quan Hệ Gia Đình http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoạ...

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 变

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 变 http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Panda....

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 不 (2)

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 不 (2) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Pa...

youtube.com

Học tiếng Trung online - 7 LOẠI TÌNH BẠN

学学学!

Học tiếng Trung online - 7 LOẠI TÌNH BẠN http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Panda....

youtube.com

Học tiếng Trung online - "BẢN" TRONG DANH TỪ VÀ ĐỘNG TỪ

你们吃饭了吗?

Học tiếng Trung online - "BẢN" TRONG DANH TỪ VÀ ĐỘNG TỪ http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm N...

youtube.com

Học tiếng Trung online - "BÀN" TRONG DANH TỪ VÀ ĐỘNG TỪ

早上好

Học tiếng Trung online - "BÀN" TRONG DANH TỪ VÀ ĐỘNG TỪ http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm N...

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÁC "BAN" MÀ BẠN BIẾT?

CÁC BAN MÀ BẠN BIẾT LÀ GÌ NÈ?

Học tiếng Trung online - CÁC "BAN" MÀ BẠN BIẾT? http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ...

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÁC "BÃI" MÀ BẠN BIẾT?

大家好!
请大家跟我一起学习汉语

Học tiếng Trung online - CÁC "BÃI" MÀ BẠN BIẾT?http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ ...

youtube.com

Học tiếng Trung online - NGOÀI "BÀ" TRONG "ÔNG BÀ" RA, SẼ CÒN NHỮNG LOẠI "BÀ" NÀO?

Ngoài " bà" trong từ "ông bà" ra, thì còn những từ "bà" nào mà bạn biết nữa?

Học tiếng Trung online - NGOÀI "BÀ" TRONG "ÔNG BÀ" RA, SẼ CÒN NHỮNG LOẠI "BÀ" NÀO? http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, lu...

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 薄

Buổi trưa vui vẻ nhé mọi người

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 薄 http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Panda....

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 百

Chúc các bạn học hiệu quả nhé

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 百 http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Panda....

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (7)

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (7) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại n...

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (6)

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (6) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại n...

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 安 (2)

今天学习什么????

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 安 (2) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Pa...

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÁC LOẠI ÁO MÀ BẠN BIẾT (2)

晚安!

Học tiếng Trung online - CÁC LOẠI ÁO MÀ BẠN BIẾT (2) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoạ...

youtube.com

Học tiếng Trung online - HỌ TÊN, DANH TÍNH (3)

请你们跟我一起学习汉语

Học tiếng Trung online - HỌ TÊN, DANH TÍNH (3) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ ...

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (2)

CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (1)

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (2) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại n...

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 恶

周末愉快

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 恶 http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Panda....

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI (PHẦN 7)

CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI (7)

Học tiếng Trung online - CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI (PHẦN 7) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâ...

youtube.com

Học tiếng Trung online - SHOWBIZ (3)

SHOWBIZ (3)

Học tiếng Trung online - SHOWBIZ (3) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Panda. Lea...

youtube.com

Học tiếng Trung online - SHOWBIZ (2)

SHOWBIZ(2)

Học tiếng Trung online - SHOWBIZ (2) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Panda. Lea...

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (1)

CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (1)

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (1) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại n...

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÁC CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY (4)

CÁC CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY (4)

Học tiếng Trung online - CÁC CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY (4) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ng...

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÁC CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY (3)

CÁC CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY (3)

Học tiếng Trung online - CÁC CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY (3) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ng...

youtube.com

Học tiếng Trung online - SHOWBIZ (1)

SHOWBIZ

Học tiếng Trung online - SHOWBIZ (1) ( ảnh sưu tầm ) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoạ...

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÁC MẪU CÂU NGẮN THÔNG DỤNG

MẪU CÂU NGẮN THÔNG DỤNG

Học tiếng Trung online - CÁC MẪU CÂU NGẮN THÔNG DỤNG http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoạ...

youtube.com

Học tiếng Trung online - MẪU BẠN GÁI LÝ TƯỞNG (2)

MẪU BẠN GÁI LÝ TƯỞNG (2)

Học tiếng Trung online - MẪU BẠN GÁI LÝ TƯỞNG (2) ( ảnh sưu tầm ) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại T...

youtube.com

Học tiếng Trung online - MẪU BẠN GÁI LÝ TƯỞNG (1)

MẪU BẠN GÁI LÝ TƯỞNG

Học tiếng Trung online - MẪU BẠN GÁI LÝ TƯỞNG (1) ( ảnh sưu tầm ) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại T...

youtube.com

Học tiếng Trung online - TỤ TẬP HÁT HÒ ( PHẦN 3 )

TỤ TẬP HÁT HÒ

Học tiếng Trung online - TỤ TẬP HÁT HÒ ( PHẦN 3 ) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại n...

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI (PHẦN 5)

(tt)

Học tiếng Trung online - CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI (PHẦN 5) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâ...

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI

CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI (PHẦN 4)

Học tiếng Trung online - CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI (PHẦN 4) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâ...

youtube.com

Học tiếng Trung online - 音乐 ( ÂM NHẠC )

我喜欢听音乐。 你们呢?:V

Học tiếng Trung online - 音乐 ( ÂM NHẠC ) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Panda. ...

youtube.com

Học tiếng Trung online - CÁC CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY (2)

bạn nào đã đi làm thì vào xem nha hihi

Học tiếng Trung online - CÁC CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY (2) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ng...

youtube.com

Học tiếng Trung online - TỤ TẬP HÁT HÒ ( PHẦN 2 )

请你们跟我一起学习汉语!

Học tiếng Trung online - TỤ TẬP HÁT HÒ ( PHẦN 2 ) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại n...

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

CÁC HOẠT ĐỘNG HẰNG NGÀY (PHẦN 2)
CÁC HOẠT ĐỘNG HẰNG NGÀY (PHẦN I)
CÁC TỪ VỰNG ĐI VỚI 吃 (PHẦN 2)
CÁC PHÓ TỪ TRONG TIẾNG TRUNG (PHẦN III)

Location

Category

Telephone

Address


243/35 Tô Hiến Thành Phường 13 Quận 10
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 08:00 - 21:00
Tuesday 08:00 - 21:00
Wednesday 08:00 - 21:00
Thursday 08:00 - 21:00
Friday 08:00 - 21:00
Saturday 08:00 - 21:00
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Artist USA School Nail Artist USA School Nail
Số 9 Đinh Tiên Hoàng. Thành Phố Hồ Chí Minh. 139 Cầu Giấy. Hà Nội
Ho Chi Minh City

Chào các bạn! Trường dạy nghề của chúng tôi 12 năm qua đã đào tạo rất nhiều học viên tay nghề giỏi và luôn thiết kế tạo mẫu mới cho nghành Nail Quốc Tế.

HaHaland HaHaland
Trung Tâm Thương Mại Satra Phạm Hùng, C6/27 đường Phạm Hùng
Ho Chi Minh City, 650000

HaHaLand là Sân Chơi Giáo Trí Vì Trẻ Em được lập nên bởi các Giáo viên & Tình nguyện viện tâm huyết chuyên Tổ chức các lớp học kĩ năng giá rẻ và miễn phí cho tất cả đối tượng Trẻ Em.

Học tiếng anh trực tuyến Học tiếng anh trực tuyến
1116A Quang Trung, Ward 8, Go Vap District
Ho Chi Minh City, 1994

Học tiếng anh giao tiếp, học tiếng anh trực tuyến, giáo viên bản ngữ, dạy kèm tiếng anh, học tiếng anh online, học tiếng anh qua skype

Trung học Kỹ thuật Thực hành - Cơ khí Trung học Kỹ thuật Thực hành - Cơ khí
Ho Chi Minh City

Cung cấp tài liệu, bài tập và các thông tin cho học sinh!

UEH Café UEH Café
59C Nguyễn Đình Chiểu
Ho Chi Minh City, 70000

UEH Café nằm trên sân thượng (Lầu 3) của trường Đại học Kinh tế TP.HCM, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3

Hoa Trạng Nguyên Hoa Trạng Nguyên
74/2/1d Đường 36, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 84

chuyên bán hoa trạng nguyên, cây trạng nguyên chậu, nhất phẩm hồng, tel: 08 3720 3389

Lớp luyện thi khối v, v1 Lớp luyện thi khối v, v1
101/23/3 LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỚC KIỂN NHÀ BÈ
Ho Chi Minh City

chuyên dạy kèm vẽ đầu tượng, tĩnh vật cho các bạn thi khối v và v1.

Học Nghề SPA - HỌC NGHỀ PHUN XĂM Học Nghề SPA - HỌC NGHỀ PHUN XĂM
NGUYỄN THỊ THẬP ,QUẬN 7
Ho Chi Minh City, 7000000

PANDA Art Music PANDA Art Music
3A Hoàng Thiều Hoa , Phường Hiệp Tân , Quận Tân Phú ( Số Cũ 178/37 Tô Hiệu ), Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

Trung Tâm Nhạc Họa PandA chuyên đào tạo và cung cấp nhạc cụ,họa Phẩm : Piano,Organ,Guitar,Thanh Nhac,ukulele, màu vẽ.

The New Utalk The New Utalk
RMIT International University
Ho Chi Minh City

The New Utalk is the campaign run by RMIT students for the Interdisciplinary Communication Project course in Professional Communication.

Học Tiếng Anh "Siêu Tốc" với người nước ngoài Học Tiếng Anh "Siêu Tốc" với người nước ngoài
16a Vũ Ngọc Phan, Phường 13, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Conversation English Conversation English
Ho Chi Minh City

Study English pronunciation. Learn how to talk fluently like Americans. Join our classes at Mr.Ribs 156 Vinh Khanh Q.4 TP.HCM: Email: [email protected]

About   Contact   Privacy   Login C