Trung Tâm Ngoại Ngữ PanDa

Trung Tâm Ngoại Ngữ PanDa

Trung tâm ngoại ngữ PanDa thường xuyên chiêu sinh các lớp tiếng trung trình độ từ sơ cấp đến cao cấp...

Operating as usual

22/11/2018

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (1)

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (1) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại n...

13/11/2018

Học tiếng Trung online - Từ chỉ Mối Quan Hệ Gia Đình

Học tiếng Trung online - Từ chỉ Mối Quan Hệ Gia Đình http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoạ...

29/10/2018

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 变

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 变 http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Panda....

17/09/2018

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 不 (2)

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 不 (2) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Pa...

09/09/2018

Học tiếng Trung online - 7 LOẠI TÌNH BẠN

学学学!

Học tiếng Trung online - 7 LOẠI TÌNH BẠN http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Panda....

08/09/2018

Học tiếng Trung online - "BẢN" TRONG DANH TỪ VÀ ĐỘNG TỪ

你们吃饭了吗?

Học tiếng Trung online - "BẢN" TRONG DANH TỪ VÀ ĐỘNG TỪ http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm N...

07/09/2018

Học tiếng Trung online - "BÀN" TRONG DANH TỪ VÀ ĐỘNG TỪ

早上好

Học tiếng Trung online - "BÀN" TRONG DANH TỪ VÀ ĐỘNG TỪ http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm N...

07/09/2018

Học tiếng Trung online - CÁC "BAN" MÀ BẠN BIẾT?

CÁC BAN MÀ BẠN BIẾT LÀ GÌ NÈ?

Học tiếng Trung online - CÁC "BAN" MÀ BẠN BIẾT? http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ...

04/09/2018

Học tiếng Trung online - CÁC "BÃI" MÀ BẠN BIẾT?

大家好!
请大家跟我一起学习汉语

Học tiếng Trung online - CÁC "BÃI" MÀ BẠN BIẾT?http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ ...

04/09/2018

Học tiếng Trung online - NGOÀI "BÀ" TRONG "ÔNG BÀ" RA, SẼ CÒN NHỮNG LOẠI "BÀ" NÀO?

Ngoài " bà" trong từ "ông bà" ra, thì còn những từ "bà" nào mà bạn biết nữa?

Học tiếng Trung online - NGOÀI "BÀ" TRONG "ÔNG BÀ" RA, SẼ CÒN NHỮNG LOẠI "BÀ" NÀO? http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, lu...

03/09/2018

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 薄

Buổi trưa vui vẻ nhé mọi người

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 薄 http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Panda....

02/09/2018

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 百

Chúc các bạn học hiệu quả nhé

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 百 http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Panda....

01/09/2018

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (7)

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (7) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại n...

26/08/2018

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (6)

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (6) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại n...

24/08/2018

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 安 (2)

今天学习什么????

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 安 (2) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Pa...

22/08/2018

Học tiếng Trung online - CÁC LOẠI ÁO MÀ BẠN BIẾT (2)

晚安!

Học tiếng Trung online - CÁC LOẠI ÁO MÀ BẠN BIẾT (2) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoạ...

20/08/2018

Học tiếng Trung online - HỌ TÊN, DANH TÍNH (3)

请你们跟我一起学习汉语

Học tiếng Trung online - HỌ TÊN, DANH TÍNH (3) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ ...

19/08/2018

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (2)

CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (1)

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (2) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại n...

19/08/2018

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 恶

周末愉快

Học tiếng Trung online - CÁC TỪ ĐI VỚI 恶 http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Panda....

18/08/2018

Học tiếng Trung online - CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI (PHẦN 7)

CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI (7)

Học tiếng Trung online - CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI (PHẦN 7) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâ...

17/08/2018

Học tiếng Trung online - SHOWBIZ (3)

SHOWBIZ (3)

Học tiếng Trung online - SHOWBIZ (3) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Panda. Lea...

17/08/2018

Học tiếng Trung online - SHOWBIZ (2)

SHOWBIZ(2)

Học tiếng Trung online - SHOWBIZ (2) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Panda. Lea...

17/08/2018

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (1)

CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (1)

Học tiếng Trung online - CÂU GIAO TIẾP DỄ NHỚ (1) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại n...

11/08/2018

Học tiếng Trung online - CÁC CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY (4)

CÁC CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY (4)

Học tiếng Trung online - CÁC CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY (4) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ng...

11/08/2018

Học tiếng Trung online - CÁC CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY (3)

CÁC CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY (3)

Học tiếng Trung online - CÁC CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY (3) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ng...

10/08/2018

Học tiếng Trung online - SHOWBIZ (1)

SHOWBIZ

Học tiếng Trung online - SHOWBIZ (1) ( ảnh sưu tầm ) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoạ...

10/08/2018

Học tiếng Trung online - CÁC MẪU CÂU NGẮN THÔNG DỤNG

MẪU CÂU NGẮN THÔNG DỤNG

Học tiếng Trung online - CÁC MẪU CÂU NGẮN THÔNG DỤNG http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoạ...

09/08/2018

Học tiếng Trung online - MẪU BẠN GÁI LÝ TƯỞNG (2)

MẪU BẠN GÁI LÝ TƯỞNG (2)

Học tiếng Trung online - MẪU BẠN GÁI LÝ TƯỞNG (2) ( ảnh sưu tầm ) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại T...

08/08/2018

Học tiếng Trung online - MẪU BẠN GÁI LÝ TƯỞNG (1)

MẪU BẠN GÁI LÝ TƯỞNG

Học tiếng Trung online - MẪU BẠN GÁI LÝ TƯỞNG (1) ( ảnh sưu tầm ) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại T...

08/08/2018

Học tiếng Trung online - TỤ TẬP HÁT HÒ ( PHẦN 3 )

TỤ TẬP HÁT HÒ

Học tiếng Trung online - TỤ TẬP HÁT HÒ ( PHẦN 3 ) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại n...

07/08/2018

Học tiếng Trung online - CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI (PHẦN 5)

(tt)

Học tiếng Trung online - CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI (PHẦN 5) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâ...

06/08/2018

Học tiếng Trung online - CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI

CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI (PHẦN 4)

Học tiếng Trung online - CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI (PHẦN 4) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâ...

06/08/2018

Học tiếng Trung online - 音乐 ( ÂM NHẠC )

我喜欢听音乐。 你们呢?:V

Học tiếng Trung online - 音乐 ( ÂM NHẠC ) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại ngữ Panda. ...

03/08/2018

Học tiếng Trung online - CÁC CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY (2)

bạn nào đã đi làm thì vào xem nha hihi

Học tiếng Trung online - CÁC CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY (2) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ng...

02/08/2018

Học tiếng Trung online - TỤ TẬP HÁT HÒ ( PHẦN 2 )

请你们跟我一起学习汉语!

Học tiếng Trung online - TỤ TẬP HÁT HÒ ( PHẦN 2 ) http://ngoaingupanda.com Học tiếng Trung online, tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK tại Trung tâm Ngoại n...

Videos (show all)

Panda chúc 2 bạn Ánh và Như học lớp SC3C6 sinh nhật vui vẻ. Càng ngày càng học giỏi hơn nữa nhé :*生日快乐🎂
Buổi tiếp theo lớp tiếng Trung trung cấp với giảng viên bản xứ nàoBuổi 1: https://www.facebook.com/ngoaingupanda/videos/...
Buổi tiếp theo lớp tiếng Trung trung cấp với giảng viên bản xứ nàoBuổi 1: https://www.facebook.com/ngoaingupanda/videos/...
Buổi tiếp theo lớp tiếng Trung trung cấp với giảng viên bản xứ nàoBuổi 1: https://www.facebook.com/ngoaingupanda/videos/...
Trở lại với lớp học tiếng Trung cô giáo Đài Loan nàoBuổi 1: https://www.facebook.com/ngoaingupanda/videos/12359591565249...
Live stream lớp tiếng Trung lớp cô giáo Đài Loan.Buổi 1: https://www.facebook.com/ngoaingupanda/videos/1235959156524975/...
Live stream lớp tiếng Trung lớp cô giáo Đài Loan.Buổi 1: https://www.facebook.com/ngoaingupanda/videos/1235959156524975/...
Đến hẹn lại lên, cùng học tiếng Trung với cô giáo Đài Loan nhé.Buổi 1: https://www.facebook.com/ngoaingupanda/videos/123...
Các bạn hãy cùng nhau học tiếng Hoa với cô giáo Đài Loan nhé!Buổi 1: https://www.facebook.com/ngoaingupanda/videos/12359...
Cùng Panda tham gia bài giảng của giáo viên Đài Loan các bạn ơi!Buổi 1: https://www.facebook.com/ngoaingupanda/videos/12...
Học tiếng Trung lớp Trung cấp 3 GV người Đài Loan buổi thứ 4.Buổi 1: https://www.facebook.com/ngoaingupanda/videos/12359...
Lớp tiếng Trung sơ cấp 1 Cô Thảo.TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ PANDAĐịa chỉ: 243/35 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, Tp.HCMĐiện thoại: 0...

Location

Category

Telephone

Address


243/35 Tô Hiến Thành Phường 13 Quận 10
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 08:00 - 21:00
Tuesday 08:00 - 21:00
Wednesday 08:00 - 21:00
Thursday 08:00 - 21:00
Friday 08:00 - 21:00
Saturday 08:00 - 21:00
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Khởi Nghiệp Thực Chiến Khởi Nghiệp Thực Chiến
359B Nguyễn Xí, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Lò ấp khởi nghiệp (Khởi nghiệp thực chiến), nơi ươm mầm, ấp nở khởi nghiệp thực chiến theo lộ trình doanh nghiệp để thành công.

Con Sẽ Trưởng Thành Con Sẽ Trưởng Thành
141P, Xa Lộ Hà Nội, Khu Phố 3, Phường An Phú, Quận 2
Ho Chi Minh City, 700000

TEAM C- SUMMER CAMP "HÀNH TRÌNH CON TRƯỞNG THÀNH" sẽ đồng hành và hỗ trợ trẻ biết cách ứng dụng kiến thức sách vở vào thực tế, biết tự chăm sóc yêu thương bản thân cũng như yêu thương bố mẹ.

Geographical English Geographical English
Ho Chi Minh City

English Classes: 156 Vinh Khanh Q.4 TP.HCM: 090-312-4615 [email protected] fb.com/85USA fb.com/seHCM fb.com/fyGroup youtube.com/JoeyArnoldVN

PSB College Vietnam PSB College Vietnam
144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành Quận 1
Ho Chi Minh City, 70000

PSB College Việt Nam - http://psbcollege.edu.vn/

Tuyển Sinh Bách Việt Tuyển Sinh Bách Việt
194 Lê Đức Thọ, Phường 06, Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City

Bách Việt Tương lai trong tầm tay

I Soccer School I Soccer School
232 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, Dist.2
Ho Chi Minh City

Tại iSoccer, các bạn nhỏ không những được vui chơi tập luyện bóng đá, rèn luyện thể chất, iSoccer còn chú trọng giúp các bạn phát triển nhân cách, tinh thần đồng đội, và ý chí chinh phục thử thách.

Trường Dạy Nghề Tóc HAIR STAR - Học Viện TÓC NGÔI SAO Trường Dạy Nghề Tóc HAIR STAR - Học Viện TÓC NGÔI SAO
212 Khánh Hội Phường 6 Quận 4
Ho Chi Minh City, 700000

HỌC VIỆN TÓC NGÔI SAO LÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỀ TẠO MẪU TÓC UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - ĐẢM BẢO TAY NGHỀ TẠI TP. HCM.

Khóa học Excel Word cấp tốc Khóa học Excel Word cấp tốc
54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
Ho Chi Minh City, 700000

Ứng dụng tin học văn phòng Microsoft Word

Lighthouse English Club Lighthouse English Club
611/36D Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

Hội Thánh Tin Lành Hải Đăng Club tiếng Anh Lighthouse được thành lập nhằm hỗ trợ các bạn thành viên có nhu cầu học tiếng Anh và định hướng trong cuộc sống

Cẩm nang giao tiếp mỗi ngày Cẩm nang giao tiếp mỗi ngày
178/8 Đường D1, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Nơi chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về kỹ năng giao tiếp.

Pianist Artist Pianist Artist
445 Phú Thọ Hòa. P. Phú Thọ Hòa. Q. Tân Phú
Ho Chi Minh City

Chuyên dạy organ, piano, guita cho mọi đối tượng. Phát triển sự sáng tạo cho trẻ nhỏ qua màu vẽ

D**g Phuong Moi D**g Phuong Moi
Ho Chi Minh City, 084

Được thành lập và đưa vào hoạt động tháng 5 năm 2003, đến nay trường đã có 5 cơ sở nằm trên 3 quận trong thành phố.