SHEC - Saohom English Centre

SHEC - Saohom English Centre

Comments

LISTENING: Relative Relationships

Saohom English Centre (SHEC) là trung tâm Anh ngữ chuyên giảng dạy các lớp luyện thi IELTS cấp tốc với chi phí thấp, tiết kiệm thời gian, hiệu quả cao.

Saohom English Centre (SHEC) là trung tâm anh ngữ chuyên giảng dạy các lớp luyện thi IELTS cấp tốc với chi phí thấp, tiết kiệm thời gian, hiệu quả cao.

Operating as usual

IELTS Listening

IELTS Listening
📕IELTS Listening Practice 9
📗Các bạn hãy comment câu trả lời, SHEC sẽ báo kết quả cho các bạn ngay.
📘Nguồn: https://bit.ly/2Yx5fLU
📚Nguồn tài liệu tự học: https://shec.edu.vn/sach-tieng-anh/
📚Bài tập tiếng Anh hằng ngày tại: https://www.facebook.com/thegioiielts
📚Những hoạt động bổ ích của trung tâm: https://www.facebook.com/shec.edu.vn
⭐️SAOHOM English Centre (SHEC) –“Gain English – Go international”⭐️

IELTS Listening

IELTS Listening
📕IELTS Listening Practice 8
📗Các bạn hãy comment câu trả lời, SHEC sẽ báo kết quả cho các bạn ngay.
📘Nguồn: https://bit.ly/2Yx5fLU
📚Nguồn tài liệu tự học: https://shec.edu.vn/sach-tieng-anh/
📚Bài tập tiếng Anh hằng ngày tại: https://www.facebook.com/thegioiielts
📚Những hoạt động bổ ích của trung tâm: https://www.facebook.com/shec.edu.vn
⭐️SAOHOM English Centre (SHEC) –“Gain English – Go international”⭐️

Thế giới IELTS

🔥CÁC KỸ THUẬT TRONG THI NÓI BẠN CẦN PHẢI BIẾT
🔥

🛑1. MỞ RỘNG – EXPANSION

Trong thi nói IELTS, bạn phải mở rộng câu trả lời của mình. Điều này chứng tỏ bạn hiểu câu hỏi, bạn thể hiện khả năng ngôn ngữ của mình và để có điểm cao hơn.

Ex: Do you like riding bicycles?

👉CÂU TRẢ LỜI KHÔNG TỐT: “Yes”

👉TỐT HƠN: “Yes, because it’s fun, good for health, and doesn’t cost a lot.”

👉TỐT NHẤT:
Well, I like to ride bikes for a few reasons. THE MAIN REASON I like to cycle is that I think it is really fun and it is a good way to go sightseeing. I’D ALSO LIKE TO POINT-OUT that riding a bike is very good for my health because it can help me to lose weight. I WOULD ALSO LIKE TO ADD that recently I haven’t been riding my bike much, as I am quite busy at work.

🍀Như bài học trước chúng ta đã nhắc đến 5 cách để mở rộng câu trả lời của mình
- Chia câu trả lời thành 2 hoặc 3 phần
- giải thích câu trả lời từ tổng quát đến chi tiết và có thể đưa ví dụ
- Tuỳ vào (depends): miêu tả các hoàn cảnh khác nhau
- Nhượng bộ (Concession): tranh luận vấn đề chính và bắt đầu nhượng bộ
- Né tránh: không trả lời trực tiếp câu hỏi lúc ban đầu.
(Xem lại phần này ở bài học trước)

🛑2. THỂ HIỆN KHẢ NĂNG NGÔN NGỮ CỦA MÌNH
Ex: What colors do you like?

👉CÂU TRẢ LỜI KHÔNG TỐT: “I like green and blue.”
(câu trả lời này không có từ vựng nâng cao.”

👉TỐT HƠN: “My favorite colors are LIGHT GREEN and NAVY BLUE.”

👉TỐT NHẤT:
Well, my favorite color is MEGANTA, I guess that’s because I’m really into bright and bold colors. I also like TURQUOISE, I find that a very relaxing peaceful color that reminds me of the ocean.
Câu trả lời này có thể cho giám khảo thấy được bạn có vốn từ về màu sắc và bạn có thể dùng các cấu trúc như “i’m really into”

🛑3. TÌM THỜI GIAN ĐỂ SUY NGHĨ
Có một vài cách thức giúp bạn tìm thời gian để suy nghĩ câu trả lời, tuy nhiên bạn không nên dụng một cách nhiều lần
- Lặp lại câu hỏi: bạn có thể dùng lại các từ được dùng cho câu hỏi
Ex: so, you’re asking about my favorite color.”
- xin lặp lại câu hỏi: Trong phần 1, giám khảo được phép lặp lại câu hỏi 1 lần, bạn có thể hỏi lại giám khảo để có thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Lặp lại câu hỏi 1 lần trong phần 1 sẽ không làm bạn thấp điểm, nhưng nếu làm theo cách này nhiều lần, chắc chắn bạn sẽ bị trừ điểm.
Ex: I am sorry, I didn’t quite catch that … could you please repeat the question.”
- Dùng những mẫu câu mà bạn thuộc lòng để bắt đầu câu trả lời. Khi bạn dùng những mẫu câu thuộc lòng này, bạn có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn.
“well, that’s a really interesting question.”
“ oh I’m not too sure about that … let me think for a minute … oh yes it is …”
“with regards to you question, I guess I would have to say that …”

🍀PRACTISE QUESTIONS

1. How much time do you spend at home?
2. Do you prefer to spend your free time at home or outside the house?
3. Do you like watching TV?
4. What is your favorite TV program?

Try to expand you answers as much as you can using the strategies above and COMMENT YOU ANSWERS ON THIS POST.

IELTS Listening

IELTS Listening
📕IELTS Listening Practice 7
📗Các bạn hãy comment câu trả lời, SHEC sẽ báo kết quả cho các bạn ngay.
📘Nguồn: https://bit.ly/2Yx5fLU
📚Nguồn tài liệu tự học: https://shec.edu.vn/sach-tieng-anh/
📚Bài tập tiếng Anh hằng ngày tại: https://www.facebook.com/thegioiielts
📚Những hoạt động bổ ích của trung tâm: https://www.facebook.com/shec.edu.vn
⭐️SAOHOM English Centre (SHEC) –“Gain English – Go international”⭐️

Nhiễm tiếng Anh 😆

IELTS Listening

IELTS Listening
📕IELTS Listening Practice 6
📗Các bạn hãy comment câu trả lời, SHEC sẽ báo kết quả cho các bạn ngay.
📘Nguồn: https://bit.ly/2Yx5fLU
📚Nguồn tài liệu tự học: https://shec.edu.vn/sach-tieng-anh/
📚Bài tập tiếng Anh hằng ngày tại: https://www.facebook.com/thegioiielts
📚Những hoạt động bổ ích của trung tâm: https://www.facebook.com/shec.edu.vn
⭐️SAOHOM English Centre (SHEC) –“Gain English – Go international”⭐️

IELTS Listening

IELTS Listening
📕IELTS Listening Practice 5
📗Các bạn hãy comment câu trả lời, SHEC sẽ báo kết quả cho các bạn ngay.
📘Nguồn: https://bit.ly/2Yx5fLU
📚Nguồn tài liệu tự học: https://shec.edu.vn/sach-tieng-anh/
📚Bài tập tiếng Anh hằng ngày tại: https://www.facebook.com/thegioiielts
📚Những hoạt động bổ ích của trung tâm: https://www.facebook.com/shec.edu.vn
⭐️SAOHOM English Centre (SHEC) –“Gain English – Go international”⭐️

vnexpress.net

Thí sinh lỡ cơ hội vào Đại học Y dược TP HCM vì chứng chỉ tiếng Anh

Nam sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu không được Đại học Y dược TP HCM chấp nhận vì ngày cấp chứng chỉ IELTS nằm ngoài thời hạn quy định của trường.

https://vnexpress.net/thi-sinh-lo-co-hoi-vao-dai-hoc-y-duoc-tp-hcm-vi-chung-chi-tieng-anh-4165747.html?fbclid=IwAR3X9R_ykG-aVUiTdkjZSXZ7Rug-AaOgBEd6uN2lEeYlhfnORHsAk2cnmdg

vnexpress.net Nam sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu không được Đại học Y dược TP HCM chấp nhận vì ngày cấp chứng chỉ IELTS nằm ngoài thời hạn quy định của trường.

10 câu nói tiếng Anh truyền động lực dành cho người trẻ từ sinh viên Harvard

1. If you fall asleep now, you will dream. If you study now, you will live your dream.

(Nếu bạn chợp mắt vào lúc này, bạn sẽ mơ. Nếu bạn bắt đầu việc học ngay bây giờ, bạn sẽ biến giấc mơ ấy thành sự thật.)

2. When you think it’s too late, the truth is, it’s still early

(Khi bạn nghĩ mọi chuyện đã quá muộn, thật ra vẫn còn rất sớm.)

3. The pain of studying is only temporary. But the pain of not knowing – ignorance – is forever.

(Nỗi mệt nhọc trong việc học hành chỉ là nhất thời. Nhưng nỗi đau vì thiếu kiến thức và thờ ơ sẽ kéo dài mãi mãi.)

4. Studying is not about time. It’s about effort.

(Vấn đề của việc học không phải là thời gian mà là sự nỗ lực.)

5. Life is not all about studying. But if you can’t even conquer this little part of life, then what else can you possibly do?

(Cuộc sống không chỉ xoay quanh việc học. Nhưng nếu bạn thậm chí không thể đánh bại việc nhỏ nhặt này, thì bạn còn có thể làm được việc gì nữa?)

6. It’s those who are earlier than the others, those who put in more effort, who can enjoy the feeling of success.

(Vấn đề không phải là ai sớm hơn ai, mà những người đặt nhiều nỗ lực hơn sẽ tận hưởng được cảm giác thành công.)

7. Not everyone can truly succeed in everything. But success only comes with self-management and determination

(Không phải bất cứ ai cũng thành công trong tất cả mọi thứ. Nhưng sự thành công chỉ đến cùng lúc với khả năng tự quản lý và sự kiên định.)

8. If you don’t walk today, you’ll have to run tomorrow.

(Nếu bạn không bước đi hôm nay, bạn sẽ phải chạy vào ngày hôm sau.)

9. The level of education is in direct correlation with your salary.

(Trình độ học vấn tương quan trực tiếp tới mức lương của bạn.)

10. When today is over, it will never come back.

(Ngày hôm nay qua đi sẽ không thể quay lại nữa.)

IELTS Listening

IELTS Listening
📕IELTS Listening Practice 4
📗Các bạn hãy comment câu trả lời, SHEC sẽ báo kết quả cho các bạn ngay.
📘Nguồn: https://bit.ly/2Yx5fLU
📚Nguồn tài liệu tự học: https://shec.edu.vn/sach-tieng-anh/
📚Bài tập tiếng Anh hằng ngày tại: https://www.facebook.com/thegioiielts
📚Những hoạt động bổ ích của trung tâm: https://www.facebook.com/shec.edu.vn
⭐️SAOHOM English Centre (SHEC) –“Gain English – Go international”⭐️

Thế giới IELTS

TUẦN MỚI TẶNG BẠN BỘ SÁCH MỚI

📌📌📌Hôm nay SHEC sẽ giới thiệu đến bạn bộ sách "Correct your English error", đây là sách sẽ giúp bạn tránh được 99% các lỗi sai phổ biến của người học tiếng Anh.

👉👉👉Cuốn sách này ra đời dựa trên mục đích chỉ ra những điểm rắc rối mà người học tiếng Anh thường hay mắc phải. Những kiến thức nền tảng cơ bản sẽ được cung cấp để bạn hiểu tại sao những điểm đó lại gây khó khăn; từ đó, bạn sẽ có những chỉ dẫn và các bài tập thực hành để “lơ đẹp” những sai lầm này.

👉Like, share bài viết ở chế độ công khai
👉Cmt lại email để nhận sách

#grammar #english #CorrectyourEnglish

IELTS Listening

IELTS Listening
📕IELTS Listening Practice 3
📗Các bạn hãy comment câu trả lời, SHEC sẽ báo kết quả cho các bạn ngay.
📘Nguồn: https://bit.ly/2Yx5fLU
📚Nguồn tài liệu tự học: https://shec.edu.vn/sach-tieng-anh/
📚Bài tập tiếng Anh hằng ngày tại: https://www.facebook.com/thegioiielts
📚Những hoạt động bổ ích của trung tâm: https://www.facebook.com/shec.edu.vn
⭐️SAOHOM English Centre (SHEC) –“Gain English – Go international”⭐️

15 sự thật thú vị về tiếng Anh

1. Tiếng Anh không có từ nào để miêu tả màu da cam cho đến tận thế kỷ 16 khi từ "orange" xuất hiện.

2. Cách gọi tên chính xác của hiện tượng buốt đầu vì lạnh khi ăn kem là "sphenopalatine ganglion neuralgia" /ˌsfiː.noʊˈpæl.əˌtaɪn/ /ˈɡæŋ.ɡli.ən/ / /ʊrˈæl.dʒə/

3. "Nice" (xinh đẹp, tốt) ban đầu có nghĩa "ignorant" (dốt, vô học) hoặc "simple" (đơn giản)

4. Người mà bạn kể chuyện cười cho nghe được gọi là "joke-fellow"

5. Tự đưa ra một câu hỏi rồi trả lời ngay sau đó được gọi là "sermocination"
6. Trung bình cứ 8 chữ cái tiếng Anh thì có một chữ "e".

7. Bạn có thể viết bằng chữ các số trong tiếng Anh từ một (one) đến trước một tỷ (one billion) mà không cần dùng chữ "b" nào.

8. Những năm 1600, những từ chửi thề được gọi là "tongue-worms" (tạm dịch: giun trong miệng).

9. Từ "flench" được dùng miêu tả thời tiết có vẻ sắp chuyển sang một trạng thái mới, ví dụ có dấu hiệu nắng, mưa nhưng rốt cuộc lại không như vậy.

10. Tính từ phổ biến nhất trong tiếng Anh là "good".

11. "The countryside" (vùng nông thôn) nếu đảo các chữ cái sẽ tạo thành cụm "no city dust here" (nơi không có bụi thành phố)

12. Danh từ phổ biến nhất trong tiếng Anh là "time".

13. Shakespeare dùng từ "armgaunt" trong tác phẩm Antony and Cleopatra của mình. Đến tận bây giờ, không ai hiểu ông sử dụng từ này với nghĩa gì.

14. Từ "noon" ban đầu được dùng để chỉ 3h chiều.

15. "Ounce" không những chỉ cân nặng mà còn là đơn vị đo thời gian. Một ounce bằng 7,5 giây.

😱😱😱

IELTS Listening

IELTS Listening
📕IELTS Listening Practice 2
📗Các bạn hãy comment câu trả lời, SHEC sẽ báo kết quả cho các bạn ngay.
📘Nguồn: https://bit.ly/2Yx5fLU
📚Nguồn tài liệu tự học: https://shec.edu.vn/sach-tieng-anh/
📚Bài tập tiếng Anh hằng ngày tại: https://www.facebook.com/thegioiielts
📚Những hoạt động bổ ích của trung tâm: https://www.facebook.com/shec.edu.vn
⭐️SAOHOM English Centre (SHEC) –“Gain English – Go international”⭐️

Thế giới IELTS

Để tự học IELTS là điều không dễ. Đặc biệt đối với những bạn chưa hề tiếp xúc với IELTS, qua bài hướng dẫn tự học IELTS từ 0 đến 5.0 các bạn sẽ biết bắt đầu từ đâu. Nếu bạn là người có ý thức tự học tốt, bạn hoàn toàn có thể đạt mức điểm 5.0 IELTS trong vòng 6 tháng. Đây là bí kíp học tiếng Anh được tổng hợp trực tiếp từ những kinh nghiệm tích lũy được của nhiều bạn trẻ đã thành công khi đạt 7.0 – 8.5 IELTS, kết hợp với những lời khuyên từ các chuyên gia ngôn ngữ học từ SHEC. Còn chờ gì nữa, bắt đầu ngay thôi!

Link chi tiết: https://shec.edu.vn/huong-dan-tu-hoc-ielts-tu-0-den-5-0-cho-nguoi-moi-bat-dau/

IELTS Listening

IELTS Listening
📕IELTS Listening Practice 1
📗Các bạn hãy comment câu trả lời, SHEC sẽ báo kết quả cho các bạn ngay.
📘Nguồn: https://bit.ly/2Yx5fLU
📚Nguồn tài liệu tự học: https://shec.edu.vn/sach-tieng-anh/
📚Bài tập tiếng Anh hằng ngày tại: https://www.facebook.com/thegioiielts
📚Những hoạt động bổ ích của trung tâm: https://www.facebook.com/shec.edu.vn
⭐️SAOHOM English Centre (SHEC) –“Gain English – Go international”⭐️

Đừng thất vọng khi bạn bị từ chối, đừng buồn khi bạn thất bại. Đó chỉ là những bài kiểm tra của cuộc sống. Nếu bạn vượt qua được nó, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Trích: Jack Ma

"He has set flowing two seas that appears to meet. Whereas There is a barriers in between them so they cannot encroach upon one another. so, which the favour of your lord would you deny?." Surah Rahman

Thế giới IELTS

You dare to try? 🤣

How About You?

TỰ HỌC PHÁT ÂM MIỄN PHÍ TRONG 3 THÁNG CÙNG SHEC

🗣TỰ HỌC PHÁT ÂM MIỄN PHÍ TRONG 3 THÁNG CÙNG SHEC 🗣
📕Ngày 60
📗Cùng học Lesson 60 - SINGULARS AND PLURALS.
📘Nguồn: https://bit.ly/2Yx5fLU
📚Nguồn tài liệu tự học: https://shec.edu.vn/sach-tieng-anh/
📚Bài tập tiếng Anh hằng ngày tại: https://www.facebook.com/thegioiielts
📚Những hoạt động bổ ích của trung tâm: https://www.facebook.com/shec.edu.vn
⭐️SAOHOM English Centre (SHEC) –“Gain English – Go international”⭐️

TỰ HỌC PHÁT ÂM MIỄN PHÍ TRONG 3 THÁNG CÙNG SHEC

🗣TỰ HỌC PHÁT ÂM MIỄN PHÍ TRONG 3 THÁNG CÙNG SHEC 🗣
📕Ngày 59
📗Cùng học Lesson 59 - PAST TENSE VERBS.
📘Nguồn: https://bit.ly/2Yx5fLU
📚Nguồn tài liệu tự học: https://shec.edu.vn/sach-tieng-anh/
📚Bài tập tiếng Anh hằng ngày tại: https://www.facebook.com/thegioiielts
📚Những hoạt động bổ ích của trung tâm: https://www.facebook.com/shec.edu.vn
⭐️SAOHOM English Centre (SHEC) –“Gain English – Go international”⭐️

TỰ HỌC PHÁT ÂM MIỄN PHÍ TRONG 3 THÁNG CÙNG SHEC

🗣TỰ HỌC PHÁT ÂM MIỄN PHÍ TRONG 3 THÁNG CÙNG SHEC 🗣
📕Ngày 58
📗Cùng học Lesson 58 - FINAL CONSONANTS.
📘Nguồn: https://bit.ly/2Yx5fLU
📚Nguồn tài liệu tự học: https://shec.edu.vn/sach-tieng-anh/
📚Bài tập tiếng Anh hằng ngày tại: https://www.facebook.com/thegioiielts
📚Những hoạt động bổ ích của trung tâm: https://www.facebook.com/shec.edu.vn
⭐️SAOHOM English Centre (SHEC) –“Gain English – Go international”⭐️

TỰ HỌC PHÁT ÂM MIỄN PHÍ TRONG 3 THÁNG CÙNG SHE

🗣TỰ HỌC PHÁT ÂM MIỄN PHÍ TRONG 3 THÁNG CÙNG SHEC 🗣
📕Ngày 57
📗Cùng học Lesson 57 - /ŋ/ as in SINGER, THING.
📘Nguồn: https://bit.ly/2Yx5fLU
📚Nguồn tài liệu tự học: https://shec.edu.vn/sach-tieng-anh/
📚Bài tập tiếng Anh hằng ngày tại: https://www.facebook.com/thegioiielts
📚Những hoạt động bổ ích của trung tâm: https://www.facebook.com/shec.edu.vn
⭐️SAOHOM English Centre (SHEC) –“Gain English – Go international”⭐️

👨🏻‍🏫Nếu bạn đã mất gốc tiếng Anh và xác định có chứng chỉ để tốt nghiệp cũng như đi làm, tại sao bạn còn chần chừ, đợi đến ngày mai, đã có rất nhiều ngày mai rồi đấy!

🚀Hãy tranh thủ học Tiếng Anh ngay thôi nào!

🎁🎁🎁KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT
😍😍😍 #LÊN_ĐẾN 100% HỌC PHÍ CHO THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 💯

#INBOX để nhận ngay ưu đãi đặc biệt từ SHEC nè 🎉

#thpt2020 #english #shec #matgoctienganh

TỰ HỌC PHÁT ÂM MIỄN PHÍ TRONG 3 THÁNG CÙNG SHEC

🗣TỰ HỌC PHÁT ÂM MIỄN PHÍ TRONG 3 THÁNG CÙNG SHEC 🗣
📕Ngày 56
📗Cùng học Lesson 56 - /n/ as in NOT, ANY, IN.
📘Nguồn: https://bit.ly/2Yx5fLU
📚Nguồn tài liệu tự học: https://shec.edu.vn/sach-tieng-anh/
📚Bài tập tiếng Anh hằng ngày tại: https://www.facebook.com/thegioiielts
📚Những hoạt động bổ ích của trung tâm: https://www.facebook.com/shec.edu.vn
⭐️SAOHOM English Centre (SHEC) –“Gain English – Go international”⭐️

TỰ HỌC PHÁT ÂM MIỄN PHÍ TRONG 3 THÁNG CÙNG SHEC

🗣TỰ HỌC PHÁT ÂM MIỄN PHÍ TRONG 3 THÁNG CÙNG SHEC 🗣
📕Ngày 55
📗Cùng học Lesson 55 - /m/ as in MY, HAMMER, FAME.
📘Nguồn: https://bit.ly/2Yx5fLU
📚Nguồn tài liệu tự học: https://shec.edu.vn/sach-tieng-anh/
📚Bài tập tiếng Anh hằng ngày tại: https://www.facebook.com/thegioiielts
📚Những hoạt động bổ ích của trung tâm: https://www.facebook.com/shec.edu.vn
⭐️SAOHOM English Centre (SHEC) –“Gain English – Go international”⭐️

KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ MUỘN!

Nguyễn Văn Kiên (1999), cựu học sinh Trường THPT Phụ Dực (Quỳnh Phụ, Thái Bình), vừa trở thành 1 trong 2 thủ khoa khối A của cả nước với số điểm 29,75, trong đó đạt 10 điểm môn Toán, 10 điểm môn Hóa học và 9,75 điểm môn Vật lý.

Khi bạn bè cùng trang lứa đã ổn định tại giảng đường đại học, Kiên mới bắt đầu vào lớp 10. Xuất phát điểm chậm hơn, nhưng cậu học trò này đã làm nên điều kỳ tích. Nói như cô Bùi Thị Miên – giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1: “Lần này, Kiên đã ‘rũ bùn đứng dậy sáng lòa’”.

Những năm cấp 2, Kiên vốn là cậu học trò thông minh, có thành tích học tập khá tốt. Đỗ vào một ngôi trường cấp 3 của huyện, việc phải đi học thường xuyên khiến cậu không cảm thấy hứng thú nữa. Kiên thích chơi game hơn. Vì thế, một tuần đi học 6 ngày, cậu bỏ học quá nửa.

“Em cảm thấy việc đi học không có tương lai nên đã quyết định bỏ dở”.

Quyết định này của Kiên khiến cả bố và mẹ đều sốc. “Mẹ em khóc suốt, còn bố em - những tưởng sẽ mắng rất nặng vì bố vốn là người nghiêm khắc – thì giờ lại im lặng không nói bất cứ điều gì. Trước đó, có những lần bắt được em đi chơi game, khi về nhà bố đã lôi hết sách vở ra đốt”.

Vài ngày sau khi đã trấn tĩnh lại, bố mẹ gọi Kiên ra khuyên nhủ. Nhưng dù bố mẹ có thuyết phục thế nào, cậu cũng nhất quyết không đi học nữa.

Nghỉ học, Kiên bỏ vào Nam làm đủ thứ nghề phổ thông như xin đi bán cà phê và làm thợ may. Mỗi ngày như thế, Kiên kiếm được 200.000 đồng.

“Ban đầu em thấy tự do lắm! Em thuê phòng trọ hết 1 triệu/ tháng, ăn hết 2 triệu/ tháng. Chi tiêu các khoản, em vẫn còn để dư ra một ít”.

Nhưng một thời gian sau, khi phải liên tục tăng ca, làm từ 7 giờ sáng đến 9 – 10 giờ tối mới về đến nhà, Kiên bắt đầu thấy hối hận: “Làm việc liên tục khiến em cảm thấy mệt mỏi. Giai đoạn đầu khi mới vào Nam, thi thoảng em cũng bị bắt nạt, thậm chí bị lừa. Em muốn quay lại để được đi học, nhưng vì đã bỏ học rồi, giờ quay lại em cũng cảm thấy rất ngại”.

Những đêm nằm một mình trong phòng trọ, Kiên nhớ tới mẹ. “Mẹ em thường đi chợ bán hoa quả và mía. Ngày nào khá bán được 200.000 đồng, còn không cũng chỉ được vài chục nghìn. Có hôm trời mưa còn bị lỗ vốn vì hoa quả thối, không bán được nữa. Em bỗng thương mẹ và cảm thấy mình đang phụ lòng của bố mẹ”.

Kiên quyết định gọi điện về nhà. Lần này, bố mẹ cậu lại ra sức thuyết phục con: “Con cứ học đi, tốn bao nhiêu tiền bố mẹ cũng nuôi được. Kể cả không có tiền, bố mẹ cũng có thể đi vay, chỉ cần con học tốt”.

Câu nói này khiến Kiên như “tỉnh ngộ”. Cậu quyết định quay trở về học lại sau quãng thời gian 3 năm bỏ dở.

Kết quả, với số điểm 29,75, Kiên đã trở thành thủ khoa khối A của cả nước.

"Nếu không có kiến thức, mãi mãi không có tương lai"

Từng cảm thấy rất hối hận khi đã bỏ học, nhưng giờ đây, nhìn lại sau tất cả, Kiên nói rằng, nếu thời điểm đó không bỏ học, có lẽ em sẽ không có động lực để đạt được kết quả này.

“Khi đi làm, em thấy rất vất vả. Nếu không có kiến thức, mãi mãi mình vẫn chỉ là người làm việc tay chân không có tương lai. Em cũng từng chứng kiến những người lao động xung quanh mình và cảm thấy họ khổ nhọc vô cùng”.

Theo Vietnamnet

=================//=================
🏢SAOHOM ENGLISH CENTRE (SHEC)
🚀12 Hoa Phượng, P.2, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
☎️ĐT: (028) 35 173 345 - (028) 35 173 678

#shec #english #thpt2020 #NguyễnVănKiên

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

IELTS Listening
IELTS Listening
IELTS Listening
IELTS Listening
IELTS Listening
IELTS Listening
IELTS Listening
IELTS Listening
IELTS Listening
TỰ HỌC PHÁT ÂM MIỄN PHÍ TRONG 3 THÁNG CÙNG SHEC
TỰ HỌC PHÁT ÂM MIỄN PHÍ TRONG 3 THÁNG CÙNG SHEC
TỰ HỌC PHÁT ÂM MIỄN PHÍ TRONG 3 THÁNG CÙNG SHEC

Location

Telephone

Address


12 Hoa Phuong Street, Ward 2, Phu Nhuan District
Ho Chi Minh City
700000

General information

Saohom English Centre (SHEC) là trung tâm Anh ngữ chuyên giảng dạy các lớp luyện thi IELTS cấp tốc với chi phí thấp, tiết kiệm thời gian, hiệu quả cao. Danh sách các khóa luyện thi IELTS bao gồm: General English IELTS FOUNDATION (3.5-4.5) IELTS ELEMENTARY (4.5-5.5) IELTS INTERMEDIATE (5.5-6.5) IELTS ADVANCED (6.5+)

Opening Hours

Monday 08:00 - 20:00
Tuesday 08:00 - 20:00
Wednesday 08:00 - 20:00
Thursday 08:00 - 20:00
Friday 08:00 - 20:00
Saturday 08:00 - 20:00
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Lang Kingdom Vietnam - HelloChao Lang Kingdom Vietnam - HelloChao
Số 90, Đường Số 4, Phường Tân Kiểng, Quận 7
Ho Chi Minh City, 084

Cộng Đồng Những Người Yêu Thích Tiếng Anh: nơi chia sẻ, trao đổi kiến thức & phương pháp để học giỏi tiếng anh hiệu quả nhất. Powered by Langkingdom.com

KAS - Trường Đào Tạo Bán Hàng Chuyên Sâu KAS - Trường Đào Tạo Bán Hàng Chuyên Sâu
56 Dao Duy Anh, Ward 9, Phu Nhuan District,
Ho Chi Minh City

Trường đào tạo bán hàng KAS được hình thành bởi 3 yếu tố quyết định thành công bao gồm: Knowledge (Kiến Thức) + Attitude (Thái Độ) + Skill (Kỹ Năng).

XÂY DỰNG Thương HIỆU CÁ NHÂN XÂY DỰNG Thương HIỆU CÁ NHÂN
Nguyễn Thị Thập ,Tân Phú ,Q7
Ho Chi Minh City, 700000

Samara escuela de danzas orientales Samara escuela de danzas orientales
Ho Chi Minh City

Bienvenidos al Perfil Oficial en FB de Samara escuela de danzas orientales Visita en nuestro sitio webhttp://samaradanzasorientales.com

Đào tạo quản lý mầm non Đào tạo quản lý mầm non
10B Luu Chi Hieu, Tay Thanh, Tan Phu
Ho Chi Minh City

Chuyên đào tạo và cấp chứng chỉ:quản lý mầm non, hiệu trưởng mầm non, bảo mẫu mầm non, cấp dưỡng mầm non

Nữ Sinh SGU Nữ Sinh SGU
Ho Chi Minh City, 70000

Ai bảo con gái SGU không xinh? <3 <3 <3

Căn hộ Trí Thức Trẻ THE ART Căn hộ Trí Thức Trẻ THE ART
Khu Căn Hộ Cao Cấp Gia Hòa Tại Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, +84

Căn hộ dành cho Tri Thức Trẻ Việt Nam. Với thiết kế sang trọng và đẳng cấp. The Art chắc chắn là một nơi an cư lý tưởng cho cộng đồng trẻ Việt.

Eyebrows Studio Academy VietNam Eyebrows Studio Academy VietNam
27 Hồ Văn Huê , F 9 , Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Studio Academy Học viện đào tạo phun thêu điêu khắc sợi chân mày thẩm mỹ hàng đầu của Thái Lan và Đông Nam Á đã có mặt tại Việt Nam ! Hotline : 0938915626

Đoàn khoa Công nghệ Sinh học - Mĩ thuật NTTU Đoàn khoa Công nghệ Sinh học - Mĩ thuật NTTU
300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4
Ho Chi Minh City

- Liên chi Đoàn Công nghệ - Mĩ thuật NTTU bao gồm các ngành: công nghệ sinh học, y sinh, công nghệ may và thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa và mĩ thuật

MUSE INC MUSE INC
72B Lê Văn Sỹ, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Muse Inc - Hệ thống khóa học đào tạo DJ chuyên nghiệp; Kinh doanh bán, cho thuê thiết bị DJ; Dịch vụ cung cấp DJ biểu diễn. Muse Inc - Specialize in DJ Training, DJ Courses; Retail, Rental DJ Equipments; Booking DJ.

THPT An Lạc THPT An Lạc
Đường Kinh Dương Vương
Ho Chi Minh City, 70000

Lưu Bút_THPT An Lạc: https://docs.google.com/forms/d/1Zja3aG1IohXli02WB96HDW7AtabeUF1CND_EhXEkzPA/viewform. Bạn nào muốn tạo album đăng lên THPT An Lạc thì gửi về email: [email protected] nhé!

Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM
Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM
Ho Chi Minh City, 70000

Giới thiệu UEH

About   Contact   Privacy   Login C